T瓢 v岷 b谩o gi谩 d峄媍h v峄 s峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛 t岷 Tphcm mi峄卬 ph铆

S峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛 峄 膽芒u uy t铆n v脿 chuy锚n nghi峄噋 t岷 Tp. H峄 Ch铆 Minh? B岷 膽ang lo l岷痭g c么ng tr矛nh nh脿 m矛nh b峄 th岷 d峄檛, b岷 kh么ng bi岷縯 c谩ch x峄 l媒 th岷 n脿o. 膼峄慽 v峄沬 c么ng tr矛nh nh脿 峄 l芒u n膬m b峄 xu峄憂g c岷, nh脿 峄 ch瓢a 膽瓢峄 x峄 l媒 ch峄憂g th岷 t峄 膽岷. D岷玭 膽岷縩 hi峄噉 t瓢峄g g芒y th岷 d峄檛 l脿 膽i峄乽 kh么ng ai c贸 th峄 tr谩nh kh峄廼.聽

Do 膽贸, l峄漣 khuy锚n d脿nh cho b岷 膽贸 l脿: 膼峄 c贸 th峄 ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆 v脿 th峄漣 gian, b岷 n锚n x峄 l媒 ch峄憂g th岷 t峄 膽岷. Tr谩nh x岷 ra s峄 c峄 g芒y 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 sinh ho岷. Ph瓢啤ng ph谩p 瓢u vi峄噒 nh岷 膽贸 l脿 x峄 l媒 ch峄憂g th岷 tr峄峮 g贸i cho t峄昻g th峄 ng么i nh脿 c峄 b岷.聽

膼峄 膽谩p 峄﹏g 膽瓢峄 nhu c岷 膽贸 c么ng ty ch峄憂g th岷 Thu岷璶 Ph谩t h芒n h岷h 膽em 膽岷縩 c谩c h岷g m峄 ch峄憂g th岷 ch岷 l瓢峄g nh岷 t岷 Tp. H峄 Ch铆 Minh, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai.. v脿 c谩c t峄塶h tr锚n to脿n qu峄慶.聽

S峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛

S峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛

Bi峄噉 Ph谩p S峄璦 Nh脿 B峄 Th岷 D峄檛 Hi峄噓 Qu岷 Tri峄噒 膼峄 100%

1/S峄 d峄g h峄梟 h峄 xi m膬ng

膼瓢a bi峄噉 ph谩p x峄 l媒 n脿y v脿o c么ng t谩c ch峄憂g th岷 d峄檛 膽瓢峄 r岷 nhi峄乽 th峄 c霉ng nh脿 th岷 tin d霉ng v脿 膽谩nh gi谩 cao. D峄 d脿ng th峄眂 hi峄噉, kh么ng g芒y t峄憂 nhi峄乽 chi ph铆. Trong c么ng t谩c x芒y d峄眓g xi m膬ng 膽瓢峄 xem l脿 m峄檛 v岷璽 li峄噓 kh么ng th峄 thi岷縰 v脿 膽峄 t矛m mua c农ng r岷 d峄 d脿ng. 膼峄 c贸 th峄 ph峄 v峄 t峄憈 c么ng t谩c thi c么ng, tr瓢峄沜 khi thi c么ng. B岷 n锚n chu岷﹏ b峄 m峄檛 v脿i d峄g c峄 c霉ng v峄沬 v岷璽 li峄噓 膽啤n gi岷 sau 膽芒y:聽

 • Keo silicon
 • Keo s峄痑
 • C峄 ch峄昳
 • C峄 l膬n s啤n
 • D岷 膬n
 • Xi m膬ng
 • N瓢峄沜

鉃 Quy tr矛nh th峄眂 hi峄噉 膽煤ng k峄 thu岷璽 – 膽em l岷 hi峄噓 qu岷 cao

 • B瓢峄沜 1: L岷 m峄檛 l瓢峄g n瓢峄沜 v峄玜 膽峄, m峄檛 铆t d岷 膬n, m峄檛 g贸i keo s峄痑 pha tr峄檔 v峄沬 xi m膬ng 膽茫 chu岷﹏ b峄 s岷祅. 膼岷 膽峄乽 cho 膽岷縩 khi h峄梟 h峄 b岷痶 膽岷 s谩nh d岷籵.
 • B瓢峄沜 2: B岷痭 keo silicon v脿o v峄 tr铆 v岷縯 n峄﹖, h峄 ph谩t sinh tr锚n b峄ヽ t瓢峄漬g nh脿 ho岷穋 tr岷 nh脿 c峄 b岷. D霉ng tay t谩n 膽峄乽 gi煤p cho keo bao ph峄 膽瓢峄 to脿n b峄 v岷縯 n峄﹖.
 • B瓢峄沜 3: L岷 c峄 tr茅t h峄梟 h峄 xi m膬ng n脿y l锚n l峄沺 keo v峄玜 b么i, b岷 nh峄 ph岷 qu茅t r峄檔g ra kho岷g 10cm. 膼峄 c贸 th峄 t岷 s峄 k岷縯 d铆nh b峄乶 v峄痭g gi峄痑 hai b锚n v岷縯 n峄﹖.
 • B瓢峄沜 4: 膼峄 l峄沺 keo v峄玜 b么i tr锚n v岷縯 n峄﹖ kh么 l岷 r峄搃 l岷 c峄 l膬n s啤n. L膬n l岷 to脿n b峄 khu v峄眂 v峄玜 膽瓢峄 ch煤ng ta thi c么ng. Tr岷 l岷 v岷 m峄 quan nh瓢 ban 膽岷 cho ch铆nh ng么i nh脿 c峄 b岷.

2/S峄 d峄g n岷縩

S峄 d峄g n岷縩 膽峄 x峄 l媒 th岷 d峄檛 c农ng kh谩 膽啤n gi岷. Tr瓢峄沜 ti锚n ch煤ng ta c岷 x谩c 膽峄媙h c谩c v岷縯 n峄﹖ h峄 膽茫 g芒y ra s峄 c峄 th岷 d峄檛 phi峄乶 to谩i. Kho茅t r峄檔g ra b岷眓g c谩ch s峄 d峄g khoan ho岷穋 膽峄 b岷眓g m谩y. Sau 膽贸 l岷 ch峄昳 qu茅t s岷h b峄 b岷﹏ tr锚n r茫nh 膽茫 khoan. Ti岷縫 theo, 膽峄 c芒y n岷縩 v脿o gi峄痑 r茫nh v脿 l岷 膽猫n kh貌 膽峄 nung cho n岷縩 ch岷 ra. Ch煤 媒 c谩c b岷 n锚n mua lo岷 c贸 k铆ch th瓢峄沜 to (gi谩 th脿nh ch峄 kho岷g 5000 膽/c芒y). 膼峄 gi煤p ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian, c么ng s峄ヽ. Ti岷縫 t峄 th峄眂 hi峄噉 nh瓢 v岷瓂 cho t峄沬 khi r茫nh c峄 v岷縯 n峄﹖ 膽茫 膽瓢峄 l岷 膽岷 nh峄 nh峄盿 n岷縩. 膼峄 l岷 l岷 v岷 膽岷筽 m峄 quan cho ng么i nh脿 c峄 b岷. B岷 ch峄 c岷 ch峄 cho n岷縩 kh么 r峄搃 tr谩t th锚m m峄檛 l峄沺 xi m膬ng l锚n tr锚n. Sau 膽贸 s啤n l岷 m脿u s岷痗 t瓢啤ng 峄﹏g v峄沬 m脿u tr岷 (t瓢峄漬g) c峄 nh脿 b岷.

D峄媍h V峄 Ch峄憂g Th岷 D峄檛 Chuy锚n Nghi峄噋 Thu岷璶 Ph谩t

 • Ch峄憂g th岷 s脿n m谩i
 • S峄璦 nh脿 b峄 ch峄憂g th岷
 • Ch峄憂g th岷 tr岷 nh脿, s锚 n么
 • Ch峄憂g th岷 t瓢峄漬g trong v脿 ngo脿i
 • Ch峄憂g th岷 s芒n th瓢峄g, s脿n m谩i
 • Ch峄憂g th岷 toilet, nh脿 t岷痬
 • Ch峄憂g th岷 t岷g h岷, thang m谩y
 • Ch峄憂g th岷 thu岷璶 v脿 ng瓢峄
 • Ch峄憂g th岷 b峄 n瓢峄沜 u峄憂g聽
 • Ch峄憂g th岷 b峄 b啤i聽
 • Ch峄憂g th岷 b峄 n瓢峄沜 th岷聽
 • Ch峄憂g th岷 khe n峄﹖ b锚 t么ng
 • Ch峄憂g th岷 nh脿 c岷 4
 • Ch峄憂g th岷 tr峄峮 g贸i chung c瓢
 • Ch峄憂g th岷 bi峄噒 th峄, nh脿 ph峄戔
 • Ch峄憂g th岷 tr峄峮 g贸i gi谩 r岷
 • Ch峄憂g th岷 s脿n nh脿 c农
 • Ch峄憂g th岷 nh脿 m峄沬 x芒y
 • B谩o gi谩 c么ng tr矛nh thi c么ng ch峄憂g th岷 gi谩 r岷 t岷 TP. H峄 Ch铆 Minh, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai v脿 c谩c t峄塶h th脿nh l芒n c岷璶
 • 鈥..

Tham kh岷 th锚m b岷g b谩o gi谩 ch峄憂g th岷 t岷 膽芒y:

Rate this post

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

Ch峄憂g th岷 s芒n th瓢峄g b岷眓g s啤n epoxy C谩ch ch峄憂g th岷 s芒n th瓢峄g b岷眓g s啤n epoxy hi峄噓 qu岷 nh岷
Ch峄憂g th岷 s芒n th瓢峄g b岷眓g s啤n epoxy t岷 nh脿, cam k岷縯 chi ph铆 thi c么ng th岷 nh岷 th峄 tr瓢峄漬g. Thi c么ng ch峄憂g th岷 Thu岷璶 Ph谩t
B谩o gi谩 thi c么ng l脿m ch峄憂g th岷 b岷眓g m脿ng kh貌 n贸ng gi谩 r岷 B谩o gi谩 thi c么ng l脿m ch峄憂g th岷 b岷眓g m脿ng kh貌 n贸ng gi谩 r岷
B岷 膽ang c岷 t矛m b岷g b谩o gi谩 thi c么ng l脿m ch峄憂g th岷 b岷眓g m脿ng kh貌 n贸ng gi谩 r岷 nh岷. Li锚n h峄 ngay Thu岷璶 Ph谩t 膽峄 膽瓢峄 t瓢 v岷 b谩o gi谩 mi峄卬 ph铆
S啤n ch峄憂g th岷 ngo脿i tr峄漣 S啤n ch峄憂g th岷 ngo脿i tr峄漣 – Gi岷 ph谩p b岷 v峄 c么ng tr矛nh t峄慽 瓢u 100%
C谩c lo岷 S啤n ch峄憂g th岷 ngo脿i tr峄漣 膽瓢峄 瓢a chu峄檔g nh岷 hi峄噉 nay. Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n thi c么ng s啤n ch峄憂g th岷 tr峄峮 g贸i GI脕 SI脢U R岷 t岷 TPHCM.
Thi c么ng ch峄憂g th岷 Thi c么ng ch峄憂g th岷 – 膼峄媋 ch峄 ch峄憂g th岷 chuy锚n nghi峄噋 t岷 TPHCM
X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t l脿 膽啤n v峄 Chuy锚n nh岷璶 Thi c么ng ch峄憂g th岷 Uy T铆n - Ch岷 L瓢峄g - Gi谩 C岷h Tranh t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai...