Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng tại TPHCM【BH 5 năm】

Tham khảo bảng báo giá chi phí thi công sơn nền nhà xưởng tại TPHCM của Tân Thuận Phát

Bảng giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy hệ lăn tại TPHCM (01 lớp lót + 02 lớp màu)

Stt

Hạng mục

Đvt Mức giá thi công sơn nền nhà xưởng tại TPHCM
1 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy hệ lăn Mức giá từ 60.000 – 100.000₫
2 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy hệ lăn kháng hóa chất Mức giá từ 90.000 – 130.000₫
3 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy chống tĩnh điện hệ lăn Mức giá từ 110.000 – 160.000₫
4 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy chống axit hóa chất hệ lăn Mức giá từ 100.000 – 150.000₫
5 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy chống trơn trượt hệ lăn Mức giá từ 110.000 – 160.000₫
6 Báo giá thi công sơn line vàng và trắng nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy Md Mức giá từ 15.000 – 20.000₫

Bảng giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy hệ tự san phẳng tại TPHCM (Độ dày 1mm – đến 3mm)

Stt

Hạng mục

Đvt Mức giá thi công sơn nền nhà xưởng tại TPHCM
1 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy nền mới (Hệ tự san phẳng – Độ dày 1 mm) Mức giá từ 180.000 – 230.000₫
2 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy nền mới (Hệ tự san phẳng – Độ dày 2 mm) Mức giá từ 230.000 – 280.000₫
3 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy nền mới (Hệ tự san phẳng – Độ dày 3 mm) Mức giá từ 330.000 – 380.000₫
4 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy nền củ (Hệ tự san phẳng – Độ dày 1 mm) Liên hệ tư vấn báo giá
5 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy nền củ (Hệ tự san phẳng – Độ dày 2 mm) Liên hệ tư vấn báo giá
6 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy nền củ (Hệ tự san phẳng – Độ dày 3 mm) Liên hệ tư vấn báo giá
7 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy line vàng và trắng Md Mức giá từ 15.000 – 20.000₫
8    

Bảng giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy kháng hóa chất hệ lăn và hệ tự san phẳng tại TPHCM (Độ dày 1mm – đến 3mm)

Stt

Hạng mục

Đvt Mức giá thi công sơn nền nhà xưởng tại TPHCM
1 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy kháng hóa chất hệ lăn (01 lớp lót + 02 lớp màu) Mức giá từ 90.000 – 130.000₫
2 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy kháng hóa chất nền mới (Hệ tự san phẳng – Độ dày 1 mm) Mức giá từ 230.000 – 280.000₫
3 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy kháng hóa chất nền mới (Hệ tự san phẳng – Độ dày 2 mm) Mức giá từ 300.000 – 380.000₫ 
4 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy kháng hóa chất nền mới (Hệ tự san phẳng – Độ dày 3 mm) Mức giá từ 380.000 – 450.000₫ 
5 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy kháng hóa chất nền củ (Hệ tự san phẳng – Độ dày 1 mm) Liên hệ tư vấn báo giá
6 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy kháng hóa chất nền củ (Hệ tự san phẳng – Độ dày 2 mm) Liên hệ tư vấn báo giá
7 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy kháng hóa chất nền củ (Hệ tự san phẳng – Độ dày 3 mm) Liên hệ tư vấn báo giá
8 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy kháng hóa chất line vàng và trắng Md 15.000 – 20.000₫

Bảng giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy chống trơn trượt hệ lăn và hệ tự san phẳng tại TPHCM (Độ dày 1mm – đến 3mm)

Stt

Hạng mục

Đvt Mức giá thi công sơn nền nhà xưởng tại TPHCM
1 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy chống trơn trượt hệ lăn (01 lớp lót + 02 lớp màu) Mức giá từ 125.000 – 145.000₫
2 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy chống trơn trượt nền mới (Hệ tự san phẳng – Độ dày 1 mm) Liên hệ tư vấn báo giá
3 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy chống trơn trượt nền mới (Hệ tự san phẳng – Độ dày 2 mm) Liên hệ tư vấn báo giá
4 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy chống trơn trượt nền mới (Hệ tự san phẳng – Độ dày 3 mm) Liên hệ tư vấn báo giá
5 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy chống trơn trượt nền củ (Hệ tự san phẳng – Độ dày 1 mm) Liên hệ tư vấn báo giá
6 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy chống trơn trượt nền củ (Hệ tự san phẳng – Độ dày 2 mm) Liên hệ tư vấn báo giá
7 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy chống trơn trượt nền củ (Hệ tự san phẳng – Độ dày 3 mm) Liên hệ tư vấn báo giá
8 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy chống trơn trượt line vàng và trắng Md Mức giá từ 15.000 – 20.000₫

Bảng giá thi công sơn nền nhà xưởng chống tĩnh điện hệ lăn và hệ tự san phẳng tại TPHCM (Độ dày 1mm – đến 3mm)

Stt

Hạng mục

Đvt Mức giá thi công sơn nền nhà xưởng tại TPHCM
1 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy chống tĩnh điện hệ lăn (01 lớp lót + 02 lớp màu) Mức giá từ 125.000 – 145.000₫
2 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy chống tĩnh điện nền mới (Hệ tự san phẳng – Độ dày 1 mm) Mức giá từ 395.000 – 495.000₫
3 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy chống tĩnh điện nền mới (Hệ tự san phẳng – Độ dày 2 mm) Mức giá từ 495.000 – 595.000₫
4 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy chống tĩnh điện nền mới (Hệ tự san phẳng – Độ dày 3 mm) Mức giá từ 595.000 – 695.000₫
5 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy chống tĩnh điện nền củ (Hệ tự san phẳng – Độ dày 1 mm) Liên hệ tư vấn báo giá
6 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy chống tĩnh điện nền củ (Hệ tự san phẳng – Độ dày 2 mm) Liên hệ tư vấn báo giá
7 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy chống tĩnh điện nền củ (Hệ tự san phẳng – Độ dày 3 mm) Liên hệ tư vấn báo giá
8 Báo giá thi công sơn nền nhà xưởng sửa dụng sơn epoxy chống tĩnh điện line vàng và trắng Md Mức giá từ 15.000 – 20.000₫

(*) Lưu ý: Bảng báo giá dịch vụ thi công sơn nền nhà xưởng tại TPHCM trên đây chưa chính xác 100%. Quý khách vui lòng liên hệ đến hotline ☎️ 0835 904 625 để được hỗ trợ tư vấn báo giá chính xác nhất.

Thi Công Sơn Nền Nhà Xưởng – Sơn Epoxy UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ CẠNH TRANH tại TPHCM

Để nắm rõ được quy trình thi công sơn sàn nhà xưởng, từ đó chọn ra dòng sơn sàn phù hợp. Chúng ta cần nắm rõ các thông tin cơ bản về sơn sàn nhà xưởng. Mời các bạn cùng tìm hiểu các thông tin cơ bản, cần thiết này nhé!

Sơn nền nhà xưởng

Sơn nền nhà xưởng

Sơn Epoxy Là Gì?

♦ Sơn epoxy là dòng sơn sàn công nghiệp cao cấp ứng dụng hỗn hợp của 02 thành phần. Bao gồm sơn epoxy & chất đóng rắn để tạo ra 01 lớp hoàn thiện bền, kháng được dung môi. Còn có thể thi công cho sàn & bề mặt sàn.

Sàn epoxy hay sơn sàn epoxy thì chúng đều là tên gọi của dòng sơn epoxy.

♦ Sơn epoxy là một sản phẩm sơn công nghiệp chuyên ứng dụng cho nền sàn nhà xưởng. Và được kết hợp từ 02 thành phần chính gồm:

+ Thành phần A: sơn epoxy

+ Thành phần B: chất đóng rắn

+ Hai thùng này sẽ được pha trộn với nhau theo 1 tỉ lệ nhất định. Giúp tạo nên lớp sơn bảo vệ cho nền bê tông chắc chắn và liền mạch. Chịu tác động, hao mòn và làm tăng độ sáng, độ thẩm mỹ cho nền nhà xưởng…  

Ưu Điểm Vượt Trội Của Sơn Sàn Nhà Xưởng

 • Yếu tố thẩm mỹ: Sơn sàn xưởng công nghiệp có nhiều màu sắc phong phú, đa dạng, rất phù hợp trong nhiều không gian. Giúp nâng cao giá trị mỹ quan cho không gian của nhà xưởng công nghiệp.
 • Dễ lau chùi vệ sinh: Vì màng sơn sàn này có độ bóng cao do đó các vết bẩn sẽ khó bám chặt vào bề mặt. Nhờ vậy, quá trình lau chùi vệ sinh sẽ dễ dàng hơn.
 • Chịu lực tốt: Dòng sơn sàn này mang kết cấu màng sơn đanh chắc, chống chịu được nhiều tác động ngoại lực, ngăn chặn mài mòn, hạn chế xảy ra tình trạng xước sàn và bong tróc sơn làm mất thẩm mỹ. Chịu tải trọng nặng lên đến hơn 15 tấn giúp cho các loại xe nâng hàng được thoải mái hoạt động.
 • Bề mặt phẳng, mịn tuyệt đối: Màng sơn dày & độ che phủ cao giúp cho bề mặt sàn được phẳng hơn so với những lớp sơn tự cân bằng.
 • Tính kháng khuẩn: Đây là dòng sơn có tính chất kháng khuẩn cao, hạn chế nấm mốc sinh sôi trên bề mặt sàn làm việc ở trong môi trường yêu cầu đáp ứng vô trùng.
 • An toàn lao động: Tạo được độ bám tốt, không trơn trượt. Phân cách không gian giữa từng khu vực trong nhà xưởng. Có thể đánh dấu được khu vực nguy hiểm không được lại gần, đánh dấu đường đi…
 • Tiết kiệm điện năng chiếu sáng: Dòng sơn này giúp phản xạ ánh sáng được tốt hơn, không gian sáng hơn từ đó tiết kiệm điện năng tối đa.
 • Chống tĩnh điện: Phù hợp sử dụng trong nhà máy sản xuất vi mạch & linh kiện điện tử công nghệ.

Quy Trình Thi Công Sơn Sàn Nhà Xưởng Đạt Chuẩn

 • Bước 1: Mài tạo nhám và chân bám
 • Bước 2: Vệ sinh sạch với máy hút bụi công nghiệp
 • Bước 3: Thi công sơn lót epoxy
 • Bước 4: Bả vá và sửa chữa bề mặt sàn
 • Bước 5: Thi công sơn phủ epoxy lớp đầu tiên
 • Bước 6: Chà ráp giúp loại bỏ sạn bụi bẩn
 • Bước 7: Thi công sơn phủ epoxy cho lớp hoàn thiện

Các Loại Sơn Sàn Tiên Tiến Nhất Trên Thị Trường Hiện Nay

Các loại sơn epoxy tiên tiến hiện nay trên thị trường như:

 1. Sơn epoxy gốc dầu.
 2. Sơn epoxy gốc nước.
 3. Sơn epoxy tự san phẳng.
 4. Sơn epoxy chống tĩnh điện.
 5. Sơn epoxy chống chịu axit và kháng hóa chất.

Thông tin liên hệ tư vấn báo giá sơn nền nhà xưởng tại TPHCM

 • 📲 Zalo: 0835 904 625
 • ☎️ Hotline: 0835 904 625
 • 🌍 Website: Chuyennhansuanha.com
 • 📧 Email: Chuyennhansuanha@gmail.com
 • 🏠 Địa chỉ tư vấn sơn nền nhà xưởng tại TPHCM

Các bài viết liên quan dịch vụ sơn nền nhà xưởng tại TPHCM

5/5 - (1 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Báo giá chi phí sơn lại nhà cũ tại Bình Tân【Cam kết giá rẻ】
Nội Dung Bài Viết1 Bảng báo giá chi phí sơn lại nhà củ tại Bình Tân của Tân Thuận...
Báo giá chi phí sơn lại nhà cũ tại Vũng Tàu – Cam kết giá rẻ nhất
Nội Dung Bài Viết1 Bảng báo giá chi phí sơn lại nhà củ tại Vũng Tàu của Tân Thuận...
Báo giá chi phí sơn lại nhà cũ tại Tp Bà Rịa – Cam kết giá rẻ nhất
Nội Dung Bài Viết1 Bảng báo giá chi phí sơn lại nhà củ tại Tp Bà Rịa của Tân...
Báo giá chi phí sơn lại nhà cũ tại Đồng Nai【Cam kết giá rẻ】
Nội Dung Bài Viết1 Bảng báo giá chi phí sơn lại nhà củ tại Đồng Nai của Tân Thuận...