S峄璦 Ch峄痑 Nh脿 峄 T岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai gi谩 r岷 nh岷

S峄璦 ch峄痑 nh脿 chuy锚n nghi峄噋 – Nh岷璶 thi岷縯 k岷 s峄璦 nh脿 峄 hi峄噓 qu岷. C岷 t岷 nh脿 c农 th脿nh nh脿 m峄沬 ch岷 l瓢峄g, 膽岷筽 m岷痶, hi峄噉 膽岷 – B谩o gi谩 s啤n s峄璦 nh脿 峄 gi谩 r岷 si锚u ti岷縯 ki峄噈.

C么ng ty X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t xin g峄璱 l峄漣 ch脿o tr芒n tr峄峮g 膽岷縩 to脿n th峄 qu媒 kh谩ch h脿ng, qu媒 膽峄慽 t谩c!

C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t r岷 h芒n h岷h 膽瓢峄 h峄 t谩c c霉ng qu媒 kh谩ch trong l末nh v峄眂 x芒y d峄眓g nh脿 – s啤n s峄璦 nh脿 c农. Thi岷縯 k岷 n峄檌 ngo岷 th岷 nh脿 峄- c岷 t岷 ch岷 l瓢峄g nh脿 chuy锚n nghi峄噋 hi峄噓 qu岷.

Ch煤ng t么i v峄沬 h啤n 10 n膬m kinh nghi峄噈 trong ngh峄 cam k岷縯 mang 膽岷縩 cho qu媒 kh谩ch gi岷 ph谩p thi c么ng chuy锚n nghi峄噋- k末 thu岷璽 x芒y d峄眓g, thi岷縯 k岷, s峄璦 nh脿 ti锚n ti岷縩 h脿ng 膽岷. Ngo脿i ra c么ng ty quy t峄 膽峄檌 ng农 th峄 chuy锚n s峄璦 nh脿 uy t铆n, nhi峄乽 n膬m kinh nghi峄噈, v峄痭g ch岷痗 ki岷縩 th峄ヽ, tay ngh峄 gi峄廼 cam k岷縯 t岷 ra c膬n nh脿 m峄沬 膽岷筽 nh岷 cho gia 膽矛nh b岷.

S峄璦 ch峄痑 nh脿 gi谩 r岷

Gi峄沬 thi峄噓 膽么i n茅t v峄 C么ng ty x芒y d峄眓g Thu岷璶 Ph谩t – Chuy锚n s峄璦 nh脿 uy t铆n- gi谩 r岷 t岷 TPHCM:

+ C么ng ty X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t l脿 c谩i t锚n kh谩 quen thu峄檆 膽峄慽 v峄沬 c谩c h峄 gia 膽矛nh, c谩c doanh nghi峄噋, c啤 quan nh脿 m谩y 膽茫 t峄玭g tr岷 nghi峄噈 qua d峄媍h v峄 x芒y d峄眓g nh脿, s峄璦 nh脿, thi岷縯 k岷 trang tr铆 n峄檌 th岷, ngo岷 th岷 nh脿 峄.

+ Ch煤ng t么i t峄 h脿o l脿 膽啤n v峄 x芒y d峄眓g – s峄璦 nh脿- c岷 t岷 nh脿 uy t铆n h脿ng 膽岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai. V峄沬 h啤n 10 n膬m kinh nghi峄噈 trong ng脿nh x芒y d峄眓g, Thu岷璶 Ph谩t lu么n kh岷硁g 膽峄媙h th瓢啤ng hi峄噓, v峄 th岷 c峄 m矛nh tr锚n th峄 tr瓢峄漬g.

+ C么ng ty ch煤ng t么i r岷 vinh d峄 tr峄 th脿nh 膽峄慽 t谩c uy t铆n, chuy锚n m么n cao cho kh谩ch h脿ng l脿 c谩c h峄 gia 膽矛nh, doanh nghi峄噋, ch峄 nh脿 m谩y, nh脿 x瓢峄焠g kh岷痯 khu v峄眂 TPHCM. Mang 膽岷縩 cho qu媒 kh谩ch c膬n nh脿 膽岷筽 thi岷縯 k岷 sang tr峄峮g, 膽岷 膽峄 ti峄噉 nghi, gi谩 c岷 h峄 l铆. Hay t岷 ra kh么ng gian v膬n ph貌ng l脿m vi峄嘽 khoa h峄峜, ti峄噉 nghi, tho岷 m谩i. M么i tr瓢峄漬g lao 膽峄檔g, s岷 xu岷 ti锚n ti岷縩, 膽岷 b岷 an to脿n.

+ T岷 C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t, ch煤ng t么i trang b峄 膽岷 膽峄 trang thi岷縯 b峄, c么ng c峄 ph峄 v峄 h峄 tr峄 thi c么ng x芒y d峄眓g s峄璦 ch峄痑 nh脿 ti锚n ti岷縩, b岷璫 nh岷 hi峄噉 nay. 膼芒y ch铆nh l脿 c么ng c峄 h峄 tr峄 膽岷痗 l峄眂 gi煤p c么ng ty ho脿n th脿nh t峄憈 c谩c c么ng tr矛nh, hi峄噓 qu岷 cao, th峄漣 gian nhanh ch贸ng, ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆 nh芒n c么ng.

膼岷穋 bi峄噒 nh岷 d峄媍h v峄 s啤n nh脿 s峄璦 nh脿 Thu岷璶 Ph谩t s峄 h峄痷 膽峄檌 ng农 th峄 s峄璦 ch峄痑 nh脿 uy t铆n, chuy锚n m么n gi峄廼. Th峄 thi c么ng s啤n s峄璦 nh脿 峄 chuy锚n nghi峄噋, th峄 thi岷縯 k岷 nh脿 峄 s谩ng t岷, n膬ng 膽峄檔g, nhanh nh岷筺.

d峄媍h v峄 s峄璦 nh脿

C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t – th瓢啤ng hi峄噓 x芒y d峄眓g- s峄璦 ch峄痑 nh脿 top 膽岷 HCM.

+ Thu岷璶 Ph谩t c贸 膽岷 膽峄 t铆nh n膬ng n峄昳 tr峄檌. 膼峄 t峄 tin cung c岷 膽岷縩 kh谩ch h脿ng c谩c d峄媍h v峄 thi c么ng x芒y d峄眓g 膽岷 b岷 ch岷 l瓢峄g.

+ Ti岷縫 n峄慽 nh峄痭g th脿nh t峄眜 膽茫 g岷穞 h谩i 膽瓢峄. C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t 膽茫 kh么ng ng峄玭g n峄 l峄眂 trong s峄 m峄噉h n芒ng cao ch岷 l瓢峄g. M峄 r峄檔g quy m么 d峄媍h v峄. 膼峄 ti岷縫 c岷璶 g岷 h啤n v峄沬 kh谩ch h脿ng trong khu v峄眂 TPHCM v脿 c谩c t峄塶h th脿nh l芒n c岷璶.

+ C么ng ty ch煤ng t么i t岷 c啤 h峄檌 cho kh谩ch h脿ng l峄盿 ch峄峮 d峄媍h v峄 thi c么ng x芒y nh脿 – d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 nh脿 ch岷 l瓢峄g h脿ng 膽岷. V峄沬 s峄 gi谩m s谩t, th峄眂 hi峄噉 tr峄眂 ti岷縫. B峄焛 膽峄檌 ng农 ki岷縩 tr煤c s瓢, k末 s瓢, th峄 thi c么ng x芒y d峄眓g gi峄廼 nh岷.

+ Hi峄噉 nay C么ng ty 膽茫 m峄 r峄檔g quy m么 d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 nh脿 kh岷痯 TPHCM. 膼峄 kh谩ch h脿ng d峄 d脿ng l峄盿 ch峄峮 g岷 v峄沬 m矛nh.

 • Chuy锚n s峄璦 nh脿 峄 hi峄噓 qu岷, gi谩 r岷 t岷 qu岷璶 1, qu岷璶 2, qu岷璶 3.
 • Nh岷璶 聽ch贸ng, kh岷痗 ph峄 s峄 c峄 nh脿 c农 tri峄噒 膽峄 t岷 qu岷璶s峄璦 l岷 nh脿 c农 nhanh聽4, qu岷璶 5, qu岷璶 6.
 • Th峄 s峄璦 ch峄痑 nh脿 chuy锚n nghi峄噋, gi谩 r岷 ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng t岷 qu岷璶 7, qu岷璶 8, qu岷璶 9.
 • C岷 t岷 nh脿 chuy锚n nghi峄噋, nhanh ch贸ng, chi ph铆 ti岷縯 ki峄噈 t岷 qu岷璶 10,11,12.
 • D峄媍h v峄 s啤n s峄璦 nh脿 c农 chuy锚n nghi峄噋 t岷 Th峄 膼峄ヽ, B矛nh Ch谩nh, B矛nh T芒n.
 • Th峄 s啤n l岷 nh脿 c农, th峄 s啤n nh脿 膽岷筽 t岷 T芒n B矛nh, T芒n Ph煤, Ph煤 Nhu岷璶, B矛nh Th岷h, G貌 V岷.

Gi峄沬 thi峄噓 v峄 d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 nh脿 tr峄峮 g贸i – S啤n s峄璦 nh脿 峄 hi峄噓 qu岷- gi谩 r岷 c峄 C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t:

+ Hi峄噉 nay tr锚n 膽峄媋 b脿n khu v峄眂 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai c贸 r岷 nhi峄乽 c膬n nh脿 膽茫 c农 k末, xu峄憂g c岷 do 膽瓢峄 x芒y c岷 l芒u n膬m. Hay x芒y d峄眓g kh么ng 膽煤ng k末 thu岷璽, v岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g kh么ng 膽煤ng ch岷 l瓢峄g.

+ B岷 d峄 d脿ng b岷痶 g岷穚 c谩c c膬n h峄 b峄 n峄﹖, th岷 d峄檛 n瓢峄沜, bong tr贸c m脿u s啤n, 峄 v脿ng,… 膼i峄乽 n脿y g芒y 岷h h瓢峄焠g tr峄眂 ti岷縫 膽岷縩 cu峄檆 s峄憂g sinh ho岷, l脿m vi峄嘽 th瓢峄漬g ng脿y c峄 m峄峣 ng瓢峄漣. N岷縰 kh么ng 膽瓢峄 x峄 l铆 kh岷痗 ph峄 tri峄噒 膽峄 th矛 c膬n nh脿 ng脿y c脿ng xu峄憂g c岷 tr岷 tr峄峮g h啤n n峄痑.

+ 膼峄﹏g tr瓢峄沜 nguy c啤 nh脿 峄 d峄檛 n谩t, 岷﹎ m峄慶, suy gi岷 ch岷 l瓢峄g, xu峄憂g c岷 tr岷 tr峄峮g. M峄峣 ng瓢峄漣 th瓢峄漬g c贸 2 gi岷 ph谩p ch铆nh. 膼贸 l脿 ti岷縩 h脿nh 膽岷璸 b峄 ho脿n to脿n c膬n nh脿 c农 k末. Thay v脿o 膽贸 l岷璸 k岷 ho岷h thi岷縯 k岷 x芒y d峄眓g nh脿 m峄沬 sang tr峄峮g, hi峄噉 膽岷 cho gia 膽矛nh m矛nh. Gi岷 ph谩p th峄 hai l脿 thi c么ng s峄璦 ch峄痑 nh脿 c农 hi峄噓 qu岷. S啤n s峄璦 nh脿 c农, c岷 t岷 n芒ng c岷 nh脿 峄 nhanh ch贸ng- 膽啤n gi岷- ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆.

==>> T霉y v脿o 膽i峄乽 ki峄噉 th峄眂 t岷 c峄 m峄梚 h峄 gia 膽矛nh, v脿o kh岷 n膬ng t脿i ch铆nh m脿 m峄峣 ng瓢峄漣 c贸 th峄 l峄盿 ch峄峮 gi岷 ph谩p x芒y d峄眓g nh脿 m峄沬 ho岷穋 s峄璦 l岷 nh脿 c农.

===>> Trong b脿i vi岷縯 n脿y, C么ng ty X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t s岷 膽岷穋 bi峄噒 gi峄沬 thi峄噓 膽岷縩 kh谩ch h脿ng d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 c岷 t岷 nh脿 峄 tr峄峮 g贸i chuy锚n nghi峄噋 膽岷 hi峄噓 qu岷 cao nh岷. 膼芒y l脿 gi岷 ph谩p th铆ch h峄 cho m峄峣 gia 膽矛nh 膽ang c贸 nh脿 b峄 xu峄憂g c岷 膽峄 s峄 h峄痷 ngay c膬n nh脿 m峄沬 膽岷筽 ti峄噉 nghi trong th峄漣 gian s峄沵 nh岷 v峄沬 chi ph铆 si锚u ti岷縯 ki峄噈.

S峄璦 ch峄痑 nh脿

H茫y 膽岷縩 v峄沬 C么ng ty s峄璦 ch峄痑 nh脿 Thu岷璶 Ph谩t n岷縰 b岷 膽ang g岷穚 ph岷 c谩c t矛nh tr岷g sau 膽芒y:

 1. C膬n nh脿 th芒n y锚u g岷痭 b贸 l芒u n膬m c霉ng gia 膽矛nh 膽ang 膽峄慽 m岷穞 v峄沬 nguy c啤 h瓢 h峄弉g, xu峄憂g c岷 tr岷 tr峄峮g.
 2. G岷h t瓢峄漬g nh脿 b峄 v峄, n峄﹖, th岷 n瓢峄沜, 峄 v脿ng, tr啤n tr峄.
 3. M脿u s啤n t瓢峄漬g nh脿 b峄 bay m脿u. Tr锚n b峄 m岷穞 t瓢峄漬g nh脿 bong tr贸c, xu岷 hi峄噉 c谩c v岷縯 峄 v脿ng m岷 th岷玬 m末.
 4. Hay t瓢峄漬g nh脿 b峄 th岷 d峄檛 n瓢峄沜 l芒u ng脿y d岷玭 膽岷縩 t瓢峄漬g m岷 t铆nh ki锚n c峄, v峄痭g ch岷痗. T瓢峄漬g nh脿 b岷 b峄 岷﹎ m峄慶, rong r锚u, c谩c lo岷 vi khu岷﹏ 膽ua nhau b谩m d铆nh tr锚n 膽贸.
 5. C岷 gia 膽矛nh b岷 ph岷 kh峄 s峄 m峄梚 khi tr峄漣 m瓢a l峄沶 v矛 n瓢峄沜 th岷 d峄檛 xu峄憂g tr岷 nh脿. N瓢峄沜 ng岷璸 l锚nh l谩ng s脿n nh脿 lu么n khi岷縩 b岷 谩m 岷h.
 6. Thi岷縯 k岷 nh脿 c峄 b岷 膽茫 qu谩 l峄梚 th峄漣, di峄噉 t铆ch nh脿 qu谩 nh峄 h岷筽.
 7. Kh么ng gian s峄憂g trong nh脿 ch岷璽 ch峄檌, ng峄檛 ng岷 lu么n khi岷縩 b岷 c岷 th岷 kh么ng tho岷 m谩i.
 8. B岷 mu峄憂 x芒y d峄眓g th锚m ph貌ng ng峄, hay x芒y th锚m t岷g l岷.
 9. H峄 th峄憂g 膽i峄噉 n瓢峄沜 s峄 d峄g l芒u n膬m th瓢峄漬g xuy锚n x岷 ra s峄 c峄. B岷 mu峄憂 x峄 l铆 kh岷痗 ph峄 tri峄噒 膽峄 ho岷穋 c岷 t岷 thay m峄沬 h峄 th峄憂g 膽i峄噉 n瓢峄沜.
 10. B岷 kh么ng c貌n nhu c岷 s峄 d峄g nh脿 峄, mu峄憂 thi岷縯 k岷 s峄璦 ch峄痑 l岷 膽峄 cho thu锚 m岷穞 b岷眓g, l脿m kinh doanh, l脿m v膬n ph貌ng,..

==>> V脿 c貌n nhi峄乽 l铆 do kh谩c th么i th煤c m峄峣 ng瓢峄漣 ph岷 b岷痶 膽岷 l岷璸 k岷 ho岷h s峄璦 ch峄痑 c岷 t岷 nh脿 cho gia 膽矛nh m矛nh.

D峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 nh脿 tr峄峮 g贸i chuy锚n nghi峄噋- ch岷 l瓢峄g- gi谩 r岷 mang 膽岷縩 cho kh谩ch h脿ng c膬n nh脿 m峄沬 ti峄噉 nghi:

N岷痬 b岷痶 膽瓢峄 nhu c岷 thi岷縯 k岷 s峄璦 ch峄痑 l岷 nh脿 c农 c峄 kh谩ch h脿ng ng脿y c脿ng gia t膬ng. V矛 th岷 C么ng ty X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t 膽茫 cho ra 膽峄漣 li锚n t峄 c谩c d峄媍h v峄 s峄璦 nh脿 峄 gi谩 r岷. D峄媍h v峄 c岷 t岷 nh脿 膽岷筽 hi峄噓 qu岷, ch岷 l瓢峄g v瓢峄 tr峄檌. D峄媍h v峄 s峄璦 nh脿 ch峄憂g th岷 nh脿 c农 chuy锚n nghi峄噋, tri峄噒 膽峄. C谩c d峄媍h v峄 s啤n s峄璦 nh脿 nhanh- hi峄噓 qu岷- gi谩 r岷.

V峄沬 膽峄檌 ng农 ki岷縩 tr煤c s瓢, k末 s瓢 x芒y d峄眓g, th峄 x芒y nh脿 uy t铆n, gi脿u kinh nghi峄噈. Ch煤ng t么i s岷 th峄眂 hi峄噉 thi c么ng s峄璦 nh脿 chuy锚n nghi峄噋, 膽岷 b岷 mang l岷 hi峄噓 qu岷 cao nh岷.

M峄檛 s峄 h岷g m峄 trong s峄璦 nh脿 c农 bao g峄搈:

 • Thi c么ng n芒ng n峄乶 nh脿, m峄 r峄檔g di峄噉 t铆ch nh脿 峄.
 • Thi岷縯 k岷 l岷 kh么ng gian nh脿 c农 r峄檔g r茫i, tho谩ng m谩t, di峄噉 t铆ch s峄 d峄g t峄慽 瓢u.
 • Thi岷縯 k岷 m峄 r峄檔g ph貌ng ng峄 c谩 nh芒n, x芒y th锚m c谩c ph貌ng ng峄 theo y锚u c岷 kh谩ch h脿ng.
 • Nh岷璶 l脿m c岷 thang, ban c么ng, c峄璦 s岷痶, c峄璦 g峄, c峄璦 nh么m k铆nh.
 • S峄璦 ch峄痑 c岷 thang, s峄璦 ch峄痑 lan can, s峄璦 ch峄痑 c峄璦 s岷痶 t岷 nh脿.
 • Thi c么ng s峄璦 ch峄痑 膽峄 g峄, v岷璽 d峄g g峄 gia 膽矛nh chuy锚n nghi峄噋.
 • Thi c么ng s啤n, d岷穖 v谩 t瓢峄漬g nh脿 c农 chuy锚n nghi峄噋.
 • S啤n s峄璦 t瓢峄漬g nh脿, s啤n l岷 t瓢峄漬g ph貌ng kh谩ch, ph貌ng ng峄.
 • C岷 t岷 n芒ng c岷 nh脿 b岷縫, thi岷縯 k岷 kh么ng gian b岷縫 hi峄噉 膽岷, ti峄噉 nghi nh瓢ng kh么ng k茅m ph岷 岷 c煤ng.
 • 膼峄 g岷h c农 xu峄憂g c岷, thay th岷 峄憄 l谩t g岷h m峄沬 ch岷 l瓢峄g.
 • 峄恜 l谩t g岷h s脿n nh脿 cao c岷, m岷玼 m茫 hi峄噉 膽岷, ch岷 l瓢峄g, gi谩 r岷.
 • Thi c么ng 峄憄 l谩t g岷h m峄沬 cho t峄玭g kh么ng gian theo y锚u c岷 kh谩ch h脿ng.
 • S峄璦 ch峄痑 膽i峄噉 n瓢峄沜 nh脿 c农, c岷 t岷 h峄 th峄憂g 膽i峄噉 n瓢峄沜 chuy锚n nghi峄噋.
 • S峄璦 ch峄痑 thi岷縯 b峄 膽i峄噉 trong nh脿, thay th岷 linh ki峄噉 膽i峄噉 ch铆nh h茫ng.
 • Nh岷璶 s峄璦 ch峄痑 c谩c thi岷縯 b峄 v峄 sinh, thay m峄沬 thi岷縯 b峄 v峄 sinh ch岷 l瓢峄g.
 • Thi c么ng s峄璦 ch峄痑 nh脿 v峄 sinh, s峄璦 nh脿 t岷痬 hi峄噓 qu岷.
 • S啤n ch峄憂g th岷 t瓢峄漬g nh脿 v峄 sinh, 峄憄 l谩t g岷h nh脿 v峄 sinh.
 • D峄媍h v峄 峄憄 l谩t g岷h m峄沬 cho nh脿 v峄 sinh, nh脿 t岷痬 ch峄憂g th岷 hi峄噓 qu岷.
 • X峄 l铆 ch峄憂g th岷 nh脿 v峄 sinh, nh脿 t岷痬, s脿n n瓢峄沜 tri峄噒 膽峄.

D峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 nh脿 uy t铆n – Nh岷璶 s峄璦 ch峄痑 t岷 c岷 c么ng tr矛nh theo y锚u c岷 kh谩ch h脿ng:

C么ng ty x芒y d峄眓g Thu岷璶 Ph谩t r岷 h芒n h岷h 膽瓢峄 h峄 t谩c c霉ng qu媒 kh谩ch trong t岷 c岷 c么ng tr矛nh x芒y d峄眓g, s峄璦 ch峄痑. Ch煤ng t么i t峄 tin 膽岷 nh岷璶 thi c么ng s峄璦 ch峄痑 nh脿 峄 t峄 膽啤n gi岷 膽岷縩 ph峄ヽ t岷. 膼岷 b岷 x峄 l铆 d峄﹖ 膽i峄僲 100% tr岷 l岷 cho b岷 kh么ng gian s峄憂g ho脿n h岷.

 1. D峄媍h v峄 s峄璦 nh脿 c岷 4 tr峄峮 g贸i – thi岷縯 k岷 nh脿 c岷 4 膽岷筽.
 2. Thi c么ng s峄璦 c岷 t岷 nh脿 ph峄 chuy锚n nghi峄噋, hi峄噓 qu岷.
 3. Nh岷璶 s峄璦 ch峄痑 c岷 t岷 nh脿 chung c瓢, khu d芒n c瓢 t岷 TPHCM.
 4. D峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 bi峄噒 th峄, n芒ng c岷 c岷 t岷 bi峄噒 th峄.
 5. Chuy锚n nh岷璶 s峄璦 nh脿 h脿ng, kh谩ch s岷.
 6. Chuy锚n thi岷縯 k岷 c岷 t岷 qu谩n cafe, qu谩n tr脿 s峄痑.
 7. Thi c么ng s峄璦 ch峄痑 c峄璦 hi峄噓, c峄璦 h脿ng, ti峄噈 t岷 h贸a, ti峄噈 net.
 8. D峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 nh脿 x瓢峄焠g, c岷 t岷 nh脿 x瓢峄焠g, ch峄憂g th岷 nh脿 x瓢峄焠g.
 9. S峄璦 ch峄痑 khu v峄眂 nh脿 m谩y, x铆 nghi峄噋, nh脿 kho, nh脿 峄 c么ng nh芒n, ph貌ng b岷 v峄.
 10. Thi c么ng s峄璦 ch峄痑 v膬n ph貌ng, thi岷縯 k岷 m么i tr瓢峄漬g l脿m vi峄嘽 khoa h峄峜, ti峄噉 nghi, g峄峮 g脿ng.

C么ng ty x芒y d峄眓g nh脿 – s峄璦 nh脿 Thu岷璶 Ph谩t cam k岷縯 v峄沬 kh谩ch h脿ng:

 1. C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t c贸 h啤n 10 n膬m kinh nghi峄噈 lu么n 膽瓢a ra gi岷 ph谩p t峄憈 nh岷.
 2. T瓢 v岷 h峄 tr峄 kh谩ch h脿ng t岷璶 t矛nh, ch膬m s贸c kh谩ch h脿ng chu 膽谩o.
 3. Ch煤ng t么i th峄眂 hi峄噉 ki峄僲 tra kh岷 s谩t th峄眂 t岷 m峄沬 膽瓢a ra k岷 ho岷h s峄璦 nh脿 ph霉 h峄.
 4. Gi岷 ph谩p s峄璦 nh脿 c农 ph霉 h峄 v峄沬 k岷縯 qu岷 kh岷 s谩t.
 5. L锚n b岷g b谩o gi谩 s峄璦 ch峄痑 nh脿 chi ti岷縯, ch铆nh x谩c 膽峄 g峄璱 kh谩ch h脿ng.聽Cam k岷縯 gi谩 th么ng b谩o v峄沬 kh谩ch h脿ng l脿 tr峄峮 g贸i, tuy峄噒 膽峄慽 kh么ng ph谩t sinh b岷 c峄 chi ph铆 n脿o n峄痑.
 6. Quy tr矛nh thi c么ng s啤n s峄璦 nh脿 峄 nhanh ch贸ng- 膽岷 b岷 an to脿n- l脿m 膽岷縩 膽芒u v峄 sinh s岷h s岷 膽岷縩 膽贸.
 7. Th峄 thi c么ng s峄璦 nh脿 膽峄乽 l脿 th峄 gi峄廼, chuy锚n m么n cao, l脿m vi峄嘽 nhanh, chuy锚n nghi峄噋.
 8. Ho脿n th脿nh c么ng tr矛nh thi岷縯 k岷 s峄璦 l岷 nh脿 峄 膽煤ng ti岷縩 膽峄.
 9. V峄 sinh t峄昻g th峄 c么ng tr矛nh tr瓢峄沜 khi b脿n giao cho kh谩ch h脿ng.
 10. H峄 tr峄 b岷 h脿nh d峄媍h v峄 s啤n s峄璦 nh脿 th峄漣 gian l锚n 膽岷縩 2 n膬m.

==>> C么ng ty X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t r岷 h芒n h岷h 膽瓢峄 h峄 t谩c c霉ng qu媒 kh谩ch!

Th么ng Tin Li锚n H峄 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t

5/5 - (3 b矛nh ch峄峮)

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

s峄璦 nh脿 v峄 sinh B谩o gi谩 c岷 t岷 s峄璦 nh脿 v峄 sinh, Nh脿 T岷痬, Toilet t岷 TPHCM
C岷 t岷 nh脿 v峄 sinh, S峄璦 nh脿 v峄 sinh t岷 TPHCM chuy锚n nghi峄噋. C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t nh岷璶 thi c么ng s峄璦 ch峄痑 nh脿 v峄 sinh, nh脿 t岷痬, toilet gi谩 r岷
Th峄 X芒y S峄璦 Nh脿 B谩o gi谩 d峄媍h v峄 th峄 x芒y s峄璦 nh脿 t岷 TPHCM cam k岷縯 gi谩 r岷 nh岷
B岷 膽ang c岷 t矛m th峄 x芒y s峄璦 nh脿, s峄璦 ch峄痑 nh脿 峄 theo y锚u c岷, thi c么ng nhanh ch贸ng t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai. Li锚n h峄 ngay 0835904625
S峄璦 nh脿 c岷 4 S峄璦 nh脿 c岷 4 – D峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 nh脿 Uy T铆n – Ch岷 L瓢峄g – Gi谩 R岷
X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t l脿 c么ng ty chuy锚n S峄璦 nh脿 c岷 4 Uy T铆n - Ch岷 L瓢峄g - Chuy锚n Nghi峄噋 - Gi谩 T峄憈 t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai...
C峄璦 ph貌ng ng峄 c贸 n锚n 膽峄慽 di峄噉 v峄沬 c岷 thang kh么ng? C谩ch h贸a gi岷? C峄璦 ph貌ng ng峄 c贸 n锚n 膽峄慽 di峄噉 v峄沬 c岷 thang kh么ng? C谩ch h贸a gi岷?
C峄璦 ph貌ng ng峄 c贸 n锚n 膽峄慽 di峄噉 v峄沬 c岷 thang kh么ng? C谩ch h贸a gi岷 nh瓢 th岷 n脿o? C霉ng Thu岷璶 Ph谩t kh谩m ph谩 ngay c岷 tr岷 l峄漣 nh茅!