Th么ng t岷痗 nh脿 v峄 sinh

Nh脿 v峄 sinh, b峄搉 c岷 b峄 t岷痗 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g n峄梚 谩m 岷h c岷 nhi峄乽 gia 膽矛nh. 膼峄 gi岷 quy岷縯 v岷 膽峄 n脿y, d峄媍h v峄 th么ng t岷痗 nh脿 v峄 sinh s岷 gi煤p b岷. Thu岷璶 Ph谩t cung c岷 d峄媍h v峄 th么ng t岷痗, s峄璦 ch峄痑 nh脿 v峄 sinh t岷 nh脿. 膼岷 b岷 thi c么ng nhanh ch贸ng, ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian, chi ph铆 cho kh谩ch h脿ng.

D峄媍h v峄 th么ng t岷痗 nh脿 v峄 sinh

D峄媍h v峄 th么ng t岷痗 nh脿 v峄 sinh c峄 Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n nh岷璶 thi c么ng, s峄璦 ch峄痑 nh峄痭g h峄弉g h贸c c峄 nh脿 v峄 sinh. G峄搈 c贸 nh峄痭g h岷g m峄 nh瓢 sau:

 • Th么ng b峄搉 c岷 ngh岷箃 TPHCM Th么ng t岷痗 lavabo b峄 ngh岷箃
 • S峄璦 ch峄痑 c谩c t矛nh tr岷g h峄弉g b峄搉 c岷. Ch岷硁g h岷 nh瓢 h峄弉g b峄 x岷, tay c岷 g岷,…
 • Th么ng t岷痗, h煤t b峄搉 c岷, b峄 ph峄憈 t岷 nh脿
 • S峄璦 ch峄痑, thay th岷 c谩c thi岷縯 b峄 v峄 sinh, b峄搉 c岷
 • Thi c么ng, l岷痯 膽岷穞 m峄沬 nh脿 v峄 sinh, b峄搉 c岷 t岷 nh脿
 • L岷痯 膽岷穞 tr峄峮 g贸i c谩c thi岷縯 b峄 nh脿 v峄 sinh

Thu岷璶 Ph谩t nh岷璶 thi c么ng l岷痯 膽岷穞, s峄璦 ch峄痑, th么ng t岷痗 nh脿 v峄 sinh t岷 nh脿. Ph峄 v峄 qu媒 kh谩ch h脿ng t岷 khu v峄眂 HCM v脿 c谩c t峄塶h th脿nh l芒n c岷璶. Ch岷 l瓢峄g ph峄 v峄 c峄 Thu岷璶 Ph谩t lu么n 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng 膽谩nh gi谩 r岷 cao.

Th么ng t岷痗 nh脿 v峄 sinh

Th么ng t岷痗 nh脿 v峄 sinh

T岷 sao n锚n ch峄峮 d峄媍h v峄 th么ng t岷痗 b峄搉 c岷 c峄 Thu岷璶 Ph谩t

膼峄慽 v峄沬 kh谩ch h脿ng t岷 khu v峄眂 HCM, c谩c t峄塶h ph铆a Nam th矛 Thu岷璶 Ph谩t l脿 m峄檛 trong nh峄痭g c谩i t锚n quen thu峄檆. Ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng b岷眓g c岷 c谩i t芒m c峄 ng瓢峄漣 l脿m ngh峄. 膼岷縩 v峄沬 c谩c d峄媍h v峄 c峄 Thu岷璶 Ph谩t b岷 s岷 膽瓢峄 tr岷 nghi峄噈:

 • Th谩i 膽峄 ph峄 v峄 t峄憈 nh岷
 • 膼a d岷g c谩c d峄媍h v峄, s峄璦 ch峄痑, l岷痯 膽岷穞 nh脿 v峄 sinh tr峄峮 g贸i
 • Ch岷 l瓢峄g t峄憈 nh岷 th峄 tr瓢峄漬g. 膼岷穋 bi峄噒 v峄沬 ch铆nh s谩ch b岷 h脿nh c谩c c么ng tr矛nh thi c么ng, th峄漣 gian c贸 th峄 l锚n t峄沬 5 n膬m.
 • Chi ph铆 s峄璦 ch峄痑, l岷痯 膽岷穞 h峄 l媒
 • H峄 tr峄 t瓢 v岷, thi岷縯 k岷 mi峄卬 ph铆 cho kh谩ch h脿ng

Thu岷璶 Ph谩t t峄 h脿o l脿 膽啤n v峄 ti锚n phong tr锚n th峄 tr瓢峄漬g trong l末nh v峄眂 s峄璦 ch峄痑 nh脿 峄, thi岷縯 b峄 v峄 sinh, 膽i峄噉 n瓢峄沜. M峄峣 kh贸 kh膬n c峄 b岷 s岷 膽瓢峄 ch煤ng t么i gi岷 quy岷縯 m峄檛 c谩ch d峄 d脿ng, nhanh ch贸ng.

B谩o gi谩 d峄媍h v峄 th么ng t岷痗 nh脿 v峄 sinh

T矛nh tr岷g t岷痗 c峄憂g, t岷痗 nh脿 v峄 sinh l脿 m峄檛 trong nh峄痭g n峄梚 谩m 岷h l峄沶 c峄 nhi峄乽 ng瓢峄漣. V峄沬 m峄梚 m峄ヽ 膽峄 kh谩c nhau th矛 chi ph铆 th么ng t岷痗, s峄璦 ch峄痑 l脿 kh谩c nhau.

Do 膽贸 膽峄 c贸 th峄 b谩o gi谩 ch铆nh x谩c v脿 chi ti岷縯 cho c谩c h岷g m峄 th么ng t岷痗, s峄璦 ch峄痑 b峄搉 c岷, Thu岷璶 Ph谩t c岷 kh岷 s谩t t矛nh h矛nh th峄眂 t岷. Ch煤ng t么i xin g峄璱 t峄沬 qu媒 kh谩ch h脿ng m峄檛 s峄 h岷g m峄 th么ng t岷痗 b峄 ph峄憈, b峄搉 c岷, nh脿 v峄 sinh nh瓢 sau:

D峄媍h v峄 聽膼啤n gi谩 聽Ghi ch煤
膼啤n gi谩 th么ng b峄搉 c岷: 聽300.000膽 鈥 500.000膽 鈥 Tr瓢峄漬g h峄 b峄搉 c岷 b峄 ngh岷箃 v岷璽 r岷痭: kh膬n v岷, b脿n ch岷, m农 nh峄盿 pvc, nh芒n vi锚n s岷 b谩o gi谩 cho Kh谩ch h脿ng tr瓢峄沜 khi l脿m
Nh芒n c么ng s峄璦 ch峄痑 b峄搉 c岷 b峄 ch岷 n瓢峄沜, kh么ng x岷 n瓢峄沜, r貌 r峄 n瓢峄沜 聽80.000膽 鈥 120.000 膽
Nh芒n c么ng thay phao b峄搉 c岷 聽100.000膽 -150.000 膽 聽(tu峄 lo岷 phao b峄搉 c岷 tay g岷, n煤t nh岷)
Th谩o b峄搉 c岷 c农, thay b峄搉 c岷 m峄沬: 聽350.000膽 鈥 550.000 膽 聽(tu峄 lo岷 ki峄僽 b峄搉 c岷, kh么ng bao g峄搈 ch峄塶h h峄峮g tho谩t n瓢峄沜 b峄搉 c岷)
L岷痯 膽岷穞 b峄 ti峄僽 nam 200.000膽 – 250.000膽
S峄璦 ch峄痑, thay m峄沬 b峄 ti峄僽 nam 100.000膽-250.000膽
B峄 x岷 ti峄僽 nam, c岷 n瓢峄沜 ti峄僽 nam 80.000膽-150.000膽
聽Phao聽b峄搉 c岷 聽B谩o gi谩 theo ph峄 ki峄噉聽v脿 h茫ng s岷 xu岷 b峄搉 c岷.

Th么ng tin li锚n h峄 Thu岷璶 Ph谩t

V峄沬 nh峄痭g d峄 谩n l峄沶, thi岷縯 k岷 l岷痯 膽岷穞 m峄沬, ch煤ng t么i s岷 c贸 nh峄痭g ch铆nh s谩ch 瓢u 膽茫i v峄 gi谩. B岷g b谩o gi谩 tr锚n ch峄 mang t铆nh ch岷 tham kh岷. 膼峄 c贸 th锚m th么ng tin chi ti岷縯 v脿 ch铆nh x谩c, b岷 h茫y li锚n h峄 v峄沬 Thu岷璶 Ph谩t theo s峄 m谩y Hotline 08.3590.4625 膽峄 膽瓢峄 h峄 tr峄. 膼峄檌 ng农 k峄 thu岷璽, nh芒n vi锚n t瓢 v岷 c峄 ch煤ng t么i lu么n s岷祅 s脿ng 24/24 ph峄 v峄 qu媒 kh谩ch h脿ng. V峄沬 tr矛nh 膽峄 chuy锚n m么n v脿 kinh nghi峄噈 h啤n 20 n膬m trong l末nh v峄眂, Thu岷璶 Ph谩t cam k岷縯 v峄 ch岷 l瓢峄g, chi ph铆 t峄憈 nh岷 th峄 tr瓢峄漬g.

5/5 - (1 b矛nh ch峄峮)

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

Th么ng c峄憂g ngh岷箃 t岷 Th脿nh Ph峄 Th峄 膼峄ヽ Th么ng c峄憂g ngh岷箃 t岷 Th脿nh Ph峄 Th峄 膼峄ヽ gi谩 c岷 c岷h tranh nh岷
Th么ng c峄憂g ngh岷箃 t岷 Th脿nh Ph峄 Th峄 膼峄ヽ - D峄媍h v峄 th么ng t岷痗 b峄搉 c岷, b峄 ph峄憈, h煤t h岷 c岷 UY T脥N, CH岷 L漂峄G, GI脕 R岷 t岷 TPHCM
Th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 12 Th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 12 Uy t铆n, Ch岷 l瓢峄g, Gi谩 ti岷縯 ki峄噈
Chuy锚n nh岷璶 th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 12 - D峄媍h v峄 th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃 - th么ng t岷痗 b峄搉 c岷 UY T脥N, CHUY脢N NGHI峄哖, GI脕 R岷 S峄 1 t岷 TpHCM
Th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 9 B谩o gi谩 d峄媍h v峄 th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 9 cam k岷縯 100% gi谩 r岷
D峄媍h v峄 th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 9 - 膼岷 b岷 x峄 l媒 d峄﹖ 膽i峄僲 m峄峣 s峄 c峄 g芒y t岷痗 ngh岷絥 NHANH CH脫NG - CHUY脢N NGHI峄哖 - HI峄哢 QU岷 - GI脕 SI脢U R岷
Th么ng t岷痗 b峄 ph峄憈 B谩o gi谩 th么ng t岷痗 b峄 ph峄憈 t岷 TPHCM cam k岷縯 d峄媍h v峄 gi谩 r岷 nh岷
c么ng ty Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n nh岷璶 th么ng t岷痗 b峄 ph峄憈, th么ng c峄憂g ngh岷箃, th么ng t岷痗 b峄搉 c岷, lavabo, ch岷璾 r峄璦 ch茅n b谩t t岷 nh脿 nhanh ch贸ng