B谩o gi谩 nh芒n c么ng 峄憄 l谩t g岷h

D峄媍h v峄 c么ng nh芒n 峄憄 l谩t g岷h c峄 Thu岷璶 Ph谩t s岷祅 s脿ng ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng 24/24. Thi c么ng nhanh ch贸ng, ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian v脿 chi ph铆 cho kh谩ch h脿ng. Kh么ng ch峄 膽岷 b岷 v峄 ch岷 l瓢峄g m脿 c貌n n芒ng cao t铆nh th岷﹎ m峄 cho c么ng tr矛nh.

D峄媍h v峄 nh芒n c么ng 峄憄 l谩t g岷h

V峄沬 膽峄檌 ng农 c么ng nh芒n gi脿u kinh nghi峄噈 tr锚n l末nh v峄眂 x芒y d峄眓g. Kh么ng ch峄 c贸 kh岷 n膬ng 峄憄 l谩t g岷h, c么ng nh芒n c峄 Thu岷璶 Ph谩t nh瓢 m峄檛 ng瓢峄漣 th峄 chuy锚n nghi峄噋, m峄檛 ki岷縩 tr煤c s瓢 l脿nh ngh峄. Trong su峄憈 qu谩 tr矛nh thi c么ng, ch煤ng t么i c貌n h峄 tr峄 t瓢 v岷 cho kh谩ch h脿ng 膽峄 l峄盿 ch峄峮 膽瓢峄聽 c谩c d峄媍h v峄 t峄慽 瓢u nh岷.

D峄媍h v峄 nh芒n c么ng 峄憄 l谩t g岷h t岷 Thu岷璶 Ph谩t

  • Thi c么ng 峄憄 l谩t g岷h theo y锚u c岷 c峄 kh谩ch h脿ng
  • H峄 tr峄 s峄璦 ch峄痑 c谩c c么ng tr矛nh kh谩c trong qu谩 tr矛nh thi c么ng
  • Thi c么ng s峄璦 ch峄痑, 峄憄 g岷h nh脿, g岷h s芒n, s脿n nh脿 theo y锚u c岷

Quy tr矛nh cung c岷 c么ng nh芒n聽峄憄 l谩t g岷h t岷 Thu岷璶 Ph谩t

Kh谩ch h脿ng c峄 d峄媍h v峄 cung c岷聽c么ng nh芒n聽峄憄 l谩t g岷h t岷 Thu岷璶 Ph谩t c贸 th峄 l脿 kh谩ch h脿ng c谩 nh芒n, c谩c h峄 gia 膽矛nh. Ngo脿i ra kh谩ch h脿ng c农ng c贸 th峄 l脿 nh峄痭g t峄 ch峄ヽ, 膽啤n v峄 thu锚 ngo脿i nh芒n c么ng 膽峄 ph峄 v峄 cho c么ng tr矛nh, d峄 谩n 膽ang thi c么ng. V峄沬 ch岷 l瓢峄g nh芒n c么ng l岷痯 r谩p, 峄憄 l谩t g岷h c峄 Thu岷璶 Ph谩t, kh谩ch h脿ng c贸 th峄 ho脿n to脿n y锚n t芒m v峄 ch岷 l瓢峄g c么ng tr矛nh khi c么ng nh芒n c峄 ch煤ng t么i th峄眂 hi峄噉.

B谩o gi谩 nh芒n c么ng 峄憄 l谩t g岷h

Quy tr矛nh聽cung c岷 c么ng nh芒n聽峄憄 l谩t g岷h t岷 Thu岷璶 Ph谩t c峄 th峄 nh瓢 sau:

B瓢峄沜 1: Ti岷縫 nh岷璶 nhu c岷 c峄 kh谩ch h脿ng

B瓢峄沜 2: Ph芒n t铆ch nhu c岷, m峄ヽ 膽峄, 膽峄 kh贸 c峄 c么ng tr矛nh 膽峄 膽i峄乽 ph峄慽 c么ng nh芒n ph霉 h峄 v峄 tr矛nh 膽峄, kinh nghi峄噈

B瓢峄沜 3: Th峄廰 thu岷璶 v峄沬 kh谩ch h脿ng v峄 c谩c ch铆nh s谩ch. Ch岷硁g h岷 nh瓢 th峄漣 gian l脿m vi峄嘽, s峄 l瓢峄g c么ng nh芒n, ch岷 l瓢峄g c么ng nh芒n.

B瓢峄沜 4: K媒 k岷縯 h峄 膽峄搉g, cam k岷縯 th峄眂 hi峄噉 c谩c 膽i峄乽 kho岷 nh瓢 膽茫 th峄廰 thu岷璶.

B瓢峄沜 5: K岷縯 th煤c h峄 膽峄搉g, ti岷縩 h脿nh thanh to谩n .

Quy tr矛nh聽cung c岷 c么ng nh芒n聽峄憄 l谩t g岷h t岷 Thu岷璶 Ph谩t lu么n minh b岷h, r玫 r脿ng. 膼岷 b岷 quy峄乶 l峄 cho kh谩ch h脿ng.

B谩o gi谩 nh芒n c么ng 峄憄 l谩t g岷h t岷 Thu岷璶 Ph谩t

膼峄 b谩o gi谩 chi ti岷縯, ch煤ng t么i c岷 th峄廰 thu岷璶 v峄沬 kh谩ch h脿ng v峄 s峄 l瓢峄g nh芒n c么ng, th峄漣 gian ho脿n th脿nh. T峄 膽贸 m峄沬 c贸 th峄 b谩o gi谩 chi ti岷縯 c谩c d峄媍h v峄.

Ch煤ng t么i xin g峄璱 t峄沬 kh谩ch h脿ng m峄檛 s峄 b谩o gi谩 nh芒n c么ng 峄憄 l谩t g岷h t岷 Thu岷璶 Ph谩t, c峄 th峄 nh瓢 sau:

STT H岷g M峄 Thi C么ng 膼啤n Gi谩 Nh芒n C么ng
1 Nh芒n C么ng 峄恜 t瓢峄漬g 100.000 鈫 120.000/m2
2 Nh芒n c么ng 峄憄 g岷h th岷 150.000 鈫 180.000/m2
3 Nh芒n C么ng Tr谩t T瓢峄漬g / Nh脿 60.000 鈫 80.000/m2 m峄檛 m岷穞
5 Nh芒n C么ng X芒y T瓢峄漬g 220 160.000 鈫 190.000/m2 m峄檛 m岷穞
6 Nh芒n C么ng X芒y T瓢峄漬g 110 80.000 鈫 100.000/m2 m峄檛 m岷穞
7 脭p l谩t g岷h ph貌ng v峄 sinh 130.000 鈫 – 170.000/m2 (t霉y theo k岷縯 c岷 ph貌ng v峄 sinh)

B谩o gi谩 tr锚n ch峄 mang t铆nh ch岷 tham kh岷 cho kh谩ch h脿ng. 膼峄 c贸 膽瓢峄 s峄 t瓢 v岷 v脿 h峄 tr峄 t峄憈 nh岷, h茫y li锚n h峄 v峄沬 ch煤ng t么i. V峄沬 膽峄檌 ng农 nh芒n vi锚n t瓢 v岷 gi脿u kinh nghi峄噈, ti岷縫 x煤c nhi峄乽 d峄 谩n. Ch煤ng t么i s岷 h峄 tr峄 v脿 膽瓢a ra c谩c gi岷 ph谩p t峄憈 nh岷 cho kh谩ch h脿ng.

Ngo脿i d峄媍h v峄 cho thu锚 c么ng nh芒n聽峄憄 l谩t g岷h, Thu岷璶 Ph谩t c貌n cung c岷 nhi峄乽 d峄媍h v峄 kh谩c. Ti峄乶 th芒n c峄 ch煤ng t么i l脿 m峄檛 c么ng ty x芒y d峄眓g. Do 膽贸 膽峄慽 v峄沬 c谩c d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 nh脿 c峄璦, thi c么ng, l岷痯 膽岷穞 ch煤ng t么i 膽峄乽 c贸 th峄 th峄眂 hi峄噉. 膼峄慽 v峄沬 c谩c d峄 谩n c岷 thi岷縯 k岷, ch煤ng t么i c贸 ki岷縩 tr煤c s瓢 h峄 tr峄 b岷. 膼岷縩 v峄沬 Thu岷璶 Ph谩t b岷 s岷 膽瓢峄 cung c岷 c谩c d峄媍h v峄, gi岷 ph谩p to脿n di峄噉 cho ng么i nh脿 b岷

膼峄 膽瓢峄 t瓢 v岷 v脿 h峄 tr峄 t峄憈 nh岷, h茫y li锚n h峄 v峄沬 ch煤ng t么i theo Hotline 08.3590.4625. Ch煤ng t么i lu么n s岷祅 s脿ng ph峄 v峄 qu媒 kh谩ch h脿ng m峄峣 l煤c m峄峣 n啤i. S峄 h脿i l貌ng c峄 kh谩ch h脿ng ch铆nh l脿 ni峄乵 vui, ni峄乵 h岷h ph煤c c峄 ch煤ng t么i.

Th么ng Tin Li锚n H峄 B谩o Gi谩 峄恜 L谩t G岷h:

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

B谩o gi谩 g岷h l谩t n峄乶 nh脿 ch铆nh x谩c nh岷 2021 B谩o gi谩 g岷h l谩t n峄乶 nh脿 ch铆nh x谩c nh岷 2021
B岷 膽ang c岷 t矛m b岷g b谩o gi谩 g岷h l谩t n峄乶 nh脿 ch铆nh x谩c nh岷. Tr瓢峄沜 khi t矛m hi峄僽 b岷g gi谩 th矛 m峄漣 b岷 c霉ng TP t矛m hi峄僽 c谩c d貌ng g岷h nh茅!
峄恜 l谩t g岷h nh脿 v峄 sinh, nh脿 t岷痬 chuy锚n nghi峄噋 峄恜 l谩t g岷h nh脿 v峄 sinh, nh脿 t岷痬 chuy锚n nghi峄噋
H瓢峄沶g d岷玭 峄憄 l谩t g岷h nh脿 v峄 sinh, nh脿 t岷痬 膽岷 hi峄噓 qu岷 cao, 膽煤ng k峄 thu岷璽. Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n nh岷璶 thi c么ng ch峄璦 s峄痑 ph貌ng v峄 sinh, ph貌ng t岷痬.
L谩t g岷h s芒n v瓢峄漬
C么ng ty x芒y d峄眓g Thu岷璶 Ph谩t Chuy锚n nh岷璶 thi c么ng, l谩t g岷h s芒n v瓢峄漬 tr峄峮 g贸i. L谩t g岷h ngh峄 thu岷璽, thi岷縯 k岷, x芒y d峄眓g ti峄僽 c岷h tr峄峮 g贸i t岷 nh脿.