B谩o gi谩 thi c么ng l脿m ch峄憂g th岷 b岷眓g m脿ng kh貌 n贸ng gi谩 r岷

Nhu c岷 thi c么ng l谩m ch峄憂g th岷 b岷眓g m脿ng kh貌 n贸ng hi峄噉 nay l脿 r岷 cao. Ph瓢啤ng ph谩p n脿y v峄玜 膽岷 b岷 t铆nh th岷﹎ m峄 cao, v峄玜 c贸 膽峄 b峄乶 theo th峄漣 gian. Do 膽贸 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng r岷 tin t瓢峄焠g l峄盿 ch峄峮 v脿 s峄 d峄g. Thi c么ng l脿m ch峄憂g th岷 b岷眓g kh貌 n贸ng 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 tu岷 t峄 theo c谩c b瓢峄沜. C农ng kh谩 膽啤n gi岷 v脿 nhanh ch贸ng, ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian v脿 chi ph铆 cho gia ch峄.

Tham kh岷 b岷g gi谩 ch峄憂g th岷:

Thi c么ng l脿m ch峄憂g th岷 b岷眓g m脿ng kh貌 n贸ng

Tr瓢峄沜 ti锚n ch煤ng ta c岷 hi峄僽 kh谩i ni峄噈 ch峄憂g th岷 b岷眓g m脿ng kh貌 n贸ng l脿 g矛. 膼芒y l脿 m峄檛 ph瓢啤ng ph谩p ch峄憂g th岷 hi峄噓 qu岷, s峄 d峄g mi岷縩g m脿ng b峄峜. Mi岷縩g m脿ng kh貌 n贸ng c贸 th脿nh ph岷 ch铆nh l脿 h峄梟 h峄 gi脿u Bitum v脿 Atactic Polyprolylene. H峄 ch岷 n脿y c贸 kh岷 n膬ng ch峄媢 nhi峄噒, ch峄憂g 岷﹎, ch峄憂g tia UV r岷 cao. Do 膽贸 c贸 th峄 gi煤p b岷 ch峄憂g th岷 s脿n nh脿, s芒n th瓢峄g, nh脿 v峄 sinh.

B谩o gi谩 thi c么ng l脿m ch峄憂g th岷 b岷眓g m脿ng kh貌 n贸ng gi谩 r岷

C谩c b瓢峄沜 thi c么ng l脿m ch峄憂g th岷 b岷眓g m脿ng kh貌 n贸ng

B瓢峄沜 1: Chu岷﹏ b峄 b峄 m岷穞

V峄沬 b岷 k峄 d峄媍h v峄 ch峄憂g th岷 ho岷穋 ph瓢啤ng ph谩p thi c么ng l脿m s脿n n脿o th矛 vi峄嘽 chu岷﹏ b峄 b峄 m岷穞 l脿 h岷縯 s峄ヽ quan tr峄峮g v脿 c岷 thi岷縯. B峄 m岷穞 c岷 膽瓢峄 l脿m s岷h, kh么 v脿 nh岷祅.

B瓢峄沜 2: S峄 d峄g l峄沺 s啤n l贸t.

Vi峄嘽 s峄 d峄g m峄檛 l峄沺 s啤n l贸t gi煤p t膬ng c瓢峄漬g 膽峄 b谩m d铆nh cho mi岷縩g m脿ng ch峄憂g th岷.

B瓢峄沜 3: Kh貌 m脿ng

Sau khi mi岷縩g m脿ng ch峄憂g th岷 膽瓢峄 d谩n l锚n b峄 m岷穞 c岷 thi c么ng. Ch煤ng ta s岷 s峄 d峄g m谩y kh貌 gas, kh貌 n贸ng 膽峄 th脿nh ph岷 Bitum trong mi岷縩g m脿ng m峄乵. L煤c 膽贸 mi岷縩g m脿ng s岷 膽岷 y锚u c岷 膽峄 c贸 膽峄 b谩m d铆nh t峄憈 nh岷. L瓢u 媒 c么ng 膽o岷 kh貌 m脿ng quy岷縯 膽峄媙h ph岷 l峄沶 膽岷縩 th脿nh c么ng v脿 ch岷 l瓢峄g c峄 d峄媍h v峄. Do 膽贸 b瓢峄沜 kh貌 m脿ng c岷 l峄盿 ch峄峮 nh峄痭g th峄 kh貌 c贸 kinh nghi峄噈 chuy锚n m么n 膽峄 膽岷 ch岷 l瓢峄g t峄憈 nh岷. Tr谩nh tr瓢峄漬g h峄 kh貌 qu谩 n贸ng d岷玭 t峄沬 t矛nh tr岷g n贸ng ch岷 ho岷穋 th峄g m脿ng.

Trong qu谩 tr矛nh kh貌 m脿ng c貌n m峄檛 b瓢峄沜 r岷 quan tr峄峮g 膽贸 l脿 ch峄搉g m茅p. 膼峄 ch峄搉g m茅p 膽瓢峄 膽岷筽 v脿 ch岷 l瓢峄g th矛 c岷 ch峄搉g 2 l峄沺 m脿ng l锚n nhau, kh貌 m峄乵 r峄搃 d霉ng bay mi岷縯 m茅p 膽峄 t岷 膽峄 膽峄搉g nh岷.

B谩o gi谩 thi c么ng l脿m ch峄憂g th岷 b岷眓g m脿ng kh貌 n贸ng

B谩o gi谩 thi c么ng l脿m ch峄憂g th岷 b岷眓g m脿ng kh貌 n贸ng ph峄 thu峄檆 v脿o lo岷 m脿ng b岷 l峄盿 ch峄峮. M峄梚 lo岷 s岷 c贸 nh峄痭g 瓢u 膽i峄僲, 膽峄 b谩m d铆nh nh岷 膽峄媙h. Tu峄 thu峄檆 v脿o nhu c岷 v脿 m峄 膽铆ch s峄 d峄g c峄 gia ch峄 膽峄 ch峄峮 膽瓢峄 lo岷 m脿ng ph霉 h峄.

C么ng ty ch峄憂g th岷 xin 膽瓢a ra b谩o gi谩 cho hai lo岷 m脿ng ch峄憂g th岷 c峄聽Lemax v脿聽Vetroasfalto. 膼芒y l脿 hai d貌ng s岷 ph岷﹎ th么ng d峄g nh岷 hi峄噉 nay. V峄 ch岷 l瓢峄g v脿 gi谩 th脿nh t瓢啤ng 膽峄慽 h峄 l媒.

B谩o gi谩 thi c么ng l脿m ch峄憂g th岷 b岷眓g m脿ng kh貌 n贸ng

B谩o gi谩 s岷 ph岷﹎ m脿ng ch峄憂g th岷 c峄 Lemax聽

Lo岷 K铆ch th瓢峄沜 Gi谩 ti峄乶
4mm S 鈥 APP 1m x 4mm x 10m/cu峄檔 1.300.000 VN膼
4mm GY 鈥 APP 1m x 4mm x 10m/cu峄檔 1.300.000 VN膼
3mm PE 鈥 APP 1m x 3mm x 10m/cu峄檔 1.150.000 VN膼
4mm PE 鈥 APP 1m x 4mm x 10m/cu峄檔 1.300.000 VN膼
3mm GY 鈥 APP 1m x 3mm x 10m/cu峄檔 1.150.000 VN膼
3mm S 鈥 APP 1m x 3mm x 10m/cu峄檔 1.150.000 VN膼

B谩o gi谩 s岷 ph岷﹎ m脿ng ch峄憂g th岷 c峄聽Vetroasfalto

Lo岷 K铆ch th瓢峄沜 Gi谩 ti峄乶
Breiglas 3mm S 鈥 APP 1m x 3mm x 10m/cu峄檔 1.060.000 VN膼
Breiglas 4mm GY 鈥 APP 1m x 4mm x 10m/cu峄檔 1.260.000 VN膼
Breiglas 3mm GY 鈥 APP 1m x 3mm x 10m/cu峄檔 1.060.000 VN膼
Breiglas 4mm PE 鈥 APP 1m x 4mm x 10m/cu峄檔 1.260.000 VN膼
Breiglas 4mm S 鈥 APP 1m x 4mm x 10m/cu峄檔 1.260.000 VN膼
Breiglas 3mm PE 鈥 APP 1m x 3mm x 10m/cu峄檔 1.060.000 VN膼

=> Xem th锚m: tpny.vn

B岷g gi谩 tr锚n 膽瓢峄 谩p d峄g cho d峄媍h v峄 thi c么ng聽 ch峄憂g th岷 b岷眓g m脿ng kh貌 n贸ng t岷 Thu岷璶 Ph谩t. Tuy nhi锚n b谩o gi谩 c贸 th峄 c贸 nh峄痭g thay 膽峄昳 khi kh岷 s谩t t矛nh h矛nh th峄眂 t岷. Do 膽贸 膽峄 c贸 膽瓢峄 b谩o gi谩 ch铆nh x谩c, chi ti岷縯 v脿 膽岷 膽峄 nh岷, ch煤ng t么i s岷 kh岷 s谩t t矛nh h矛nh c么ng tr矛nh tr瓢峄沜 khi b谩o gi谩 v脿 ti岷縩 h脿nh thi c么ng. 膼峄 膽瓢峄 h峄 tr峄 t峄憈 nh岷, b岷 h茫y li锚n h峄 v峄沬 Thu岷璶 Ph谩t theo s峄 Hotline 08.3590.4625. Ch煤ng t么i lu么n s岷祅 s脿ng h峄 tr峄, t瓢 v岷 m峄峣 l煤c m峄峣 n啤i.

5/5 - (2 b矛nh ch峄峮)

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

S峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛 T瓢 v岷 b谩o gi谩 d峄媍h v峄 s峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛 t岷 Tphcm mi峄卬 ph铆
Chuy锚n s峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛 hi峄噓 qu岷 tri峄噒 膽峄 100%. Thu岷璶 Ph谩t l脿 膽啤n v峄 chuy锚n thi c么ng ch峄憂g th岷 Uy T铆n - Gi谩 R岷 t岷 TPHCM.
Ch峄憂g th岷 s芒n th瓢峄g b岷眓g s啤n epoxy C谩ch ch峄憂g th岷 s芒n th瓢峄g b岷眓g s啤n epoxy hi峄噓 qu岷 nh岷
Ch峄憂g th岷 s芒n th瓢峄g b岷眓g s啤n epoxy t岷 nh脿, cam k岷縯 chi ph铆 thi c么ng th岷 nh岷 th峄 tr瓢峄漬g. Thi c么ng ch峄憂g th岷 Thu岷璶 Ph谩t
S啤n ch峄憂g th岷 ngo脿i tr峄漣 S啤n ch峄憂g th岷 ngo脿i tr峄漣 – Gi岷 ph谩p b岷 v峄 c么ng tr矛nh t峄慽 瓢u 100%
C谩c lo岷 S啤n ch峄憂g th岷 ngo脿i tr峄漣 膽瓢峄 瓢a chu峄檔g nh岷 hi峄噉 nay. Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n thi c么ng s啤n ch峄憂g th岷 tr峄峮 g贸i GI脕 SI脢U R岷 t岷 TPHCM.
Thi c么ng ch峄憂g th岷 Thi c么ng ch峄憂g th岷 – 膼峄媋 ch峄 ch峄憂g th岷 chuy锚n nghi峄噋 t岷 TPHCM
X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t l脿 膽啤n v峄 Chuy锚n nh岷璶 Thi c么ng ch峄憂g th岷 Uy T铆n - Ch岷 L瓢峄g - Gi谩 C岷h Tranh t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai...