B谩o gi谩 s啤n Jotun

Thu岷璶 Ph谩t xin g峄璱 t峄沬 qu媒 kh谩ch h脿ng b谩o gi谩 s啤n Jotun. Nh岷璶 thi c么ng s啤n Jotun t岷 nh脿, ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng t岷 khu v峄眂 HCM. V峄沬 kinh nghi峄噈 v脿 uy t铆n c峄 m矛nh, Thu岷璶 Ph谩t t峄 tin c贸 th峄 膽谩p 峄﹏g m峄峣 nhu c岷 c峄 kh谩ch h脿ng, mang 膽岷縩 nh峄痭g c么ng tr矛nh ch岷 l瓢峄g. N岷縰 b岷 膽ang c贸 nhu c岷 s啤n nh脿, s峄 d峄g s啤n聽Jotun, h茫y li锚n h峄 v峄沬 ch煤ng t么i nh茅!

T矛m hi峄僽 v峄 s啤n聽Jotun

S啤n聽Jotun c贸 ngu峄搉 g峄慶 xu岷 x峄 ch铆nh x谩c t峄 膽岷 n瓢峄沜 Nauy xinh 膽岷筽. V峄沬 s峄 ph谩t tri峄僴 g岷 100 n膬m,聽Jotun hi峄噉 膽ang c贸 m岷穞 t岷 h啤n 90 qu峄慶 gia v脿 v霉ng l茫nh th峄. Nh岷璶 膽瓢峄 s峄 tin t瓢峄焠g v脿 l峄盿 ch峄峮 c峄 nhi峄乽 kh谩ch h脿ng. Ngay t岷 th峄 tr瓢峄漬g Vi峄噒 Nam, b岷 c农ng c贸 th峄 d峄 d脿ng t矛m mua nh峄痭g d貌ng s啤n c峄 th瓢啤ng hi峄噓 n脿y.

S啤n聽Jotun 膽瓢峄 s峄 d峄g cho nhi峄乽 c么ng tr矛nh t岷 th峄 tr瓢峄漬g Vi峄噒 Nam nh瓢 Royal City,聽Bitexco Financial Tower,… 膼i峄乽 n脿y 膽茫 ph岷 n脿o ch峄﹏g minh 膽瓢峄 ch岷 l瓢峄g v脿 hi峄噓 qu岷 m脿聽Jotun mang l岷. Hi峄噉 t岷聽Jotun c贸 b岷g m脿u s啤n v峄沬 h啤n 1000 m脿u cho b岷 l峄盿 ch峄峮. Ph霉 h峄 v峄沬 nhi峄乽 kh么ng gian, phong c谩ch cho kh谩ch h脿ng.

X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t

M峄檛 s峄 t铆nh n膬ng n峄昳 tr峄檌 c峄 s啤n聽Jotun

S啤n聽Jotun 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng tin t瓢峄焠g l峄盿 ch峄峮 cho nhi峄乽 c么ng tr矛nh. V峄沬 nhi峄乽 瓢u 膽i峄僲 n峄昳 tr峄檌 nh瓢:

 • Kh岷 n膬ng ch峄憂g n岷 m峄慶 hi峄噓 qu岷
 • B峄 m岷穞 s啤n m峄媙, l锚n m脿u s谩ng
 • Ch峄憂g khu岷﹏ x芒m nh岷璸, an to脿n cho s峄ヽ kho岷 ng瓢峄漣 d霉ng
 • Kh岷 n膬ng ch峄憂g b谩m b岷﹏ t峄憈, gi煤p qu谩 tr矛nh v峄 sinh c峄 b岷 c农ng di峄卬 ra nhanh ch贸ng, g峄峮 nh岷
 • Gi谩 th脿nh h峄 l媒, ph霉 h峄 v峄沬 膽i峄乽 ki峄噉 kinhh t岷 c峄 nhi峄乽 h峄 gia 膽矛nh.
 • Thi c么ng d峄 d脿ng, d峄 ph峄慽 tr峄檔 m脿u
 • S啤n mau kh么, kh么ng m霉i
 • M脿u s岷痗 s谩ng, tone m脿u kh谩 膽啤n gi岷 nh瓢ng sang tr峄峮g

S啤n聽Jotun 膽茫 v脿 膽ang chi岷縨 膽瓢峄 瓢u th岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g. B岷 c贸 th峄 d峄 d脿ng mua 膽瓢峄 d貌ng s啤n n脿y t岷 c谩c 膽岷 l媒, nh脿 ph芒n ph峄慽 tr锚n to脿n qu峄慶. L瓢u 媒 khi mua s啤n聽Jotun, b岷 h茫y ki峄僲 tra k峄 th么ng tin, check b谩o gi谩 theo b岷g gi谩 h茫ng 膽茫 cung c岷 nh茅! 膼峄 膽岷 b岷 quy峄乶 l峄 v脿 mua 膽瓢峄 s岷 ph岷﹎ ch铆nh h茫ng, 膽岷 b岷 ch岷 l瓢峄g.

B谩o gi谩 s啤n聽Jotun

Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n nh岷璶 thi c么ng s啤n nh脿, s峄璦 nh脿 theo y锚u c岷. Thi c么ng, ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng t岷 khu v峄眂 HCM v峄沬 chi ph铆 r岷 nh岷. Ch煤ng t么i c贸 膽峄檌 ng农 th峄 s啤n nh脿 t岷 TPHCM nh芒n l峄眂 gi脿u kinh nghi峄噈 th峄眂 t岷, c贸 th峄 x峄 l媒 v脿 膽谩p 峄﹏g m峄峣 nhu c岷 c峄 b岷.

Quy tr矛nh thi c么ng chuy锚n nghi峄噋, ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian, chi ph铆. Thu岷璶 Ph谩t v岷玭 lu么n c峄 g岷痭g ho脿n thi峄噉 ch岷 l瓢峄g d峄媍h v峄, mang 膽岷縩 nh峄痭g gi谩 tr峄 t峄憈 膽岷筽 nh岷 t峄沬 kh谩ch h脿ng. V峄沬 h啤n 20 n膬m ho岷 膽峄檔g c峄 m矛nh, Thu岷璶 Ph谩t nh岷璶 膽瓢峄 s峄 tin t瓢峄焠g v脿 膽谩nh gi谩 r岷 cao t峄 ph铆a kh谩ch h脿ng.

膼峄慽 v峄沬 d峄媍h v峄 s啤n nh脿, s啤n l岷 nh脿,聽Thu岷璶 Ph谩t聽cung c岷 d峄媍h v峄 s啤n nh脿 膽a d岷g c谩c d貌ng s啤n. Trong 膽贸 n峄昳 b岷璽 nh岷 l脿 s啤n聽Jotun. D貌ng s啤n 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng tin t瓢峄焠g l峄盿 ch峄峮 v脿 r岷 y锚u th铆ch. Ch煤ng t么i xin g峄璱 t峄沬 b谩o gi谩 s啤n聽Jotun, qu媒 kh谩ch h脿ng c贸 th峄 tham kh岷 th锚m.

 • S啤n聽Jotun che ph峄 v岷縯 n峄﹖: 450.000膽/l铆t
 • S啤n ngo岷 th岷 Jotun c贸 gi谩 t峄 1.020.00膽-1.050.000膽/l铆t, tu峄 thu峄檆 v脿o m脿u s岷痗.
 • S啤n ch峄憂g phai m脿u Jotun c贸 gi谩 kho岷g 380.000膽/l铆t
 • S啤n n峄檌 th岷 c贸 gi谩 dao 膽峄檔g t峄 720.000-1.070.000膽/l铆t, tu峄 thu峄檆 d貌ng s啤n v脿 hi峄噓 峄﹏g khi s啤n

B岷g b谩o gi谩 tr锚n mang t铆nh ch岷 tham kh岷. 膼峄 nh岷璶 膽瓢峄 b谩o gi谩 chi ti岷縯, b岷 h茫y li锚n h峄 tr峄眂 ti岷縫 膽岷縩 Thu岷璶 Ph谩t. Ch煤ng t么i s岷 b谩o gi谩 s啤n Jotun chi ti岷縯, theo y锚u c岷 cho b岷. B峄 ph岷璶 nh芒n vi锚n, t瓢 v岷 vi锚n tr峄 gi煤p lu么n s岷祅 s脿ng 24/24, l岷痭g nghe, ph峄 v峄 v脿 膽谩p 峄﹏g nhu c岷.

H茫y 膽岷縩 v脿 c岷 nh岷璶 nh峄痭g ch岷 l瓢峄g d峄媍h v峄 s啤n nh脿 v脿 gi谩 tr峄 m脿 Thu岷璶 Ph谩t mang l岷. Ch煤ng t么i c贸 nh峄痭g cam k岷縯 v峄 ch岷 l瓢峄g – gi谩 th脿nh – ch铆nh s谩ch b岷 h脿nh h岷 d岷玭.

Rate this post

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

S啤n l岷 nh脿 c农 B岷g b谩o gi谩 d峄媍h v峄 s啤n l岷 nh脿 c农 tr峄峮 g贸i gi谩 r岷 t岷 TPHCM
H瓢峄沶g d岷玭 c谩ch s啤n l岷 nh脿 c农 膽煤ng k峄 thu岷璽, gi煤p ti岷縯 ki峄噈 t峄慽 瓢u chi ph铆. Ti岷縩 Ph谩t chuy锚n nh岷璶 s啤n s峄璦 nh脿 c农 chuy锚n nghi峄噋 t岷 TPHCM.
D峄媍h v峄 s啤n nh脿 膽岷筽 Th峄 s啤n nh脿 t瓢 v岷 b谩o gi谩 d峄媍h v峄 s啤n nh脿 gi谩 r岷 t岷 TPHCM
X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n d峄媍h v峄 s啤n nh脿 - Th峄 s啤n nh脿 t瓢 v岷 thi岷縯 k岷 s啤n nh脿 膽岷筽 - B岷g m脿u s啤n nh脿 m峄沬 nh岷 2020 - Th峄 thi c么ng s啤n 膽岷筽.
B谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷 B谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷 matit, S啤n n瓢峄沜 theo m2 s脿n & t瓢峄漬g
B岷g B谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷 m峄沬 nh岷, ch铆nh x谩c nh岷. D峄媍h v峄 thi c么ng s啤n b岷 tr峄峮 g贸i t岷 TPHCM UY T脥N, CHUY脢N NGHI峄哖, GI脕 R岷
B谩o gi谩 d峄媍h v峄 thi c么ng s啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h c峄檛 vu么ng & c峄檛 tr貌n
D峄媍h v峄 thi c么ng s啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h Cao C岷, Gi谩 R岷, Ch岷 L瓢峄g, Chuy锚n Nghi峄噋 t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, Bi锚n H貌a, V农ng T脿u, 膼峄搉g Nai..