Ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n – C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n b峄 th岷 d峄檛 hi峄噓 qu岷 nh岷

N峄檌 Dung Bài Vi岷縯

Ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n l脿 m峄檛 trong nh峄痭g s峄 c峄 kh么ng nh峄, 岷h h瓢峄焠g tr峄眂 ti岷縫 膽岷縩 cu峄檆 s峄憂g th瓢峄漬g nh岷璽 c峄 b岷. V岷瓂 nguy锚n nh芒n n脿o g芒y ra t矛nh tr岷g n脿y? V脿 ph瓢啤ng 谩n x瓢 l媒 nh瓢 th岷 n脿o? C霉ng ch煤ng t么i 膽i t矛m c芒u tr岷 l峄漣 峄 b脿i vi岷縯 d瓢峄沬 膽芒y.

Nguy锚n nh芒n c峄 t矛nh tr岷g d峄檛 m谩i t么n xi m膬ng

D峄檛 m谩i t么n xi m膬ng l脿 m峄檛 v岷 膽峄 nghi锚m tr峄峮g, 岷h h瓢峄焠g r岷 nhi峄乽 膽岷縩 cu峄檆 s峄憂g. N岷縰 t矛nh tr岷g n脿y k茅o d脿i, 膽岷穋 bi峄噒 trong nh峄痭g ng脿y m瓢a s岷 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 s峄ヽ kho岷 c峄 c谩c th脿nh vi锚n trong gia 膽矛nh. C贸 r岷 nhi峄乽 nguy锚n nh芒n g芒y ra t矛nh tr岷g n脿y, trong 膽贸 ph岷 k峄 膽岷縩 m峄檛 s峄 nguy锚n nh芒n ch铆nh nh瓢 sau:

 • D峄檛 m谩i t么n do n瓢峄沜 m瓢a th岷 t峄 膽i峄僲 m农 膽inh do 膽inh b峄 bung ho岷穋 r峄 s茅t. 膼芒y 膽瓢峄 cho l脿 nguy锚n nh芒n ch铆nh.
 • D峄檛 m谩i t么n do n瓢峄沜 th岷 v脿o c谩c v峄 tr铆 m谩i t么n b峄 th峄g. T矛nh tr岷g n脿y x岷 ra khi ch岷 l瓢峄g c么ng tr矛nh xu峄憂g c岷 do th峄漣 gian s峄 d峄g qu谩 l芒u.
 • D峄檛 m谩i t么n t峄 c谩c v峄 tr铆 n峄慽 2 t岷 t么n v峄沬 x脿 g峄 do t岷 d峄 d峄慶 th岷 khi岷縩 n瓢峄沜 kh么ng tho谩t k峄媝.

Ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n

C谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n hi峄噓 qu岷 nh岷 hi峄噉 nay

V峄沬 t矛nh tr岷g d峄檛 m谩i t么n xi m膬ng, c贸 nhi峄乽 c谩ch kh岷痗 ph峄 kh谩c nhau. M峄梚 c谩ch s岷 ph霉 h峄 v峄沬 t峄玭g tr瓢峄漬g h峄 c峄 th峄. Do 膽贸 b岷 c岷 xem x茅t t矛nh h矛nh 膽峄 l峄盿 ch峄峮 ph瓢啤ng 谩n t峄慽 瓢u nh岷. C贸 m峄檛 s峄 c谩ch x峄 l媒 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n ph峄 bi岷縩 hi峄噉 nay nh瓢 sau:

 • D霉ng keo ch峄憂g d峄檛. 膼芒y 膽瓢峄 xem l脿 c谩ch x峄 l媒 t岷 th峄漣. Ph瓢啤ng ph谩p n脿y c贸聽瓢u 膽i峄僲 l脿 膽峄 b峄乶 cao, kh岷 n膬ng k岷縯 d铆nh tuy峄噒 v峄漣. H啤n n峄痑 ph瓢啤ng ph谩p n脿y c貌n c贸 kh岷 n膬ng ch峄媢 膽瓢峄 s峄 co gi茫n t峄 nhi锚n v脿 s峄 x锚 d峄媍h c峄 b峄 m岷穞 v岷璽 li峄噓.
 • S峄 d峄g ph瓢啤ng ph谩p h脿n, b铆t ph岷 m谩i t么n xi m膬ng b峄 d峄檛. Mi岷縩g h脿n kim lo岷 膽瓢峄 h脿n k铆n, bao quanh ph岷 t么n b峄 th峄g.聽膼芒y l脿 c谩ch th么ng d峄g 膽瓢峄 nhi峄乽 膽啤n v峄 s峄 d峄g聽聽膽峄 ch峄憂g d峄檛 ng膬n kh么ng cho n瓢峄沜 th岷 v脿o v峄 tr铆 b峄 d峄檛.
 • S峄 d峄g v岷瓂 li峄噓聽Polyseal 膽峄 kh岷痗 ph峄. Ph瓢啤ng ph谩p n脿y c贸 瓢u 膽i峄僲 l脿 膽峄 b峄乶 cao khi ti岷縫 x煤c tr峄眂 ti岷縫 v峄沬 谩nh s谩ng m岷穞 tr峄漣.

L脿m c谩ch n脿o 膽峄 ki峄僲 tra m谩i t么n c贸 b峄 th岷 d峄檛 hay kh么ng?

T峄憈 nh岷 b岷 n锚n l锚n k岷 ho岷h ki峄僲 tra m谩i t么n theo 膽峄媙h k峄 kho岷g 1 n膬m 1 l岷 膽峄 膽岷 b岷 m谩i t么n lu么n trong tr岷g th谩i s峄 d峄g 峄昻 膽峄媙h, ch岷痗 ch岷痭. C么ng vi峄嘽 ki峄僲 tra m谩i t么n v么 c霉ng 膽啤n gi岷 ch峄 v峄沬 2 c谩ch 膽啤n gi岷 d瓢峄沬 膽芒y:

S瓢虊 du蹋ng n瓢啤虂c 膽峄 ki峄僲 tra

 • B岷 h茫y phun ho岷穋 膽峄 n瓢峄沜 tr峄眂 ti岷縫 l锚n m谩i t么n. 膼峄 n瓢峄沜 t峄 v峄 tr铆 cao nh岷 tr锚n m谩i 膽峄 n瓢峄沜 ch岷 xu峄憂g nhi峄乽 v脿 l芒u nh瓢 m瓢a. Quan s谩t to脿n b峄 m谩i nh脿 b锚n d瓢峄沬. N岷縰 c贸 v峄 tr铆 n脿o r貌 r峄, d峄檛 n瓢峄沜 th矛 b岷 h茫y khoanh tr貌n, 膽谩nh d岷 c谩c v峄 tr铆 膽贸 l岷. L瓢u 媒 膽岷縨 v峄 tr铆 l峄梚 c岷 x峄 l媒 t峄 tr锚n d瓢峄沬 v脿 t峄 tr谩i qua theo l峄 膽inh v脿 x脿 膽貌n 膽峄 x谩c 膽峄媙h ch铆nh x谩c v峄 tr铆, kh么ng b峄 s贸t 膽i峄僲 n脿o
 • Ti岷縩 h脿nh phun n瓢峄沜 ng瓢峄 l岷 t峄 ph岷 th岷 nh岷 膽岷縩 v峄 tr铆 cao nh岷 tr锚n m谩i 膽峄 ph谩t hi峄噉 khe ti岷縫 gi谩p m谩i t么n c贸 b峄 h峄 kh么ng? Hay n瓢峄沜 c贸 b峄 th岷 峄 v峄 tr铆 n脿o khi gi贸 th峄昳 ng瓢峄 kh么ng? N岷縰 c贸 th矛 膽谩nh d岷 v脿 x峄 l媒 sau

Quan s谩t m谩i t么n b岷眓g m岷痶 th瓢峄漬g

 • Quan s谩t m谩i t么n b岷眓g c谩ch leo l锚n m谩i s岷 gi煤p b岷 ki峄僲 so谩t 膽瓢峄 to脿n b峄 m谩i nh脿 t峄憈 h啤n. B岷 h茫y leo l锚n m谩i nh脿 th岷璽 c岷﹏ th岷璶. 膼i v貌ng quanh m谩i nh脿 膽峄 quan s谩t to脿n b峄 ph岷 m谩i t么n. N岷縰 m谩i t么n c贸 v峄 tr铆 b峄 r峄 s茅t, m峄 n谩t, 膽inh b峄 bung, l峄弉g. Th矛 b岷 h茫y 膽谩nh d岷 l岷. B岷 c农ng c贸 th峄 ki峄僲 tra to脿n b峄 v峄 tr铆 b岷痭 keo 膽峄 xem c貌n s峄 d峄g 膽瓢峄 kh么ng? Ki峄僲 tra t岷 t么n v脿 v峄 tr铆 b岷痭 膽inh tr锚n t么n
 • B岷 c农ng c贸 th峄 膽峄 媒 m谩i t么n m峄梚 ng脿y, quan s谩t t么n khi tr峄漣 m瓢a, n岷痭g 膽峄 c贸 c谩i nh矛n t峄昻g qu谩t h啤n v峄 to脿n b峄 ph岷 m谩i

Kh么ng kh贸 膽峄 c贸 th峄 nh岷璶 ra m谩i t么n c贸 b峄 th岷 d峄檛 hay kh么ng. B岷 c贸 th峄 quan s谩t 膽啤n gi岷 b岷眓g m岷痶 ho岷穋 s峄 d峄g n瓢峄沜 膽峄 ki峄僲 tra c岷﹏ th岷璶聽

Vi峄嘽 ki峄僲 tra t矛nh tr岷g m谩i t么n v么 c霉ng 膽啤n gi岷. Tuy nhi锚n khi di chuy峄僴 tr锚n m谩i t么n b岷 c岷 l瓢u 媒 di chuy峄僴 c岷﹏ th岷璶. C岷 b瓢峄沜 tr锚n nh峄痭g v峄 tr铆 gi峄痑 2 膽inh 膽瓢峄 b岷痶 theo h脿ng ngang theo 膽瓢峄漬g 膽i c峄 x脿 膽貌n. Kh么ng n锚n gi岷玬 l锚n t么n v矛 s岷 l脿m t么n b峄 bi岷縩 d岷g.聽 H啤n n峄痑 t么n c贸 th峄 b峄 m峄, g芒y m岷 an to脿n cho con ng瓢峄漣. 膼岷 b岷 c岷﹏ th岷璶 膽峄 vi峄嘽 thi c么ng lu么n an to脿n聽

Khi x岷 ra th岷 d峄檛 ch煤ng ta n锚n l脿m g矛?

M谩i t么n b峄 th岷 d峄檛 膽茫 kh么ng c貌n xa l岷 g矛 膽峄慽 v峄沬 c谩c c么ng tr矛nh. H岷 h岷縯 c么ng tr矛nh n脿o c农ng 膽茫 t峄玭g g岷穚 ph岷 t矛nh tr岷g n脿y 铆t nh岷 m峄檛 l岷. C贸 r岷 nhi峄乽 ng瓢峄漣 th瓢峄漬g lo l岷痭g v矛 kh么ng bi岷縯 n锚n t矛m c谩ch x峄 l媒 ra sao. V矛 th岷 d峄檛 n岷縰 kh么ng 膽瓢峄 x峄 l媒 nhanh ch贸ng s岷 g芒y 岷h h瓢峄焠g 铆t nhi峄乽 膽岷縩 膽峄漣 s峄憂g sinh ho岷, qu谩 tr矛nh s岷 xu岷, v岷璶 h脿nh c峄 c么ng ty, x铆 nghi峄噋. Nghi锚m tr峄峮g h啤n c貌n c贸 th峄 x岷 ra ch岷璸 膽i峄噉 v么 c霉ng nguy hi峄僲 cho con ng瓢峄漣. V矛 n瓢峄沜 th岷 v脿o thi岷縯 b峄 膽i峄噉 hay h峄 th峄憂g 膽i峄噉 s岷 c贸 th峄 x岷 ra ch岷璸 ch谩y 膽i峄噉 b岷 k峄 l煤c n脿o. V岷瓂 khi m谩i t么n b峄 th岷 d峄檛 n锚n l脿m g矛?

鈥 Tr瓢峄沜 ti锚n b岷 c岷 x谩c 膽峄媙h ch铆nh x谩c v峄 tr铆, nguy锚n nh芒n g芒y d峄檛. X谩c 膽峄媙h 膽瓢峄 t矛nh tr岷g v脿 m峄ヽ 膽峄 th岷 d峄檛 膽峄 t矛m ra ph瓢啤ng 谩n x峄 l媒 tri峄噒 膽峄, hi峄噓 qu岷 nh岷. L锚n k岷 ho岷h ch峄憂g d峄檛 ph霉 h峄 cho t峄玭g h岷g m峄, nguy锚n nh芒n g芒y d峄檛

鈥 Trong tr瓢峄漬g h峄 b岷 kh么ng c贸 ki岷縩 th峄ヽ, kinh nghi峄噈 trong h岷g m峄 ch峄憂g th岷 d峄檛 v脿 kh么ng c贸 c谩c thi岷縯 b峄, d峄g c峄 b岷 h峄 th矛 vi峄嘽 t峄 媒 ch峄憂g d峄檛 s岷 v么 c霉ng nguy hi峄僲. Hi峄噓 qu岷 mang l岷 s岷 kh么ng cao, h啤n n峄痑 c貌n c贸 th峄 l脿m cho t矛nh tr岷g th岷 d峄檛 tr峄 n锚n nghi锚m tr峄峮g h啤n. L煤c n脿y l峄盿 ch峄峮 膽啤n v峄 ch峄憂g d峄檛 chuy锚n nghi峄噋 膽峄 nh岷璶 膽瓢峄 s峄 h峄 tr峄 t峄 h峄 l脿 ph瓢啤ng 谩n hi峄噓 qu岷 nh岷. M峄檛 c谩i t锚n b岷 c贸 th峄 c芒n nh岷痗 l峄盿 ch峄峮 膽贸 l脿 c么ng ty X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t. Ch煤ng t么i s岷 gi岷 quy岷縯 tri峄噒 膽峄 m峄峣 s峄 c峄 trong th峄漣 gian s峄沵 nh岷 cho qu媒 kh谩ch. B脿n giao c么ng tr矛nh cho kh谩ch h脿ng 膽煤ng th峄漣 h岷 膽茫 cam k岷縯 ho岷穋 s峄沵 h啤n d峄 ki岷縩聽聽

M峄檛 s峄 lo岷 v岷璽 li峄噓 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n ph峄 bi岷縩

1/ Keo silicon ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n

膼芒y l脿 v岷璽 li峄噓 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n 膽瓢峄 s峄 d峄g r岷 ph峄 bi岷縩 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g hi峄噉 nay. Keo silicon th瓢峄漬g 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽峄 ch峄憂g d峄檛 cho nh峄痭g v峄 tr铆 th峄g t么n, 膽inh 峄慶 b峄 l峄弉g, bung, hoen r峄

漂u v脿 nh瓢峄 膽i峄僲:

漂u 膽i峄僲:

 • B谩m d铆nh t峄憈
 • Ch峄憂g tia UV
 • 膼峄 b峄乶 cao
 • D岷籵 dai, 膽脿n h峄搃
 • Kh么ng tan trong n瓢峄沜
 • Ch峄媢 膽瓢峄 nhi峄噒 膽峄 cao聽
 • Kh么ng b峄 峄 m脿u, 膬n m貌n
 • Ch峄憂g n岷 m峄慶, ch峄憂g n瓢峄沜 t峄憈

Nh瓢峄 膽i峄僲:

 • Ch峄媢 ma s谩t k茅m
 • Kh么ng th峄 s啤n ph峄
 • Kh么ng ph霉 h峄 cho c谩c b峄 m岷穞 c贸 d岷

Quy tr矛nh ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n b岷眓g keo silicon

Ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n b岷眓g keo silicon 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 nh瓢 sau:

 • B瓢峄沜 1: V峄 sinh s岷h s岷 khu v峄眂 chu岷﹏ b峄 thi c么ng ch峄憂g d峄檛. Lo岷 b峄 h岷縯 ch瓢峄沶g ng岷 v岷璽, t岷 ch岷, b峄 b岷﹏ tr锚n m谩i t么n. S峄 d峄g gi岷 nh谩m 膽谩nh qua b峄 m岷穞 1 l峄沺 膽峄 l脿m t膬ng 膽峄 b谩m d铆nh h啤n cho b峄 m岷穞. S峄 d峄g ch峄昳 qu茅t s岷h b峄 m岷穞 v脿 膽峄 b峄 m岷穞 kh么聽
 • B瓢峄沜 2: Tr峄檔 keo th岷璽 膽峄乽 v峄沬 nhau. B岷 c贸 th峄 th锚m 5% x膬ng v脿o trong t峄昻g l瓢峄g keo c岷 d霉ng聽
 • B瓢峄沜 3: S峄 d峄g con l膬n 膽峄 qu茅t l锚n b峄 m岷穞 1 l峄沺 keo ch峄憂g d峄檛 theo t峄 l峄 0,4kg/m2. Ti岷縫 t峄 d谩n l瓢峄沬 th峄 tinh l锚n b峄 m岷穞 keo t岷 nh峄痭g v峄 tr铆 c岷 gia c瓢峄漬g nh瓢 m茅p c峄 2 m谩i t么n. Cu峄慽 c霉ng th矛 qu茅t l峄沺 keo th峄 2 l锚n theo t峄 l峄 0,6kg/m2 v脿 膽峄 kh么 t峄 nhi锚n

L瓢u 媒 khi s峄 d峄g keo ch峄憂g d峄檛:

 • Tr峄檔 keo v峄玜 膽峄 cho 1 l岷 s峄 d峄g, kh么ng n锚n tr峄檔 qu谩 nhi峄乽 v矛 s岷 l脿m keo kh么 nhanh m岷 t谩c d峄g
 • Khi s峄 d峄g xong c岷 膽岷瓂 k铆n s岷 ph岷﹎ 膽峄 th峄漣 gian s峄 d峄g l芒u h啤n

2/ Sika ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n

Sika ch峄憂g th岷 l脿 v岷璽 li峄噓 kh么ng c貌n xa l岷 g矛 膽峄慽 v峄沬 nh峄痭g c么ng tr矛nh t峄 l峄沶 膽岷縩 nh峄. V岷璽 li峄噓 n脿y hi峄噉 nay c农ng 膽瓢峄 瓢u chu峄檔g r岷 nhi峄乽 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g

漂u v脿 nh瓢峄 膽i峄僲:

漂u 膽i峄僲:

 • Th岷﹎ th岷 t峄憈, mang 膽岷縩 膽峄 b峄乶 cao聽
 • Ch峄憂g th岷 hi峄噓 qu岷
 • C贸 th峄 thi c么ng ch峄憂g th岷 膽瓢峄 cho nhi峄乽 c么ng tr矛nh kh谩c nhau
 • Quy tr矛nh thi c么ng 膽啤n gi岷, kh么ng 膽貌i h峄廼 qu谩 nhi峄乽 v脿o tay ngh峄 c峄 th峄 thi c么ng
 • Gi谩 d峄媍h v峄 ph霉 h峄 cho nhi峄乽 c么ng tr矛nh

Nh瓢峄 膽i峄僲:

 • M岷 nhi峄乽 th峄漣 gian thi c么ng v矛 ph岷 x峄 l媒 nhi峄乽 b瓢峄沜
 • C贸 m峄檛 s峄 v岷璽 li峄噓 Sika kh么ng c贸 kh岷 n膬ng 膽脿n h峄搃 th岷 n锚n b峄 m岷穞 s岷 d峄 b峄 n峄﹖ n岷縰 thi c么ng trong th峄漣 ti岷縯 n岷痭g n贸ng

Quy tr矛nh thi c么ng:

 • B瓢峄沜 1: 膼峄 quy tr矛nh thi c么ng di峄卬 ra nhanh ch贸ng th矛 tr瓢峄沜 ti锚n b岷 c岷 kh岷 s谩t t矛nh tr岷g m谩i t么n. Ki峄僲 tra nh峄痭g v峄 tr铆 b峄 d峄檛 hay c贸 nguy c啤 b峄 d峄檛 膽峄 膽谩nh d岷 l岷 x峄 l媒 sau. Vi峄嘽 x谩c 膽峄媙h ch铆nh x谩c v峄 tr铆 c岷 x峄 l媒 v脿 膽谩nh gi谩 m峄ヽ 膽峄 th岷 d峄檛 s岷 gi煤p b岷 l锚n k岷 ho岷h s峄璦 ch峄痑 nhanh ch贸ng, hi峄噓 qu岷 h啤n
 • B瓢峄沜 2: B岷 c岷 l脿m s岷h b峄 m岷穞 c岷 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n. L脿m s岷h nh峄痭g v岷縯 r峄 s茅t, th峄昳 s岷h b峄 v脿 膽峄 b峄 m岷穞 kh么
 • B瓢峄沜 3: X峄 l媒 v岷縯 n峄﹖, l峄 th峄g tr锚n m谩i t么n b岷眓g Sika Multiseal c贸 g峄慶 Bitum, ph么i nh么m t峄 d铆nh
 • B瓢峄沜 4: T岷 nh峄痭g v峄 tr铆 m农 膽inh b岷 c岷 lo岷 b峄 r峄 s茅t, b峄 b岷﹏. Tr谩m tr茅t c岷﹏ th岷璶 v脿 s峄 d峄g keo Sikaflex 11FC c贸 g峄慶 PU 膽峄 t岷 膽峄 k岷縯 d铆nh

L瓢u 媒 khi s峄 d峄g Sika ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n: C岷 trang b峄 g膬ng tay, d峄g c峄 b岷 h峄 trong qu谩 tr矛nh thi c么ng. Qu谩 tr矛nh thi c么ng tuy 膽啤n gi岷 nh瓢ng c农ng c岷 nh峄痭g ng瓢峄漣 c贸 chuy锚n m么n cao th峄眂 hi峄噉 膽峄 mang 膽岷縩 hi峄噓 qu岷 tuy峄噒 膽峄慽

3/ B膬ng keo ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n

B膬ng keo ch峄憂g d峄檛 c贸 th峄 k岷縯 d铆nh 膽瓢峄 tr锚n nhi峄乽 b峄 m岷穞 kh谩c nhau. V峄沬 gi谩 th脿nh t瓢啤ng 膽峄慽 r岷, thi c么ng d峄 d脿ng th岷 n锚n r岷 nhi峄乽 c么ng tr矛nh l峄盿 ch峄峮 s岷 ph岷﹎ n脿y 膽峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n

M峄檛 s峄 lo岷 b膬ng keo ch峄憂g d峄檛 膽瓢峄 s峄 d峄g ph峄 bi岷縩 nh瓢:

 • B膬ng keo ch峄憂g d峄檛 Nh岷璽 B岷 Bosui
 • B膬ng keo ch峄憂g d峄檛 X2000
 • B膬ng keo ch峄憂g d峄檛 Nh岷璽 B岷 Sotun
 • B膬ng keo ch峄憂g d峄檛 Sika Multiseal
 • B膬ng keo ch峄憂g d峄檛 Doconu

漂u v脿 nh瓢峄 膽i峄僲:

漂u 膽i峄僲:

 • T铆nh th岷﹎ m峄 cao
 • 膼峄 b谩m d铆nh c峄眂 cao, kh么ng b峄 岷﹎ m峄慶, th岷 n瓢峄沜. S峄 d峄g 膽瓢峄 cho nhi峄乽 v岷璽 li峄噓 kh谩c nhau
 • Ch峄憂g l岷 s峄 膬n m貌n, oxy h贸a, kh谩ng tia UV, c贸 kh岷 n膬ng ch峄媢 nhi峄噒 t峄憈聽
 • S峄 d峄g d峄 d脿ng, c贸 k铆ch th瓢峄沜 nh峄 g峄峮 n锚n c贸 th峄 di chuy峄僴 d峄 d脿ng
 • S峄 d峄g l芒u d脿i, c贸 膽峄 b峄乶 cao
 • 膼a d岷g k铆ch th瓢峄沜
 • Gi谩 th脿nh kh么ng cao聽

Nh瓢峄 膽i峄僲:

 • S岷 ph岷﹎ n岷縰 g岷穚 l峄璦 s岷 b峄 n贸ng ch岷, bi岷縩 d岷g v矛 膽瓢峄 t岷 th脿nh t峄 ch峄 y岷縰 l脿 nh峄盿
 • B峄 m岷穞 khi thi c么ng 膽岷 b岷 ph岷 膽瓢峄 lo岷 b峄 s岷h h岷縯 v岷縯 b岷﹏, t岷 ch岷
 • Khi thi c么ng c岷 ph岷 mi岷縯 ch岷穞 b膬ng keo 膽峄 膽岷 b岷 v岷璽 li峄噓 b谩m d铆nh t峄憈 v脿o m谩i t么n
 • V矛 v岷璽 li峄噓 n脿y c贸 膽峄 b谩m d铆nh c峄眂 cao n锚n khi thi c么ng xong b岷 kh么ng n锚n th谩o g峄 v岷璽 li峄噓 ra. V矛 s岷 膽峄 l岷 tr锚n b峄 m岷穞 l峄沺 keo kh贸 lau ch霉i

Quy tr矛nh thi c么ng:

 • B瓢峄沜 1: B岷 h茫y v峄 sinh th岷璽 s岷h b峄 m岷穞 m谩i t么n gi峄憂g nh峄痭g c谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n tr锚n. Lo岷 b峄 h岷縯 m峄峣 v岷璽 c岷, b峄 b岷﹏ tr锚n m谩i t么n
 • B瓢峄沜 2: Khi 膽岷 b岷 b峄 m岷穞 s岷h s岷, kh么 ho脿n to脿n th矛 b岷 h茫y d谩n tr峄眂 ti岷縫 b膬ng keo ch峄憂g d峄檛 v脿o v峄 tr铆 c岷 x峄 l媒
 • B瓢峄沜 3: Mi岷縯 ch岷穞 b峄 m岷穞 v岷璽 li峄噓 膽峄 gi煤p b膬ng keo b谩m d铆nh t峄憈 h啤n v脿o b峄 m岷穞 m谩i t么n
 • B瓢峄沜 4: Sau khi 膽茫 d谩n xong b岷 c贸 th峄 th峄 n瓢峄沜 膽峄 ki峄僲 tra hi峄噓 qu岷 ch峄憂g d峄檛

4/ M脿ng Bitum ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n聽

M脿ng ch峄憂g d峄檛 Bitum l脿 lo岷 v岷璽 li峄噓 kh么ng xa l岷 g矛 膽峄慽 v峄沬 c谩c c么ng tr矛nh hi峄噉 nay. Nh峄 v脿o nh峄痭g 瓢u 膽i峄僲 v瓢峄 tr峄檌 m脿 hi峄噉 nay m脿ng bitum 膽瓢峄 s峄 d峄g r岷 ph峄 bi岷縩 峄 c谩c c么ng tr矛nh聽

漂u v脿 nh瓢峄 膽i峄僲:

漂u 膽i峄僲:

 • B谩m d铆nh t峄憈
 • 膼峄 膽脿n h峄搃 峄昻 膽峄媙h
 • Ch峄憂g tia UV, ch峄媢 nhi峄噒 t峄憈
 • Ch峄憂g th岷 cao
 • Tu峄昳 th峄 l锚n 膽岷縩 h脿ng ch峄 n膬m聽
 • Thi c么ng nhanh, hi峄噓 qu岷 cao

Nh瓢峄 膽i峄僲:

 • Thi c么ng ph峄ヽ t岷, y锚u c岷 ng瓢峄漣 thi c么ng ph岷 c贸 tay ngh峄 v矛 ph岷 s峄 d峄g ph瓢啤ng ph谩p gia nhi峄噒 thi c么ng
 • C岷 x峄 l媒 c谩c v峄 tr铆 ch峄搉g m茅p m脿ng c岷﹏ th岷璶

Quy tr矛nh ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n b岷眓g m脿ng Bitum nh瓢 sau:

 • B瓢峄沜 1: Tr岷 m脿ng l锚n b峄 m岷穞 m谩i t么n c岷 ch峄憂g d峄檛. 膼o 膽岷 k铆ch th瓢峄沜 ph霉 h峄. L脿m s岷h b峄 m岷穞 tr瓢峄沜 khi thi c么ng ch峄憂g d峄檛
 • B瓢峄沜 2: D霉ng m谩y kh貌 膽峄 kh貌 n贸ng ch岷 m脿ng ch峄憂g th岷 r峄搃 d谩n nhanh v脿o b峄 m岷穞 m谩i t么n c岷 x峄 l媒. C岷 th峄眂 hi峄噉 nhanh thao t谩c n脿y, kh貌 膽峄乽 tay, ph芒n b峄 nhi峄噒 膽峄乽 膽峄 tr谩nh l脿m r谩ch m脿ng ch峄憂g th岷聽

L瓢u 媒 thi c么ng:

 • N锚n thi c么ng cho b峄 m岷穞 ngang tr瓢峄沜, ch峄搉g m茅p v峄沬 bi锚n 膽峄 kho岷g 0.5m
 • B岷 qu岷 v岷璽 li峄噓 c岷﹏ th岷璶, n锚n 膽峄 th岷硁g 膽峄﹏g, 膽岷穞 t岷 v峄 tr铆 kh么 r谩o, h岷 ch岷 ti岷縫 x煤c v峄沬 n岷痭g m瓢a 膽峄 k茅o d脿i tu峄昳 th峄 h啤n

5/ Gi岷 d岷 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n

Gi岷 d岷 ch峄憂g d峄檛 c貌n c贸 th峄 g峄峣 v峄沬 t锚n kh谩c l脿 t岷 d谩n ch峄憂g d峄檛 ho岷穋 mi岷縩g d谩n ch峄憂g th岷. 膼芒y l脿 v岷璽 li峄噓 膽瓢峄 k岷縯 h峄 t峄 h峄梟 h峄 Bitum v脿 h峄梟 h峄 nh峄盿 polymer. Hi峄噉 nay gi岷 d岷 ch峄憂g d峄檛 膽瓢峄 峄﹏g d峄g ph峄 bi岷縩 峄 nhi峄乽 c么ng tr矛nh kh谩c nhau

M峄檛 s峄 lo岷 gi岷 d岷 ch峄憂g d峄檛 膽瓢峄 s峄 d峄g ph峄 bi岷縩 nh瓢: Gi岷 d岷 ch峄憂g d峄檛 Bitustick, Autotak, Bitumex, HDPE,…

漂u v脿 nh瓢峄 膽i峄僲:

漂u 膽i峄僲:

 • Ch峄媢 nhi峄噒 t峄憈聽
 • Kh谩ng ki峄乵, kh谩ng axit
 • 膼峄 co gi茫n t峄憈, b谩m d铆nh cao聽
 • Ch峄憂g d峄檛 v瓢峄 tr峄檌聽
 • Tu峄昳 th峄 v岷璽 li峄噓 l锚n 膽岷縩 20 n膬m聽
 • Thi c么ng d峄 d脿ng
 • Th铆ch nghi 膽瓢峄 v峄沬 m峄峣 th峄漣 ti岷縯
 • Th铆ch 峄﹏g 膽瓢峄 v峄沬 nhi峄乽 m么i tr瓢峄漬g

Nh瓢峄 膽i峄僲:

 • Qu谩 tr矛nh thi c么ng 膽貌i h峄廼 ng瓢峄漣 th峄 ph岷 c贸 tay ngh峄, k峄 thu岷璽 thi c么ng t峄憈聽
 • 峄 nh峄痭g v峄 tr铆 kh贸 thi c么ng, v峄 tr铆 kh么ng b岷眓g ph岷硁g c岷 ph岷 x峄 l媒 th岷璽 c岷﹏ th岷璶. N岷縰 kh么ng s岷 l脿m v岷璽 li峄噓 kh么ng k铆n kh铆t v脿o b峄 m岷穞, hi峄噓 qu岷 mang l岷 kh么ng cao

Quy tr矛nh thi c么ng nh瓢 sau:

 • B瓢峄沜 1: 膼岷 ti锚n 膽峄 qu谩 tr矛nh ch峄憂g th岷 膽岷 hi峄噓 qu岷 cao b岷 c岷 l脿m s岷h m谩i t么n, chu岷﹏ b峄 b峄 m岷穞 c岷﹏ th岷璶. Lo岷 b峄 h岷縯 b峄 b岷﹏, t岷 ch岷 tr锚n m谩i t么n. N岷縰 m谩i t么n b峄 r峄 s茅t th矛 b岷 h茫y s峄 d峄g b脿n ch岷 s岷痶 膽峄 lo岷 b峄 l峄沺 r峄 s茅t, b峄 b岷﹏ s岷h s岷
 • B瓢峄沜 2: B岷 c贸 th峄 s啤n l贸t l锚n b峄 m岷穞 膽峄 l脿m t膬ng 膽峄 k岷縯 d铆nh h啤n cho v岷璽 li峄噓. V峄 sinh s岷h s岷 b峄 b岷﹏ c貌n b谩m d铆nh tr锚n m谩i t么n
 • B瓢峄沜 3: Khi b峄 m岷穞 膽茫 膽瓢峄 x峄 l媒 s岷h s岷 th矛 b岷 h茫y tr岷 gi岷 d岷 ch峄憂g d峄檛 l锚n m谩i t么n. 膼i峄乽 ch峄塶h sao cho s岷 ph岷﹎ kh么ng b峄 l峄嘽h聽
 • B瓢峄沜 4: B贸c l峄沺 silicon b岷 v峄 v岷璽 li峄噓 ra r峄搃 d谩n tr峄眂 ti岷縫 v岷璽 li峄噓 l锚n m谩i t么n. D谩n t峄 v峄 tr铆 gi峄痑 m谩i t么n ra 2 b锚n m茅p. S峄 d峄g con l膬n 茅p ch岷穞 l锚n b峄 m岷穞 膽峄 gi煤p v岷璽 li峄噓 b谩m d铆nh ch岷痗 ch岷痭 h啤n v脿o m谩i t么n v脿 gi煤p h岷 ch岷 kh么ng kh铆 b峄 nh峄憈 b锚n trong
 • B瓢峄沜 5: Khi b峄 m岷穞 m脿ng 峄昻 膽峄媙h b岷 c贸 th峄 tr谩ng th锚m m峄檛 l峄沺 v峄痑 m峄弉g 膽峄 b岷 v峄 b峄 m岷穞 t峄憈 h啤n

6/ S峄 d峄g nh峄盿 膽瓢峄漬g ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n

Nh峄盿 膽瓢峄漬g l脿 lo岷 v岷璽 li峄噓 th瓢峄漬g 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽峄 l脿m 膽瓢峄漬g. B锚n c岷h 膽贸 nh峄盿 膽瓢峄漬g c农ng c贸 1 c么ng d峄g v么 c霉ng hi峄噓 qu岷 膽贸 l脿 ch峄憂g th岷. Hi峄噉 nay nh峄盿 膽瓢峄漬g l脿 lo岷 v岷璽 li峄噓 ch峄憂g th岷 膽瓢峄 r岷 nhi峄乽 c么ng tr矛nh l峄沶 s峄 d峄g

漂u v脿 nh瓢峄 膽i峄僲:

漂u 膽i峄僲:

 • B谩m d铆nh t峄憈. Khi ch峄憂g th岷 b岷眓g nh峄盿 膽瓢峄漬g b岷 s岷 kh么ng c岷 ph岷 lo v岷璽 li峄噓 b峄 bong tr贸c. Nh峄盿 膽瓢峄漬g ho脿n to脿n ph霉 h峄 v峄沬 th峄漣 ti岷縯 kh岷痗 nghi峄噒 c峄 n瓢峄沜 ta
 • 膼峄 膽脿n h峄搃 cao, c贸 th峄 x峄 l媒 膽瓢峄 v岷縯 n峄﹖ hi峄噓 qu岷
 • Thi c么ng d峄 d脿ng
 • Ch峄媢 膽瓢峄 m峄峣 nhi峄噒 膽峄 kh谩c nhau
 • Ch峄憂g th岷 g岷 nh瓢 tuy峄噒 膽峄慽
 • Chi ph铆 h峄 l媒

Nh瓢峄 膽i峄僲:

 • Tuy c贸 nhi峄乽 瓢u 膽i峄僲 v瓢峄 tr峄檌 nh瓢ng c农ng kh么ng th峄 kh么ng k峄 膽岷縩 nh瓢峄 膽i峄僲 膽贸 l脿 qu谩 tr矛nh thi c么ng ph岷 膽un n岷 nh峄盿 膽瓢峄漬g l锚n v么 c霉ng ph峄ヽ t岷. C贸 th峄 s岷 x岷 ra ch谩y n峄 v么 c霉ng nguy hi峄僲
 • Khi 膽un m霉i nh峄盿 膽瓢峄漬g g芒y kh茅t s岷 l脿m 岷h h瓢峄焠g m么i tr瓢峄漬g xung quanh
 • Khi th峄漣 ti岷縯 qu谩 n岷痭g s岷 l脿m nh峄盿 膽瓢峄漬g ch岷 ra, b峄 m岷穞 d铆nh, kh贸 膽i l岷

Quy tr矛nh ch峄憂g th岷 nh瓢 sau:

 • B瓢峄沜 1: V峄 sinh th岷璽 s岷h b峄 m岷穞 m谩i t么n
 • B瓢峄沜 2: 膼un cho nh峄盿 膽瓢峄漬g s么i l锚n, c贸 th峄 th锚m m峄檛 ch煤t d岷 DO v脿o nh峄盿 膽瓢峄漬g. Qu茅t ho岷穋 tr岷 膽峄乽 nh峄盿 膽瓢峄漬g l锚n b峄 m岷穞 m谩i t么n c岷 ch峄憂g d峄檛. N岷縰 b峄 m岷穞 m谩i t么n xu岷 hi峄噉 nh峄痭g v岷縯 th峄g, v岷縯 n峄﹖ l峄沶 th矛 b岷 c贸 th峄 d谩n th锚m t岷 d谩n ch峄憂g d峄檛 nh峄盿 膽瓢峄漬g l锚n tr锚n b峄 m岷穞 nh峄盿 膽瓢峄漬g v峄玜 tr岷
 • B瓢峄沜 3: 膼峄 b峄 m岷穞 kh么 t峄 nhi锚n (th么ng th瓢峄漬g kho岷g 3 ti岷縩g sau thi c么ng) khi b峄 m岷穞 膽么ng k岷縯 l岷 b岷 c贸 th峄 ki峄僲 tra hi峄噓 qu岷 ch峄憂g d峄檛

L瓢u 媒 khi ch峄憂g d峄檛 b岷眓g nh峄盿 膽瓢峄漬g:

 • N岷縰 b岷 ch峄憂g d峄檛 b岷眓g t岷 d谩n nh峄盿 膽瓢峄漬g th矛 c岷 d谩n th岷硁g h脿ng, kh么ng 膽瓢峄 膽峄 v岷璽 li峄噓 cu峄憂 n岷縫. 峄 v峄 tr铆 v岷 cu峄慽, v岷 b锚n c岷 ch峄搉g l锚n nhau 10 – 15cm. Nh峄痭g v峄 tr铆 ti岷縫 gi谩p v峄沬 t瓢峄漬g th矛 d谩n cao l锚n kho岷g 15cm
 • T岷 nh峄痭g 膽i峄僲 y岷縰 c岷 gia c峄 th锚m b岷眓g primer g峄慶 nh峄盿 膽瓢峄漬g
 • Thi c么ng ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n b岷眓g nh峄盿 膽瓢峄漬g v脿o th峄漣 膽i峄僲 n岷痭g n贸ng 膽峄 mang 膽岷縩 hi峄噓 qu岷 cao nh岷. L煤c n脿y nh峄盿 膽瓢峄漬g s岷 nhanh kh么 h啤n m脿 ch岷 l瓢峄g c峄 c么ng tr矛nh c农ng s岷 kh么ng b峄 岷h h瓢峄焠g

7/ S啤n ch峄憂g th岷

漂u v脿 nh瓢峄 膽i峄僲:

 • Mang 膽岷縩 gi谩 tr峄 th岷﹎ m峄 cao聽
 • 膼峄 b峄乶 cao聽
 • B岷 v峄 b峄 m岷穞 thi c么ng t峄憈
 • Kh谩ng ki峄乵, ch峄媢 nhi峄噒 t峄憈
 • Quy tr矛nh thi c么ng 膽啤n gi岷聽
 • Gi谩 r岷, c贸 kh岷 n膬ng ch峄憂g n贸ng

Nh瓢峄 膽i峄僲:

 • 膼峄 mang 膽岷縩 hi峄噓 qu岷 cao, ch峄憂g th岷 tuy峄噒 膽峄慽 th矛 c岷 thi c么ng s啤n ch峄憂g d峄檛 膽峄搉g b峄 to脿n b峄 c么ng tr矛nh
 • S啤n ch峄憂g th岷 tuy kh么ng ch峄゛ th脿nh ph岷 膽峄檆 h岷 nh瓢ng c贸 th峄 g芒y d峄 峄﹏g
 • Kh么ng n锚n thi c么ng khi tr峄漣 qu谩 n岷痭g. Thi c么ng nhanh ch贸ng, kh么ng n锚n 膽峄 s啤n qu谩 l芒u ngo脿i tr峄漣 v矛 s岷 l脿m s啤n b峄 v贸n c峄聽

Quy tr矛nh ch峄憂g d峄檛:

Chu岷﹏ b峄:

 • Chu岷﹏ b峄 ch峄昳 qu茅t s啤n. B岷 n锚n l峄盿 ch峄峮 lo岷 ch峄昳 v峄玜 v峄沬 s贸ng 芒m m谩i t么n
 • Trang b峄 g膬ng tay 膽峄 h岷 ch岷 s啤n b谩m v脿o da tay g芒y kh贸 ch峄媢
 • S啤n ch峄憂g r峄 s茅t g峄慶 alkyd
 • Chu岷﹏ b峄 th霉ng nh峄 膽峄 chia s啤n ra thi c么ng t峄玭g ph岷聽

K峄 thu岷璽 thi c么ng:

T霉y theo t峄玭g 膽i峄乽 ki峄噉 m脿 s岷 谩p d峄g k峄 thu岷璽 thi c么ng kh谩c nhau

Tr瓢峄漬g h峄 t么n m峄沬 l峄:聽

 • V峄沬 nh峄痭g t岷 t么n l峄 m峄沬 膽瓢峄 thi c么ng ch瓢a b峄 r峄 s茅t, v岷玭 c貌n nguy锚n v岷筺. B岷 ch峄 c岷 l脿m s岷h b峄 b岷﹏ b谩m tr锚n m谩i t么n tr瓢峄沜 khi s啤n. C贸 th峄 s峄 d峄g v貌i n瓢峄沜 x峄媡 s岷h b峄 b岷﹏ b谩m tr锚n t么n 膽i
 • Sau khi t么n 膽瓢峄 l脿m s岷h v脿 膽峄 kh么 th矛 b岷 h茫y qu茅t tr峄眂 ti岷縫 s啤n ch峄憂g d峄檛 l锚n m谩i t么n t峄 2 – 3 l峄沺 d脿y kho岷g 300-500 micron. Thi c么ng v峄沬 膽峄媙h m峄ヽ 8m虏/1 l岷 s啤n ho岷穋 2.67m虏 cho 3 l峄沺 s啤n

膼峄慽 v峄沬 m谩i t么n c农, xu峄憂g c岷

 • Nh峄痭g m谩i t么n s峄 d峄g l芒u n膬m, ch峄媢 nhi峄乽 t谩c 膽峄檔g t峄 b锚n ngo脿i l芒u ng脿y s岷 b峄 r峄 s茅t, xu峄憂g c岷. B岷 c岷 s峄 d峄g gi岷 nh谩m 膽峄 lo岷 b峄 l峄沺 g峄 s茅t
 • Tr瓢峄沜 khi ti岷縩 h脿nh s啤n th矛 b岷 c岷 lo岷 b峄 b峄 b岷﹏, v峄 sinh s岷h s岷 m谩i t么n. Sau 膽贸 th矛 r峄璦 m谩i t么n b岷眓g v貌i n瓢峄沜 th岷璽 s岷h
 • Sau 膽贸 th矛 ph峄 l锚n m谩i t么n 1 l峄沺 s啤n ch峄憂g g峄. Khi b峄 m岷穞 s啤n ch峄憂g r峄 kh么 th矛 b岷 c农ng c岷 thi c么ng t峄 2 – 3 l峄沺 s啤n ch峄憂g th岷 l锚n m谩i t么n. M峄梚 l峄沺 c谩ch nhau kho岷g v脿i gi峄 膽峄 膽岷 b岷 v岷璽 li峄噓 b谩m d铆nh t峄憈 l锚n b峄 m岷穞

8/ B矛nh x峄媡 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n

B矛nh x峄媡 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n ch峄 c贸 t谩c d峄g 膽峄慽 v峄沬 m谩i t么n b峄 th峄g l峄 nh峄 hay c谩c l峄 v铆t b峄 hoen r峄 nh峄徛

漂u v脿 nh瓢峄 膽i峄僲:

漂u 膽i峄僲:

 • Hi峄噓 qu岷 cao, 膽峄 b峄乶 l芒u theo th峄漣 gian聽
 • Kh么ng b峄 x啤 c峄﹏g, kh么ng b峄 l峄檛 th脿nh t峄玭g m岷g聽
 • Mang 膽岷縩 gi谩 tr峄 th岷﹎ m峄孤
 • C贸 th峄 s峄 d峄g 膽瓢峄 cho m峄峣 m么i tr瓢峄漬g kh谩c nhau
 • D峄 s峄 d峄g, c贸 th峄 s峄 d峄g 膽瓢峄 cho nh峄痭g h岷g m峄 nh峄

Nh瓢峄 膽i峄僲:

 • Gi谩 th脿nh 膽岷痶 h啤n m峄檛 s峄 lo岷 v岷璽 li峄噓 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n kh谩c
 • Ch峄 谩p d峄g cho nh峄痭g l峄 th峄g nh峄, kh么ng ph霉 h峄 cho b峄 m岷穞 m谩i t么n b峄 h瓢 h峄弉g n岷穘g n峄

Quy tr矛nh thi c么ng:

 • B瓢峄沜 1: V峄 sinh th岷璽 s岷h b峄 m岷穞 m谩i t么n c岷 x峄 l媒 ch峄憂g d峄檛
 • B瓢峄沜 2: X峄媡 膽峄乽 v岷璽 li峄噓 l锚n b峄 m岷穞 m谩i t么n cho 膽岷縩 khi che k铆n l峄 h峄
 • B瓢峄沜 3: 膼峄 b峄 m岷穞 kh么 v脿 ki峄僲 tra hi峄噓 qu岷 l脿 xong. Tuy nhi锚n c岷 l瓢u 媒 sau khi thi c么ng c岷 che ch岷痭 b峄 m岷穞 tr谩nh 膽峄 b峄 m岷穞 ti岷縫 x煤c v峄沬 n瓢峄沜

9/ S峄 d峄g x膬ng v脿 x峄憄 膽峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n

C谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n n脿y kh么ng 膽瓢峄 nhi峄乽 ng瓢峄漣 谩p d峄g tuy nhi锚n n岷縰 bi岷縯 hi峄噓 qu岷 c峄 n贸 mang l岷 ch岷痗 ch岷痭 nhi峄乽 ng瓢峄漣 s岷 v么 c霉ng ng岷 nhi锚n. Khi x峄憄 ti岷縫 x煤c v峄沬 x膬ng s岷 t峄 tan ra v脿 t岷 th脿nh h峄 ch岷 k岷縯 d铆nh gi峄憂g keo. C贸 th峄 b谩m d铆nh t峄憈 v脿o m谩i t么n, ng膬n n瓢峄沜 th岷 hi峄噓 qu岷

漂u v脿 nh瓢峄 膽i峄僲:

漂u 膽i峄僲:

 • Gi谩 th脿nh r岷
 • Th峄眂 hi峄噉 v么 c霉ng d峄 d脿ng, kh么ng m岷 nhi峄乽 th峄漣 gian thi c么ng
 • Ch峄憂g n瓢峄沜 t峄憈

Nh瓢峄 膽i峄僲:

 • V矛 l脿 x膬ng n锚n s岷 c贸 m霉i kh贸 ch峄媢. Khi th峄眂 hi峄噉 b岷 c岷 l瓢u 媒 trang b峄 kh岷﹗ trang v脿 g膬ng tay 膽峄 tr谩nh x岷 ra d峄 峄﹏g
 • Tu峄昳 th峄 kh么ng cao

Quy tr矛nh thi c么ng:

 • B瓢峄沜 1: V峄 sinh b峄 m岷穞 s岷h s岷. S峄 d峄g gi岷 nh谩m ch脿 m谩i t么n 膽峄 lo岷 b峄 v岷縯 d啤, r峄 s茅t l芒u ng脿y tr锚n m谩i t么n聽
 • D霉ng mi岷縩g x峄憄 nh煤ng v脿o x膬ng th啤m, khi th岷 x峄憄 tan ch岷 ra th矛 nhanh tay d谩n tr峄眂 ti岷縫 v脿o v峄 tr铆 t么n b峄 th岷 d峄檛
 • Ti岷縩 h脿nh th峄眂 hi峄噉 cho 膽岷縩 khi 膽岷 b岷 to脿n b峄 l峄 h峄昻g tr锚n m谩i t么n 膽茫 膽瓢峄 b峄媡 k铆n聽

T峄昻g h峄 nh峄痭g c谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n hi峄噓 qu岷

Khi m谩i t么n b峄 th岷 d峄檛, c贸 r岷 nhi峄乽 gia 膽矛nh kh么ng bi岷縯 ph岷 x峄 l媒 b岷眓g c谩ch n脿o. V矛 m谩i t么n l脿 b峄 m岷穞 ch峄媢 nhi峄乽 谩p l峄眂, t谩c 膽峄檔g t峄 b锚n ngo脿i n锚n s岷 b峄 xu峄憂g c岷, h瓢 h峄弉g g芒y th岷 d峄檛. D瓢峄沬 膽芒y ch煤ng t么i s岷 h瓢峄沶g d岷玭 qu媒 kh谩ch m峄檛 s峄 c谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n 膽瓢峄 nhi峄乽 c么ng tr矛nh 谩p d峄g nh岷. T霉y theo m峄ヽ 膽峄 th岷 d峄檛 c峄 m谩i t么n m脿 s岷 c贸 nh峄痭g ph瓢啤ng 谩n ph霉 h峄 kh谩c nhau. H茫y tham kh岷 膽峄 谩p d峄g v脿o c么ng tr矛nh c峄 m矛nh khi c岷 nh茅聽

Thay th岷 膽inh v铆t b峄 hoen r峄, l峄弉g, bung tr锚n m谩i t么n

 • M谩i t么n l脿 b峄 ph岷璶 ch峄媢 m峄峣 th峄漣 ti岷縯 kh岷痗 nghi峄噒, m瓢a gi贸 b锚n ngo脿i. 膼inh v铆t tr锚n m谩i t么n th瓢峄漬g c贸 v貌ng 膽峄噈 cao su. Sau th峄漣 gian d脿i s峄 d峄g, ti岷縫 x煤c v峄沬 m么i tr瓢峄漬g, ngo岷 l峄眂 n锚n 膽inh v铆t tr锚n m谩i t么n c贸 th峄 s岷 b峄 l峄弉g, hoen r峄, v貌ng 膽峄噈 cao su b峄 m峄 n谩t. M峄梚 khi c贸 m瓢a th矛 n瓢峄沜 m瓢a s岷 len qua v峄 tr铆 h峄慶 v铆t th岷 d峄檛 v脿o b锚n d瓢峄沬 nh脿
 • V矛 th岷 b岷 c岷 l锚n k岷 ho岷h ki峄僲 tra to脿n b峄 ph岷 m谩i t么n, 膽inh v铆t tr锚n m谩i t么n theo 膽峄媙h k峄. N岷縰 膽inh v铆t r峄 s茅t c岷 thay 膽inh v铆t m峄沬. Trong tr瓢峄漬g h峄 膽inh v铆t b峄 l峄弉g, bung th矛 c岷 si岷縯 ch岷穞 l岷 膽峄 n瓢峄沜 kh么ng th岷 d峄檛 qua nh峄痭g h峄慶 v铆t. Trong tr瓢峄漬g h峄 l峄 膽inh v铆t c农 b峄 r峄檔g h啤n 膽inh v铆t m峄沬 th矛 b岷 c岷 s峄 d峄g keo ch峄憂g d峄檛 chuy锚n d峄g b岷痭 v脿o l峄 膽inh. Sau 膽贸 b岷痭 膽inh v铆t v脿o. L峄沺 keo s岷 l峄沺 m脿ng 膽峄 ng膬n n瓢峄沜 hi峄噓 qu岷

L瓢u 媒: Khi th峄眂 hi峄噉 c岷 th谩o l岷 l瓢峄 t峄玭g chi岷縞 膽inh v铆t r峄搃 b岷痭 膽inh v铆t m峄沬 v脿o ngay. Kh么ng n锚n 膽峄搉g lo岷 th谩o h岷縯 t岷 c岷 膽inh v铆t ra. V矛 s岷 khi岷縩 m谩i t么n kh么ng c貌n 膽峄 ch岷痗 ch岷痭, qu谩 tr矛nh b岷痭 v铆t s岷 b峄 l峄嘽h. Hi峄噓 qu岷 ch峄憂g th岷 c农ng b峄 gi岷 膽谩ng k峄. Sau khi thay th岷 膽inh v铆t m峄沬 th矛 b岷 h茫y b岷痭 keo silicon v脿o t岷 c岷 膽inh v铆t tr锚n t么n 膽峄 ch峄憂g th岷 n瓢峄沜 tuy峄噒 膽峄慽

X峄 l媒 t么n th峄g g芒y d峄檛

C贸 th峄 do t谩c 膽峄檔g t峄 ngo岷 l峄眂 nh瓢 膽谩, c脿nh c芒y g茫y 膽峄 v脿o m谩i t么n ho岷穋 m谩i t么n b峄 膬n m貌n g芒y th峄g t么n. B岷 c岷 quan s谩t, ki峄僲 tra to脿n b峄 m谩i t么n. X谩c 膽峄媙h v峄 tr铆 t么n b峄 th峄g. V峄沬 tr瓢峄漬g h峄 th峄g t么n b岷 c贸 th峄 x峄 l媒 nh瓢 sau:

 • 膼峄慽 v峄沬 nh峄痭g l峄 th峄g nh峄: N岷縰 l峄 th峄g, v岷縯 r谩ch nh峄 th矛 b岷 c贸 th峄 膽岷痯 xi m膬ng ho岷穋 b岷痭 keo silicon. N岷縰 l峄 th峄g v峄沬 di峄噉 t铆ch kh么ng l峄沶 h啤n v铆t l岷h. B岷 c贸 th峄 b岷痭 v铆t l岷h m峄沬 v脿o v峄 tr铆 膽贸 tr瓢峄沜 khi b岷痭 keo silicon v脿o. Ho岷穋 b岷 c农ng c贸 th峄 s峄 d峄g mi岷縩g d谩n ch峄憂g d峄檛 膽峄 膽岷痯 l岷 v峄 tr铆 膽贸. C谩ch x峄 l媒 n脿y v么 c霉ng 膽啤n gi岷, d峄 th峄眂 hi峄噉 m脿 mang l岷 hi峄噓 qu岷 nhanh ch贸ng
 • 膼峄慽 v峄沬 nh峄痭g v岷縯 r谩ch d脿i, l峄 th峄g l峄沶: Tr瓢峄漬g h峄 n脿y c贸 c谩ch x峄 l媒 kh贸 h啤n. Tr瓢峄沜 ti锚n b岷 c岷 v峄 sinh s岷h s岷 b峄 m岷穞 m谩i t么n c岷 x峄 l媒. Sau 膽贸 th矛 s峄 d峄g mi岷縩g t么n m峄沬 r峄檔g h啤n v峄 tr铆 c岷 x峄 l媒 kho岷g 10cm. D谩n keo silicon ho岷穋 b岷痭 v铆t 膽峄 c峄 膽峄媙h mi岷縩g t么n m峄沬 v脿o v峄 tr铆 b峄 th峄g聽

C谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n b峄 m貌n do th峄漣 ti岷縯

 • M谩i t么n ch峄媢 岷h h瓢峄焠g t峄 s峄ヽ n岷痭g m岷穞 tr峄漣, n瓢峄沜 m瓢a, t谩c 膽峄檔g t峄 b锚n ngo脿i m峄梚 ng脿y. Axit c贸 trong n瓢峄沜 m瓢a s岷 l脿m cho m谩i t么n b峄 膬n m貌n v脿 tia UV s岷 l脿m m谩i t么n b峄 xu峄憂g c岷. N岷縰 l芒u ng脿y kh么ng x峄 l媒 s岷 khi岷縩 cho m谩i t么n th峄g l峄. N瓢峄沜 s岷 x芒m nh岷璸 v脿o nh峄痭g l峄 th峄g t么n th岷 d峄檛 xu峄憂g nh脿聽
 • 膼峄 x峄 l媒 tri峄噒 膽峄 t矛nh tr岷g n脿y th矛 tr瓢峄沜 ti锚n b岷 c岷 v峄 sinh m谩i t么n th岷璽 s岷h. Sau 膽贸 b岷 h茫y s峄 d峄g s啤n d岷 phun l锚n to脿n b峄 b峄 m岷穞 m谩i t么n 膽峄 b岷 v峄 b峄 m岷穞 m谩i t么n kh峄廼 s峄 膬n m貌n. T峄 膽贸 m谩i t么n s岷 tr谩nh 膽瓢峄 m峄峣 t谩c nh芒n c峄 th峄漣 ti岷縯, m么i tr瓢峄漬g b锚n ngo脿i, h岷 ch岷 膽瓢峄 t矛nh tr岷g xu峄憂g c岷, h瓢 h峄弉g

L瓢u 媒: Ph瓢啤ng 谩n n脿y ch峄 c贸 th峄 谩p d峄g khi m谩i t么n ch瓢a b峄 th峄g l峄. Trong tr瓢峄漬g h峄 m谩i t么n 膽茫 b峄 th峄g, r峄 s茅t di峄噉 r峄檔g th矛 b岷 c岷 x峄 l媒 v峄 tr铆 b峄 th峄g tr瓢峄沜 r峄搃 m峄沬 s啤n d岷 膽峄 膽岷 b岷 tu峄昳 th峄 cho m谩i t么n

X峄 l媒 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n v峄沬 t瓢峄漬g

Th么ng th瓢峄漬g gi峄痑 t瓢峄漬g nh脿 v脿 m谩i t么n th瓢峄漬g c贸 khe h峄. V矛 kh么ng 膽瓢峄 l脿m c霉ng m峄檛 ch岷 li峄噓 n锚n vi峄嘽 x峄 l媒 khe h峄, ch峄憂g d峄檛 s岷 kh谩c bi峄噒 h啤n so v峄沬 nh峄痭g c谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n kh谩c. 膼峄 x峄 l媒 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n v峄沬 t瓢峄漬g b岷 c贸 th峄 谩p d峄g nh峄痭g c谩ch d瓢峄沬 膽芒y:聽

S峄 d峄g keo d谩n ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n gi谩p v峄沬 t瓢峄漬g

 • B岷 s岷 kh么ng c岷 ph岷 膽峄 t瓢峄漬g, h脿n c岷痶 m谩i t么n khi s峄 d峄g keo d谩n ch峄憂g d峄檛. B岷 c贸 th峄 t矛m mua 膽瓢峄 keo ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n 峄 kh岷痯 n啤i tr锚n th峄 tr瓢峄漬g
 • Tr瓢峄沜 ti锚n b岷 h茫y chu岷﹏ b峄 1 mi岷縩g t么n m峄沬, t岷 l貌ng m谩ng v脿 b岷痶 v铆t gia c峄 v脿o t瓢峄漬g. B岷 c贸 th峄 s峄 d峄g keo silicon 膽峄 d谩n t么n m峄沬 v脿o khe h峄 ho岷穋 s峄 d峄g mi岷縩g d谩n ch峄憂g d峄檛 膽峄 x峄 l媒

Ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n gi谩p t瓢峄漬g b岷眓g xi m膬ng

B岷 c贸 th峄 s峄 d峄g xi m膬ng ch峄憂g th岷 膽峄 x峄 l媒 khe h峄 gi峄痑 m谩i t么n v脿 t瓢峄漬g. C谩ch x峄 l媒 nh瓢 sau:

 • Tr瓢峄沜 ti锚n b岷 c岷 v峄 sinh th岷璽 s岷h to脿n b峄 b峄 m岷穞 t么n v脿 t瓢峄漬g. S峄 d峄g ch岷 ch峄憂g th岷 phun l锚n b峄 m岷穞 t瓢峄漬g. Vi峄嘽 n脿y gi煤p cho b峄 m岷穞 膽瓢峄 b岷 v峄 t峄慽 膽a. T膬ng s峄 li锚n k岷縯 cho b峄 m岷穞 l峄沺 v峄痑 m峄沬 v脿 c农
 • Thi c么ng v峄痑 ho岷穋 tr峄檔 xi m膬ng d岷籵 t岷 th脿nh m谩ng t峄 b峄 m岷穞 t瓢峄漬g xu峄憂g m谩i t么n. T岷 ra 膽瓢峄漬g cong th岷璽 膽峄乽. Vi峄嘽 n脿y s岷 gi煤p cho n瓢峄沜 tho谩t nhanh ch贸ng h啤n

D霉ng mi岷縩g d谩n ch峄憂g d峄檛

 • B岷 c贸 th峄 k岷縯 h峄 ph瓢啤ng ph谩p ch峄憂g d峄檛 b岷眓g xi m膬ng v峄沬 mi岷縩g d谩n ch峄憂g d峄檛. Sau khi 膽茫 t岷 l貌ng ch岷 b岷眓g xi m膬ng th矛 b岷 c贸 th峄 d谩n th锚m m脿ng ch峄憂g th岷 kh貌 n贸ng v峄沬 k铆ch th瓢峄沜 l峄沶 h啤n ph峄 b锚n ngo脿i 膽峄 ng膬n n瓢峄沜 tuy峄噒 膽峄慽
 • B锚n c岷h 膽贸 b岷 c农ng c贸 th峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n gi谩p t瓢峄漬g b岷眓g c谩ch thi c么ng m谩ng h峄﹏g n瓢峄沜 b锚n d瓢峄沬 khe h峄, thi c么ng m谩i che tr锚n t瓢峄漬g, x芒y h脿ng g岷h 茅p tr锚n khe h峄,…

Ch峄憂g d峄檛 峄 v峄 tr铆 ti岷縫 gi谩p m谩i t么n

Nh峄痭g v峄 tr铆 t么n ch峄搉g l锚n nhau th瓢峄漬g s岷 d峄 b峄 th岷 d峄檛. V矛 sau m峄檛 th峄漣 gian s峄 d峄g v峄 tr铆 ti岷縫 gi谩p t么n s岷 b峄 m峄, 膬n m貌n, l脿m khe h峄 gi茫n r峄檔g ra聽

 • B岷 c贸 th峄 s峄 d峄g keo silicon b岷痭 v脿o v峄 tr铆 ti岷縫 gi谩p c峄 2 t岷 t么n r峄搃 茅p ch岷穞 v脿o nhau cho 膽岷縩 khi keo kh么 ho脿n to脿n
 • N岷縰 khe ti岷縫 gi谩p b峄 r峄 s茅t hay b峄 h峄 l峄沶 th矛 b岷 c岷 s峄 d峄g t岷 t么n m峄沬 r峄檔g kho岷g 1m 膽岷穞 l锚n v峄 tr铆 ti岷縫 gi谩p. Sau 膽贸 d霉ng keo ho岷穋 膽inh v铆t c峄 膽峄媙h t岷 t么n m峄沬 l岷聽

Ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n 峄 v峄 tr铆 b峄 膽峄峮g n瓢峄沜, g茫y s贸ng

V矛 ph岷 ch峄媢 岷h h瓢峄焠g t峄 ngo岷 l峄眂, th峄漣 ti岷縯 n锚n c贸 th峄 s贸ng t么n s岷 b峄 g茫y l脿m 膽峄峮g n瓢峄沜 tr锚n t么n g芒y d峄檛. N岷縰 t矛nh tr岷g n脿y 膽峄 l芒u ng脿y kh么ng x峄 l媒 s岷 khi岷縩 t么n b峄 膽峄﹖ g茫y. Th岷 n锚n b岷 c岷 x峄 l媒 nhanh ch贸ng 膽峄 h岷 ch岷 h瓢 h峄弉g x岷 ra

C谩ch ch峄憂g d峄檛 nh瓢 sau:

 • T岷 v峄 tr铆 s贸ng t么n b峄 g茫y, b岷 h茫y d霉ng 膽inh v铆t khoan v脿o v峄 tr铆 s贸ng n峄昳. Sau 膽贸 s峄 d峄g d芒y k岷絤 c峄檛 v脿o r峄搃 k茅o t峄 t峄 膽峄 l脿m m谩i t么n tr峄 v峄 hi峄噉 tr岷g ban 膽岷聽
 • X峄 l媒 ch峄憂g d峄檛 n岷縰 xu岷 hi峄噉 t矛nh tr岷g th岷 d峄檛 t岷 v峄 tr铆 t么n b峄 g茫y聽
 • L瓢u 媒 kh么ng n锚n gi岷玬 膽岷 l锚n t么n b峄 g茫y v矛 s岷 l脿m bi岷縩 d岷g t么n

Thay m峄沬 nh峄痭g t岷 t么n kh谩c ch岷 l瓢峄g h啤n

N岷縰 nh峄痭g ph瓢啤ng 谩n tr锚n 膽芒y kh么ng th峄 kh岷痗 ph峄 膽瓢峄 t矛nh tr岷g th岷 d峄檛 ho岷穋 m谩i t么n c峄 b岷 b峄 h瓢 h峄弉g n岷穘g n峄 kh么ng th峄 s峄璦 ch峄痑 ch峄憂g d峄檛 膽瓢峄 n峄痑. C谩ch t峄憈 nh岷 b岷 c岷 l脿m 膽贸 l脿m thay t么n m峄沬 ch岷 l瓢峄g h啤n. 膼岷 t瓢 t岷 t么n m峄沬 ch岷 l瓢峄g s岷 c贸 hi峄噓 qu岷 l芒u d脿i, gi煤p c么ng tr矛nh k茅o d脿i tu峄昳 th峄 h啤n

Li锚n h峄 膽岷縩 nh峄痭g 膽啤n v峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n chuy锚n nghi峄噋, uy t铆n

鈥 Tr锚n 膽芒y X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t 膽茫 h瓢峄沶g d岷玭 qu媒 kh谩ch nh峄痭g c谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n hi峄噓 qu岷. Tuy nhi锚n kh么ng ph岷 tr瓢峄漬g h峄 n脿o b岷 c农ng c贸 th峄 t峄 x峄 l媒 膽瓢峄 t岷 nh脿. Vi峄嘽 thi c么ng ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n v么 c霉ng ph峄ヽ t岷. V矛 ph岷 y锚u c岷 ng瓢峄漣 thi c么ng c贸 tay ngh峄, chuy锚n m么n, k峄 thu岷璽 thi c么ng t峄憈. B锚n c岷h 膽贸 c貌n ph岷 膽瓢峄 trang b峄 d峄g c峄 b岷 h峄 膽峄 膽岷 b岷 s峄 an to脿n trong qu谩 tr矛nh thi c么ng

鈥 N岷縰 b岷 kh么ng t峄 tin v脿o kh岷 n膬ng c峄 m矛nh, kh么ng c贸 nhi峄乽 kinh nghi峄噈 ch峄憂g d峄檛 th矛 t峄憈 nh岷 b岷 n锚n li锚n h峄 膽岷縩 c谩c 膽啤n v峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n chuy锚n nghi峄噋 膽峄 膽瓢峄 h峄 tr峄. H峄 l脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 c贸 nhi峄乽 n膬m ho岷 膽峄檔g trong ngh峄, c贸 ki岷縩 th峄ヽ s芒u r峄檔g v峄 ch峄憂g d峄檛. 膼岷 b岷 s岷 x峄 l媒 tri峄噒 膽峄 m峄峣 v岷 膽峄 gi煤p b岷 trong th峄漣 gian s峄沵 nh岷

鈥 C么ng ty ch煤ng t么i lu么n trang b峄 膽岷 膽峄 d峄g c峄 b岷 h峄, thi岷縯 b峄 thi c么ng. 膼岷 b岷 x峄 l媒 tri峄噒 膽峄 v岷 膽峄 th岷 d峄檛. Lu么n gi峄 an to脿n trong qu谩 tr矛nh thi c么ng. Ch岷痗 ch岷痭 膽岷 b岷 khi岷縩 qu媒 kh谩ch h脿i l貌ng

Khi ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n c岷 l瓢u 媒 nh峄痭g v岷 膽峄 d瓢峄沬 膽芒y:

膼峄 膽岷 b岷 m谩i t么n s峄 d峄g b峄乶 l芒u theo th峄漣 gian v脿 c贸 hi峄噓 qu岷 ch峄憂g th岷 cao. Khi l岷痯 膽岷穞 m谩i t么n v脿 thi c么ng ch峄憂g d峄檛 b岷 c岷 l瓢u 媒 nh峄痭g v岷 膽峄 d瓢峄沬 膽芒y:

 • L峄盿 ch峄峮 lo岷 t么n c贸 ch岷 l瓢峄g cao 膽峄 thi c么ng. Qu谩 tr矛nh thi c么ng c岷 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 膽煤ng k峄 thu岷璽, 膽煤ng c谩ch
 • L锚n k岷 ho岷h ki峄僲 tra 膽inh v铆t, m谩i t么n theo 膽峄媙h k峄 th瓢峄漬g xuy锚n 膽峄 ph谩t hi峄噉 v峄 tr铆 hoen g峄, l峄弉g,… x峄 l媒 nhanh ch贸ng
 • M峄梚 khi 膽岷縩 m霉a m瓢a c岷 s峄 d峄g bao c谩t c峄 膽峄媙h m谩i t么n l岷. C岷痶 t峄塧 c脿nh c芒y l峄沶 r峄 xu峄憂g m谩i t么n 膽峄 tr谩nh t矛nh tr岷g m瓢a gi贸 to l脿m g茫y 膽峄 c芒y g芒y h峄弉g t么n
 • L峄盿 ch峄峮 c谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n hi峄噓 qu岷, 谩p d峄g 膽煤ng k峄 thu岷璽 膽峄 膽岷 hi峄噓 qu岷 cao nh岷
 • N锚n th峄眂 hi峄噉 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n t峄 ban 膽岷 膽峄 膽岷 b岷 c么ng tr矛nh 膽瓢峄 b岷 v峄 t峄慽 膽a. H岷 ch岷 t矛nh tr岷g xu峄憂g c岷, th岷 d峄檛, tu峄昳 th峄 c么ng tr矛nh k茅o d脿i h啤n

Khi m谩i t么n b峄 d峄檛 c岷 ph岷 l脿m g矛?

Ng膬n s峄 th岷 d峄檛 t峄 n瓢峄沜

鈥 Khi ph谩t hi峄噉 m谩i t么n b峄 d峄檛 t峄 v峄 tr铆 th峄g t么n, r峄 s茅t, m峄,鈥 Tr瓢峄沜 h岷縯 b岷 c岷 ng膬n ch岷穘 n瓢峄沜 th岷 d峄檛 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 c么ng tr矛nh c脿ng nhanh c脿ng t峄憈聽

鈥 膼峄 c贸 th峄 l脿m 膽瓢峄 膽i峄乽 n脿y b岷 h茫y di d峄漣 c谩c v岷璽 d峄g, thi岷縯 b峄 trong nh脿 c贸 th峄 b峄 th岷 d峄檛 膽岷縩 v峄 tr铆 kh谩c. Ho岷穋 s峄 d峄g t岷 nh峄盿 nilon ph峄 l锚n to脿n b峄 v岷璽 d峄g trong nh脿 nh瓢: 膼峄 膽i峄噉 t峄, 膽峄 n峄檌 th岷, m峄檛 s峄 v岷璽 d峄g kh谩c c贸 nguy c啤 b峄 th岷 n瓢峄沜

S峄 d峄g ch岷璾/x么/th霉ng 膽峄 ch峄゛ n瓢峄沜

鈥 T岷 nh峄痭g v峄 tr铆 b峄 d峄檛, r貌 r峄 n瓢峄沜, b岷 h茫y s峄 d峄g ch岷璾/x么/th霉ng 膽岷穞 b锚n d瓢峄沬 膽峄 h峄﹏g n瓢峄沜. Tr谩nh l脿m n瓢峄沜 lan ra b锚n ngo脿i

鈥 N岷縰 n瓢峄沜 b岷痭 ho岷穋 tr脿n ra b锚n ngo脿i th矛 b岷 h茫y s峄 d峄g gi岷 lau th岷 n瓢峄沜 v脿 cho gi岷 lau v脿o 膽谩y ch岷璾 膽峄 th岷 n瓢峄沜. B岷 c农ng c贸 th峄 s峄 d峄g s峄 d芒y d脿i, m贸c l锚n tr岷 nh脿 峄 v峄 tr铆 r貌 r峄. Nh瓢 v岷瓂 s岷 gi煤p t岷 膽瓢峄漬g d岷玭 cho n瓢峄沜 ch岷 v脿o trong x么 d峄 h啤n

鈥 Sau khi 膽茫 ki峄僲 so谩t 膽瓢峄 t矛nh tr岷g d峄檛 n瓢峄沜 th矛 b岷 h茫y li锚n h峄 膽岷縩 膽啤n v峄 ch峄憂g d峄檛 chuy锚n nghi峄噋 膽峄 s峄 c峄 膽瓢峄 gi岷 quy岷縯 nhanh ch贸ng聽

Kh峄 n瓢峄沜 trong nh脿

鈥 Sau khi 膽茫 ki峄僲 so谩t 膽瓢峄 t矛nh tr岷g r貌 r峄 n瓢峄沜 th矛 b岷 h茫y lau kh么 v岷璽 d峄g, 膽峄 膽岷 trong nh脿 n岷縰 b峄 d铆nh n瓢峄沜. N瓢峄沜 th岷 d峄檛 c贸 th峄 s岷 膽峄 l岷 v岷縯 峄 tr锚n v岷璽 d峄g. H啤n n峄痑 c貌n l脿m n岷 m峄慶 xu岷 hi峄噉 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 s峄ヽ kh峄廵 m峄峣 ng瓢峄漣. M峄 to脿n b峄 c峄璦 膽i, c峄璦 s峄, b岷璽 qu岷 l锚n 膽峄 nh脿 th么ng tho谩ng h啤n聽

Ki峄僲 tra m谩i t么n th瓢峄漬g xuy锚n 膽峄 h岷 ch岷 t矛nh tr岷g th岷 d峄檛

鈥 膼峄 h岷 ch岷 t矛nh tr岷g th岷 d峄檛 th矛 t峄憈 nh岷 b岷 n锚n l锚n k岷 ho岷h ki峄僲 tra m谩i t么n theo 膽峄媙h k峄 kho岷g 6 th谩ng 1 l岷. L锚n k岷 ho岷h x峄 l媒 k峄媝 th峄漣 n岷縰 ph谩t hi峄噉 m谩i t么n b峄 h瓢 h峄弉g. 脕p d峄g 膽煤ng bi峄噉 ph谩p, x峄 l媒 膽煤ng k峄 thu岷璽 膽峄 b岷 v峄 c么ng tr矛nh t峄慽 膽a, kh么ng g芒y h瓢 h岷 cho c么ng tr矛nh

膼啤n v峄 thi c么ng ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n uy t铆n

V峄沬 c谩c tr瓢峄漬g h峄 b峄 d峄檛 m谩i t么n xi m膬ng nh岷, b岷 c贸 th峄 t峄 x峄 l媒. Tuy nhi锚n v峄沬 c谩c tr瓢峄漬g h峄 b峄 d峄檛 n岷穘g, nhi峄乽 v峄 tr铆 th矛 b岷 c岷 t矛m ki岷縨 m峄檛 膽啤n v峄 chuy锚n nghi峄噋 cung c岷 d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 m谩i t么n. X芒y d峄眓g Thu岷璶 Ph谩t t峄 h脿o gi峄沬 thi峄噓 t峄沬 b岷 d峄媍h v峄 thi c么ng ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n theo y锚u c岷. M峄峣 kh贸 kh膬n, t矛nh tr岷g d峄檛 m谩i t么n s岷 膽瓢峄 ch煤ng t么i x峄 l媒 nhanh g峄峮 v峄沬 chi ph铆 r岷 nh岷.

Chi ph铆 cho d峄媍h v峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n ph峄 thu峄檆 v脿o nh峄痭g y岷縰 t峄 n脿o?

Khi x岷 ra t矛nh tr岷g th岷 d峄檛, 膽峄 mang 膽岷縩 ch岷 l瓢峄g v脿 hi峄噓 qu岷 tuy峄噒 膽峄慽 th矛 vi峄嘽 l峄盿 ch峄峮 膽啤n v峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n l脿 v么 c霉ng quan tr峄峮g. B锚n c岷h 膽贸 chi ph铆 d峄媍h v峄 c农ng l脿 m峄檛 trong nh峄痭g v岷 膽峄 膽瓢峄 nhi峄乽 kh谩ch h脿ng quan t芒m. M峄檛 膽啤n v峄 uy t铆n, chuy锚n nghi峄噋 s岷 cung c岷 d峄媍h v峄 ch岷 l瓢峄g tuy峄噒 膽峄慽 膽i k猫m 膽贸 l脿 gi谩 th脿nh ti岷縯 ki峄噈 nh岷 cho qu媒 kh谩ch

Th峄眂 t岷 th矛 d峄媍h v峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n s岷 kh么ng c贸 chi ph铆 c峄 膽峄媙h. B峄焛 m峄峣 h岷g m峄 膽峄乽 d峄盿 v脿o nhi峄乽 y岷縰 t峄 kh谩c nhau m峄沬 c贸 m峄ヽ gi谩 ch铆nh x谩c. Gi谩 d峄媍h v峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n th瓢峄漬g s岷 b峄 岷h h瓢峄焠g b峄焛 nh峄痭g y岷縰 t峄 d瓢峄沬 膽芒y:

 • M峄ヽ 膽峄, t矛nh tr岷g th岷 d峄檛: Trong tr瓢峄漬g h峄 m谩i t么n b峄 d峄檛 nh岷, ch瓢a b峄 h瓢 h峄弉g nhi峄乽 th矛 qu谩 tr矛nh thi c么ng v么 c霉ng 膽啤n gi岷. C岷 s峄 d峄g 铆t v岷璽 li峄噓 h啤n n锚n gi谩 s岷 kh么ng 膽谩ng k峄. N岷縰 t矛nh tr岷g m谩i t么n b峄 d峄檛 n岷穘g, g芒y 岷h h瓢峄焠g nghi锚m tr峄峮g 膽岷縩 c么ng tr矛nh th矛 chi ph铆 ch峄憂g d峄檛 s岷 nhi峄乽 h啤n聽
 • Di峄噉 t铆ch c岷 ch峄憂g d峄檛: Di峄噉 t铆ch thi c么ng c脿ng r峄檔g th矛 gi谩 d峄媍h v峄 s岷 c脿ng cao聽
 • Ph瓢啤ng ph谩p ch峄憂g d峄檛 l脿 g矛: Hi峄噉 nay c贸 r岷 nhi峄乽 ph瓢啤ng ph谩p ch峄憂g d峄檛 kh谩c nhau. M峄梚 ph瓢啤ng ph谩p s岷 c贸 c谩ch thi c么ng v脿 lo岷 v岷璽 t瓢 s峄 d峄g kh谩c nhau. B岷 c岷 x谩c 膽峄媙h ch铆nh x谩c nguy锚n nh芒n, v峄 tr铆 g芒y d峄檛 膽峄 l峄盿 ch峄峮 ph瓢啤ng 谩n ph霉 h峄 v脿 x谩c 膽峄媙h chi ph铆 c岷 chi tr岷
 • Chi ph铆 nh芒n c么ng: 膼啤n gi谩 nh芒n c么ng s岷 t霉y v脿o t峄玭g c么ng ty ch峄憂g th岷 膽瓢a ra. M峄梚 膽啤n v峄 s岷 c贸 t峄玭g m峄ヽ gi谩 kh谩c nhau tuy nhi锚n nh矛n chung th矛 gi谩 th峄眂 t岷 s岷 kh么ng c贸 qu谩 nhi峄乽 ch锚nh l峄嘽h聽
 • V脿 c貌n nhi峄乽 y岷縰 t峄 kh谩c 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 chi ph铆 d峄媍h v峄 ch峄憂g d峄檛

Tham kh岷 b岷g b谩o gi谩 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n

STT

H岷g m峄 thi c么ng 膼啤n gi谩 (VN膼) 膼啤n v峄 t铆nh
1

Ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n b岷眓g keo silicon

40.000

m虏

2

Ch峄憂g d峄檛 b岷眓g l瓢峄沬 th峄 tinh ch峄憂g th岷

60.000 m虏
3

S峄 d峄g m脿ng ch峄憂g th岷 t峄 d铆nh

140.000

m虏

4

S峄璦 ch峄痑, l峄 t么n m峄沬

140.000 m虏
5

S峄璦 ch峄痑, thay m谩ng x峄慽 m峄沬

145.000

m虏

6

Thay t么n m峄沬

180.000 m虏
7

S峄璦 ch峄痑, thay m峄沬 m谩ng x峄慽 inox

230.000

m虏

B谩o gi谩 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n theo m虏

STT

Di峄噉 t铆ch m谩i d峄檛 c岷 ch峄憂g d峄檛 膼啤n gi谩 (VN膼) 膼啤n v峄 t铆nh
1

Di峄噉 t铆ch m谩i t么n d瓢峄沬 500m虏

25.000膽/m2

m虏

2

Di峄噉 t铆ch m谩i t么n t峄 500m虏 – 1000m虏

20.000膽/m2 m虏
3

Di峄噉 t铆ch m谩i t么n t峄 1000m虏- 2000m虏

16.000膽/m2

m虏

4

Di峄噉 t铆ch m谩i t么n l峄沶 h啤n > 2000m虏

13.000膽/m2 m虏
5

Thay m谩i t么n kh么ng c贸 l峄沺 c谩ch nhi峄噒

35.000膽/m2

m虏

6

Thay m谩i t么n c贸 l峄沺 c谩ch nhi峄噒

45.000膽/m2

m虏

L瓢u 媒: B谩o gi谩 d峄媍h v峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n c么ng ty ch煤ng t么i g峄璱 膽岷縩 qu媒 kh谩ch tr锚n 膽芒y ch瓢a g峄搈 thu岷 VAT. T霉y v脿o di峄噉 t铆ch thi c么ng, m峄ヽ 膽峄 kh贸 d峄 c峄 c么ng tr矛nh, t矛nh tr岷g d峄檛 n岷穘g hay nh岷 c峄 m谩i t么n m脿 gi谩 s岷 c贸 s峄 ch锚nh l峄嘽h. Lo岷 v岷璽 t瓢 ch峄憂g th岷 c农ng s岷 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 膽啤n gi谩. 膼峄 nh岷璶 膽瓢峄 b谩o gi谩 chi ti岷縯 qu媒 kh谩ch vui l貌ng li锚n h峄 膽岷縩 c么ng ty X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t qua hotline: 08.3590.4625. Ch煤ng t么i s岷 膽岷縩 t岷璶 n啤i kh岷 s谩t c么ng tr矛nh, t瓢 v岷 v脿 b谩o gi谩 ch铆nh x谩c theo hi峄噉 tr岷g c么ng tr矛nh c峄 qu媒 kh谩ch

膼啤n v峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n uy t铆n nh岷 t岷 th峄 tr瓢峄漬g

鈥 T矛nh tr岷g d峄檛 m谩i t么n 膽茫 kh么ng c貌n xa l岷 g矛 膽峄慽 v峄沬 c谩c c么ng tr矛nh hi峄噉 nay. V岷 膽峄 th岷 d峄檛 n岷縰 kh么ng 膽瓢峄 x峄 l媒 k峄媝 th峄漣 s岷 膽峄 l岷 nhi峄乽 h岷璾 qu岷 nghi锚m tr峄峮g. Hi峄僽 膽瓢峄 nhu c岷 s峄 d峄g d峄媍h v峄 ch峄憂g d峄檛 c峄 m峄峣 ng瓢峄漣 ng脿y c脿ng t膬ng cao th岷 n锚n t岷 th峄 tr瓢峄漬g TPHCM v脿 c谩c t峄塶h l芒n c岷璶 hi峄噉 nay xu岷 hi峄噉 kh么ng 铆t 膽啤n v峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n. Tuy nhi锚n v峄沬 nhi峄乽 膽啤n v峄 nh瓢 v岷瓂 s岷 l脿m cho kh谩ch ph芒n v芒n v矛 kh么ng bi岷縯 膽芒u m峄沬 th峄眂 s峄 l脿 膽啤n v峄 uy t铆n 膽峄 l峄盿 ch峄峮. V岷瓂 膽啤n v峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n n脿o uy t铆n nh岷 t岷 th峄 tr瓢峄漬g hi峄噉 nay?

鈥 N岷縰 qu媒 kh谩ch 膽ang g岷穚 ph岷 t矛nh tr岷g th岷 d峄檛 m谩i t么n v脿 mu峄憂 t矛m th峄 ch峄憂g d峄檛 chuy锚n nghi峄噋. H茫y li锚n h峄 ngay 膽岷縩 c么ng ty X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t ch煤ng t么i. Ch煤ng t么i t峄 h脿o l脿 膽啤n v峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n, ch峄憂g th岷 uy t铆n nh岷 th峄 tr瓢峄漬g. C么ng ty ch煤ng t么i 膽茫 ho岷 膽峄檔g l芒u n膬m tr锚n th峄 tr瓢峄漬g, cung c岷 d峄媍h v峄 ch岷 l瓢峄g cho h脿ng tr膬m c么ng tr矛nh h脿ng n膬m. Nh岷璶 膽瓢峄 nhi峄乽 ph岷 h峄搃 t峄憈, l峄漣 khen t峄 kh谩ch h脿ng

鈥 Khi ti岷縫 nh岷璶 y锚u c岷 c峄 qu媒 kh谩ch ch煤ng t么i s岷 l岷璸 t峄ヽ 膽岷縩 t岷璶 n啤i 膽峄 kh岷 s谩t, t瓢 v岷 c峄 th峄 v峄 d峄媍h v峄. L锚n ph瓢啤ng 谩n x峄 l媒 ph霉 h峄, hi峄噓 qu岷 nh岷 m脿 v岷玭 膽岷 b岷 ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆 cho qu媒 kh谩ch. Ch峄 c岷 c贸 nhu c岷 li锚n h峄 膽岷縩 c么ng ty X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t. M峄峣 v岷 膽峄 c峄 b岷 s岷 膽瓢峄 gi岷 quy岷縯 tri峄噒 膽峄. L峄盿 ch峄峮 ch煤ng t么i ch岷痗 ch岷痭 qu媒 kh谩ch s岷 v么 c霉ng h脿i l貌ng v峄沬 nh峄痭g g矛 m矛nh nh岷璶 膽瓢峄

X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n gi谩 t峄憈

鈥 N瓢峄沜 ta 膽ang b瓢峄沜 v脿o m霉a m瓢a. Th岷 d峄檛 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g t矛nh tr岷g khi岷縩 m峄峣 ng瓢峄漣 膽au 膽岷 v脿 lo l岷痭g v矛 kh么ng bi岷縯 n锚n x峄 l媒 b岷眓g c谩ch n脿o. B峄焛 n岷縰 kh么ng x峄 l媒 k峄媝 th峄漣 s岷 膽峄 l岷 nhi峄乽 h岷璾 qu岷 nghi锚m tr峄峮g 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 c么ng tr矛nh l岷玭 s峄ヽ kh峄廵 c峄 m峄峣 ng瓢峄漣. Th岷 n锚n d峄媍h v峄 ch峄憂g th岷, ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n c峄 ch煤ng t么i ra 膽峄漣 l脿 膽峄 h峄 tr峄 x峄 l媒 m峄峣 v岷 膽峄 th岷 d峄檛 qu媒 kh谩ch g岷穚 ph岷. Mang 膽岷縩 cho qu媒 kh谩ch c么ng tr矛nh th么ng tho谩ng, an to脿n

鈥 C么ng ty X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t l脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽啤n v峄 膽瓢峄 th脿nh l岷璸 t峄 h啤n 10 n膬m tr瓢峄沜 膽芒y cho 膽岷縩 nay. Ch煤ng t么i lu么n 膽峄﹏g v峄痭g tr锚n th峄 tr瓢峄漬g v脿 ph谩t tri峄僴 l峄沶 m岷h nh瓢 hi峄噉 nay c农ng do nh峄痭g d峄媍h v峄 ch岷 l瓢峄g m脿 ch煤ng t么i mang l岷 cho qu媒 kh谩ch. S峄 uy t铆n c峄 c么ng ty 膽茫 t岷 n锚n t锚n tu峄昳 c峄 ch煤ng t么i 峄 th峄 tr瓢峄漬g hi峄噉 nay

鈥 D峄媍h v峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n c峄 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t nh岷璶 膽瓢峄 r岷 nhi峄乽 s峄 tin t瓢峄焠g, 峄g h峄 t峄 kh谩ch h脿ng. V峄沬 nh峄痭g gi谩 tr峄 ch煤ng t么i mang l岷 lu么n khi岷縩 kh谩ch h脿ng h脿i l貌ng khi l峄盿 ch峄峮 ch煤ng t么i. Cam k岷縯 ch峄憂g d峄檛 tri峄噒 膽峄 100%. 膼岷 b岷 mang 膽岷縩 cho kh谩ch h脿ng d峄媍h v峄 ch岷 l瓢峄g, ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆 nh岷

D峄媍h v峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n ch岷 l瓢峄g, gi谩 r岷 c峄 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t

X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n cung c岷 cho qu媒 kh谩ch nh峄痭g d峄媍h v峄 ch岷 l瓢峄g, x峄 l媒 tri峄噒 膽峄 m峄峣 v岷 膽峄 qu媒 kh谩ch 膽ang g岷穚 ph岷. C谩c d峄媍h v峄 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t cung c岷 g峄搈:

 • T瓢 v岷 ki峄僲 tra, s峄璦 ch峄痑, l岷痯 膽岷穞, b岷 d瓢峄g m谩i t么n. Ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n chuy锚n nghi峄噋
 • Cung c岷 m谩i t么n ch岷 l瓢峄g, 膽岷 b岷 c贸 膽峄 b峄乶, 膽峄 d脿y 峄昻 膽峄媙h
 • X峄 l媒 ch峄憂g n贸ng, ch峄憂g th岷 d峄檛 m谩i t么n. X峄 l媒 tri峄噒 膽峄 t矛nh tr岷g th岷 d峄檛 trong th峄漣 gian s峄沵 nh岷
 • Nh岷璶 s峄璦 ch峄痑, c啤i n峄沬 m谩i nh脿聽
 • Thi c么ng m谩i t么n, l岷痯 d峄眓g khung th茅p m谩i t么n. X芒y d峄眓g nh脿 x瓢峄焠g, nh脿 kho, nh脿 峄, x铆 nghi峄噋,… m谩i t么n
 • Nh岷璶 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n nh脿 kho, nh脿 x瓢峄焠g, x铆 nghi峄噋, c么ng ty, h脿ng qu谩n,…
 • Thay m谩i t么n m峄沬, s峄璦 ch峄痑 m峄峣 s峄 c峄 m谩i t么n g岷穚 ph岷
 • Ch峄憂g th岷 WC, nh脿 t岷痬
 • X峄 l媒 ch峄憂g d峄檛 b锚 t么ng, s脿n m谩i, s芒n th瓢峄g,…
 • Ch峄憂g th岷 t瓢峄漬g n峄檌 th岷, ngo岷 th岷, t岷g h岷, h峄 thang m谩y
 • Ch峄憂g th岷 h峄 b啤i, b峄 ch峄゛ n瓢峄沜 sinh ho岷, b峄 ch峄゛ n瓢峄沜 th岷,鈥
 • X峄 l媒 ch峄憂g d峄檛, ch峄憂g th岷 c谩c h岷g m峄 trong c么ng tr矛nh
 • B锚n c岷h 膽贸 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t c貌n cung c岷 c谩c d峄媍h v峄 kh谩c li锚n quan 膽岷縩 x芒y d峄眓g, s峄璦 ch峄痑 nh脿 峄. Nh岷璶 s峄璦 nh脿 theo y锚u c岷, s峄璦 nh脿 tr峄峮 g贸i gi谩 t峄憈. Nh岷璶 thi c么ng l岷痯 膽岷穞, s峄璦 ch峄痑 h峄 th峄憂g 膽i峄噉 n瓢峄沜 gi谩 r岷

T霉y v脿o t峄玭g nhu c岷 c峄 qu媒 kh谩ch m脿 ch煤ng t么i s岷 mang l岷 cho qu媒 kh谩ch d峄媍h v峄 ch岷 l瓢峄g v峄沬 gi谩 kh谩c nhau. Ch煤ng t么i cung c岷 nhi峄乽 d峄媍h v峄 膽峄 kh谩ch l峄盿 ch峄峮. 膼岷 b岷 mang 膽岷縩 cho qu媒 kh谩ch d峄媍h v峄 ph霉 h峄, hi峄噓 qu岷 cao v峄沬 gi谩 ti岷縯 ki峄噈 nh岷

Thi c么ng ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n ch岷 l瓢峄g nh岷 t岷 TPHCM聽

鈥 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t l脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽啤n v峄 chuy锚n s峄璦 ch峄痑, c岷 t岷, n芒ng c岷, x芒y d峄眓g nh脿 峄, c谩c c么ng tr矛nh d芒n d峄g, c么ng tr矛nh c么ng nghi峄噋 t岷 TPHCM. Cung c岷 d峄媍h v峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n gi谩 t峄憈, ch峄憂g th岷 cho c谩c h岷g m峄 kh谩c trong c么ng tr矛nh

鈥 V峄沬 膽峄檌 ng农 th峄 thi c么ng c贸 d脿y d岷穘 kinh nghi峄噈, 膽茫 t峄玭g thi c么ng cho nhi峄乽 c么ng tr矛nh kh谩c nhau. Ch煤ng t么i c贸 th峄 x峄 l媒 linh ho岷 m峄峣 t矛nh hu峄憂g t峄 nh峄痭g s峄 c峄 膽啤n gi岷 cho 膽岷縩 ph峄ヽ t岷. Qu谩 tr矛nh thi c么ng 膽瓢峄 峄﹏g d峄g h峄 th峄憂g trang thi岷縯 b峄 hi峄噉 膽岷, ch煤ng t么i 膽茫 c岷璸 nh岷璽 nh峄痭g bi峄噉 ph谩p x峄 l媒 th岷 d峄檛 ti锚n ti岷縩, m峄沬 nh岷 膽峄 qu谩 tr矛nh thi c么ng di峄卬 ra nhanh ch贸ng, hi峄噓 qu岷 nh岷. 膼岷 b岷 mang 膽岷縩 cho qu媒 kh谩ch gi岷 ph谩p hi峄噓 qu岷, b脿n giao c么ng tr矛nh nhanh ch贸ng v峄沬 m峄ヽ gi谩 ti岷縯 ki峄噈 nh岷

鈥 M谩i t么n b峄 th岷 d峄檛 l脿 v岷 膽峄 h岷 h岷縯 ai c农ng s岷 lo l岷痭g khi g岷穚 ph岷. Ch岷硁g nh峄痭g l脿m 岷h h瓢峄焠g 膽峄漣 s峄憂g sinh ho岷 c峄 gia 膽矛nh m脿 c貌n l脿m 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 qu谩 tr矛nh s岷 xu岷 c峄 nh脿 x瓢峄焠g, nh脿 m谩y, c么ng ty. N岷縰 qu媒 kh谩ch g岷穚 ph岷 t矛nh tr岷g m谩i t么n b峄 d峄檛 n瓢峄沜 nh瓢ng v岷玭 ch瓢a bi岷縯 c谩ch x峄 l媒 sao cho hi峄噓 qu岷. H茫y li锚n h峄 ngay 膽岷縩 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t ch煤ng t么i 膽峄 nh岷璶 膽瓢峄 s峄 h峄 tr峄 k峄媝 th峄漣. Ch煤ng t么i lu么n t峄 h脿o s岷 mang 膽岷縩 cho qu媒 kh谩ch tr岷 nghi峄噈 t峄憈 nh岷 v峄 d峄媍h v峄

鈥 Nh峄痭g ng瓢峄漣 th峄 t岷璶 t矛nh, chu 膽谩o c峄 c么ng ty lu么n bi岷縯 c谩ch l脿m h脿i l貌ng qu媒 kh谩ch t峄 nh峄痭g chi ti岷縯 nh峄 nh岷聽

L媒 do kh谩ch h脿ng n锚n l峄盿 ch峄峮 s峄 d峄g d峄媍h v峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n c峄 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t

鈥 Ai c农ng mong mu峄憂 s岷 s峄 h峄痷 m峄檛 ng么i nh脿, ph芒n x瓢峄焠g, c么ng ty th么ng tho谩ng, an to脿n, s峄 d峄g b峄乶 l芒u theo th峄漣 gian v脿 hi峄噓 su岷 l脿m vi峄嘽 hi峄噓 qu岷. Tuy nhi锚n sau m峄檛 th峄漣 gian s峄 d峄g, c么ng tr矛nh ch峄媢 nhi峄乽 t谩c 膽峄檔g t峄 b锚n ngo脿i s岷 khi岷縩 ch岷 l瓢峄g c么ng tr矛nh ng脿y c脿ng suy gi岷

鈥 膼岷穋 bi峄噒 m峄梚 khi 膽岷縩 m霉a m瓢a m峄峣 ng瓢峄漣 l岷 c脿ng lo l岷痭g h啤n v矛 t矛nh tr岷g d峄檛 m谩i t么n. Khi c么ng tr矛nh b峄 th岷 d峄檛, ch岷 l瓢峄g cu峄檆 s峄憂g c峄 c谩c gia 膽矛nh s岷 b峄 岷h h瓢峄焠g 膽谩ng k峄. H啤n n峄痑 qu谩 tr矛nh s岷 xu岷 c峄 nh脿 m谩y c农ng s岷 b峄 岷h h瓢峄焠g. N瓢峄沜 th岷 d峄檛 c贸 th峄 s岷 l脿m h瓢 h峄弉g s岷 ph岷﹎ c峄 c么ng ty. 膼峄 gi岷 quy岷縯 tri峄噒 膽峄 t矛nh tr岷g n脿y th矛 hi峄噉 nay tr锚n th峄 tr瓢峄漬g 膽茫 xu岷 hi峄噉 r岷 nhi峄乽 膽啤n v峄 chuy锚n nh岷璶 ch峄憂g th岷 d峄檛 膽峄 mang 膽岷縩 cho qu媒 kh谩ch d峄媍h v峄 ch岷 l瓢峄g

鈥 Gi峄痑 th峄 tr瓢峄漬g c岷h tranh kh峄慶 li峄噒 nh瓢 hi峄噉 nay nh瓢ng c么ng ty X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t v岷玭 nh岷璶 膽瓢峄 nhi峄乽 s峄 l峄盿 ch峄峮, 峄g h峄 t峄 kh谩ch h脿ng b峄焛 nh峄痭g gi谩 tr峄 t峄憈 nh岷 ch煤ng t么i mang l岷. Ch煤ng t么i lu么n mang 膽岷縩 cho qu媒 kh谩ch c么ng tr矛nh b峄乶 b峄, hi峄噓 qu岷, x峄﹏g 膽谩ng v峄沬 nh峄痭g g矛 qu媒 kh谩ch 膽茫 b峄 ra聽

鈥 Ch煤ng t么i lu么n t峄 h脿o l脿 c么ng ty 膽i 膽岷 trong h岷g m峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n t岷 th峄 tr瓢峄漬g. C么ng ty ch煤ng t么i lu么n khi岷縩 kh谩ch h脿ng tin t瓢峄焠g v脿 h脿i l貌ng tuy峄噒 膽峄慽 khi s峄 d峄g d峄媍h v峄 c峄 ch煤ng t么i. S峄 d末 ch煤ng t么i 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng 膽谩nh gi谩 cao v脿 l峄盿 ch峄峮 峄g h峄 su峄憈 th峄漣 gian qua c农ng nh峄 nh峄痭g 瓢u 膽i峄僲 d瓢峄沬 膽芒y:

漂u 膽i峄僲 khi kh谩ch h脿ng l峄盿 ch峄峮 s峄 d峄g d峄媍h v峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n c峄 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t

 • Nh芒n vi锚n t瓢 v岷 v脿 th峄 thi c么ng l脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 c贸 d脿y d岷穘 kinh nghi峄噈, l脿nh ngh峄. Bi岷縯 c谩ch v岷璶 h脿nh c谩c thi岷縯 b峄 ti锚n ti岷縩, hi峄噉 膽岷. 膼岷 b岷 thi c么ng nhanh ch贸ng 膽峄 gi煤p qu媒 kh谩ch ti岷縯 ki峄噈 t峄慽 膽a th峄漣 gian
 • Ch煤ng t么i lu么n bi岷縯 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng mong mu峄憂 g矛 膽峄 c贸 th峄 膽谩p 峄﹏g theo m峄峣 y锚u c岷 qu媒 kh谩ch 膽瓢a ra m峄檛 kh谩ch t岷璶 t矛nh nh岷
 • H峄 tr峄 s峄璦 ch峄痑, c岷 t岷, n芒ng c岷, thi c么ng ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n nhanh ch贸ng. 膼岷 b岷 ho脿n th脿nh c么ng tr矛nh 膽煤ng th峄漣 gian 膽茫 cam k岷縯. Lu么n 膽岷 b岷 gi谩 tr峄 th岷﹎ m峄 c么ng tr矛nh cao nh岷
 • H峄 tr峄 t瓢 v岷 v峄 nh峄痭g gi岷 ph谩p thi c么ng hi峄噓 qu岷, ti岷縯 ki峄噈 nh岷 cho kh谩ch h脿ng. Khi nh岷璶 膽瓢峄 y锚u c岷 t峄 qu媒 kh谩ch c么ng ty s岷 c峄 th峄 膽岷縩 t岷璶 n啤i 膽峄 kh岷 s谩t c么ng tr矛nh. 膼峄 xu岷 c谩ch thi c么ng ph霉 h峄 nh岷
 • 膼岷 b岷 x峄 l媒 tri峄噒 膽峄 100% s峄 c峄. Kh么ng c貌n t矛nh tr岷g t谩i th岷, 岷﹎ m峄慶 trong kh么ng gian聽
 • Cam k岷縯 b岷 h脿nh d峄媍h v峄 d脿i l芒u, lu么n h峄 tr峄 kh谩ch h脿ng t岷璶 t矛nh, chu 膽谩o b岷 k峄 khi n脿o kh谩ch c岷. B岷 h脿nh mi峄卬 ph铆 n岷縰 c么ng tr矛nh c峄 qu媒 kh谩ch c貌n th峄漣 h岷 b岷 h脿nh聽
 • Cam k岷縯 gi谩 d峄媍h v峄 ch煤ng t么i cung c岷 c岷h tranh nh岷 t岷 th峄 tr瓢峄漬g. Kh岷 s谩t t岷璶 t矛nh, b谩o gi谩 chi ti岷縯 膽峄慽 v峄沬 t峄玭g h岷g m峄
 • Cung c岷 膽岷 膽峄 gi岷 t峄, ch峄﹏g t峄, h峄 膽峄搉g theo y锚u c岷 c峄 kh谩ch h脿ng聽

Cam k岷縯 v峄 d峄媍h v峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n c峄 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t

膼峄 s峄 h峄痷 m峄檛 c么ng tr矛nh ch岷 l瓢峄g tuy峄噒 v峄漣, ch峄憂g th岷 d峄檛 tuy峄噒 膽峄慽 th矛 t矛m 膽岷縩 c么ng ty ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n X芒y D峄眓g Thu岷璶 ph谩t l脿 s峄 l峄盿 ch峄峮 h峄 l媒 nh岷 d脿nh cho b岷. C么ng ty ch煤ng t么i s峄 h峄痷 m峄檛 膽峄檌 ng农 th峄 chuy锚n nghi峄噋, tay ngh峄 cao, v峄沬 tr矛nh 膽峄 chuy锚n m么n cao, 膽岷 b岷 s峄璦 ch峄痑 tri峄噒 膽峄, mang 膽岷縩 hi峄噓 qu岷 cao

Qu谩 tr矛nh ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n lu么n 膽瓢峄 ch煤ng t么i chu岷﹏ b峄 c岷﹏ th岷璶, chu 膽谩o trong t峄玭g c么ng 膽o岷. 膼岷 b岷 ch岷 l瓢峄g v脿 膽峄 b峄乶 c么ng tr矛nh lu么n t峄憈 nh岷. X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t cam k岷縯 v峄 d峄媍h v峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n nh瓢 sau:

 • Ki峄僲 tra c岷﹏ th岷璶 chi ti岷縯 nh峄痭g v峄 tr铆 b峄 d峄檛 hay c贸 nguy c啤 th岷 d峄檛 膽峄 x峄 l媒 nhanh ch贸ng
 • 膼谩nh d岷 l岷 nh峄痭g v峄 tr铆 d峄檛 hay c贸 nguy c啤 sau qu谩 tr矛nh ki峄僲 tra 膽峄 l锚n k岷 ho岷h ph霉 h峄 nh岷
 • T矛m ra ph瓢啤ng 谩n ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n ph霉 h峄, hi峄噓 qu岷 cao nh岷 nh瓢ng v岷玭 膽岷 b岷 ti岷縯 ki峄噈 t峄慽 膽a chi ph铆 cho qu媒 kh谩ch
 • Cam k岷縯 x峄 l媒 tri峄噒 膽峄 m峄峣 v岷 膽峄, s峄 c峄 th岷 d峄檛 trong th峄漣 gian s峄沵 nh岷. Ki峄僲 tra s峄璦 ch峄痑, b岷 tr矛 l岷 nh峄痭g v峄 tr铆 c贸 nguy c啤 th岷 d峄檛聽
 • Cam k岷縯 c么ng tr矛nh sau khi ch峄憂g d峄檛 s岷 th么ng tho谩ng, an to脿n, kh么ng c貌n v岷 膽峄 n脿o x岷 ra
 • 膼岷 b岷 ch峄 s峄 d峄g c谩c lo岷 v岷璽 t瓢 ch岷 l瓢峄g, c贸 膽峄 b峄乶 cao c霉ng v峄沬 kinh nghi峄噈 x峄 l媒 ch峄憂g d峄檛 l芒u n膬m. Cam k岷縯 膽谩p 峄﹏g 膽瓢峄 m峄峣 h岷g m峄 kh贸 kh膬n qu媒 kh谩ch 膽ang g岷穚 ph岷聽
 • Cam k岷縯 h峄 tr峄 t岷璶 t矛nh, chu 膽谩o, b岷 h脿nh c么ng tr矛nh d脿i l芒u nhi峄乽 n膬m

Quy tr矛nh x峄 l媒 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n xi m膬ng c峄 Thu岷璶 Ph谩t qua 4 b瓢峄沜 nh瓢 sau

B瓢峄沜 1: Ti岷縫 nh岷璶 th么ng tin t峄 kh谩ch h脿ng: Khi c贸 y锚u c岷 t峄 ph铆a kh谩ch h脿ng, ch煤ng t么i s岷 ti岷縩 h脿nh kh岷 s谩t t矛nh tr岷g th峄眂 t岷. Sau 膽贸 膽瓢a ra c谩c ph瓢啤ng 谩n gi岷 quy岷縯 v脿 b谩o gi谩 chi ti岷縯 膽i k猫m cho kh谩ch h脿ng l峄盿 ch峄峮. C谩c ph瓢啤ng 谩n c峄 ch煤ng t么i lu么n s谩t th峄眂 t岷, 膽岷 b岷 ch岷 l瓢峄g v脿 gi谩 th脿nh l脿 t峄憈 nh岷.

B瓢峄沜 2: Khi 膽岷 膽瓢峄 s峄 tho岷 thu岷璶 gi峄痑 hai b锚n, ch煤ng t么i s岷 k媒 k岷縯 h峄 膽峄搉g s峄璦 ch峄痑 v峄沬 kh谩ch h脿ng. Sau 膽贸 ti岷縩 h脿nh s峄璦 ch峄痑 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n xi m膬ng theo ph瓢啤ng 谩n kh谩ch h脿ng l峄盿 ch峄峮. Trong qu谩 tr矛nh thi c么ng, Thu岷璶 Ph谩t lu么n gi岷 t峄慽 膽a nh峄痭g chi ph铆 ph谩t sinh.

B瓢峄沜 3: Ki峄僲 tra ch岷 l瓢峄g c么ng tr矛nh tr瓢峄沜 khi b脿n giao d峄 谩n. K峄 thu岷璽 c峄 Thu岷璶 Ph谩t s岷 ti岷縩 h脿nh ki峄僲 tra b瓢峄沜 cu峄慽 c霉ng tr瓢峄沜 khi b脿n giao cho kh谩ch h脿ng. 膼i峄乽 n脿y nh岷眒 膽岷 b岷 m峄檛 l岷 n峄痑 v峄 ch岷 l瓢啤ng tr瓢峄沜 khi b脿n giao d峄 谩n.

B瓢峄沜 4: K岷縯 th煤c h峄 膽峄搉g, thanh to谩n v峄沬 c谩c 膽i峄乽 kho岷 膽茫 膽瓢峄 tho岷 thu岷璶 khi k媒 k岷縯 h峄 膽峄搉g. 膼岷穋 bi峄噒 ch煤ng t么i c贸 h峄 tr峄 kh谩ch h脿ng vi岷縯 ho谩 膽啤n gi谩 tr峄 gia t膬ng n岷縰 c岷 thi岷縯.

膼峄 膽瓢峄 h峄 tr峄 t峄憈 nh岷, kh谩ch h脿ng h茫y li锚n h峄 v峄沬 c么ng ty ch峄憂g th岷 ch煤ng t么i theo Hotline 08.3590.4625, ch煤ng t么i lu么n s岷祅 s脿ng ph峄 v峄, 膽谩o 峄﹏g 24/24.

Th么ng Tin Li锚n H峄 C岷痶 膼谩 M岷穞 B岷縫:

Rate this post

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

C么ng ty ch峄憂g d峄檛 hi峄噓 qu岷 C么ng ty ch峄憂g d峄檛 uy t铆n TPHCM t瓢 v岷 kh谩ch h脿ng mi峄卬 ph铆
C么ng ty ch峄憂g d峄檛 uy t铆n, hi峄噓 qu岷 t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai v峄沬 h啤n 20 n膬m kinh nghi峄噈. 膼岷 b岷 ph峄 v峄 v脿 l脿m h脿i l貌ng kh谩ch h脿ng.
S峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛 S峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛 – S峄 d峄g v岷璽 li峄噓 ch峄憂g th岷 cao c岷 – hi峄噓 qu岷
Chuy锚n s峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛 hi峄噓 qu岷 tri峄噒 膽峄 100%. Thu岷璶 Ph谩t l脿 膽啤n v峄 chuy锚n thi c么ng ch峄憂g th岷 Uy T铆n - Gi谩 R岷 t岷 TPHCM.
C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n m谩i nh脿 b峄 d峄檛 C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n m谩i nh脿 b峄 d峄檛 c峄眂 k峄 膼茽N GI岷 – TI岷綯 KI峄哅
C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n m谩i nh脿 b峄 d峄檛 膽瓢峄 Thu岷璶 Ph谩t 谩p d峄g hi峄噓 qu岷 trong nhi峄乽 c么ng tr矛nh. M峄漣 c谩c b岷 c霉ng t矛m hi峄僽 c谩ch x峄 l媒 nh茅!
C谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n C谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n – Bi峄噉 ph谩p ch峄憂g d峄檛 Hi峄噓 Qu岷 – Ti岷縯 Ki峄噈
C谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n 膽瓢峄 Thu岷璶 Ph谩t 谩p d峄g hi峄噓 qu岷 trong nhi峄乽 h岷g m峄. Ch煤ng t么i l脿 膽啤n v峄 chuy锚n thi c么ng ch峄憂g th岷 d峄檛 t岷 TPHCM