B谩o gi谩 khoan gi岷縩g

Thu岷璶 Ph谩t g峄璱 t峄沬 qu媒 kh谩ch h脿ng b谩o gi谩 khoan gi岷縩g m峄沬 nh岷 2019. 膼岷 b岷 thi c么ng nhanh ch贸ng, ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian v脿 chi ph铆 cho kh谩ch h脿ng. Cam k岷縯 v峄 ch岷 l瓢峄g, 膽岷穋 bi峄噒 v峄沬 ch铆nh s谩ch b岷 h脿nh, h峄 tr峄 s峄璦 ch峄痑 mi峄卬 ph铆 cho kh谩ch h脿ng.

D峄媍h v峄 khoan gi岷縩g

膼岷 ti锚n ch煤ng ta c岷 n贸i 膽岷縩 nhu c岷 khoan gi岷縩g hi峄噉 nay. M岷穋 d霉 膽茫 c贸 r岷 nhi峄乽 h峄 gia 膽矛nh s峄 d峄g ngu峄搉 n瓢峄沜 m谩y t峄 ph铆a c谩c c么ng ty cung c岷 n瓢峄沜 s岷h. Nh瓢ng gi岷縩g khoan v岷玭 l脿 m峄檛 ph岷 kh么ng th峄 thi岷縰 膽峄慽 v峄沬 膽峄漣 s峄憂g c峄 ng瓢峄漣 d芒n. Kh么ng ch峄 gi煤p cung c岷 n瓢峄沜 s岷h cho ng瓢峄漣 d芒n, nh峄痭g chi岷縞 gi岷縩g khoan c貌n gi煤p ng瓢峄漣 d芒n ch峄 膽峄檔g v峄 ngu峄搉 n瓢峄沜 sinh ho岷.

C贸 hai lo岷 gi岷縩g khoan l脿 gi岷縩g khoan gia 膽矛nh v脿 gi岷縩g khoan c么ng nghi峄噋. Gi岷縩g khoan gia 膽矛nh th瓢峄漬g 膽瓢峄 s峄 d峄g t岷 c谩c h峄 gia 膽矛nh, quy m么 nh峄. Nh峄痭g chi岷縞 gi岷縩g khoan gia 膽矛nh th瓢峄漬g c贸 膽瓢峄漬g k铆nh gi岷縩g t峄 phi 30 膽岷縩 phi 45, 膽峄 s芒u kho岷g 25-30 m茅t. Gi岷縩g khoan c么ng nghi峄噋 th瓢峄漬g 膽瓢峄 s峄 d峄g t岷 c谩c khu d芒n c瓢, chung c瓢. V峄沬 膽瓢峄漬g k铆nh v脿 膽峄 s芒u l峄沶 h啤n r岷 nhi峄乽 so v峄沬 gi岷縩g khoan gia 膽矛nh. Ph峄 v峄 v脿 膽谩p 峄﹏g 膽瓢峄 nhu c岷 s峄 d峄g c峄 m峄檛 t岷璸 th峄 膽么ng ng瓢峄漣.

Tu峄 nhu c岷, m峄 膽铆ch s峄 d峄g m脿 b岷 c贸 th峄 l峄盿 ch峄峮 lo岷 gi岷縩g khoan ph霉 h峄. M峄梚 lo岷 gi岷縩g s岷 c贸 chi ph铆 thi c么ng kh谩c nhau.

B谩o gi谩 khoan gi岷縩g

膼啤n v峄 thi c么ng, khoan gi岷縩g t岷 HCM

Thu岷璶 Ph谩t cung c岷 d峄媍h v峄 thi c么ng khoan gi岷縩g t岷 nh脿. V峄沬 膽峄檌 ng农 th峄 l脿nh ngh峄, thi c么ng nhanh ch贸ng. Cam k岷縯 v峄 ch岷 l瓢峄g c么ng tr矛nh, gi岷縩g khoan c贸 n瓢峄沜 s峄 d峄g. V峄沬 h啤n 20 n膬m kinh nghi峄噈 trong ngh峄, Thu岷璶 Ph谩t t峄 tin c贸 th峄 ph峄 v峄 v脿 膽谩p 峄﹏g m峄峣 nhu c岷 c峄 kh谩ch h脿ng.

D峄媍h v峄 khoan gi岷縩g c峄 Thu岷璶 Ph谩t:

  • Nh岷璶 khoan gi岷縩g gia 膽矛nh, khoan gi岷縩g c么ng nghi峄噋 t岷 khu v峄眂 HCM v脿 c谩c t峄塶h ph铆a Nam
  • S峄璦 ch峄痑, gi岷 quy岷縯 t矛nh tr岷g gi岷縩g kh么ng c贸 n瓢峄沜, m岷 n瓢峄沜 ho岷穋 铆t n瓢峄沜
  • Khoan gi岷縩g tr锚n c谩c n峄乶 膽岷 kh谩c nhau
  • Nh岷璶 khoan gi岷縩g cho gia 膽矛nh ho岷穋 c谩c d峄 谩n l峄沶 tr峄峮 g贸i

Thu岷璶 Ph谩t l脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽啤n v峄 h脿ng 膽岷 t岷 HCM, cung c岷 d峄媍h v峄 khoan gi岷縩g t岷 nh脿. D峄媍h v峄 c峄 Thu岷璶 Ph谩t nh岷璶 膽瓢峄 s峄 tin t瓢峄焠g v脿 膽谩nh gi谩 r岷 cao t峄 ph铆a kh谩ch h脿ng.

B谩o gi谩 khoan gi岷縩g Thu岷璶 Ph谩t

Theo 膽谩nh gi谩 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g chung, Thu岷璶 Ph谩t cung c岷 c谩c d峄媍h v峄 khoan gi岷縩g gi谩 r岷 nh岷. Kh么ng ch峄 cam k岷縯 v峄 ch岷 l瓢峄g, m脿 chi ph铆 thi c么ng c峄 Thu岷璶 Ph谩t c农ng l脿 t峄憈 nh岷 th峄 tr瓢峄漬g. V峄沬 s峄 t岷璶 t芒m v脿 kinh nghi峄噈 c峄 m矛nh, Thu岷璶 Ph谩t nh岷璶 膽瓢峄 s峄 膽谩nh gi谩 r岷 cao t峄 ph铆a kh谩ch h脿ng.

Ch煤ng t么i xin g峄璱 t峄沬 b谩o gi谩 d峄媍h v峄 khoan gi岷縩g c峄 th峄 nh瓢 sau:

B谩o gi谩 khoan gi岷縩g gia 膽矛nh

B谩o gi谩 d峄媍h v峄 khoan gi岷縩g gia 膽矛nh v峄沬 膽瓢峄漬g k铆nh mi锚ng gi岷縩g l脿 phi 60

  • 膼峄 S脗U : 1 >> 35 M茅t C贸 gi谩 3.000.000 膽岷縩 3.500.000 t霉y v脿o khu v峄眂 v峄 tr铆 v脿 膽峄媋 h矛nh khoan
  • 膼峄 S脗U : 35 >> 49 M茅t C贸 gi谩 : 3.700.000 膽岷縩 4.500.000聽t霉y v脿o khu v峄眂 v峄 tr铆 v脿 膽峄媋 h矛nh khoan
  • 膼峄 S脗U : 49 >> 60 M茅t C贸 gi谩 : 4.500.000 膽岷縩 4.800.000聽t霉y v脿o khu v峄眂 v峄 tr铆 v脿 膽峄媋 h矛nh khoan

B谩o gi谩 khoan gi岷縩g c么ng nghi峄噋

B谩o gi谩 chi ti岷縯 cho d峄媍h v峄 khoan gi岷縩g c么ng nghi峄噋, 膽瓢峄漬g k铆nh mi峄噉g gi岷縩g l脿 phi 60. C峄 th峄 b谩o gi谩 nh瓢 sau:

  • 膼峄 S脗U : 1 >> 35 M茅t C贸 gi谩 3.500.000 膽岷縩 4.000.000 t霉y v脿o khu v峄眂 v峄 tr铆 v脿 膽峄媋 h矛nh khoan
  • 膼峄 S脗U : 35 >> 49 M茅t C贸 gi谩 : 4.000.000 膽岷縩 4.500.000聽t霉y v脿o khu v峄眂 v峄 tr铆 v脿 膽峄媋 h矛nh khoan
  • 膼峄 S脗U : 49 >> 60 M茅t C贸 gi谩 : 4.500.000 膽岷縩 5.000.000聽t霉y v脿o khu v峄眂 v峄 tr铆 v脿 膽峄媋 h矛nh khoan

B谩o gi谩 tr锚n ch峄 mang t铆nh ch岷 tham kh岷. 膼峄 膽瓢峄 t瓢 v岷 v脿 h峄 tr峄 t峄憈 nh岷, kh谩ch h脿ng h茫y li锚n h峄 v峄沬 ch煤ng t么i theo Hotline 08.3590.4625. 膼峄檌 ng农 th峄, nh芒n vi锚n t瓢 v岷 c峄 Thu岷璶 Ph谩t lu么n s岷祅 s脿ng 24/24, ph峄 v峄 qu媒 kh谩ch h脿ng.

Rate this post

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

S峄璦 ch峄痑 gi岷縩g khoan S峄璦 ch峄痑 gi岷縩g khoan
S峄璦 ch峄痑 gi岷縩g khoan t岷 HCM, s峄璦 ch峄痑 theo y锚u c岷. Thu岷璶 Ph谩t nh岷璶 thi c么ng khoan gi岷縩g gia 膽矛nh, khoan gi岷縩g c么ng nghi峄噋
Khoan gi岷縩g c么ng ngh峄噋 Khoan gi岷縩g c么ng nghi峄噋
B岷 膽ang c岷 t矛m d峄媍h v峄 khoan gi岷縩g c么ng nghi峄噋 t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai gi谩 r岷, Li锚n h峄 ngay Hotline 08.3590.4625 c峄 Thu岷璶 Ph谩t 膽峄 膽瓢峄 t瓢 v岷
Khoan gi岷縩g gia 膽矛nh Khoan gi岷縩g gia 膽矛nh
Khoan gi岷縩g gia 膽矛nh t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai gi谩 r岷, nh岷璶 khoan gi岷縩g theo quy m么 gia 膽矛nhm c么ng nghi峄噋. Thi c么ng nhanh g峄峮, gi谩 r岷 nh岷 th峄 tr瓢峄漬g.