B岷g b谩o gi谩 d峄媍h v峄 s啤n l岷 nh脿 c农 tr峄峮 g贸i gi谩 r岷 t岷 TPHCM

S啤n l岷 nh脿 c农 l脿 m峄檛 h岷g m峄 v么 c霉ng c岷 thi岷縯 trong quy tr矛nh c岷 t岷 s峄璦 ch峄痑 nh脿 峄. 膼峄慽 v峄沬 h岷g m峄 n脿y ch煤ng ta c岷 膽岷 b岷 quy tr矛nh thi c么ng 膽煤ng k峄 thu岷璽. L峄盿 ch峄峮 s岷 ph岷﹎ s啤n nh脿 膽岷 ch岷 l瓢峄g 峄昻 膽峄媙h v脿 膽岷 b岷 an to脿n cho ng瓢峄漣 s峄 d峄g. 膼峄 c贸 th峄 th峄眂 hi峄噉 m峄檛 c么ng tr矛nh 膽岷 b岷 v峄 ch岷 l瓢峄g v脿 th岷﹎ m峄. Ng瓢峄漣 th峄 thi c么ng c岷 c贸 tay ngh峄 峄昻 膽峄媙h, kinh nghi峄噈 th峄眂 ti峄卬 cao. Th矛 m峄沬 c贸 th峄 kh岷痗 ph峄, x峄 l媒 t峄憈 m峄峣 hi峄噉 t瓢峄g h瓢 h峄弉g trong c么ng t谩c s啤n s峄璦 nh脿 c农.

B岷g b谩o gi谩 chi ph铆 s啤n l岷 nh脿 c峄 c峄 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t

B岷g gi谩 nh芒n c么ng s啤n l岷 nh脿 c峄 ch瓢a bao g峄搈 v岷璽 t瓢 c峄 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t

STT

Lo岷 v岷璽 t瓢 L峄沺 s啤n 膼啤n gi谩 (m虏/VN膼)
1 S啤n l岷 nh脿 c峄 trong nh脿 S啤n l岷 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u

Gi谩 t峄 10.000 膽岷縩 15.000 VN膼

2

S啤n l岷 t瓢峄漬g ngo脿i tr峄漣 S啤n l岷 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 14.000 膽岷縩 18.000 VN膼
3 S啤n b岷 l岷 t瓢峄漬g trong nh脿 S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u

Gi谩 t峄 15.000 膽岷縩 25.000 VN膼

4

S啤n b岷 l岷 t瓢峄漬g ngo脿i tr峄漣 S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 18.000 膽岷縩 28.000 VN膼

B岷g gi谩 chi ph铆 s啤n l岷 nh脿 c峄 tr峄峮 g贸i 膽茫 bao g么m chi ph铆 nh芒n c么ng v脿 chi ph铆 v岷璽 t瓢 c峄 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t

STT

Lo岷 v岷璽 t瓢 L峄沺 s啤n 膼啤n gi谩 (m虏/VN膼)
1 S啤n Tisson, Nippon S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u

Gi谩 t峄 28.000 膽岷縩 38.000 VN膼

2

S啤n Maxilite S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 30.000 膽岷縩 40.000 VN膼
3 S啤n Ecoluxe trong nh脿 S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u

Gi谩 t峄 25.000 膽岷縩 35.000 VN膼

4

S啤n Ecoluxe ngo脿i tr峄漣 cao c岷 S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 32.000 膽岷縩 42.000 VN膼

5

S啤n Dulux m峄媙 S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 35.000 膽岷縩 45.000 VN膼

6

S啤n Dulux lau ch霉i S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 45.000 膽岷縩 55.000 VN膼

7

S啤n Dulux b贸ng 5 in 1 S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 47.000 膽岷縩 57.000 VN膼

8

S啤n Dulux weathershield ngo脿i tr峄漣 S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 55.000 膽岷縩 65.000 VN膼

9

S啤n Jotun m峄媙 cao c岷 S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 40.000 膽岷縩 50.000 VN膼

10

S啤n Jotun b贸ng cao c岷 S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 42.000 膽岷縩 52.000 VN膼

11

S啤n Mykolor S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 30.000 膽岷縩 40.000 VN膼

12

S啤n Kova b贸ng cao c岷 S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 48.000 膽岷縩 58.000 VN膼

L瓢u 媒: B岷g b谩o gi谩 s啤n l岷 nh脿 c农 c峄 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t tr锚n 膽芒y ch瓢a g峄搈 thu岷 VAT. Gi谩 c贸 th峄 thay 膽峄昳 theo t峄玭g lo岷 v岷璽 li峄噓 s峄 d峄g. Di峄噉 t铆ch v脿 b峄 m岷穞 thi c么ng s啤n c农ng s岷 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 b谩o gi谩 s啤n l岷 nh脿 c农. 膼峄 nh岷璶 膽瓢峄 b谩o gi谩 s啤n nh脿 c农 ch铆nh x谩c, qu媒 kh谩ch h茫y li锚n h峄 tr峄眂 ti岷縫 膽岷縩 Hotline 0835904625 膽峄 膽瓢峄 t瓢 v岷 b谩o gi谩 ch铆nh x谩c

Tham kh岷 th锚m b岷g b谩o gi谩 s啤n l岷 nh脿 t岷 c谩c qu岷璶 gi峄沬 膽芒y:

 1. https://tpny.vn/tho-son-nha-tai-quan-1.html
 2. https://tpny.vn/tho-son-nha-o-tai-quan-2.html
 3. https://tpny.vn/tho-son-nha-o-quan-3.html
 4. https://tpny.vn/doi-tho-son-nha-o-tai-quan-4.html
 5. https://tpny.vn/tho-son-nha-o-tai-quan-5.html
 6. https://tpny.vn/doi-tho-son-nha-o-tai-quan-6-uy-tin.html
 7. https://tpny.vn/doi-tho-son-nha-tai-quan-7.html
 8. https://tpny.vn/doi-tho-chuyen-son-nha-o-tai-quan-8.html
 9. https://tpny.vn/tho-son-nha-tai-quan-9.html
 10. https://tpny.vn/doi-tho-chuyen-son-nha-o-tai-quan-10.html
 11. https://tpny.vn/doi-tho-chuyen-son-nha-o-tai-quan-11.html
 12. https://tpny.vn/doi-tho-chuyen-son-nha-o-tai-quan-12.html
 13. https://thuanphatnhuy.com/dich-vu-son-nha-tai-quan-thu-duc.html
 14. https://tpny.vn/tho-chuyen-nhan-son-nha-o-tai-quan-binh-thanh.html
 15. https://tpny.vn/doi-tho-chuyen-son-nha-o-tai-quan-phu-nhuan.html
 16. https://tpny.vn/doi-tho-chuyen-son-nha-o-tai-quan-tan-binh.html
 17. https://tpny.vn/tho-chuyen-nhan-son-nha-tai-tan-phu.html
 18. https://tpny.vn/cong-ty-chuyen-nhan-son-nha-tai-binh-tan.html
 19. https://tpny.vn/doi-tho-chuyen-son-nha-o-tai-quan-go-vap.html

H岷g m峄 d峄媍h v峄 s啤n l岷 nh脿 c峄 tr峄峮 g贸i gi谩 r岷 c峄 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t聽

 • S啤n nh脿 chung c瓢
 • S啤n c膬n h峄, v膬n ph貌ng
 • S啤n nh脿 c岷 4
 • S啤n nh脿 ph峄, nh脿 cao t岷g
 • S啤n nh脿 bi峄噒 th峄
 • S啤n nh脿 x瓢峄焠g, c么ng ty
 • S啤n pu, s啤n epoxy, s啤n l岷 h峄 th峄憂g c峄璦 s岷痶, s啤n c峄璦 g峄
 • S啤n ph貌ng nh脿 tr峄, nh脿 tr峄
 • S啤n l岷 c峄璦 h脿ng, showroom, h脿ng lo岷 trung t芒m th瓢啤ng m岷, nh脿 h脿ng鈥
 • S啤n m岷穞 ti峄乶, s啤n l岷 t瓢峄漬g trong v脿 ngo脿i tr峄漣
 • S啤n ch峄憂g th岷 t瓢峄漬g ngo脿i, s啤n l岷 m谩i nh脿, s芒n th瓢峄g
 • S啤n ph貌ng kh谩ch, ph貌ng ng峄 & ph貌ng b岷縫..
 • C岷 t岷, s峄璦 ch峄痑 l岷 m脿u s啤n c峄 nh脿 c农
 • T瓢 v岷, thi岷縯 k岷 thi c么ng m脿u s啤n theo phong th峄 ph霉 h峄 m峄噉h tu峄昳

D峄媍h v峄 s啤n l岷 nh脿 c农 uy t铆n chuy锚n nghi峄噋 gi谩 t峄憈 t岷 c么ng ty X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t

_ Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n nh岷璶 thi c么ng s啤n s峄璦 l岷 nh脿 tr峄峮 g贸i uy t铆n, ch岷 l瓢峄g, gi谩 r岷 t岷 Tp. H峄 Ch铆 Minh, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai..v脿 c谩c t峄塶h l芒n c岷璶. Ch煤ng t么i ph峄 v峄 t岷 c岷 m峄峣 h岷g m峄 trong l末nh v峄眂 thi c么ng thi岷縯 k岷 x芒y d峄眓g. S峄璦 ch峄痑 m峄峣 c么ng tr矛nh nh脿 峄, s峄璦 nh脿 c岷 4, nh脿 tr峄, s峄璦 ch峄痑 c谩c c膬n h峄 chung c瓢, s峄璦 ch峄痑 v膬n ph貌ng鈥.

_ 膼峄檌 ng农 th峄 s啤n chuy锚n nghi峄噋, 膽茫 膽瓢峄 膽脿o t岷 nghi峄噋 v峄 b脿i b岷, chuy锚n s芒u trong ho岷 膽峄檔g s啤n s峄璦 nh脿. S啤n s峄璦 l岷 nh脿 c农, thi c么ng s啤n s峄璦 nh脿 tr峄峮 g贸i g峄搈 c谩c h岷g m峄: S啤n t瓢峄漬g, s啤n l贸t, s啤n ch峄憂g d峄檛, s啤n kinh t岷. S峄 d峄g c谩c d貌ng s岷 ph岷﹎ s啤n ch铆nh h茫ng, 膽岷 ch岷 l瓢峄g ch岷硁g h岷 nh瓢: S啤n Maxilite, Jotun, Dulux, Nippon鈥

 • 膼峄檌 ng农 th峄 s啤n l脿nh ngh峄 c贸 tr矛nh 膽峄, kinh nghi峄噈 chuy锚n m么n cao
 • Nhi峄乽 n膬m ho岷 膽峄檔g th峄眂 ti峄卬 trong ngh峄
 • Thi c么ng k峄 l瓢峄g, 膽岷 ch岷 l瓢峄g cao, nhanh ch贸ng
 • L脿m xong s岷 v峄 sinh t峄昻g th峄 c么ng tr矛nh s岷h s岷
 • Quy tr矛nh l脿m vi峄嘽 chuy锚n nghi峄噋
 • 峄╪g d峄g c么ng ngh峄 v脿 s峄 d峄g trang thi岷縯 b峄 hi峄噉 膽岷 & ti锚n ti岷縩 nh岷
 • B谩o gi谩 s啤n tr峄峮 g贸i c峄眂 k峄 瓢u 膽茫i quy m么 m峄峣 c么ng tr矛nh t峄 l峄沶 膽岷縩 b茅
 • S啤n s峄璦 nh脿 t岷璶 t芒m & nhi峄噒 t矛nh
 • Cam k岷縯 s峄 d峄g m峄峣 s岷 ph岷﹎ s啤n ch铆nh h茫ng: S峄 d峄g s岷 ph岷﹎ s啤n c贸 膽峄 m峄媙 ho脿n h岷, kh岷 n膬ng ch峄憂g 岷﹎ m峄慶 cao. Kh岷 n膬ng kh谩ng ki峄乵 t峄憈, 膽a d岷g nhi峄乽 m脿u s岷痗, kh么ng g芒y d峄 峄﹏g. B岷 膽岷 an to脿n s峄ヽ kh峄廵 cho ng瓢峄漣 s峄 d峄g v脿 th芒n thi峄噉 v峄沬 m么i tr瓢峄漬g.S啤n l岷 nh脿 c农

H瓢峄沶g D岷玭 C谩ch S啤n L岷 Nh脿 C农 膼煤ng K峄 Thu岷璽, Gi煤p Ti岷縯 Ki峄噈 Nh岷

 • B瓢峄沜 1: Ph峄 l岷 t峄昻g th峄 b峄 m岷穞 c峄 t瓢峄漬g nh脿 b岷眓g ch岷 ch峄憂g th岷 chuy锚n d峄g KOVA CT-11A 膽峄慽 v峄沬 t瓢峄漬g. Th峄眂 hi峄噉 l锚n b峄 m岷穞 t峄 2-3 l峄沺, thi c么ng m峄梚 l峄沺 c谩ch nhau t峄 6-8 ti岷縩g. Sau khi ho脿n th脿nh ph峄 c谩c ch岷 ng膬n th岷 n瓢峄沜 xong. C贸 th峄 ti岷縩 h脿nh c么ng 膽o岷 ti岷縫 theo nh瓢 s啤n l贸t ho岷穋 s啤n trang tr铆. Ch煤 媒 tr瓢峄沜 khi x峄 l媒 ch峄憂g th岷 n瓢峄沜 n锚n tr谩m l岷 nh峄痭g v岷縯 n峄﹖, k岷 h峄 c峄 t瓢峄漬g. 膼峄 quy tr矛nh ch峄憂g th岷 膽岷 膽瓢峄 ch岷 l瓢峄g hi峄噓 qu岷 t峄憈 h啤n.
 • B瓢峄沜 2: S峄 d峄g Matit KOVA MT-N cho t瓢峄漬g nh脿 ngo岷 th岷 ho岷穋 MT-T cho t瓢峄漬g nh脿 n峄檌 th岷. 膼峄 gi煤p l脿 ph岷硁g b峄 m岷穞 t瓢峄漬g nh脿 tr瓢峄沜 khi s啤n ph峄. S岷 ph岷﹎ Mastic d岷籵 n脿y c贸 膽峄 c峄﹏g t峄憈 v脿 膽峄 b谩m d铆nh v瓢峄 tr峄檌. Gi煤p gi岷 m峄ヽ 膽峄 ti锚u hao c峄 d貌ng s啤n ph峄 cho t瓢峄漬g. Ch煤 媒 m峄梚 l峄沺 n锚n 膽瓢峄 s啤n c谩ch nhau t峄 3 – 4 gi峄.
 • B瓢峄沜 3: 膼芒y ch铆nh l脿 giai 膽o岷 l膬n s啤n l贸t cho t瓢峄漬g, ch煤ng ta c贸 th峄 s峄 d峄g s啤n l贸t. C贸 kh岷 n膬ng kh谩ng ki峄乵 c峄 KOVA 膽峄 s啤n cho t瓢峄漬g. L峄沺 s啤n l贸t n脿y c贸 vai tr貌 b岷 v峄 v脿 gi岷 ti锚u hao khi thi c么ng l峄沺 s啤n ph峄 trang tr铆. Ph峄 thu峄檆 v脿o kinh ph铆 thi c么ng, c贸 th峄 th峄眂 hi峄噉 s啤n 1-2 l峄沺 s啤n l贸t. 膼峄 c贸 th峄 gi煤p t瓢峄漬g c峄 nh脿 b岷 膽岷筽 h啤n v脿 b峄乶 v峄痭g h啤n.
 • B瓢峄沜 4: Cu峄慽 c霉ng s岷 kh岷 s啤n t瓢峄漬g nh脿 c农 th么ng qua l峄沺 s啤n trang tr铆 m峄沬. L煤c n脿y h茫y l峄盿 ch峄峮 m脿u s岷痗 s啤n KOVA m脿 b岷 y锚u th铆ch. Sau 膽贸 ti岷縩 h脿nh c么ng t谩c trang tr铆, t芒n trang b峄ヽ t瓢峄漬g nh脿 c峄 m矛nh.

L瓢u 媒

Trong qu谩 tr矛nh l膬n s啤n, ch煤 媒 l膬n 膽峄乽 tay, th峄眂 hi峄噉 theo th峄 t峄 l膬n t峄 tr锚n xu峄憂g, l膬n t峄 tr谩i qua ph岷鈥 膼峄搉g th峄漣 ch煤 媒 qu茅t g贸c l岷 l瓢峄 膽峄乽 kh岷痯. Ch峄 cho kh么 l峄沺 tr瓢峄沜 t峄 3-4 gi峄 r峄搃 m峄沬 ti岷縩 h脿nh s啤n ti岷縫 l峄沺 sau.

Th么ng tin li锚n h峄:

5/5 - (3 b矛nh ch峄峮)

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 膽岷筽 Th峄 s啤n nh脿 t瓢 v岷 b谩o gi谩 d峄媍h v峄 s啤n nh脿 gi谩 r岷 t岷 TPHCM
X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n d峄媍h v峄 s啤n nh脿 - Th峄 s啤n nh脿 t瓢 v岷 thi岷縯 k岷 s啤n nh脿 膽岷筽 - B岷g m脿u s啤n nh脿 m峄沬 nh岷 2020 - Th峄 thi c么ng s啤n 膽岷筽.
B谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷 B谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷 matit, S啤n n瓢峄沜 theo m2 s脿n & t瓢峄漬g
B岷g B谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷 m峄沬 nh岷, ch铆nh x谩c nh岷. D峄媍h v峄 thi c么ng s啤n b岷 tr峄峮 g贸i t岷 TPHCM UY T脥N, CHUY脢N NGHI峄哖, GI脕 R岷
B谩o gi谩 d峄媍h v峄 thi c么ng s啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h c峄檛 vu么ng & c峄檛 tr貌n
D峄媍h v峄 thi c么ng s啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h Cao C岷, Gi谩 R岷, Ch岷 L瓢峄g, Chuy锚n Nghi峄噋 t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, Bi锚n H貌a, V农ng T脿u, 膼峄搉g Nai..
B谩o gi谩 thi c么ng l脿m s啤n gi岷 膽谩 B谩o gi谩 thi c么ng l脿m s啤n gi岷 膽谩 c谩c lo岷 cam k岷縯 gi谩 r岷 nh岷
鉂垛湐锔 Mua s啤n gi岷 膽谩 峄 膽芒u? C贸 n锚n s啤n gi岷 膽谩? B谩o gi谩 thi c么ng l脿m s啤n gi岷 膽谩, gi岷 g峄, M岷玼 s啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h 膽岷筽 nh岷 hi峄噉 nay.