C么ng ty ch峄憂g d峄檛 uy t铆n TPHCM t瓢 v岷 kh谩ch h脿ng mi峄卬 ph铆

T矛nh tr岷g d峄檛 m谩i nh脿 hi峄噉 nay kh谩 ph峄 bi岷縩, 膽岷穋 bi峄噒 v峄沬 c谩c m谩i t么n. B峄焛 l岷 t矛nh tr岷g kh铆 h岷璾, m瓢a gi贸 ng脿y nay x岷 ra th瓢峄漬g xuy锚n h啤n khi岷縩 tu峄昳 th峄 c峄 m谩i nh脿 c农ng b峄 岷h h瓢峄焠g nhi峄乽. N岷縰 nh脿 b岷 膽ang g岷穚 v岷 膽峄 v峄 d峄檛 m谩i nh脿, b岷 膽ang t矛m ki岷縨 m峄檛 c么ng ty ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n chuy锚n nghi峄噋 th矛 h茫y li锚n h峄 ng脿y t峄沬 Thu岷璶 Ph谩t.

C么ng ty ch峄憂g d峄檛

C么ng ty ch峄憂g d峄檛 Thu岷璶 Ph谩t – 膽啤n v峄 膽i 膽岷 trong l末nh v峄眂

Gi峄沬 thi峄噓 v峄 c么ng ty ch峄憂g d峄檛 Thu岷璶 Ph谩t

L脿 m峄檛 膽啤n v峄 膽i 膽岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g, v峄沬 c谩c d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑, b岷 d瓢峄g nh脿 c峄璦. Ti峄乶 th芒n l脿 m峄檛 c么ng ty x芒y d峄眓g, Thu岷璶 Ph谩t c贸 nh峄痭g 瓢u 膽i峄僲 n峄昳 tr峄檌 so v峄沬 c谩c 膽啤n v峄 kh谩c. C峄 th峄 nh瓢 sau:

 • B峄 d脿y kinh nghi峄噈 v峄沬 h啤n 20 n膬m ho岷 膽峄檔g trong l末nh v峄眂
 • 膼峄檌 ng农 k峄 thu岷璽 , th峄 s峄璦 ch峄痑 l脿nh ngh峄. C贸 kh岷 n膬ng x峄 l媒 m峄峣 t矛nh hu峄憂g, kh贸 kh膬n c峄 kh谩ch h脿ng
 • Thi c么ng nhanh ch贸ng, 膽岷 b岷 ti岷縩 膽峄, b脿n giao nh脿 膽煤ng th峄漣 h岷
 • Cam k岷縯 v峄 ch岷 l瓢峄g c么ng tr矛nh
 • Thi c么ng v峄沬 chi ph铆 th岷 nh岷 th峄 tr瓢峄漬g
 • H峄 tr峄 t瓢 v岷, thi岷縯 k岷 m谩i nh脿 mi峄卬 ph铆 cho kh谩ch h脿ng
 • S岷祅 s脿ng ph峄 v峄 qu媒 kh谩ch h脿ng m峄峣 l煤c t岷 khu v峄眂 HCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai,…v脿 c谩c t矛nh th脿nh kh谩c khu v峄眂 ph铆a Nam

V峄沬 nh峄痭g 瓢u 膽i峄僲 c峄 m矛nh, Thu岷璶 Ph谩t 膽ang ng脿y c脿ng kh岷硁g 膽峄媙h 膽瓢峄 vai tr貌 v脿 v峄 th岷 c峄 m矛nh. Ng瓢峄漣 ti锚u d霉ng c农ng ng脿y c脿ng tin t瓢峄焠g s峄 d峄g dichjv 峄 v脿 膽谩nh gi谩 r岷 cao v峄 ch岷 l瓢峄g.

C谩c d峄媍h v峄 ch峄憈 d峄檛 m谩i nh脿 c峄 Thu岷璶 Ph谩t

V峄沬 d峄媍h v峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i nh脿, Thu岷璶 Ph谩t nh岷璶 thi c么ng, l岷痯 膽岷穞 v脿 s峄璦 ch峄痑 v峄沬 c谩c h岷g m峄 nh瓢 sau:

 • Thi c么ng l脿m m谩i t么n c谩c d貌ng, t峄 t么n l岷h, t么n ch峄憂g 峄搉, gi岷 nhi峄噒
 • S峄璦 ch峄痑 c谩c t矛nh tr岷g m谩i t么n h峄弉g
 • Gia c峄 峄慶 v铆t cho m谩i t么n ch岷痗 ch岷痭
 • Thay th岷 m谩i t么n b峄 膬n m貌n b峄焛 m瓢a gi贸
 • T瓢 v岷, thi岷縯 k岷 b岷 v岷 m谩i t么n theo y锚u c岷 c峄 kh谩ch h脿ng
 • S峄璦 ch峄痑 c谩c v岷 膽峄 h峄弉g h贸c li锚n quan 膽岷縩 m谩i nh脿, m谩i t么n

V峄沬 s峄 膽a d岷g v峄 d峄媍h v峄 t峄 thi c么ng 膽岷縩 s峄璦 ch峄痑. Thu岷璶 Ph谩t c贸 kh岷 n膬ng ph峄 v峄 v脿 膽谩p 峄﹏g m峄峣 nhu c岷 c峄 kh谩ch h脿ng m峄檛 c谩ch nhanh ch贸ng v脿 ch岷 l瓢峄g. H啤n n峄痑 chi ph铆 s峄璦 ch峄痑 thi c么ng l岷痯 膽岷穞 t岷 Thu岷璶 Ph谩t c农ng r岷 h峄 l媒.

C么ng ty ch峄憂g d峄檛 hi峄噓 qu岷

Quy tr矛nh x峄 l媒 t岷 c么ng ty ch峄憂g d峄檛 Thu岷璶 Ph谩t

Vi峄嘽 x峄 l媒 nhu c岷 c峄 kh谩ch h脿ng, s峄璦 ch峄痑 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 m峄檛 c谩ch tr矛nh t峄 theo t峄玭g b瓢峄沜. 膼i峄乽 n脿y gi煤p t膬ng th锚m t铆nh chuy锚n nghi峄噋, t矛m hi峄僽 mong mu峄憂 v脿 nhu c岷 c峄 kh谩ch h脿ng k峄 h啤n tr瓢峄沜 khi ti岷縩 h脿nh s峄璦 ch峄痑. Quy tr矛nh t岷 Thu岷璶 Ph谩t g峄搈 膽岷 膽峄 c谩c b瓢峄沜 nh瓢 sau:

B瓢峄沜 1: Ti岷縫 nh岷璶 nhu c岷 c峄 kh谩ch h脿ng. 膼峄檌 ng农 nh芒n vi锚n, t瓢 v岷 vi锚n c峄 ch煤ng t么i lu么n s岷祅 s脿ng 24/24 ti岷縫 nh岷璶 nhu c岷 c峄 kh谩ch h脿ng.

B瓢峄沜 2: Kh岷 s谩t th峄眂 t岷

膼峄 ki峄僲 tra, 膽谩nh gi谩 t矛nh tr岷g h峄弉g h贸c, ch煤ng t么i c岷 kh岷 s谩t th峄眂 t岷. Ngay sau khi ti岷縫 nh岷璶 nhu c岷 c峄 kh谩ch h脿ng, 膽峄檌 ng农 k峄 s瓢 s岷 膽瓢峄 c峄 膽i kh岷 s谩t. T峄 膽贸 膽谩nh gi谩 t矛nh tr岷g v脿 膽瓢a ra b谩o gi谩 chi ti岷縯 cho kh谩ch h脿ng.

B瓢峄沜 3: L峄盿 ch峄峮 ph瓢啤ng 谩n thi c么ng, s峄璦 ch峄痑

Sau khi kh岷 s谩t v脿 c贸 nh峄痭g ph瓢啤ng 谩n thi c么ng, b谩o gi谩 chi ti岷縯. Ch煤ng t么i s岷 ti岷縩 h脿nh t瓢 v岷 cho kh谩ch h脿ng l峄盿 ch峄峮 ph瓢啤ng 谩n t峄慽 瓢u nh岷. 膼岷 b岷 hi峄噓 qu岷 s峄璦 ch峄痑 v脿 ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆. Sau 膽贸 th峄憂g nh岷 ph瓢啤ng 谩n s峄璦 ch峄痑 v峄沬 kh谩ch h脿ng.

B瓢峄沜 4: Ti岷縩 h脿nh s峄璦 ch峄痑, thi c么ng theo ph瓢啤ng 谩n 膽茫 th峄憂g nh岷

B瓢峄沜 5: B脿n giao d峄 谩n, kh谩ch h脿ng nghi峄噈 thu k岷縯 qu岷 v脿 ti岷縩 h脿nh thanh to谩n

Quy tr矛nh tr锚n 膽瓢峄 Thu芒n Ph谩t 谩p d峄g cho m峄峣 d峄媍h v峄. V峄玜 膽岷 b岷 quy峄乶 l峄 cho kh谩ch h脿ng, v峄玜 th峄 hi峄噉 t铆nh chuy锚n nghi峄噋 c峄 c么ng ty.

N岷縰 b岷 膽ang t矛m ki岷縨 m峄檛 c么ng ty ch峄憂g d峄檛 m谩i nh脿 uy t铆n, ch岷 l瓢峄g t岷 HCM, th矛 h茫y li锚n h峄 ngay t峄沬 Thu岷璶 Ph谩t. Ch煤ng t么i lu么n s岷祅 s脿ng v脿 vui l貌ng 膽瓢峄 ph峄 v峄 qu媒 kh谩ch h脿ng !

Th么ng Tin Li锚n H峄 C么ng Ty Ch峄憂g D峄檛:

5/5 - (1 b矛nh ch峄峮)

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

S峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛 T瓢 v岷 b谩o gi谩 d峄媍h v峄 s峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛 t岷 Tphcm mi峄卬 ph铆
Chuy锚n s峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛 hi峄噓 qu岷 tri峄噒 膽峄 100%. Thu岷璶 Ph谩t l脿 膽啤n v峄 chuy锚n thi c么ng ch峄憂g th岷 Uy T铆n - Gi谩 R岷 t岷 TPHCM.
C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n m谩i nh脿 b峄 d峄檛 C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n m谩i nh脿 b峄 d峄檛 c峄眂 k峄 膼茽N GI岷 – TI岷綯 KI峄哅
C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n m谩i nh脿 b峄 d峄檛 膽瓢峄 Thu岷璶 Ph谩t 谩p d峄g hi峄噓 qu岷 trong nhi峄乽 c么ng tr矛nh. M峄漣 c谩c b岷 c霉ng t矛m hi峄僽 c谩ch x峄 l媒 nh茅!
C谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n C谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n – Bi峄噉 ph谩p ch峄憂g d峄檛 Hi峄噓 Qu岷 – Ti岷縯 Ki峄噈
C谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n 膽瓢峄 Thu岷璶 Ph谩t 谩p d峄g hi峄噓 qu岷 trong nhi峄乽 h岷g m峄. Ch煤ng t么i l脿 膽啤n v峄 chuy锚n thi c么ng ch峄憂g th岷 d峄檛 t岷 TPHCM
Ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n Ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n – C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n b峄 th岷 d峄檛 hi峄噓 qu岷 nh岷
B岷 膽ang c岷 t矛m d峄媍h v峄 th峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n 峄 t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai uy t铆n, chuy锚n nghi峄噋, gi谩 r岷. H岷 li锚n h峄 08.3590.4625