C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n m谩i nh脿 b峄 d峄檛 c峄眂 k峄 膼茽N GI岷 – TI岷綯 KI峄哅

C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n m谩i nh脿 b峄 d峄檛 d峄 d脿ng gi煤p 膽em l岷 hi峄噓 qu岷 t峄慽 膽a 100%. B岷 膽ang 膽au 膽岷 v峄沬 s峄 c峄 m谩i t么n, m谩i nh脿 b峄 d峄檛. B岷 膽ang loay hoay t矛m ki岷縨 bi峄噉 ph谩p v脿 c谩ch x峄 l媒 tri峄噒 膽峄 s峄 c峄 n脿y. T峄 nay b岷 kh么ng c岷 m岷 th峄漣 gian qu谩 nhi峄乽 cho vi峄嘽 t矛m ki岷縨. Th岷璵 ch铆 膽么i khi hi峄噓 qu岷 c么ng tr矛nh l岷 kh么ng 膽瓢峄 nh瓢 mong mu峄憂. H茫y li锚n h峄 ngay cho Thu岷璶 Ph谩t, 膽峄檌 ng农 th峄 chuy锚n nghi峄噋 s岷 gi煤p b岷 x峄 l媒 tri峄噒 膽峄 s峄 c峄 th岷 d峄檛 m谩i t么n, m谩i nh脿. Thu岷璶 Ph谩t s岷 gi煤p b岷 c贸 l岷 m峄檛 c么ng tr矛nh 膽岷筽 nh瓢 m峄沬, ch岷 l瓢峄g v瓢峄 mong 膽峄.

膼啤n v峄 ch煤ng t么i chuy锚n ph峄 v峄, thi c么ng ch峄憂g th岷 d峄檛 tr峄峮 g贸i t岷 c岷 c谩c h岷g m峄 t岷 Tp. H峄 Ch铆 Minh, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai鈥 v脿 c谩c t峄塶h th脿nh l芒n c岷璶.聽

C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n m谩i nh脿 b峄 d峄檛聽

Tr瓢峄沜 ti锚n, ch煤ng ta c霉ng 膽i t矛m hi峄僽 nguy锚n nh芒n khi岷縩 m谩i t么n, m谩i nh脿 b峄 d峄檛. T峄 膽贸, 膽瓢a ra c谩c bi峄噉 ph谩p kh岷痗 ph峄, x峄 l媒 cho ph霉 h峄 膽峄慽 v峄沬 t峄玭g hi峄噉 tr岷g. 膼峄搉g th峄漣, n岷痬 r玫 c谩c c谩ch 膽峄 b岷 v峄 m谩i t么n, m谩i nh脿, t峄 膽贸 n芒ng cao tu峄昳 th峄 c峄 ch煤ng.

1.Nguy锚n nh芒n ph峄 bi岷縩 khi岷縩 m谩i t么n, m谩i nh脿 b峄 d峄檛

_ K铆ch th瓢峄沜 c峄 m谩ng, 峄憂g tho谩t n瓢峄沜 nh峄, nh岷 l脿 膽o岷 cu峄慽 c峄 m谩ng tho谩t n瓢峄沜 c贸 膽峄 d峄慶 qu谩 nh峄. Kho岷g c谩ch b峄 tr铆 峄憂g n瓢峄沜 qu谩 xa c农ng l脿 nguy锚n nh芒n khi岷縩 m峄眂 n瓢峄沜 m瓢a kh么ng th峄 tho谩t k峄媝. T峄 膽贸, tr脿n sang 2 b锚n, th岷 v脿o v峄 tr铆 n峄慽 m谩i, n峄慽 m谩ng c峄 m谩i t么n.

_ Khi t么n g岷穚 ph岷 峄﹏g 膽i峄噉 h贸a s岷 d岷玭 膽岷縩 hi峄噉 t瓢峄g 膬n m貌n sau khi s峄 d峄g l芒u d脿i. Th岷璵 ch铆, do s岷 ph岷﹎ t么n s峄 d峄g thu峄檆 lo岷 k茅m ch岷 l瓢峄g. V岷瓂 n锚n, khi g岷穚 th峄漣 ti岷縯 n贸ng l岷h 膽峄檛 ng峄檛, khi岷縩 t么n b峄 co gi茫n b岷 th瓢峄漬g. D岷玭 膽岷縩 hi峄噉 t瓢峄g t么n b峄 th峄g l峄 tr锚n m谩i.

C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n m谩i nh脿 b峄 d峄檛

C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n, m谩i nh脿 b峄 d峄檛

_ Khi th瓢峄漬g xuy锚n ti岷縫 x煤c tr峄眂 ti岷縫 v峄沬 n瓢峄沜 m瓢a 峄 m岷璽 膽峄 cao, l芒u d岷 c谩c 膽inh, 峄慶 v铆t li锚n k岷縯 tr锚n m谩i t么n. S岷 b峄 膬n m貌n d岷, d岷玭 膽岷縩 hi峄噉 t瓢峄g r峄 s茅t ho岷穋 m峄 n谩t ng脿y m峄檛 lan r峄檔g. 膼么i khi, c贸 gi么ng gi贸 th峄昳 m岷h, c谩c m农i 膽inh n脿y c贸 th峄 c貌n b峄 b岷璽 l锚n g芒y h峄 gio膬ng. T峄 膽贸, x岷 ra hi峄噉 t瓢峄g r貌 r峄 n瓢峄沜 tr锚n m谩i t么n, nghi锚m tr峄峮g h啤n c贸 th峄 l脿m cho m谩i t么n b峄 b岷璽 l锚n.

2.Ph瓢啤ng ph谩p x峄 l媒 an to脿n – hi峄噓 qu岷

膼峄慽 v峄沬 m峄梚 m峄檛 hi峄噉 t瓢峄g n锚u tr锚n, ch煤ng ta s岷 c贸 m峄檛 bi峄噉 ph谩p x峄 l媒 kh谩c nhau. Chi ti岷縯 c谩c b瓢峄沜 th峄眂 hi峄噉 nh瓢 sau:

X峄 l媒 v峄 tr铆 n峄慽 m谩i, n峄慽 m谩ng

B瓢峄沜 1: X谩c 膽峄媙h di峄噉 t铆ch hi峄噉 th峄眂 c峄 m谩i t么n, 膽o 膽岷 xem t峄昻g l脿 bao nhi锚u m茅t vu么ng. D峄盿 v脿o 膽贸 膽峄 瓢峄沜 t铆nh m峄眂 n瓢峄沜 m瓢a khi 膽峄 xu峄憂g m谩i. Sau 膽贸, ti岷縩 h脿nh l峄盿 ch峄峮 k铆ch th瓢峄沜 chu岷﹏ c峄 峄憂g tho谩t n瓢峄沜 cho ph霉 h峄. Gi煤p cho vi峄嘽 tho谩t n瓢峄沜 t峄憈 h啤n, kh么ng g芒y 峄 膽峄峮g.

B瓢峄沜 2: N岷縰 膽ang s峄 d峄g m谩ng t么n c贸 k铆ch th瓢峄沜 qu谩 nh峄, b岷 h茫y thay b峄焛 m峄檛 m谩ng t么n kh谩c to h啤n nh茅. N岷縰 c贸 th峄, h茫y b峄 sung th锚m 膽瓢峄漬g 峄憂g tho谩t n瓢峄沜 d脿y h啤n v脿 to h啤n cho c谩c v峄 tr铆 c岷 thay l岷痯.

B瓢峄沜 3: B啤m keo Silicon v脿o c谩c 膽岷 峄慶 v铆t, c峄 峄憂g, n峄慽 m谩ng v脿 n峄慽 m谩i. Ng膬n ch岷穘 n瓢峄沜 m瓢a kh么ng th岷 qua 膽瓢峄.

X峄 l媒 v峄 tr铆 th峄g t么n

B瓢峄沜 1: X谩c 膽峄媙h nh峄痭g ch峄 m谩i t么n b峄 th峄g

B瓢峄沜 2: C岷痶 m峄檛 mi岷縩g t么n kh谩c to h啤n so v峄沬 v峄 tr铆 m谩i t么n b峄 th峄g

B瓢峄沜 3: B岷痶 膽猫 ho岷穋 d谩n mi岷縩g t么n m峄沬 c岷痶 l锚n v峄 tr铆 m脿 m谩i t么n b峄 th峄g.

B瓢峄沜 4: B啤m keo Silicon ngay m茅p ti岷縫 gi谩p xung quanh v峄 tr铆 mi岷縩g t么n d谩n v脿 m谩i t么n.聽

X峄 l媒 v峄 tr铆 m农i 膽inh b峄 r峄 v脿 b岷璽 m谩i

B瓢峄沜 1: Chu岷﹏ b峄 s煤ng b岷痭 峄慶 v铆t & s煤ng b岷痭 keo Silicon

B瓢峄沜 2: B岷痭 th锚m v铆t v脿o ch峄 峄慶 v铆t 膽茫 b峄 hoen r峄/bay m农. 膼峄 nh岷 膽猫 t岷 t么n xu峄憂g

B瓢峄沜 3: B啤m keo Silicon 膽峄慽 v峄沬 峄慶 v铆t b峄 hoen r峄 & c谩c l峄 b岷痭 峄慶 v铆t c农. C貌n c谩c 峄慶 v铆t m峄沬 c农ng n锚n b岷痭 th锚m keo Silicon t岷 l峄沺 b岷 v峄 膽峄 s峄 d峄g l芒u h啤n.

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

S峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛 S峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛 – S峄 d峄g v岷璽 li峄噓 ch峄憂g th岷 cao c岷 – hi峄噓 qu岷
Chuy锚n s峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛 hi峄噓 qu岷 tri峄噒 膽峄 100%. Thu岷璶 Ph谩t l脿 膽啤n v峄 chuy锚n thi c么ng ch峄憂g th岷 Uy T铆n - Gi谩 R岷 t岷 TPHCM.
C谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n C谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n – Bi峄噉 ph谩p ch峄憂g d峄檛 Hi峄噓 Qu岷 – Ti岷縯 Ki峄噈
C谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n 膽瓢峄 Thu岷璶 Ph谩t 谩p d峄g hi峄噓 qu岷 trong nhi峄乽 h岷g m峄. Ch煤ng t么i l脿 膽啤n v峄 chuy锚n thi c么ng ch峄憂g th岷 d峄檛 t岷 TPHCM
Ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n Ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n – C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n b峄 th岷 d峄檛 hi峄噓 qu岷 nh岷
B岷 膽ang c岷 t矛m d峄媍h v峄 th峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n 峄 t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai uy t铆n, chuy锚n nghi峄噋, gi谩 r岷. H岷 li锚n h峄 08.3590.4625
C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n b峄 d峄檛 C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n b峄 d峄檛 ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆 nh岷 [Xem h瓢峄沶g d岷玭]
C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t chia s岷 c谩ch x峄 l媒 m谩i t么n b峄 d峄檛 hi峄噓 qu岷 b岷 n锚n bi岷縯 膽峄 x峄 l媒 cho cho c谩c tr瓢峄漬g h峄 th岷 d峄檛 m谩i t么n nh脿 m矛nh