C谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n – Bi峄噉 ph谩p ch峄憂g d峄檛 Hi峄噓 Qu岷 – Ti岷縯 Ki峄噈

C谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n, m谩i nh脿 b岷眓g ph瓢啤ng ph谩p n脿o th矛 kh么ng b峄 th岷 l岷? 膼峄慽 di峄噉 v峄沬 s峄 c峄 g芒y th岷 d峄檛 m谩i t么n ph峄 bi岷縩 hi峄噉 nay, ch煤ng ta n锚n ch煤 tr峄峮g 膽岷縩 v峄 tr铆 n脿y nhi峄乽 h啤n. 膼芒y l脿 n啤i b岷 v峄, che m瓢a, ch岷痭 n岷痭g cho ch煤ng ta. Do 膽贸, ch煤ng ta c岷 b岷 v峄 l岷 ch煤ng m峄檛 c谩ch khoa h峄峜 nh岷. 膼贸 l脿, s峄 d峄g ph瓢啤ng ph谩p ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n 膽煤ng k峄 thu岷璽. 膼峄 gi煤p c么ng tr矛nh ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n 膽岷 hi峄噓 qu岷 tuy峄噒 膽峄慽. Ch煤ng ta c岷 t矛m ra 膽啤n v峄 thi c么ng ch峄憂g th岷 m谩i t么n d脿y d岷穘 kinh nghi峄噈 th峄眂 ti峄卬. H峄 s岷 gi煤p c谩c b岷 gi岷 quy岷縯 s峄 c峄 g芒y th岷 d峄檛 m谩i t么n m峄檛 c谩ch nhanh ch贸ng v脿 hi峄噓 qu岷.聽

C谩ch Ch峄憂g D峄檛 M谩i T么n 膼瓢峄 Thu岷璶 Ph谩t 脕p D峄g Hi峄噓 Qu岷 Trong Nhi峄乽 H岷g M峄

1.X峄 l媒 n啤i n峄慽 m谩i, n峄慽 m谩ng, n啤i 峄憂g tho谩t n瓢峄沜

* Nguy锚n nh芒n:

D峄檛 t峄 n啤i n峄慽 t么n, nh岷 l脿 膽峄慽 v峄沬 ph岷 cu峄慽 m谩ng tho谩t n瓢峄沜. V矛 c贸 kho岷g d峄慶 m谩ng nh峄, h峄 th峄憂g 膽瓢峄漬g m谩ng tho谩t n瓢峄沜 b茅, 膽瓢峄漬g k铆nh 峄憂g tho谩t n瓢峄沜 nh峄. Ho岷穋 n啤i l岷痯 膽岷穞 峄憂g n瓢峄沜 qu谩 xa l脿m cho l瓢峄g n瓢峄沜 m瓢a 峄 膽峄峮g qu谩 nhi峄乽 tho谩t kh么ng k峄媝. D岷玭 膽岷縩 t矛nh tr岷g tr脿n ra ngo脿i, x芒m nh岷璸 v脿o n啤i n峄慽 t么n.

* Bi峄噉 ph谩p kh岷痗 ph峄:

 • B瓢峄沜 1: X谩c 膽峄媙h b峄 r峄檔g c峄 m谩i t么n xem c峄 th峄 l脿 bao nhi锚u m2. Nh峄 膽贸, x谩c 膽峄媙h 膽瓢峄 l瓢峄g n瓢峄沜 m瓢a khi th岷 xu峄憂g m谩ng v脿 峄憂g tho谩t n瓢峄沜 gi煤p cho vi峄嘽 tho谩t 膽瓢峄 tr么i ch岷.
 • B瓢峄沜 2: M谩ng t么n nh峄 th矛 thay th岷 b岷眓g m谩ng t么n to h啤n. N岷縰 b岷 mu峄憂, c贸 th峄 thay th岷 峄憂g tho谩t n瓢峄沜 kh谩c to h啤n, m峄ヽ 膽峄 d脿y h啤n cho n啤i m脿 ch煤ng ta c岷 thay l岷痯.
 • B瓢峄沜 3: B啤m keo Silicon 膽峄慽 v峄沬 n啤i n峄慽 m谩ng, ti岷縫 n峄慽 m谩i, n啤i c峄 峄憂g, 膽岷 v铆t鈥. ng膬n ch岷穘 hi峄噉 t瓢峄g n瓢峄沜 m瓢a x芒m nh岷璸 qua.

2.X峄 l媒 m谩i t么n b峄 d峄檛 n啤i th峄g t么n

N啤i m谩i t么n b峄 th峄g ch煤 媒 thao t谩c nh瓢 sau: (X峄 l媒 n啤i 膽瓢峄漬g k铆nh c贸 l峄 th峄g b茅 h啤n ho岷穋 b岷眓g 30 cm)

C谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n

C谩ch ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n

 • B瓢峄沜 1: X谩c 膽峄媙h n啤i t么n b峄 th峄g.
 • B瓢峄沜 2: 膼o v脿 c岷痶 m峄檛 m岷h t么n m峄沬 to h啤n n啤i b峄 th峄g.
 • B瓢峄沜 3: D谩n ho岷穋 ch峄搉g m岷h t么n v峄玜 m峄沬 c岷痶 l锚n tr锚n ch峄 b峄 th峄g.
 • B瓢峄沜 4: B啤m keo Silicon l岷 膽岷 ch峄 m茅p ti岷縫 gi谩p xung quanh ch峄 khe ti岷縫 gi谩p gi峄痑 m岷h t么n d谩n & m谩i t么n.聽

3.X峄 l媒 m谩i t么n b峄 h峄, b峄 th峄g ch峄 khe ti岷縫 gi谩p

 • Ch峄 khe ti岷縫 gi谩p b峄 h峄 kh么ng g芒y r峄 s茅t: 膼峄慽 v峄沬 t矛nh tr岷g n脿y c贸 th峄 s峄 d峄g ch岷 keo silicon. B岷痭 c峄 膽峄媙h v么 02 m岷穞 c峄 ch峄 ti岷縫 gi谩p. L瓢u 媒 c贸 th峄 l岷 g岷h c贸 kh峄慽 l瓢峄g n岷穘g m峄檛 ch煤t 膽峄 n茅n l锚n trong l煤c ch峄 cho keo ho脿n to脿n d铆nh h岷硁.
 • Ch峄 khe ti岷縫 gi谩p v峄玜 b峄 h峄 c貌n b峄 r峄 s茅t: 膼峄慽 v峄沬 t矛nh tr岷g n脿y c谩c b岷 c岷 chu岷﹏ b峄 mi岷縩g t么n m峄沬, l岷 ch峄搉g l锚n ch峄 khe ti岷縫 gi谩p b峄 h峄. Chu岷﹏ b峄 v铆t v脿 keo 膽峄 b岷痭 c峄 膽峄媙h l岷.

膼啤n V峄 Ch峄憂g D峄檛 M谩i T么n Chuy锚n Nghi峄噋 Thu岷璶 Ph谩t

 • Ch峄憂g th岷 s脿n m谩i
 • Ch峄憂g th岷 tr岷 nh脿, s锚 n么
 • Ch峄憂g th岷 t瓢峄漬g trong v脿 ngo脿i
 • Ch峄憂g th岷 s芒n th瓢峄g, s脿n m谩i
 • Ch峄憂g th岷 toilet, nh脿 t岷痬
 • Ch峄憂g th岷 t岷g h岷, thang m谩y
 • Ch峄憂g th岷 thu岷璶 v脿 ng瓢峄
 • Ch峄憂g th岷 b峄 n瓢峄沜 u峄憂g聽
 • Ch峄憂g th岷 b峄 b啤i聽
 • Ch峄憂g th岷 b峄 n瓢峄沜 th岷聽
 • Ch峄憂g th岷 khe n峄﹖ b锚 t么ng
 • Ch峄憂g th岷 nh脿 c岷 4
 • Ch峄憂g th岷 tr峄峮 g贸i chung c瓢
 • Ch峄憂g th岷 bi峄噒 th峄, nh脿 ph峄戔
 • Ch峄憂g th岷 tr峄峮 g贸i gi谩 r岷
 • Ch峄憂g th岷 s脿n nh脿 c农
 • Ch峄憂g th岷 nh脿 m峄沬 x芒y
 • B谩o gi谩 c么ng tr矛nh thi c么ng ch峄憂g th岷 gi谩 r岷 t岷 TP. H峄 Ch铆 Minh, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai v脿 c谩c t峄塶h th脿nh l芒n c岷璶
 • 鈥..

THU岷琋 PH脕T CAM K岷綯

 • Ch煤ng t么i ch峄 tin d霉ng c谩c s岷 ph岷﹎ ch峄憂g th岷 d峄檛 膽岷 chu岷﹏ ch岷 l瓢峄g. Ch铆nh h茫ng, c贸 tem m谩c, ngu峄搉 g峄慶, xu岷 x峄 r玫 r脿ng.
 • Tri峄僴 khai 膽岷 b岷 th峄眂 hi峄噉 ph瓢啤ng th峄ヽ ch峄憂g th岷 lu么n lu么n tu芒n th峄, ch岷 h脿nh 膽煤ng quy tr矛nh. T峄 ch峄慽 m峄峣 h脿nh vi c岷痶 x茅n c谩c nguy锚n v岷璽 li峄噓. T峄 ch峄慽 vi峄嘽 l脿m g芒y 膽峄憈 ch谩y c谩c giai 膽o岷 trong c么ng t谩c thi c么ng.
 • 脕p d峄g c谩c ph瓢啤ng th峄ヽ, c谩ch ch峄憂g th岷 瓢u vi峄噒 t峄憈 nh岷 hi峄噉 nay, tri峄僴 khai c么ng t谩c ch峄憂g th岷 tri峄噒 膽峄. Thu岷璶 Ph谩t h芒n h岷h 膽em 膽岷縩 Qu媒 kh谩ch h脿ng ch岷 膽峄 ph峄 v峄ヂ b岷 h脿nh, b岷 d瓢峄g nghi锚m ch峄塶h v脿 l芒u d脿i.
 • 膼峄檌 ng农 k峄 s瓢, th峄 chuy锚n m么n trong c么ng t谩c ch峄憂g th岷. 膼峄檌 ng农 chuy锚n vi锚n k峄 thu岷璽 chuy锚n nghi峄噋 膽瓢峄 膽脿o t岷 tay ngh峄 cao, ph峄 v峄 chu 膽谩o, t岷璶 t矛nh, t岷璶 t芒m.聽

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

S峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛 S峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛 – S峄 d峄g v岷璽 li峄噓 ch峄憂g th岷 cao c岷 – hi峄噓 qu岷
Chuy锚n s峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛 hi峄噓 qu岷 tri峄噒 膽峄 100%. Thu岷璶 Ph谩t l脿 膽啤n v峄 chuy锚n thi c么ng ch峄憂g th岷 Uy T铆n - Gi谩 R岷 t岷 TPHCM.
C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n m谩i nh脿 b峄 d峄檛 C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n m谩i nh脿 b峄 d峄檛 c峄眂 k峄 膼茽N GI岷 – TI岷綯 KI峄哅
C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n m谩i nh脿 b峄 d峄檛 膽瓢峄 Thu岷璶 Ph谩t 谩p d峄g hi峄噓 qu岷 trong nhi峄乽 c么ng tr矛nh. M峄漣 c谩c b岷 c霉ng t矛m hi峄僽 c谩ch x峄 l媒 nh茅!
Ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n Ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n – C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n b峄 th岷 d峄檛 hi峄噓 qu岷 nh岷
B岷 膽ang c岷 t矛m d峄媍h v峄 th峄 ch峄憂g d峄檛 m谩i t么n 峄 t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai uy t铆n, chuy锚n nghi峄噋, gi谩 r岷. H岷 li锚n h峄 08.3590.4625
C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n b峄 d峄檛 C谩ch x峄 l媒 m谩i t么n b峄 d峄檛 ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆 nh岷 [Xem h瓢峄沶g d岷玭]
C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t chia s岷 c谩ch x峄 l媒 m谩i t么n b峄 d峄檛 hi峄噓 qu岷 b岷 n锚n bi岷縯 膽峄 x峄 l媒 cho cho c谩c tr瓢峄漬g h峄 th岷 d峄檛 m谩i t么n nh脿 m矛nh