GI峄欼 THI峄哢

L峄漣 Gi峄沬 Thi峄噓

X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t聽xin ch芒n th脿nh c岷 啤n s峄 h峄 t谩c v脿 tin t瓢峄焠g c峄 c谩c 膽峄慽 t谩c. V脿 kh谩ch h脿ng 膽茫 d脿nh cho X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t ch煤ng t么i trong th峄漣 gian qua.

X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t 膽茫 ho岷 膽峄檔g trong l末nh v峄眂 x芒y d峄眓g 膽瓢峄 g岷 m瓢峄漣 n膬m k峄 t峄 ng脿y th脿nh l岷璸.

X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t聽ch煤ng t么i 膽茫 膽瓢峄 c谩c ch峄 膽岷 t瓢 trong v脿 ngo脿i n瓢峄沜 t岷 TPHCM, t峄塶h B矛nh D瓢啤ng v脿 膼峄搉g Nai t铆n nhi峄噈 giao cho t峄昻g th岷 d峄 谩n c么ng tr矛nh v峄沬 quy m么 l峄沶. Ch煤ng t么i s岷 ti岷縫 t峄 t岷璶 t芒m ph峄 v峄 v脿 n芒ng cao qu岷 l媒 ch岷 l瓢峄g cho m峄峣 c么ng tr矛nh x芒y d峄眓g, s峄璦 ch峄痑 nh脿. X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t聽mong mu峄憂 膽瓢峄 li锚n k岷縯 v脿 h峄 t谩c v峄沬 c谩c t峄 ch峄ヽ kinh t岷. C谩 nh芒n trong v脿 ngo脿i n瓢峄沜 膽峄 m峄 r峄檔g ho岷 膽峄檔g trong l末nh v峄眂 x芒y d峄眓g. Ph谩t tri峄僴 v脿 ng脿y c脿ng ho脿n thi峄噉.

Gi峄沬 thi峄噓 v峄沬 qu媒 kh谩ch l脿 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t l脿 膽啤n v峄:

C贸 t瓢 c谩ch ph谩p nh芒n 膽岷 膽峄, h岷h to谩n kinh t岷 膽峄檆 l岷璸. Ch煤ng t么i lu么n kh么ng ng峄玭g c农ng c峄 b峄 m谩y t峄 ch峄ヽ. Ph谩t tri峄僴 m峄檛 c谩ch 峄昻 膽峄媙h v脿 b峄乶 v峄痭g. Ho脿n th脿nh t峄憈 c谩c h峄 膽峄搉g 膽茫 k媒 k岷縯 v峄沬 膽峄慽 t谩c v脿 c贸 uy t铆n tr锚n th峄 tr瓢峄漬g. Nh峄痭g c么ng tr矛nh do Thu岷璶 Ph谩t th峄眂 hi峄噉 lu么n 膽岷 b岷 ch岷 l瓢峄g. V脿 ho脿n th脿nh 膽煤ng ti岷縩 膽峄 膽峄 ra.

聽Trong qu谩 tr矛nh ho岷 膽峄檔g

Gi峄沬 thi峄噓 v峄沬 qu媒 kh谩ch l脿X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t聽kh么ng ng峄玭g 膽峄昳 m峄沬. Hi峄噉 膽岷 h贸a trang thi岷縯 b峄 m谩y m贸c t芒n ti岷縩 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 v脿 ch岷 t岷 t岷 n瓢峄沜 ngo脿i. 膼谩p 峄﹏g k峄媝 th峄漣 c谩c y锚u c岷 k峄 thu岷璽 cao nh岷. Song song v峄沬 vi峄嘽 膽岷 t瓢 thi岷縯 b峄 m谩y m贸c thi c么ng. X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t 膽茫 x芒y d峄眓g v脿 ph谩t tri峄僴 膽峄檌 ng农 c谩n b峄 ki岷縩 tr煤c s瓢, k峄 s瓢, k峄 thu岷璽 vi锚n trong v脿 n瓢峄沜 ngo脿i. C霉ng v峄沬 c么ng nh芒n l脿nh ngh峄 膽茫 t峄玭g tham gia thi c么ng nhi峄乽 c么ng tr矛nh thu峄檆 qui m么 l峄沶 trong l末nh v峄眂 x芒y d峄眓g.

聽膼岷縩 v峄沬 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t

  1. 聽Qu媒 kh谩ch s岷 c贸 膽瓢峄 m峄檛 nh脿 th岷 chuy锚n nghi峄噋 gi脿u kinh nghi峄噈 trong l末nh v峄眂.
  2. Thi岷縯 k岷 v脿 thi c么ng x芒y d峄眓g,聽s峄璦 nh脿 tr峄峮 g贸i, s啤n nh脿 膽岷筽, ch峄憂g th岷 d峄檛 tri峄噒 膽峄, s峄璦 膽i峄噉 n瓢峄沜, m谩y b啤m, thi c么ng l脿m th岷h cao, m谩i t么n, nh么m k铆nh… Theo m么 h矛nh 鈥渢r峄峮 g贸i鈥.
  3. Qu谩 tr矛nh thi岷縯 k岷 qu媒 c么ng ty 膽瓢峄 s峄 h峄 tr峄 t瓢 v岷 tr峄眂 ti岷縫.
  4. Qu谩 tr矛nh ho脿n c么ng c贸 膽峄檌 ng农 ch膬m s贸c kh谩ch h脿ng ki峄僲 tra ch岷 l瓢峄g c么ng tr矛nh sau khi ho脿n th脿nh.
  5. Qu媒 c么ng ty c贸 膽瓢峄 nh峄痭g c么ng tr矛nh ch岷 l瓢峄g , ki岷縩 tr煤c 膽岷筽, b峄乶 v峄痭g. Ho脿n th脿nh 膽煤ng ti岷縩 膽峄 v峄沬 gi谩 h峄 l媒.
Rate this page