D峄媍h v峄 th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 TPHCM cam k岷縯 gi谩 r岷

N峄檌 Dung Bài Vi岷縯

Th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g d峄媍h v峄 kh么ng th峄 thi岷縰 hi峄噉 nay. D峄媍h v峄 n脿y mang l岷 s峄 ti峄噉 l峄, ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian. V脿 chi ph铆 cho c谩c gia 膽矛nh. Nh峄痭g ng瓢峄漣 th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 nhanh聽s岷 gi煤p b岷 gi岷 quy岷縯 m峄峣 v岷 膽峄 li锚n quan 膽岷縩 膽瓢峄漬g n瓢峄沜 峄憂g sinh ho岷, h峄 th峄憂g m谩y b啤m, 膽瓢峄漬g d岷玭. M峄峣 vi峄嘽 s岷 tr峄 n锚n 膽啤n gi岷 v脿 d峄 d脿ng h啤n bao gi峄 h岷縯.

Li锚n h峄 th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 膽芒y 膽峄 膽瓢峄 t瓢 v岷 b谩o gi谩 mi峄卬 ph铆:

th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿

膼啤n v峄 chuy锚n s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜

C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t l脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽啤n v峄 h脿ng 膽岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g trong l末nh v峄眂 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 gi谩 r岷. V峄沬 uy t铆n v脿 kinh nghi峄噈 c峄 m矛nh, Thu岷璶 Ph谩t lu么n mang 膽岷縩 s峄 h脿i l貌ng cho qu媒 kh谩ch h脿ng.

C谩c d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 c峄 Thu岷璶 Ph谩t

Ch煤ng t么i cung c岷 c谩c d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 li锚n quan 膽岷縩 h峄 th峄憂g n瓢峄沜 d霉ng nh瓢:

 • S峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 gia 膽矛nh, m谩y t膬ng 谩p, chu岷﹏ 膽o谩n 膽煤ng b峄噉h, s峄璦 ch峄痑 nhanh ch贸ng.
 • S峄璦 m谩y b啤m ch岷 nh瓢ng kh么ng l锚n n瓢峄沜
 • M谩y b啤m ch岷 k锚u to, 峄搉 ho岷穋 c贸 m霉i kh茅t khi ch岷
 • S峄璦 m谩y b啤m ch岷 nh瓢ng k锚u ti岷縩g kh么ng 膽峄乽, c贸 hi峄噉 t瓢峄g gi岷璽
 • M谩y b啤m 膽ang ho岷 膽峄檔g b峄 nh岷 aptomat
 • M谩y b啤m b峄 ch谩y 膽峄檔g c啤
 • S峄璦 m谩y b啤m b峄 g茫y c谩nh qu岷, g茫y ph峄憈
 • M谩y b啤m b峄 h峄弉g phao 膽i峄噉, h峄弉g t峄

Nh峄痭g 瓢u 膽i峄僲 n峄昳 tr峄檌 c峄 d峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 c峄 Thu岷璶 Ph谩t聽

 • Ch煤ng t么i h峄 tr峄 t瓢 v岷 cho kh谩ch h脿ng聽 24/7, m峄峣 l煤c m峄峣 n啤i, 膽瓢a ra c谩c gi岷 ph谩p t峄慽 瓢u.
 • H峄 th峄憂g chi nh谩nh tr岷 膽峄乽 kh岷痯 c谩c t峄塶h th脿nh mi峄乶 Nam. Ph峄 v峄 nhanh ch贸ng, 膽岷 b岷 th峄漣 gian thi c么ng, ho脿n th脿nh d峄 谩n 膽煤ng h岷.
 • Cung c岷 d峄媍h v峄 v峄沬 gi谩 th脿nh t峄憈 nh岷
 • Cam k岷縯 v峄 ch岷 l瓢峄g, trung th峄眂 trong thi c么ng. H岷 ch岷 t峄慽 膽a c谩c ph谩t sinh ngo脿i h峄 膽峄搉g.
 • 膼峄檌 ng农 k峄 s瓢, c么ng nh芒n vi锚n l脿nh ngh峄, gi脿u kinh nghi峄噈.

th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 tphcm

Quy tr矛nh s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 c峄 Thu岷璶 Ph谩t

V峄沬 m峄峣 d峄媍h v峄 c峄 Thu岷璶 Ph谩t. Quy tr矛nh ti岷縫 nh岷璶 v脿 x峄 l媒 膽峄乽 di峄卬 ra theo tr矛nh t峄 c谩c b瓢峄沜 nh瓢 sau:

B瓢峄沜 1: Ti岷縫 nh岷璶 th么ng tin kh谩ch h脿ng. V峄沬 nh峄痭g kh贸 kh膬n m脿 kh谩ch h脿ng g岷穚 ph岷, ch煤ng t么i s岷 ph芒n lo岷 膽峄 膽瓢a ra c谩c h瓢峄沶g x峄 l媒 t峄憈 nh岷. 膼岷 b岷 ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian v脿 t峄慽 瓢u 膽瓢峄 chi ph铆 cho kh谩ch h脿ng.

B瓢峄沜 2: Ki峄僲 tra t峄昻g quan t矛nh h矛nh v脿 kh岷 s谩t chi ti岷縯 s峄 c峄 tr瓢峄沜 khi b谩o gi谩 v脿 膽瓢a ra h瓢峄沶g thi c么ng.聽

B瓢峄沜 3: Th么ng b谩o t矛nh h矛nh v脿 b谩o gi谩 cho kh谩ch h脿ng, t瓢 v岷 v脿 h峄 tr峄 c谩c gi岷 ph谩p t峄憈 nh岷.聽

B瓢峄沜 4: Sau khi kh谩ch h脿ng 膽峄搉g 媒 ph瓢啤ng 谩n s峄璦 ch峄痑, ti岷縩 h脿nh thi c么ng theo 膽煤ng timeline 膽茫 膽峄 ra.

B瓢峄沜 5: B脿n giao c么ng tr矛nh thi c么ng cho kh谩ch h脿ng nghi峄噈 thu. 膼岷穋 bi峄噒 ch煤ng t么i c贸 ch铆nh s谩ch b岷 h脿nh, th峄漣 gian tu峄 theo t峄玭g d峄 谩n v脿 tho岷 thu岷璶 gi峄痑 kh谩ch h脿ng v脿 c么ng ty. N岷縰 kh谩ch h脿ng y锚u c岷 xu岷 ho谩 膽啤n, b峄 ph岷璶 k岷 to谩n c峄 ch煤ng t么i s岷 th峄眂 hi峄噉.

D峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 Tphcm v脿 c谩c qu岷璶 huy峄噉

D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 1

C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t b峄 tr铆 膽峄檌 ng农 k峄 thu岷璽 vi锚n, th峄 s峄璦 m谩y b啤m qu岷璶 1 d峄搃 d脿o s峄 l瓢峄g. Ch煤ng t么i lu么n c贸 膽岷 膽峄 nh芒n vi锚n k峄 thu岷璽 膽峄 b岷 c峄 khi n脿o kh谩ch h脿ng y锚u c岷 膽峄 膽岷縩 t岷璶 n啤i 膽峄 h峄 tr峄 ki峄僲 tra s峄沵 nh岷.

Th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 1 nh岷璶 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m t峄 gia 膽矛nh 膽岷縩 ki峄僲 tra, b岷 d瓢峄g m谩y b啤m c么ng nghi峄噋. L岷痯 膽岷穞 s峄璦 m谩y b啤m t峄 c么ng su岷 nh峄 膽岷縩 l峄沶. Qu媒 kh谩ch c岷 ki峄僲 tra, s峄璦 ch峄痑, thay th岷 m谩y b啤m n瓢峄沜. Vui l貌ng li锚n h峄 tr峄眂 ti岷縫 膽岷縩 Thu岷璶 Ph谩t 膽峄 nh芒n vi锚n ki峄僲 t瓢 v岷 mi峄卬 ph铆 nh茅.

 • Chuy锚n l岷痯 膽岷穞 m谩y b啤m n瓢峄沜 d芒n d峄g ch岷 l瓢峄g ch铆nh h茫ng t岷 qu岷璶 1.
 • L岷痯 膽岷穞 m谩y b啤m c么ng nghi峄噋 cho c谩c c啤 s峄, 膽啤n v峄, nh脿 m谩y, x铆 nghi峄噋.
 • Ki峄僲 tra, b岷 tr矛, v峄 sinh m谩y b啤m 膽峄媙h k峄 cho kh谩ch h脿ng qu岷璶 1.
 • S峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 d芒n d峄g, s峄璦 m谩y b啤m 1 pha, m谩y b啤m 3 pha 峄 qu岷璶 1.
 • L岷痯 膽岷穞 s峄璦 m谩y b啤m cho tr瓢峄漬g h峄峜, b峄噉h vi峄噉, nh脿 xe, nh脿 h脿ng, kh谩ch s岷.
 • Kh岷痗 ph峄 t岷 c岷 s峄 c峄 li锚n quan 膽岷縩 m谩y b啤m nhanh ch贸ng, an to脿n, hi峄噓 qu岷.
 • S峄璦 ch峄痑 v脿 thay th岷 linh ki峄噉 m谩y b啤m ch铆nh h茫ng v峄沬 gi谩 t峄憈 nh岷.
 • B谩o gi谩 l岷痯 膽岷穞, s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 qu岷璶 1 gi谩 si锚u ti岷縯 ki峄噈.
 • Th峄 l岷痯 膽岷穞 s峄璦 ch峄痑聽 m谩y b啤m n瓢峄沜 qu岷璶 1 ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng 24/7.

Th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 2

Qu媒 kh谩ch 膽ang sinh s峄憂g v脿 l脿m vi峄嘽 t岷 khu v峄眂 qu岷璶 2 TPHCM. V脿 膽ang c岷 t矛m 膽啤n v峄 l岷痯 膽岷穞 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m uy t铆n, chuy锚n nghi峄噋, gi谩 ph岷 ch膬ng. H茫y li锚n h峄 ngay 膽岷縩 Thu岷璶 Ph谩t 鈥 膽啤n v峄 l岷痯 膽岷穞, b岷 d瓢峄g, s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m uy t铆n h脿ng 膽岷.

C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t v峄沬 kinh nghi峄噈 h啤n 10 n膬m trong l末nh v峄眂 膽i峄噉 n瓢峄沜 v脿 m谩y b啤m n瓢峄沜. Ch煤ng t么i cam k岷縯 mang 膽岷縩 cho kh谩ch h脿ng d峄媍h v峄 nhanh ch贸ng, 膽岷 b岷 ch岷 l瓢峄g, hi峄噓 qu岷 cao, chi ph铆 h岷 d岷玭.

膼峄檌 ng农 th峄 l岷痯 膽岷穞 m谩y b啤m t岷 qu岷璶 2 v脿 th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 qu岷璶 2 v峄沬 s峄 l瓢峄g d峄搃 d脿o, chuy锚n m么n gi峄廼, nhi峄乽 n膬m kinh nghi峄噈. Th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 qu岷璶 2 膽瓢峄 trang b峄 thi岷縯 b峄 hi峄噉 膽岷 膽峄 vi峄嘽 s峄璦 ch峄痑 di峄卬 ra nhanh ch贸ng, 膽岷 b岷 an to脿n v脿 膽岷 hi峄噓 qu岷 t峄憈 nh岷.

D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 gi谩 r岷 qu岷璶 2 nh岷璶 kh岷痗 ph峄 m峄峣 s峄 c峄 t峄 膽啤n gi岷 膽岷縩 ph峄ヽ t岷. Th峄 s峄璦 m谩y b啤m chuy锚n nghi峄噋 s岷 ti岷縩 h脿nh ki峄僲 tra v脿 th么ng b谩o s峄 c峄 cho kh谩ch h脿ng. Ch煤ng t么i s岷 th么ng b谩o bi峄噉 ph谩p s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m ho岷穋 thay th岷 c谩c ph峄 ki峄噉 c岷 thi岷縯.

L峄盿 ch峄峮 d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m t岷 qu岷璶 2 gi谩 r岷 c峄 Thu岷璶 Ph谩t. Qu媒 kh谩ch kh么ng ph岷 lo ng岷 v峄 gi谩 c岷. V矛 ch煤ng t么i lu么n minh b岷h m峄峣 chi ph铆 v峄沬 kh谩ch h脿ng. C么ng ty s岷 b谩o gi谩 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m tr峄峮 g贸i r玫 r脿ng tr瓢峄沜 khi thi c么ng.

S峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 3

Nh瓢 ch煤ng ta 膽茫 bi岷縯 m谩y b啤m n瓢峄沜 l脿 v岷璽 d峄g kh么ng th峄 thi岷縰 trong c谩c gia 膽矛nh, c谩c khu c么ng nghi峄噋, nh脿 m谩y, x铆 nghi峄噋, tr瓢峄漬g h峄峜. N贸 v峄沬 c么ng d峄g ch铆nh l脿 b啤m n瓢峄沜 l锚n b峄搉 ch峄゛ lu么n 膽谩p 峄﹏g 膽峄 l瓢峄g n瓢峄沜 sinh ho岷 cho m峄峣 ng瓢峄漣.

M谩y b啤m n瓢峄沜 gi煤p m峄峣 ng瓢峄漣 th峄廰 th铆ch s峄 d峄g n瓢峄沜 s岷h m脿 kh么ng lo s峄 b峄 thi岷縰 n瓢峄沜. Tuy nhi锚n trong qu谩 tr矛nh s峄 d峄g, m谩y b啤m v岷玭 kh么ng tr谩nh kh峄廼 x岷 ra c谩c l峄梚, h瓢 h峄弉g, s峄 c峄. Khi岷縩 cho m峄峣 ng瓢峄漣 g岷穚 tr峄 ng岷 g芒y 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 sinh ho岷 v脿 c么ng vi峄嘽.

N岷縰 b岷 膽ang sinh s峄憂g t岷 qu岷璶 3, m谩y b啤m n瓢峄沜 nh脿 b岷 hay c么ng ty b岷 b峄 h瓢 h峄弉g, g岷穚 s峄 c峄. B岷 膽ang t矛m 膽啤n v峄 s峄璦 m谩y b啤m uy t铆n gi谩 r岷 qu岷璶 3. T岷 sao kh么ng li锚n h峄 tr峄眂 ti岷縫 膽岷縩 Thu岷璶 Ph谩t. 膼啤n v峄 l岷痯 膽岷穞 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 qu岷璶 3 uy t铆n v峄沬 c谩c d峄媍h v峄 t岷 nh脿 ti峄噉 铆ch.

C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t ch煤ng t么i chuy锚n cung c岷 d峄媍h v峄 l岷痯 膽岷穞 s峄璦 m谩y b啤m ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng kh岷痯 TPHCM. 峄 khu v峄眂 qu芒n 3, ch煤ng t么i c贸 trang b峄 膽峄檌 ng农 k峄 thu岷璽 vi锚n, th峄 s峄璦 m谩y b啤m chuy锚n nghi峄噋 d峄搃 d脿o kinh nghi峄噈. H峄 lu么n s岷祅 s脿ng 膽岷縩 t岷璶 nh脿 膽峄 h峄 tr峄 ki峄僲 tra v脿 t瓢 v岷 mi峄卬 ph铆. N岷縰 m谩y b啤m c岷 ph岷 s峄璦 ch峄痑 b岷 c峄 v岷 膽峄 g矛, ch煤ng t么i 膽峄乽 th么ng b谩o r玫 r脿ng cho kh谩ch h脿ng r峄搃 m峄沬 th峄眂 hi峄噉.

D峄媍h v峄 th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 4

H岷 nh瓢 c谩c h峄 gia 膽矛nh 膽峄乽 trang b峄 m谩y b啤m n瓢峄沜 膽峄 ph峄 v峄 nhu c岷 cho m矛nh. T峄 膽贸 c谩c d峄媍h v峄 li锚n quan 膽岷縩 m谩y b啤m n瓢峄沜 c农ng l脿 v岷 膽峄 膽瓢峄 m峄峣 ng瓢峄漣 quan t芒m.

Trong qu谩 tr矛nh s峄 d峄g m谩y b啤m, kh么ng th峄 n脿o tr谩nh kh峄廼 vi峄嘽 m谩y g岷穚 s峄 c峄, tr峄 tr岷穋 k峄 thu岷璽, h瓢 h峄弉g linh ki峄噉. Tuy nhi锚n kh么ng ph岷 ai c农ng c贸 膽峄 kinh nghi峄噈 膽峄 ki峄僲 tra nh岷璶 bi岷縯 膽瓢峄 l峄梚 v脿 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m 膽煤ng c谩ch.

Ch铆nh v矛 th岷 膽峄 gi煤p kh谩ch h脿ng gi岷 quy岷縯 tri峄噒 膽峄 c谩c s峄 c峄, h瓢 h峄弉g c峄 m谩y b啤m. C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t 膽茫 cho ra 膽峄漣 c谩c d峄媍h v峄 l岷痯 膽岷穞 m谩y b啤m ch岷 l瓢峄g, d峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 4 uy t铆n. V峄i d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 4, ch煤ng t么i s岷祅 s脿ng ph峄 v峄 qu媒 kh谩ch h脿ng t岷 qu岷璶 4 24/24.

B岷 c峄 khi n脿o b岷 g岷穚 kh贸 kh膬n v峄 m谩y b啤m nh脿 m矛nh b峄 h瓢 h峄弉g. H茫y g峄峣 ngay cho Thu岷璶 Ph谩t Nh茅, th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 4 ch煤ng t么i nhanh ch贸ng c贸 m岷穞 t岷璶 n啤i. Ch煤ng t么i s岷 ti岷縩 h脿nh ki峄僲 tra v脿 th么ng b谩o l峄梚 mi峄卬 ph铆 cho kh谩ch h脿ng. Sau 膽贸 t瓢 v岷 gi岷 ph谩p s峄璦 ch峄痑 ph霉 h峄 cho t峄玭g l峄梚 c农ng nh瓢 b谩o gi谩 s峄璦 m谩y b啤m qu岷璶 4 cho kh谩ch h脿ng.

D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 5

M谩y b啤m n瓢峄沜 nh脿 b岷 膽ang ho岷 膽峄檔g b峄梟g d峄玭g 膽峄檛 ng峄檛. Ho岷穋 m谩y b啤m n瓢峄沜 ph谩t ra nhi峄乽 ti岷縩g 峄搉, m谩y b啤m b峄 ch岷 n瓢峄沜, m谩y b啤m kh么ng b啤m l锚n n瓢峄沜. B岷 loay hoay m茫i m脿 kh么ng bi岷縯 x峄 l媒 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m nh瓢 th岷 n脿o.

膼峄玭g m岷 nhi峄乽 th峄漣 gian 膽峄 t峄 m矛nh s峄璦 m谩y b啤m n峄痑, v矛 膽茫 c贸 th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 5 lu么n s岷祅 s脿ng h峄 tr峄 b岷. 膼峄檌 ng农 th峄 s峄璦 m谩y b啤m uy t铆n gi谩 r岷 c峄 Thu岷璶 Ph谩t c贸 m岷穞 kh岷痯 n啤i 膽峄 ti岷縫 nh岷璶 v脿 h峄 tr峄 kh谩ch h脿ng nhanh ch贸ng.

Ch煤ng t么i mang 膽岷縩 cho kh谩ch h脿ng d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 5 ti峄噉 l峄 鈥 nhanh ch贸ng 鈥 hi峄噓 qu岷- gi谩 c岷 h峄 l媒. V峄沬 膽峄檌 ng农 k峄 thu岷璽 vi锚n, th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 5 膽峄乽 l脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 c贸 chuy锚n m么n cao, k峄 n膬ng t峄憈, nhi峄噒 t矛nh, t峄 m峄, gi脿u kinh nghi峄噈.

Th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 5 gi谩 r岷 nh岷璶 s峄璦 ch峄痑 t岷 c岷 l峄梚 ph谩t sinh c峄 m谩y b啤m. X峄 l媒 c谩c s峄 c峄 tri峄噒 膽峄. Thay th岷 linh ki峄噉 m谩y b啤m ch铆nh h茫ng v峄沬 gi谩 h岷 d岷玭 nh岷.

Gi峄 膽芒y, m谩y b啤m n瓢峄沜 h瓢 h峄弉g kh么ng c貌n 膽e d峄峚 cu峄檆 s峄憂g b岷 n峄痑 r峄搃. 膼峄檌 ng农 th峄 l岷痯 膽岷穞 v脿 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 5 lu么n 膽峄搉g h脿nh c霉ng b岷.

S峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 6

N岷痬 b岷痶 膽瓢峄 s峄 c岷 thi岷縯 c峄 m谩y b啤m n瓢峄沜 trong cu峄檆 s峄憂g. C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t 膽茫 mang 膽岷縩 cho kh谩ch h脿ng c谩c d峄媍h v峄 m谩y b啤m n瓢峄沜 ti峄噉 铆ch, ch岷 l瓢峄g, hi峄噓 qu岷, gi谩 r岷.

T岷 c么ng ty Thu岷璶 Ph谩t ch煤ng t么i chuy锚n cung c岷 c谩c lo岷 m谩y b啤m n瓢峄沜 ch铆nh h茫ng gi谩 t峄憈 nh岷 th峄 tr瓢峄漬g. 膼i k猫m theo 膽贸 l脿 c谩c d峄媍h v峄 l岷痯 膽岷穞 m谩y b啤m t岷 nh脿. D峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m t岷 nh脿 ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng kh岷痯 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai.

膼岷穋 bi峄噒 膽峄慽 v峄沬 kh谩c h脿ng 膽ang sinh s峄憂g l脿m vi峄嘽 t岷 qu岷璶 6 c岷 l岷痯 膽岷穞, s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m. H茫y li锚n h峄 ngay 膽岷縩 Thu岷璶 Ph谩t 膽峄 ch煤ng t么i c峄 nh芒n vi锚n 膽岷縩 t岷璶 n啤i t瓢 v岷 v脿 h峄 tr峄 b岷 mi峄卬 ph铆.

V峄沬 phong th谩i l脿m vi峄嘽 chuy锚n nghi峄噋, nhanh ch贸ng, c岷﹏ th岷璶. Ch煤ng t么i s岷 ti岷縩 h脿nh ki峄僲 tra m谩y b啤m tr瓢峄沜 膽峄 n岷痬 r玫 t矛nh h矛nh v脿 th么ng b谩o cho kh谩ch h脿ng. Ti岷縫 膽岷縩 ch煤ng t么i b谩o gi谩 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m ph霉 h峄. Cam k岷縯 lu么n mang 膽岷縩 m峄ヽ gi谩 t峄憈 nh岷 cho kh谩ch h脿ng.

Th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 6 c峄 Thu岷璶 Ph谩t nh岷璶 s峄璦 ch峄痑 t峄 chi ti岷縯 nh峄 nh岷. S峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 d芒n d峄g t岷 qu岷璶 6. D峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m c么ng nghi峄噋 峄 qu岷璶 6. L岷痯 膽岷穞, s峄璦 ch峄痑, thay th岷 linh ki峄噉 m谩y b啤m ch铆nh h茫ng gi谩 c岷 ph岷 ch膬ng.

D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 7

C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t xin h芒n h岷h gi峄沬 thi峄噓 膽岷縩 qu媒 kh谩ch h脿ng d峄媍h v峄 l岷痯 膽岷穞 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 7. D峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 7 chuy锚n nghi峄噋, ch岷 l瓢峄g, gi谩 r岷. D峄媍h v峄 ki峄僲 tra, b岷 d瓢峄g, v峄 sinh m谩y b啤m 膽峄媙h k峄 t岷 qu岷璶 7.

膼贸 l脿 c谩c d峄媍h v峄 m谩y b啤m ti峄噉 铆ch m脿 Thu岷璶 Ph谩t ph峄 v峄 ri锚ng cho kh谩ch h脿ng trong qu岷璶 7. V峄沬 膽峄檌 ng农 k峄 thu岷璽 vi锚n, th峄 s峄璦 m谩y b啤m qu岷璶 7 d峄搃 d脿o s峄 l瓢峄g, c贸 chuy锚n m么n cao, gi脿u kinh nghi峄噈. Ch煤ng t么i cam k岷縯 s岷 tr峄 d峄﹖ 膽i峄僲 m峄峣 c膬n b峄噉h m脿 m谩y b啤m n瓢峄沜 nh脿 b岷 膽ang m岷痗 ph岷.

Nh岷璶 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m c峄 c谩c h茫ng kh谩c nhau:

 • S峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 Panasonic, Pentax, Hanil.
 • Thi c么ng s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 d芒n d峄g t岷 qu岷璶 7.
 • S峄璦 m谩y b啤m c么ng nghi峄噋 chuy锚n nghi峄噋 nhanh ch贸ng qu岷璶 7.
 • Nh岷璶 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m t膬ng 谩p, m谩y b啤m h岷 谩p.
 • S峄璦 m谩y b啤m gi岷縩g khoan, s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m 1 pha, m谩y b啤m 3 pha.
 • S峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m t岷 qu岷璶 7 theo y锚u c岷 kh谩ch h脿ng.
 • Ki峄僲 tra, b岷 d瓢峄g, thay nh峄, v峄 sinh m谩y b啤m 膽峄媙h k峄 cho kh谩ch h脿ng t岷 qu岷璶 7.

膼岷穋 bi峄噒 khi ch峄峮 d峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 7 c峄 Thu岷璶 Ph谩t. Qu媒 kh谩ch kh么ng h峄 lo s峄 th峄 l脿m 岷﹗ t岷, s峄璦 ch峄痑 cho c贸, ho岷穋 th峄 b脿y v岷 b峄噉h 膽峄 l脿m ti峄乶 kh谩ch h脿ng. V峄沬 Thu岷璶 Ph谩t, ch煤ng t么i lu么n minh b岷h m峄峣 th峄 v峄沬 kh谩ch h脿ng, s峄璦 ch峄痑 膽煤ng b峄噉h v峄沬 gi谩 c岷 r玫 r脿ng.

D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 8

膼峄 ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng t岷 qu岷璶 8 khi c贸 nhu c岷 l岷痯 膽岷穞 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜. C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t ch煤ng t么i 膽茫 cho ra 膽峄漣 d峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 8 chuy锚n nghi峄噋 鈥 nhanh ch贸ng 鈥 ti峄噉 l峄聽 gi谩 r岷.

N岷痬 b岷痶 膽瓢峄 nhu c岷 s峄 d峄g m谩y b啤m n瓢峄沜 ng脿y c脿ng cao c农ng nh瓢 c谩c 岷h h瓢峄焠g kh么ng nh峄 n岷縰 nh瓢 m谩y b啤m b峄 h瓢 h峄弉g. Do 膽贸 c么ng ty ch煤ng t么i 膽茫 b峄 tr铆 膽峄檌 ng农 th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 8. 膼峄檌 ng农 th峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m d峄搃 d脿o s峄 l瓢峄g, 膽瓢峄 trang b峄 c么ng c峄 hi峄噉 膽岷 nh岷. Sau khi nh岷璶 膽瓢峄 y锚u c岷 c峄 kh谩ch h脿ng, ch煤ng t么i s岷 膽岷縩 t岷璶 n啤i ki峄僲 tra v脿 x峄 l媒 tri峄噒 膽峄.

D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 8 uy t铆n gi谩 r岷 chuy锚n:

 • S峄璦 ch峄痑 c谩c lo岷 m谩y b啤m n瓢峄沜 c峄 c谩c h茫ng kh谩c nhau.
 • S峄璦 m谩y b啤m Panasonic, Pentax, Hanil.
 • Thi c么ng s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m l芒u ng脿y kh么ng ho岷 膽峄檔g.
 • S峄璦 m谩y b啤m ch岷 nh瓢ng kh么ng l锚n n瓢峄沜 hay n瓢峄沜 y岷縰.
 • Chuy锚n nh岷璶 s峄璦 ch峄痑 c谩c lo岷 m谩y b啤m n瓢峄沜 co gia 膽矛nh, c么ng nghi峄噋.
 • Nh岷璶 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m t膬ng 谩p, h岷 谩p c峄 c谩c h茫ng kh谩c nhau.
 • B岷 d瓢峄g, v峄 sinh, thay nh峄泃 膽峄媙h k峄 cho m谩y b啤m n瓢峄沜.

D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 9

C谩c s峄 c峄 k峄 thu岷璽, c谩c h瓢 h峄弉g v峄 m谩y b啤m n瓢峄沜 l脿 膽i峄乽 kh么ng th峄 tr谩nh kh峄廼. 膼峄 x峄 l媒 nhanh ch贸ng v脿 d峄﹖ 膽i峄僲 t矛nh tr岷g n脿y, b岷 c岷 t矛m 膽岷縩 膽啤n v峄 chuy锚n s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m uy t铆n.

N岷縰 b岷 膽ang t矛m ki岷縩 c么ng ty l岷痯 膽岷穞 s峄璦 m谩y b啤m chuy锚n nghi峄噋 gi谩 r岷 t岷 qu岷璶 9. V岷瓂 t岷 sao kh么ng li锚n h峄 ngay 膽岷縩 c么ng ty Thu岷璶 Ph谩t. Ch煤ng t么i l脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽啤n v峄 s峄璦 m谩y b啤m uy t铆n h脿ng 膽岷 t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai.

Tr锚n 膽峄媋 b脿n qu岷璶 9, ch煤ng t么i 膽茫 c贸 chi nh谩nh ri锚ng v峄沬 膽峄檌 ng农 k峄 thu岷璽 vi锚n, th峄 l岷痯 膽岷穞, th峄 s峄璦 m谩y b啤m qu岷璶 9 chuy锚n nghi峄噋. Ch煤ng t么i lu么n s岷祅 s脿ng ti岷縫 nh岷璶 th么ng tin c峄 kh谩ch h脿ng. Sau 膽贸 c峄 th峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 9 膽岷縩 tr峄眂 ti岷縫 h峄 tr峄 ki峄僲 tra v脿 s峄璦 ch峄痑 膽煤ng b峄噉h.

T岷 c岷 th峄 l岷痯 膽岷穞 v脿 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 c峄 Thu岷璶 Ph谩t. 膼峄乽 膽茫 qua 膽脿o t岷 chuy锚n m么n b脿i b岷, l脿nh ngh峄, d峄搃 d脿o kinh聽 nghi峄噈. B锚n c岷h 膽贸, h峄 膽瓢峄 trang b峄 c么ng c峄 hi峄噉 膽岷, m谩y m贸c ti锚n ti岷縩 nh岷 膽峄 vi峄嘽 s峄璦 ch峄痑 di峄卬 ra thu岷璶 l峄, nhanh ch贸ng, 膽岷 hi峄噓 qu岷 cao.

V岷瓂 c貌n ch岷 ch峄 g矛 m脿 kh么ng g峄峣 ngay cho c么ng ty l岷痯 膽岷穞 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m Thu岷璶 Ph谩t. B岷 s岷 膽瓢峄 t瓢 v岷 b谩o gi谩 mi峄卬 ph铆 v脿 h峄 tr峄 k峄 thu岷璽 t岷 nh脿.

D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 10

Qu岷璶 10 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g khu v峄眂 膽么ng d芒n c瓢 v脿 c谩c c么ng ty, c峄璦 h脿ng, c峄璦 hi峄噓, c谩c 膽啤n v峄 kinh doanh nh岷 t岷 TPHCM. V脿 nhu c岷 s峄 d峄g m谩y b啤m n瓢峄沜 c农ng r岷 nhi峄乽 t岷 膽芒y. T峄 膽贸 c谩c d峄媍h v峄 l岷痯 膽岷穞 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 10 c农ng 膽瓢峄 r岷 nhi峄乽 ng瓢峄漣 t矛m ki岷縨.

膼峄 gi煤p b岷 ch峄峮 l峄盿 膽煤ng 膽啤n v峄 l岷痯 膽岷穞 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m uy t铆n, 膽岷 b岷 ch岷 l瓢峄g, gi谩 c岷 ph岷 ch膬ng. Ch煤ng t么i xin gi峄沬 thi峄噓 膽岷縩 qu媒 kh谩ch d峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 10 c峄 Thu岷璶 Ph谩t.

D峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 qu岷璶 10 v峄沬 膽峄檌 ng农 nh芒n vi锚n k峄 thu岷璽 d峄搃 d脿o kinh nghi峄噈. 膼峄檌 ng农 th峄 l岷痯 膽岷穞 m谩y b啤m, th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 tay ngh峄 gi峄廼, nhi峄噒 t矛nh, kh茅o l茅o. H峄 s岷 膽岷縩 t岷璶 nh脿 膽峄 h峄 tr峄 ki峄僲 tra v脿 b谩o gi谩 mi峄卬 ph铆. Sau 膽贸 n岷縰 kh谩ch h脿ng 膽峄搉g 媒, th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 ch煤ng t么i s岷 ti岷縩 h脿nh s峄璦 ch峄痑 nhanh ch贸ng, x峄 l媒 tri峄噒 膽峄.

C谩c l媒 do b岷 n锚n ch峄峮 d峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 10 ch煤ng t么i:

 1. T瓢 v岷 nhi峄噒 t矛nh mi峄卬 ph铆.
 2. Th峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m chuy锚n nghi峄噋 膽岷縩 t岷璶 n啤i ch峄 sau 15 ph煤t.
 3. Ch煤ng t么i 膽岷 t瓢 m谩y m贸c thi岷縯 b峄 hi峄噉 膽岷 膽峄 vi峄嘽 s峄璦 ch峄痑 di峄卬 ra nhanh ch贸ng.
 4. C么ng ty cho kh谩ch h脿ng m瓢峄 m谩y b啤m s峄 d峄g t岷 trong khi s峄璦 ch峄痑, b岷 h脿nh.
 5. Chi ph铆 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 ti岷縯 ki峄噈 h啤n r岷 nhi峄乽 so v峄沬 c谩c 膽啤n v峄 kh谩c.

D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 11

V峄沬 kinh nghi峄噈 h啤n 10 n膬m trong l末nh v峄眂 l岷痯 膽岷穞, s峄璦 ch峄痑 c谩c lo岷 m谩y b啤m n瓢峄沜. C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t s岷 n锚u ra c谩c nguy锚n nh芒n khi岷縩 cho m谩y b啤m c峄 b岷 kh么ng l锚n n瓢峄沜:

 • Do ngu峄搉 膽i峄噉 y岷縰, kh么ng 峄昻 膽峄媙h.
 • Kh么ng s峄 d峄g 膽煤ng ch岷 b啤m
 • M谩y b啤m n瓢峄沜 kh么ng c贸 n瓢峄沜 m峄搃 xem th峄 con kh么ng hay 膽茫 b峄 m岷.
 • C贸 th峄 l脿 do van m峄檛 chi峄乽 膽瓢峄漬g 峄憂g h煤t kh么ng 膽瓢峄 k铆n. M峄梚 l岷 b啤m ph岷 m峄搃 n瓢峄沜, t峄憂 c么ng s峄ヽ v脿 m岷 nhi峄乽 th峄漣 gian.
 • Do c谩c thi岷縯 k岷 v脿 b峄 tr铆 膽瓢峄漬g 峄憂g sai. 膼瓢峄漬g 峄憂g qu谩 cao so v峄沬 m峄眂 n瓢峄沜 c岷 b啤m, khi 膽贸 m谩y b啤m c峄 b岷 lu么n b峄 kh么, kh么ng h煤t 膽瓢峄 n瓢峄沜 g芒y ra ch谩y m谩y.
 • M峄眂 n瓢峄沜 qu谩 s芒u hay x岷 ra hi峄噉 t瓢峄g kh铆 x芒m th峄眂.
 • M谩y b啤m n瓢峄沜 b峄 h峄弉g ho岷穋 c谩nh b啤m b峄 g茫y ho岷穋 ch谩y 膽峄檔g c啤.
 • Do m谩y b啤m n瓢峄沜 膽ang b峄 t岷痗. B岷 c贸 th峄 ki峄僲 tra xem c贸 r谩c hay v岷璽 n脿o r啤i v脿o m谩y b啤m kh么ng.

=>N岷縰 m谩y b啤m n瓢峄沜 nh脿 b岷 g岷穚 s峄 c峄 nh瓢 tr锚n. 膼峄玭g qu谩 lo l岷痭g m脿 h茫y li锚n h峄 tr峄眂 ti岷縫 膽岷縩 d峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 11 c峄 Thu岷璶 Ph谩t nh茅. Ch煤ng t么i l脿 膽啤n v峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m uy t铆n, chuy锚n nghi峄噋, c贸 th芒m ni锚n l芒u n膬m. Ch煤ng t么i c贸 膽峄檌 ng农 th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿聽qu岷璶聽 11 d峄搃 d脿o s峄 l瓢峄g v脿 kinh nghi峄噈 lu么n s岷祅 s脿ng 膽峄搉g h脿nh c霉ng b岷.

D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 12

Nhu c岷 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 ng脿y c脿ng gia t膬ng. Do 膽贸 膽峄 膽谩p 峄﹏g theo kh谩ch h脿ng, c么ng ty Thu岷璶 Ph谩t ch煤ng t么i 膽茫 cho ra 膽峄漣 d峄媍h v峄 l岷痯 膽岷穞 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m kh岷痯 TPHCM. Trong 膽贸 d峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 12 gi谩 r岷 ph峄 v峄 cho kh谩ch h脿ng t岷 qu岷璶 n脿y.

T岷 膽芒y ch煤ng t么i c贸 chi nh谩nh 膽岷 膽峄 trang thi岷縯 b峄 hi峄噉 膽岷, 膽峄檌 ng农 th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 12 chuy锚n nghi峄噋. Ch煤ng t么i lu么n s岷祅 s脿ng ti岷縫 nh岷璶 m峄峣 y锚u c岷 v脿 膽岷縩 t岷璶 n啤i h峄 tr峄 t岷璶 t矛nh.

L峄 铆ch c峄 kh谩ch h脿ng khi ch峄峮 th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 12:

 • Ti岷縫 nh岷璶 th么ng tin kh谩ch h脿ng c岷 s峄璦 m谩y b啤m nhanh ch贸ng.
 • L脿m vi峄嘽 chuy锚n nghi峄噋, nhanh g峄峮 l岷.
 • Th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 12 c贸 m岷穞 t岷璶 n啤i ch峄 sau 15 ph煤t.
 • H峄 tr峄 ki峄僲 tra l峄梚 c峄 膽峄檔g c啤 m谩y b啤m v脿 th么ng b谩o cho kh谩ch h脿ng.
 • C么ng ty lu么n s峄 d峄g linh ki峄噉 ch铆nh h茫ng v峄沬 gi谩 t峄憈 nh岷 d脿nh ri锚ng cho kh谩ch h脿ng.
 • Qu媒 kh谩ch 膽瓢峄 c么ng ty 瓢u ti锚n b谩o gi谩 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 12 gi谩 r岷 h岷 d岷玭.
 • Ch岷 膽峄 b岷 h脿nh s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m t峄 6 th谩ng 膽岷縩 12 th谩ng.

D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 Th峄 膼峄ヽ

聽C么ng ty s峄璦 m谩y b啤m Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n cung c岷 d峄媍h v峄 l岷痯 膽岷穞 m谩y b啤m ch铆nh h茫ng gi谩 r岷. D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 Th峄 膼峄ヽ chuy锚n nghi峄噋, ch岷 l瓢峄g, gi谩 r岷 h岷 d岷玭.

Th峄 l岷痯 膽岷穞 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 Th峄 膼峄ヽ chuy锚n nghi峄噋 nh岷璶 s峄璦 ch峄痑 c谩c h瓢 h峄弉g sau 膽芒y:

 • S峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m ch岷 nh瓢ng kh么ng l锚n n瓢峄沜 hay l锚n n瓢峄沜 y岷縰.
 • D峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 c谩c lo岷 m谩y b啤m gia 膽矛nh, d芒n d峄g, c么ng nghi峄噋.
 • Chuy锚n s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m t膬ng 谩p, 膽岷﹜ 谩p, h岷 谩p, m谩y b啤m 1 pha, m谩y b啤m 3 pha.
 • S峄璦 m谩y b啤m b峄 ch谩y, kh茅t, qu岷 l岷 d芒y cho motor m谩y b啤m n瓢峄沜.
 • Nh岷璶 s峄璦 m谩y b啤m kh么ng ch岷, m谩y b啤m k锚u l峄沶 c贸 m霉i kh茅t.
 • Th峄 s峄璦 m谩y b啤m 谩p b峄 nh岷 谩p li锚n t峄, m岷 谩p, b峄 ch岷璸 膽i峄噉.
 • Thi c么ng s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 h峄弉g t峄, m谩y b啤m h峄弉g c谩nh n瓢峄沜, h峄弉g v貌ng bi.
 • V峄 sinh m谩y b啤m 膽峄媙h k峄, thay nh峄泃 cho m谩y b啤m n瓢峄沜.
 • S峄璦 ch峄痑 c谩c l峄梚 m谩y b啤m n瓢峄沜 tri峄噒 膽峄.
 • D峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m theo y锚u c岷 kh谩ch h脿ng t岷 qu岷璶 Th峄 膼峄ヽ.

H茫y g峄峣 ngay cho th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 Th峄 膼峄ヽ uy t铆n 膽峄 膽瓢峄 h峄 tr峄 nhanh ch贸ng nh茅.

D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 B矛nh Th岷h

C么ng ty l岷痯 膽岷穞 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n cung c岷 d峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 B矛nh Th岷h gi谩 r岷. Ch煤ng t么i lu么n 膽瓢a ra gi岷 ph谩p kh岷痗 ph峄 nhanh ch贸ng, tri峄噒 膽峄, gi谩 c岷 ph岷 ch膬ng.

漂u 膽i峄僲 n峄昳 b岷璽 c峄 d峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 B矛nh Th岷h:

 • 膼峄檌 ng农 k峄 thu岷璽 vi锚n, th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 B矛nh Th岷h. 膼茫 膽瓢峄 膽脿o t岷 chuy锚n m么n b岷 b岷 峄 c谩c tr瓢啤ng trung c岷, cao 膽岷硁g chuy锚n nghi峄噋.
 • K峄 thu岷璽 vi锚n, th峄 l岷痯 膽岷穞 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 膽峄乽 c贸 h峄 s啤 l媒 l峄媍h r玫 r脿ng. 膼岷 b岷 an to脿n, y锚n t芒m cho gia 膽矛nh b岷.
 • T岷 c岷 nh芒n vi锚n c峄 Thu岷璶 Ph谩t 膽岷縩 膽峄乽 c贸 m岷穞 膽峄搉g ph峄 in logo v脿 t锚n c么ng ty Thu岷璶 Ph谩t.
 • M岷g l瓢峄沬 d峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 ph峄 v峄 r峄檔g kh岷痯 c谩c qu岷璶 TPHCM.
 • Ch煤ng t么i trang b峄 m谩y m贸c, c么ng c峄 s峄璦 m谩y b啤m hi峄噉 膽岷.
 • Quy tr矛nh s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m di峄卬 ra nhanh ch贸ng, thu岷璶 l峄, 膽岷 b岷 an to脿n.
 • Khi th峄眂 hi峄噉 xong 膽峄乽 c贸 phi岷縰 thu cho kh谩ch h脿ng, c贸 xu岷 h贸a 膽啤n 膽峄 cho kh谩ch h脿ng.
 • Ch岷 膽峄 b岷 h脿nh h岷 d岷玭 t峄 6 th谩ng 膽岷縩 12 th谩ng.
 • Kh谩ch h脿ng kh么ng h脿i l貌ng v峄 phong c谩ch l脿m vi峄嘽, ph峄 c峄 c峄 nh芒n vi锚n. Qu媒 kh谩ch ho脿n to脿n c贸 th峄 ph岷 h峄搃 v峄 v膬n ph貌ng.

D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶

膼峄檌 ng农 th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶 c峄 Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n nh岷璶:

 • S峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 1 pha, 3 pha kh么ng v脿o 膽i峄噉, kh么ng ho岷 膽峄檔g.
 • Nh岷璶 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m h峄弉g t峄, h峄弉g c谩nh n瓢峄沜, h峄弉g v貌ng bi.
 • Chuy锚n nh岷璶 s峄璦 m谩y b啤m gia 膽矛nh, m谩y b啤m 谩p l峄眂, m谩y b啤m t膬ng 谩p, m谩y b啤m c么ng nghi峄噋.
 • Thi c么ng s峄璦 m谩y b啤m ch岷 ph谩t sinh ti岷縩g 峄搉 v脿 k锚u l峄沶.
 • X峄 l媒 m谩y b啤m ch岷 c贸 ti岷縩g 峄搉 v脿 k锚u to.
 • S峄璦 m谩y b啤m 谩p b峄 h峄弉g r啤, h峄弉g le.
 • D峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 b峄 h峄弉g bi, h峄弉g ph峄憈.
 • Thi c么ng s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m t膬ng 谩p v脿 ch芒n kh么ng c峄 c谩c h茫ng nh瓢 pentax, hanil, panasonic.
 • S峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m c贸 m霉i kh茅t, ch岷 k锚u g岷眓.
 • D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m khi 膽峄檔g c啤 b啤m n瓢峄沜 quay ch岷璵 v脿 n瓢峄沜 ra y岷縰.
 • S峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m c谩c h茫ng tr锚n th峄 tr瓢峄漬g, nhanh ch贸ng, ti峄噉 l峄, gi谩 r岷.
 • Nh岷璶 thay th岷 linh ki峄噉 ch铆nh h茫ng m谩y b啤m n瓢峄沜 gi谩 t峄憈 nh岷.
 • V峄 sinh m谩y b啤m, thay nh峄泃 膽峄媙h k峄 cho m谩y b啤m.

Th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶 lu么n s岷祅 s脿ng ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng. H茫y g峄峣 ngay cho ch煤ng t么i 膽峄 膽瓢峄 t瓢 v岷 t岷璶 t矛nh. Ch煤ng t么i s岷 h峄 tr峄 b岷 ki峄僲 tra v脿 kh岷痗 ph峄 s峄 c峄 nhanh ch贸ng. 膼岷穋 bi峄噒 b岷 kh么ng c岷 ph岷 lo ng岷 v峄 v岷 膽峄 gi谩 c岷 v矛 ch煤ng t么i lu么n mang 膽岷縩 gi谩 t峄憈 nh岷 cho kh谩ch h脿ng.

D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 T芒n B矛nh

C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n nh岷璶 s峄璦 ch峄痑 c谩c lo岷 m谩y b啤m n瓢峄沜 d霉ng cho gia 膽矛nh v脿 c么ng nghi峄噋. Ngo脿i ra ch煤ng t么i c貌n nh岷璶 ph芒n ph峄慽 c谩c lo岷 m谩y b啤m d芒n d峄g v脿 cao c岷 cho gia 膽矛nh v脿 c么ng nghi峄噋. C谩c s岷 ph岷﹎ ch煤ng t么i mang 膽岷縩 cho kh谩ch h脿ng 膽峄乽 ch铆nh h茫ng, gi谩 c岷 t峄憈 nh岷.

V峄沬 膽峄檌 ng农 nh芒n vi锚n chuy锚n nghi峄噋, l脿nh ngh峄, nhi峄噒 t矛nh ch煤ng t么i tin c岷痗 mang 膽岷縩 s峄 h脿i l貌ng tuy峄噒 膽峄慽 cho kh谩ch h脿ng. 膼岷縩 v峄沬 Thu岷璶 ph谩t, qu媒 kh谩ch ho脿n to脿n y锚n t芒m v峄 ch岷 l瓢峄g v脿 gi谩 c岷.

膼i峄僲 n峄昳 b岷璽 c峄 d峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 T芒n B矛nh:

 • Qu媒 kh谩ch kh么ng c岷 ph岷 tr岷 b岷 c峄 chi ph铆 n脿o khi kh么ng s峄璦 ch峄痑.
 • Ch煤ng t么i thay th岷 linh ki峄噉 ch铆nh h茫ng v脿 b谩o gi谩 tr瓢峄沜 khi l岷痯 膽岷穞.
 • T岷 c岷 linh ki峄噉 thay th岷 khi s峄璦 m谩y b啤m 膽峄乽 膽瓢峄 b岷 h脿nh t峄 1 th谩ng 膽岷縩 12 th谩ng 膽煤ng theo quy 膽峄媙h c峄 nh脿 s岷 xu岷.
 • C谩c h岷g m峄 s峄璦 m谩y b啤m聽膽瓢峄 c么ng ty b岷 h脿nh t峄 3 th谩ng 膽岷縩 6 th谩ng.
 • C么ng ty cam k岷縯 ho脿n ti峄乶 100% n岷縰 nh瓢 kh谩ch h脿ng kh么ng 瓢ng 媒 v峄 d峄媍h v峄 t岷 膽芒y.
 • Th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 T芒n B矛nh 24/7 b岷 c峄 khi n脿o c贸 y锚u c岷.
 • Chi ph铆 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m l脿 ti岷縯 ki峄噈 h啤n r岷 nhi峄乽 so v峄沬 c谩c 膽啤n v峄 kh谩c.

Gi峄 膽芒y m谩y b啤m n瓢峄沜 h瓢 h峄弉g, tr峄 tr岷穋 k峄 thu岷璽 kh么ng c貌n c啤 h峄檌 膽e d峄峚 cu峄檆 s峄憂g gia 膽矛nh b岷 n峄痑. Ch峄 c岷 b岷 nh岷 m谩y l锚n v脿 li锚n h峄 膽岷縩 Thu岷璶 Ph谩t l脿 s岷 c贸 ngay 膽峄檌 ng农 k峄 thu岷璽 vi锚n chuy锚n nghi峄噋 膽岷縩 h峄 tr峄 t岷璶 t矛nh.

D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 T芒n Ph煤

M谩y b啤m n瓢峄沜 膽瓢峄 xem l脿 ng瓢峄漣 b岷 膽峄搉g h脿nh c霉ng c谩c gia 膽矛nh. Tuy nhi锚n khi n贸 g岷穚 s峄 c峄, tr峄 tr岷穋 k峄 thu岷璽 v岷玭 mang 膽岷縩 nhi峄乽 phi峄乶 to谩i cho ng瓢峄漣 s峄 d峄g. N岷縰 b岷 nh岷璶 th岷 m谩y b啤m n瓢峄沜 nh脿 m矛nh g岷穚 c谩c v岷 膽峄 sau 膽芒y h茫y g峄峣 ngay cho th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 T芒n Ph煤 nh茅.

 • M谩y b啤m n瓢峄沜 ch岷 nh瓢ng n瓢峄沜 l岷 kh么ng l锚n b峄搉.
 • M谩y b啤m b峄 h瓢 v脿 ch谩y t峄.
 • Thi岷縯 b峄 m谩y b啤m k锚u to do h峄弉g v貌ng bi v脿 b岷 膽岷.
 • M谩y b啤m n瓢峄沜 b峄 h峄弉g c谩nh qu岷.
 • Phao c啤 m谩y b啤m ho岷穋 phao 膽i峄噉 b峄 h峄弉g.
 • M谩y b啤m gi岷縩g khoa gia 膽矛nh v岷玭 ho岷 膽峄檔g nh瓢ng kh么ng b啤m n瓢峄沜 l锚n.
 • Chi岷縞 m谩y b啤m 膽茫 qu谩 c农 k峄, s峄 d峄g l芒u ng脿y m脿 kh么ng 膽瓢峄 ch膬m s贸c, b岷 qu岷 膽煤ng c谩ch.
 • M谩y b啤m b峄 ch谩y, ph岷 qu岷 l岷 d芒y 膽峄搉g.
 • C谩c ngu峄搉 膽i峄噉 c峄 m谩y b峄 h峄弉g.
 • M谩y b啤m n瓢峄沜 b峄 h峄弉g b岷 膽脿n, v貌ng bi b峄 b峄.
 • Chi岷縞 m谩y b啤m n瓢峄沜 b峄 h峄弉g phao c啤, ph峄弉g phao 膽i峄噉 v脿 c岷 thay th岷 c谩i m峄沬.

Khi b岷 kh峄焛 膽峄檔g m谩y l锚n th矛 m谩y n贸ng, m谩y ch岷 m峄檛 l谩t sau th矛 r岷 n贸ng v脿 c贸 m霉i kh茅t. V岷 膽峄 峄 膽芒y l脿 m谩y c贸 th峄 s岷痯 ch谩y, m谩y b峄 ch岷璸 膽i峄噉. T峄憈 nh岷 b岷 n锚n t岷痶 m谩y v脿 g峄峣 th峄 s峄璦 m谩y b啤m chuy锚n nghi峄噋 膽岷縩 ki峄僲 tra v脿 x峄 l媒 nhanh ch贸ng.

H茫y li锚n h峄 ngay cho th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 T芒n Ph煤 TPHCM 膽峄 ch煤ng t么i c贸 c啤 h峄檌 gi煤p b岷 ki峄僲 tra v脿 x峄 l媒 tri峄噒 膽峄 c谩c s峄 c峄 c峄 m谩y b啤m n瓢峄沜 nh脿 b岷 nh茅.

D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 B矛nh T芒n

M谩y b啤m n瓢峄沜 nh脿 b岷 b峄 h瓢 h峄弉g nh瓢ng b岷 kh么ng bi岷縯 x峄 l媒 nh瓢 th岷 n脿o. 膼峄玭g ch岷 ch峄 m脿 h茫y g峄峣 ngay cho th峄 chuy锚n s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 qu岷璶 B矛nh T芒n.

N岷痬 b岷痶 膽瓢峄 nhu c岷 c岷 b岷 d瓢峄g, s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 c峄 kh谩ch h脿ng ng脿y c脿ng gia t膬ng. Do 膽贸 c么ng ty Thu岷璶 Ph谩t 膽茫 cung c岷 膽峄檌 ng农 k峄 thu岷璽 vi锚n, th峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 d峄搃 d脿o kinh nghi峄噈, c贸 chuy锚n m么n cao. H峄 lu么n s岷祅 s脿ng ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng khi nh岷璶 膽瓢峄 y锚u c岷.

Quy tr矛nh d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 B矛nh T芒n:

 • Kh谩ch h脿ng li锚n h峄 膽岷縩 Thu岷璶 Ph谩t.
 • 膼峄檌 ng农 t瓢 v岷 ti岷縫 nh岷璶 th么ng tin v脿 h峄 tr峄 ban 膽岷 mi峄卬 ph铆.
 • T矛m hi峄僽 k峄 c脿ng c谩c nguy锚n nh芒n l脿m cho m谩y b啤m h瓢 h峄弉g.
 • 膼峄檌 ng农 k峄 thu岷璽 vi锚n chuy锚n nghi峄噋 膽岷縩 t岷璶 n啤i ki峄僲 tra, t瓢 v岷, v脿 b谩o gi谩.
 • Th峄 s峄璦 m谩y b啤m ti岷縩 h脿nh th峄眂 hi峄噉 theo 膽煤ng h峄 膽峄搉g.
 • T瓢 v岷 kh谩ch h脿ng s峄 d峄g 膽煤ng c谩ch v脿 t瓢 v岷 b岷 h脿nh s岷 ph岷﹎ sau khi s峄璦 ch峄痑.

D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 G貌 V岷

Hi峄噉 nay h岷 h岷縯 c谩c gia 膽矛nh 膽峄乽 trang b峄 cho m矛nh m峄檛 m谩y b啤m n瓢峄沜 ho岷穋 nhi峄乽 h啤n. Ngo脿i ra m谩y b啤m n瓢峄沜 c貌n 膽瓢峄 s峄 d峄g t岷 c谩c khu c么ng nghi峄噋, nh脿 m谩y, x铆 nghi峄噋, tr瓢峄漬g h峄峜, b峄噉h vi峄噉, c么ng tr矛nh x芒y d峄眓g,鈥ua 膽贸 ta th岷 膽瓢峄 t岷 quan tr峄峮g c峄 thi岷縯 b峄 n脿y 膽峄慽 v峄沬 cu峄檆 s峄憂g sinh ho岷, l脿m vi峄嘽 v脿 kinh doanh c峄 con ng瓢峄漣.

Nh瓢ng m谩y b啤m n瓢峄沜 ho岷 膽峄檔g th峄漣 gian d脿i kh么ng th峄 n脿o tr谩nh kh峄廼 x岷 ra h瓢 h峄弉g. M谩y b啤m ph谩t sinh nhi峄乽 s峄 c峄 khi岷縩 b岷 kh么ng bi岷縯 c谩ch s峄璦 ch峄痑 nh瓢 th岷 n脿o. V矛 vi峄嘽 ki峄僲 tra, b岷 d瓢峄g, s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 膽貌i h峄廼 ng瓢峄漣 ph岷 c贸 ki岷縩 th峄ヽ c啤 b岷 v峄 chi ti岷縯 m谩y b啤m. Ph岷 bi岷縯 c谩ch th谩o l岷痯 m谩y b啤m v脿 nh岷璶 ra 膽瓢峄 c谩c nguy锚n nh芒n c农ng nh瓢 t矛nh tr岷g th峄眂 t岷.

Do 膽贸 膽峄 ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian, b岷 h茫y li锚n h峄 ngay cho 膽啤n v峄 s峄璦 ch峄痑 chuy锚n nghi峄噋 膽峄 h峄 tr峄 b岷 x峄 l媒. V脿 c么ng ty Thu岷璶 Ph谩t ch煤ng t么i lu么n c贸 膽峄檌 ng农 k峄 thu岷璽, th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 kh岷痯 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai.

峄 m峄梚 qu岷璶 th脿nh, ch煤ng t么i lu么n c贸 th峄 s峄璦 m谩y b啤m chuy锚n nghi峄噋 lu么n s岷祅 s脿ng h峄 tr峄 kh谩ch h脿ng b岷 c峄 khi n脿o. N岷縰 nh瓢 b岷 膽ang s峄憂g t岷 qu岷璶 G貌 V岷 v脿 c岷 s峄璦 m谩y b啤m. V岷瓂 c貌n ch岷 ch峄 g矛 m脿 kh么ng nh岷 m谩y l锚n g峄峣 ngay cho Thu岷璶 Ph谩t. 膼峄檌 th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 G貌 V岷 chuy锚n nghi峄噋 ch煤ng t么i s岷 膽岷縩 tr峄眂 ti岷縫 ki峄僲 tra v脿 x峄 l媒 tri峄噒 膽峄.

D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 Nh脿 B猫

M谩y b啤m n瓢峄沜 b峄 h瓢 h峄弉g l脿m cho cu峄檆 s峄憂g sinh ho岷 gia 膽矛nh b岷 膽岷 l峄檔. G芒y ra nhi峄乽 phi峄乶 to谩i cho m峄峣 ng瓢峄漣. L脿m 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 qu谩 tr矛nh l脿m vi峄嘽, s岷 xu岷, kinh doanh c峄 c谩c doanh nghi峄噋.

Gi岷 ph谩p t峄憈 nh岷 l煤c n脿y l脿 b岷 n锚n g峄峣 tr峄眂 ti岷縫 膽岷縩 c谩c 膽啤n v峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m chuy锚n nghi峄噋. B岷 c贸 th峄 g峄峣 膽岷縩 c么ng ty Thu岷璶 Ph谩t. 膼啤n v峄 c贸 kinh nghi峄噈 l芒u n膬m trong l岷痯 膽岷穞, s峄璦 ch峄痑 c谩c lo岷 m谩y b啤m n瓢峄沜.

T岷 khu v峄眂 Nh脿 B猫, c么ng ty 膽茫 b峄 tr铆 膽峄檌 ng农 th峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 chuy锚n nghi峄噋 峄 Nh脿 B猫 . 膼峄 ti岷縫 c岷璶 v脿 h峄 tr峄 kh谩ch h脿ng nhanh ch贸ng. Th峄 s峄璦 m谩y b啤m c峄 ch煤ng t么i 膽峄乽 l脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 c贸 chuy锚n m么n cao, tay ngh峄 gi峄廼. Nhi峄乽 n膬m kinh nghi峄噈, 膽瓢峄 trang b峄 c么ng c峄 hi峄噉 膽岷.

Ch煤ng t么i 膽岷 b岷 v峄 th峄漣 gian b岷痶 膽岷 s峄璦 m谩y b啤m. Ngo脿i ra ch煤ng t么i c貌n 膽岷 b岷 th峄漣 gian s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m nhanh nh岷. C么ng ty cam k岷縯 kh么ng l脿m 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 sinh ho岷 gia 膽矛nh v脿 c谩c ho岷 膽峄檔g l脿m vi峄嘽, kinh doanh c峄 b岷.

H茫y 膽峄 cho th峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 峄 Nh脿 B猫 ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng 24/7.聽

D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 H贸c M么n

C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n cung c岷 d峄媍h v峄 l岷痯 膽岷穞 m谩y b啤m n瓢峄沜, s峄璦 m谩y b啤m t岷 nh脿 kh岷痯 khu v峄眂 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai. Ch煤ng t么i quy t峄 膽峄檌 ng农 k峄 thu岷璽 vi锚n, th峄 l岷痯 膽岷穞, th峄 s峄璦 m谩y b啤m chuy锚n nghi峄噋, l脿nh ngh峄, d峄搃 d脿o kinh nghi峄噈.

峄 m峄梚 khu v峄眂 trong TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai. Ch煤ng t么i 膽峄乽 c贸 膽峄檌 th峄 l岷痯 膽岷穞 s峄璦 m谩y b啤m chuy锚n nghi峄噋. 膼峄 ti岷縫 c岷璶 v脿 ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng t峄憈 nh岷.

T岷 khu v峄眂 H贸c M么n, qu媒 kh谩ch c岷 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜. H茫y g峄峣 ngay cho Thu岷璶 Ph谩t nh茅. Ch煤ng t么i s岷 c峄 nh芒n vi锚n 膽岷縩 tr峄眂 ti岷縫 kh岷 s谩t v脿 s峄璦 ch峄痑 nhanh ch贸ng.

Th峄 l岷痯 膽岷穞 s峄璦 m谩y b啤m 峄 H贸c M么n ch煤ng t么i nh岷璶 l脿m:

 • S峄璦 m谩y b啤m ch岷 kh么ng l锚n n瓢峄沜.
 • Chuy锚n s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m ch岷 k锚u g岷眓 v脿 c贸 m霉i kh茅t.
 • X峄 l媒 s峄璦 m谩y b啤m ch岷 c贸 ti岷縩g 峄搉 v脿 k锚u to.
 • S峄璦 m谩y b啤m c贸 ch岷 nghe ti岷縩 n瓢峄沜 ch岷 kh么ng 膽峄乽 v脿 c贸 hi峄噉 t瓢峄g b峄 gi岷璽.
 • D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m b峄 ch谩y 膽峄檔g c啤.
 • Chuy锚n s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 c贸 hi峄噉 t瓢峄g 膽贸ng 膽i峄噉 cho m谩y b啤m ch岷.
 • X峄 l媒 s峄璦 m谩y b啤m b峄 ch谩y 膽峄檔g c啤.
 • Thi c么ng s峄璦 m谩y b啤m c贸 膽峄檔g c啤 b峄 r貌 r峄 膽i峄噉 ra v峄 m谩y.
 • S峄璦 m谩y b啤m 膽茫 c贸 膽i峄噉 nh瓢ng m谩y kh么ng ho岷 膽峄檔g.
 • Kh岷痗 ph峄 m谩y b啤m n瓢峄沜 kh么ng v脿o 膽i峄噉.
 • X峄 l媒 s峄璦 m谩y b啤m ch岷 kh么ng ng岷痶, h峄弉g phao 膽i峄噉, phao c啤.
 • Chuy锚n s峄璦 m谩y b啤m b峄 h峄弉g van 1 chi峄乽, h峄弉g r啤 鈥搇e.
 • Nh岷璶 s峄璦 m谩y b啤m b峄 h峄弉g b岷 膽岷, h峄弉g c谩nh qu岷, ph峄憈 ch岷璶.
 • L岷痯 膽岷穞 phao c啤, phao 膽i峄噉 cho m谩y b啤m n瓢峄沜.

D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 C峄 Chi

L脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽啤n v峄 膽i 膽岷 trong l末nh v峄眂 l岷痯 膽岷穞 s峄璦 ch峄痑 膽i峄噉 n瓢峄沜 t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai. V峄沬 膽峄檌 ng农 th峄 l岷痯 膽岷穞 v脿 s峄璦 ch峄痑 l脿nh ngh峄, tay ngh峄 cao. Ch煤ng t么i cam k岷縯 kh岷痗 ph峄 m峄峣 s峄 c峄 m脿 m谩y b啤m n瓢峄沜 nh脿 b岷 g岷穚 ph岷.

Hi峄噉 nay ch煤ng t么i 膽茫 m峄 r峄檔g quy m么 d峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m聽kh岷痯 TPHCM, trong 膽贸 c贸 峄 C峄 Chi. V峄沬 m峄 膽铆ch ph峄 v峄 v脿 h峄 tr峄 kh谩ch h脿ng t岷 C峄 Chi nhanh nh岷. Trong l末nh v峄眂 l岷痯 膽岷穞 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜.

B岷眓g t岷 c岷 c峄 g岷痭g v脿 n峄 l峄眂 kh么ng ng峄玭g. Thu岷璶 Ph谩t lu么n mong mu峄憂 mang 膽岷縩 cho kh谩ch h脿ng nh峄痭g d峄媍h v峄 ch岷 l瓢峄g v脿 chuy锚n nghi峄噋 nh岷. T岷璸 th峄 th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 C峄 Chi ch煤ng t么i cam k岷縯:

 1. Kh岷痗 ph峄 nhanh ch贸ng v脿 tri峄噒 膽峄 m峄峣 s峄 c峄, h瓢 h峄弉g m谩y b啤m n瓢峄沜 nh脿 b岷 g岷穚 ph岷.
 2. H峄 tr峄 thay th岷 linh ki峄噉 m谩y b啤m ch铆nh h茫ng v脿 c贸 ch岷 膽峄 b岷 h脿nh ri锚ng.
 3. B谩o gi谩 r玫 r脿ng v脿 minh b岷h cho kh谩ch h脿ng.
 4. C贸 h贸a 膽啤n VAT n岷縰 kh谩ch h脿ng c贸 y锚u c岷.
 5. T岷 c岷 h岷g m峄 s峄璦 ch峄痑, thay th岷 linh ki峄噉 膽峄乽 膽瓢峄 b岷 h脿nh t峄 3 th谩ng 膽岷縩 12 th谩ng.

Th么ng tin li锚n h峄 t峄沬 Thu岷璶 Ph谩t

 • N岷縰 b岷 膽ang c贸 nhu c岷 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 nhanh th矛 h茫y nhanh tay li锚n h峄 v峄沬 Thu岷璶 Ph谩t 膽峄 膽瓢峄 h峄 tr峄 t峄憈 nh岷. Hotline 08.3590.4625 c峄 ch煤ng t么i. Lu么n s岷祅 s脿ng ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng m峄峣 l煤c m峄峣 n啤i.聽
 • Ngo脿i d峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 ch煤ng t么i c貌n cung c岷 nhi峄乽 d峄媍h v峄 kh谩c nh瓢. D峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑, c岷 t岷 nh脿 峄, d峄媍h v峄 s啤n nh脿, l脿m t瓢峄漬g th岷h cao,… Cung c岷 to脿n di峄噉 t峄昻g th峄 膽峄 膽岷 b岷 cho s峄 ho岷 膽峄檔g, sinh ho岷 b矛nh th瓢峄漬g c峄 m峄檛 c膬n nh脿.聽
 • V峄沬 kinh nghi峄噈 v脿 uy t铆n c峄 m矛nh, Thu岷璶 Ph谩t t峄 h脿o l脿 膽啤n v峄 h脿ng 膽岷 trong l末nh v峄眂. Cung c岷 v脿 mang 膽岷縩 nh峄痭g gi谩 tr峄 t峄憈 nh岷 cho kh谩ch h脿ng. Thu岷璶 Ph谩t 膽茫 v脿 膽ang x芒y d峄眓g th脿nh c么ng h矛nh 岷h. V脿 v峄 th岷 c峄 m矛nh tr锚n th峄 tr瓢峄漬g c农ng nh瓢 trong l貌ng kh谩ch h脿ng.

Th么ng Tin Li锚n H峄 Th峄 S峄璦 M谩y B啤m:

Logo x芒y d峄眓g thu岷璶 ph谩t

5/5 - (3 b矛nh ch峄峮)

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

D峄媍h v峄 th峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 T芒n Ph煤 D峄媍h v峄 th峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 T芒n Ph煤 uy t铆n
D峄媍h v峄 th峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 T芒n Ph煤 - Chuy锚n nh岷璶 thi c么ng, s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 Uy tin - Gi谩 r岷 t岷 TPHCM
D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶 D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶
D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶 CHUY脢N NGHI峄哖 - UY T脥N - GI脕 H峄 L脻. G峄峣 ngay 0835.497.318 膽峄 膽瓢峄 h峄 tr峄 nh茅!
D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n nh岷璶 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 G貌 V岷 D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n nh岷璶 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 G貌 V岷
D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n nh岷璶 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 G貌 V岷 - H峄 tr峄 nhanh ch贸ng - L脿m vi峄嘽 hi峄噓 qu岷 - Chi ph铆 si锚u ti岷縯 ki峄噈 t岷 TPHCM
Th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 B矛nh Th岷h Th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 B矛nh Th岷h uy t铆n
Th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 B矛nh Th岷h - D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 24/24, d峄媍h v峄 Uy t铆n, Gi谩 r岷, B岷 h脿nh d脿i h岷 t岷 TPHCM