Tuyển dụng kỹ sư xây dựng Tuyển dụng kỹ sư xây dựng
Tuyển dụng kỹ sư xây dựng có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa nhà, sơn sửa nhà, sửa chữa điện nước, chống thấm dột