D峄媍h v峄 th峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 T芒n Ph煤 uy t铆n

M谩y b啤m n瓢峄沜 l脿 m峄檛 thi岷縯 b峄 m谩y m贸c chuy锚n d峄g kh么ng th峄 thi岷縰 trong m峄梚 h峄 gia 膽矛nh. Ng脿y nay, t峄 th脿nh th峄 cho 膽岷縩 n么ng th么n m峄梚 m峄檛 gia 膽矛nh 膽峄乽 lu么n trang b峄 cho m矛nh m峄檛 chi岷縞 m谩y b啤m. Th么ng qua 膽贸, ch煤ng ta c贸 th峄 hi峄僽 t岷 quan tr峄峮g c峄 m谩y b啤m trong 膽峄漣 s峄憂g t峄 sinh ho岷 cho 膽岷縩 s岷 xu岷. V岷瓂 khi m谩y b啤m b峄 h峄弉g ch煤ng ta ph岷 x峄 l媒 nh瓢 th岷 n脿o 膽峄 kh么ng g芒y gi谩n 膽o岷 sinh ho岷. L煤c n脿y, b岷 h茫y g峄峣 ngay cho d峄媍h v峄 th峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 T芒n Ph煤. Th么ng qua HOTLINE 0835.497.318 膽峄 膽瓢峄 膽峄檌 ng农 th峄 s峄璦 m谩y b啤m chuy锚n nghi峄噋 ch膬m s贸c k峄媝 th峄漣. B岷 c岷 t矛m 膽啤n v峄 s峄璦 m谩y b啤m uy t铆n – gi谩 r岷, v岷瓂 th矛 h茫y l瓢u nhanh s峄 hotline c峄 Thu岷璶 Ph谩t l岷 nh茅!

D峄媍h V峄 Th峄 S峄璦 Ch峄痑 M谩y B啤m N瓢峄沜 T岷 Qu岷璶 T芒n Ph煤

S峄 h峄痷 膽峄檌 ng农 th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 gi脿u kinh nghi峄噈, l脿m vi峄嘽 t岷璶 t矛nh, chu 膽谩o. 膼岷穋 bi峄噒 c贸 T脗M trong c么ng vi峄嘽, lu么n 膽岷穞 kh谩ch h脿ng l锚n h脿ng 膽岷. 膼峄 c贸 膽瓢峄 hi峄噓 qu岷 s峄璦 ch峄痑 t峄憈 nh岷 Thu岷璶 Ph谩t c貌n trang b峄 h峄 th峄憂g m谩y m贸c chuy锚n d峄g. Ch铆nh nh峄 v岷瓂 m脿 Thu岷璶 Ph谩t t峄 tin c贸 th峄 gi煤p b岷 kh岷痗 ph峄 tri峄噒 膽峄 c谩c s峄 c峄 sau 膽芒y:

 1. S峄璦 m谩y b啤m b峄 ch岷 ch谩y 膽峄檔g c啤 m谩y.
 2. S峄璦 m谩y b啤m khi 膽ang ch岷 膽峄檔g c啤 膽i峄噉 sinh nhi峄噒 膽峄 cao.
 3. S峄璦 m谩y b啤m c贸 膽i峄噉 c岷 v脿o nh瓢ng m谩y kh么ng ho岷 膽峄檔g.
 4. S峄璦 m谩y b啤m r貌 膽i峄噉 ra ngo脿i.
 5. S峄璦 m谩y b啤m kh么ng v脿o 膽i峄噉.
 6. S峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 b峄 k岷箃
 7. S峄璦 m谩y b啤m kh么ng l锚n n瓢峄沜
 8. S峄璦 m谩y b啤m h峄弉g phao c啤
 9. S峄璦 m谩y b啤m h峄弉g phao 膽i峄噉.
 10. S峄璦 m谩y b啤m h峄弉g van m峄檛 chi峄乽.
 11. S峄璦 r啤 le b啤m t膬ng 谩p.
 12. S峄璦 m谩y b啤m y岷縰, kh么ng l锚n n瓢峄沜
 13. S峄璦 m谩y b啤m b峄 m岷 谩p.
 14. S峄璦 m谩y b啤m g茫y c谩nh qu岷
 15. S峄璦 m谩y b啤m ch谩y 膽峄檔g c啤
 16. S峄璦 t峄 m谩y b啤m, v貌ng bi
 17. S峄璦 m谩y b啤m ba pha c谩c lo岷.

=> Ngo脿i ra Thu岷璶 Ph谩t c貌n nh岷璶 s峄璦 ch峄痑 膽i峄噉 n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 T芒n Ph煤 n贸i ri锚ng c农ng nh瓢 t岷 c岷 c谩c qu岷璶 huy峄噉 thu峄檆 TPHCM n贸i chung.

D峄媍h v峄 th峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 T芒n Ph煤

D峄媍h v峄 th峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 T芒n Ph煤

Quy Tr矛nh G峄峣 Th峄 S峄璦 Ch峄痑 M谩y B啤m N瓢峄沜 T岷 Qu岷璶 T芒n Ph煤

鉃 Nh岷璶 y锚u c岷 t峄 kh谩ch h脿ng

 • Kh谩ch h脿ng li锚n h峄 膽岷縩 k峄 thu岷璽 vi锚n th么ng qua Hotline 0835.497.318 c峄 c么ng ty.
 • N岷痬 b岷痶 to脿n b峄 th么ng tin y锚u c岷, nhu c岷 s峄 d峄g d峄媍h v峄.
 • C峄 th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 Qu岷璶 T芒n Ph煤 膽岷縩 膽峄媋 膽i峄僲 c岷 thi岷縯.

鉃 Ki峄僲 tra t矛nh tr岷g m谩y

 • Th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 Qu岷璶 T芒n Ph煤 nhanh ch贸ng cho m谩y ch岷 th峄.
 • Nhanh ch贸ng th么ng b谩o nh峄痭g l峄梚 m脿 m谩y 膽ang g岷穚 ph岷.
 • Cung c岷 m峄ヽ gi谩 chi ti岷縯 c谩c d峄媍h v峄 khi s峄璦 ch峄痑, thay th岷 c谩c linh ph峄 ki峄噉.

鉃 Ti岷縩 h脿nh s峄璦 b啤m n瓢峄沜

 • Kh谩ch h脿ng 膽峄搉g 媒 v峄沬 m峄ヽ ph铆 th峄 膽瓢a ra, ti岷縩 h脿nh l脿m vi峄嘽 ngay l岷璸 t峄ヽ.
 • S峄 d峄g 膽岷 膽峄 m谩y m贸c, trang thi岷縯 b峄 c岷 thi岷縯.
 • Trong tr瓢峄漬g h峄 m谩y c峄 b岷 h瓢 h峄弉g qu谩 n岷穘g, th峄 s峄璦 ch峄痑 s岷 ti岷縩 h脿nh 膽瓢a m谩y v峄 c么ng ty. 膼峄搉g th峄漣 s岷 vi岷縯 gi岷 h岷筺 giao s岷 ph岷﹎.

鉃 B脿n giao s岷 ph岷﹎

 • Qu谩 tr矛nh kh岷痗 ph峄 m谩y b啤m b峄 h峄弉g k岷縯 th煤c. Th峄 nhanh ch贸ng d峄峮 d岷筽 v峄 sinh s岷h s岷 khu v峄眂 th峄眂 hi峄噉.
 • Cho m谩y ch岷 th峄 v脿 xem t矛nh tr岷g ho岷 膽峄檔g c峄 m谩y 膽茫 峄昻 膽峄媙h ch瓢a.
 • B谩o c谩o chi ti岷縯 k岷縯 qu岷 s峄璦 ch峄痑 膽岷 膽瓢峄 cho kh谩ch 膽瓢峄 bi岷縯.
 • B脿n giao s岷 ph岷﹎, xu岷 phi岷縰 thanh to谩n v脿 d谩n nh茫n b岷 h脿nh.

V矛 Sao B岷 N锚n Ch峄峮 Th峄 S峄璦 Ch峄痑 M谩y B啤m N瓢峄沜 T岷 Qu岷璶 T芒n Ph煤?

 1. Th峄 d脿y d岷穘 kinh nghi峄噈, 膽茫 膽瓢峄 膽脿o t岷 b脿i b岷 nghi峄噋 v峄 qua c谩c tr瓢峄漬g l峄沺.聽
 2. Phong th谩i l脿m vi峄嘽 chuy锚n nghi峄噋, nhi峄噒 t矛nh, c贸 tr谩ch nhi峄噈 cao trong c么ng vi峄嘽.
 3. H峄 th峄憂g m谩y m贸c chuy锚n d峄g, trang thi岷縯 b峄 hi峄噉 膽岷, ti锚n ti岷縩 nh岷 hi峄噉 nay.
 4. Cam k岷縯 ch峄 s峄 d峄g h脿ng ch铆nh h茫ng, c贸 ngu峄搉 g峄慶 xu岷 x峄 r玫 r脿ng. N贸i kh么ng v峄沬 h脿ng gi岷 h脿ng nh谩i h脿ng k茅m ch岷 l瓢峄g.
 5. Ch岷 膽峄 b岷 h脿nh d脿i h岷, uy t铆n ch峄 c岷 kh谩ch h脿ng y锚u c岷 th峄 s岷 nhanh ch贸ng h峄 tr峄.
 6. Chi ph铆 si锚u ti岷縯 ki峄噈, gi谩 r岷 kh么ng 膽峄搉g ngh末a v峄沬 ch岷 l瓢峄g k茅m.
 7. 膼岷 b岷 膽岷 y锚u c岷, l脿m h脿i l貌ng kh谩ch h脿ng m峄沬 thu ph铆 d峄媍h v峄…

B岷g Gi谩 D峄媍h V峄 Th峄 S峄璦 M谩y B啤m N瓢峄沜 T岷 Qu岷璶 T芒n Ph煤

STT

H岷燦G M峄 THI C脭NG 膼茽N GI脕/VND GHI CH脷
1 S峄璦 m谩y b啤m t膬ng 谩p b峄 h峄弉g r啤 le 250.000 – 350.000

T霉y theo hi峄噓 m谩y b啤m

2

S峄璦 m谩y b啤m t膬ng 谩p b峄 h瓢 b矛nh 谩p 280.000
3 S峄璦 m谩y b啤m t膬ng 谩p b峄 h瓢 van 01 chi峄乽

250.000

4

S峄璦 m谩y b啤m h煤t ch芒n kh么ng b峄 h峄弉g ph峄泃 250.000 – 350.000 T霉y c么ng su岷 m谩y
5 S峄璦 m谩y b啤m ly t芒m b峄 h峄弉g ph峄泃 300.000 – 450.000

T霉y c么ng su岷 m谩y

6

S峄璦 m谩y b啤m h煤t ch芒n kh么ng b峄 ch谩y 膽峄檔g c啤 450.000 – 1.000.000 T霉y c么ng su岷 m谩y
7 S峄璦 m谩y b啤m ly t芒m b峄 ch谩y 膽峄檔g c啤 550.000 – 1.100.000

T霉y c么ng su岷 m谩y

8

S峄璦 m谩y b啤m h煤t ch芒n kh么ng b峄 h峄弉g t峄 膽峄 250.000 – 450.000 T霉y c么ng su岷 m谩y
9 S峄璦 m谩y b啤m ly t芒m b峄 h峄弉g t峄 膽峄 300.000 – 450.000

T霉y c么ng su岷 m谩y

10

S峄璦 m谩y b啤m b峄 t峄 n瓢峄沜 150.000
11 S峄璦 m谩y b啤m h煤t ch芒n kh么ng b峄 h峄弉g c谩nh b啤m 250.000 – 550.000

T霉y c么ng su岷 m谩y

12

S峄璦 m谩y b啤m ly t芒m b峄 h峄弉g c谩nh b啤m 350.000 – 550.000 T霉y c么ng su岷 m谩y
13 S峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 b峄 膽峄﹖ d芒y 膽i峄噉 ngu峄搉 l锚n phao 200.000 – 500.000

Gi谩 ch瓢a bao v岷璽 t瓢 v脿 ph峄 thu峄檆 v脿o 膽峄媋 h矛nh thi c么ng

 

5/5 - (2 b矛nh ch峄峮)

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 tphcm D峄媍h v峄 th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 TPHCM cam k岷縯 gi谩 r岷
B岷 膽ang t矛m th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 nhanh nh岷. Thu岷璶 Ph谩t cung c岷 d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 TPHCM c贸 nhi峄乽 n膬m kinh nghi峄噈
D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶 D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶
D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶 CHUY脢N NGHI峄哖 - UY T脥N - GI脕 H峄 L脻. G峄峣 ngay 0835.497.318 膽峄 膽瓢峄 h峄 tr峄 nh茅!
D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n nh岷璶 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 G貌 V岷 D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n nh岷璶 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 G貌 V岷
D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n nh岷璶 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 G貌 V岷 - H峄 tr峄 nhanh ch贸ng - L脿m vi峄嘽 hi峄噓 qu岷 - Chi ph铆 si锚u ti岷縯 ki峄噈 t岷 TPHCM
Th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 B矛nh Th岷h Th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 B矛nh Th岷h uy t铆n
Th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 B矛nh Th岷h - D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 24/24, d峄媍h v峄 Uy t铆n, Gi谩 r岷, B岷 h脿nh d脿i h岷 t岷 TPHCM