D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶

M谩y b啤m n瓢峄沜 b峄 h峄弉g l脿 v岷 膽峄 nh峄ヽ nh峄慽 g芒y 膽au 膽岷 kh谩 nhi峄乽 cho c谩c h峄 gia 膽矛nh. 膼岷穋 bi峄噒 l脿 c谩c doanh nghi峄噋 kinh doanh, nh脿 m谩y s岷 xu岷鈥 膼i峄乽 n脿y g芒y 岷h h瓢峄焠g r岷 l峄沶 膽岷縩 膽峄漣 s峄憂g, g芒y gi谩n 膽o岷 c谩c ho岷 膽峄檔g kinh doanh. Ch铆nh v矛 v岷瓂, b岷 c岷 g峄峣 ngay d峄媍h v峄 th峄 chuy锚n s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶 膽峄 膽瓢峄 x峄 l媒 k峄媝 th峄漣. T岷 膽芒y, Thu岷璶 Ph谩t c贸 膽峄檌 ng农 th峄 s峄璦 m谩y b啤m kh么ng ch峄 l脿m vi峄嘽 t岷 Ph煤 Nhu岷璶. M脿 Thu岷璶 Ph谩t c貌n cung c岷 d峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m t岷 TP. H峄 Ch铆 Minh, B矛nh D瓢啤ng, Bi锚n H貌a, V农ng T脿u, 膼峄搉g Nai v脿 c谩c t峄塶h ph铆a Nam. Nh峄 v岷瓂, t岷 b岷 c峄 n啤i 膽芒u ch峄 c岷 b岷 y锚u c岷 ch煤ng t么i s岷 nhanh ch贸ng c贸 m岷穞.聽

Nhu C岷 S峄 D峄g D峄媍h V峄 Th峄 Chuy锚n S峄璦 M谩y B啤m N瓢峄沜 T岷 Nh脿 Qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶

 • S峄璦 m谩y b啤m b峄 r貌 膽i峄噉, m谩y b峄 ch岷璸 膽i峄噉
 • S峄璦 m谩y b啤m r貌 r峄 n瓢峄沜
 • S峄璦 m谩y b啤m ch岷 b矛nh th瓢峄漬g nh瓢ng n瓢峄沜 l岷 kh么ng l锚n b峄搉
 • S峄璦 m谩y b啤m g芒y ti岷縩g g岷眓 l峄沶 khi 膽ang ch岷
 • S峄璦 m谩y b啤m k锚u to m脿 m谩y kh么ng ch岷
 • S峄璦 m谩y b啤m n贸ng b岷 th瓢峄漬g
 • S峄璦 m谩y b啤m k岷箃 v貌ng bi
 • S峄璦 m谩y b啤m ch谩y t峄 膽i峄噉
 • S峄璦 v貌ng 膽峄噈 ph峄泃 h瓢 h峄弉g
 • S峄璦 v貌ng bi b峄 h瓢 h峄弉g
 • S峄璦 m谩y b峄 ch岷 ch谩y cu峄檔 kh峄焛 膽峄檔g t峄
 • S峄璦 膽瓢峄漬g 峄憂g n瓢峄沜 & co b峄 h峄
 • S峄璦 m谩y b啤m c贸 m霉i kh茅t
 • S峄璦 m谩y b啤m ch岷 kh么ng ng岷痶
 • S峄璦 m谩y b啤m h峄弉g r啤 le
 • S峄璦 m谩y b啤m h峄弉g phao 膽i峄噉
 • S峄璦 m谩y b啤m l峄g ch芒n b啤m
 • S峄璦 m谩y b啤m b峄 m岷 pha
 • S峄璦 m谩y b啤m b峄 ch谩y kh茅t
 • S峄璦 m谩y b啤m g茫y c谩nh qu岷
 • Nh岷璶 l岷痯 膽岷穞 m谩y b啤m ch铆nh h茫ng

漂u 膼i峄僲 C峄 Th峄 Chuy锚n S峄璦 M谩y B啤m N瓢峄沜 T岷 Nh脿 Qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶

鉃 S峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 nhanh t岷 nh脿 24/7 l脿 膽啤n v峄 膽茫 c贸 nhi峄乽 n膬m kinh nghi峄噈 th峄眂 ti峄卬 trong l末nh v峄眂 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜.

鉃 C么ng ty Thu岷璶 ph谩t ph峄 v峄 h脿ng tr膬m ngh矛n 膽峄慽 t瓢峄g kh谩ch h脿ng m峄梚 n膬m t岷 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶. Lu么n 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng t铆n nhi峄噈, 膽谩nh gi谩 cao v峄 chi ph铆 c农ng nh瓢 ch岷 l瓢峄g d峄媍h v峄.

鉃 膼峄檌 th峄 thi c么ng chuy锚n nghi峄噋, phong th谩i l脿m vi峄嘽 nhi峄噒 t矛nh, lu么n t岷璶 t芒m v峄沬 c么ng vi峄嘽. Thu岷璶 Ph谩t cam k岷縯 mang 膽岷縩 ch岷 l瓢峄g d峄媍h v峄 ti岷縯 ki峄噈 nh岷 cho qu媒 kh谩ch h脿ng.

鉃 Ph峄 v峄 24/7, t峄 th峄 2 膽岷縩 ch峄 nh岷璽, t岷 c岷 c谩c ng脿y l峄 t岷縯. Ch峄 c岷 g峄峣 膽岷縩 hotline, 20 ph煤t sau s岷 c贸 th峄 膽岷縩 nh脿 kh岷 s谩t v脿 b谩o gi谩 mi峄卬 ph铆.

鉃 B岷 h脿nh ch岷 l瓢峄g c霉ng v峄沬 k峄 thu岷璽 l芒u d脿i. Hi峄噉 t岷, m谩y b啤m n瓢峄沜 Thu岷璶 Ph谩t cung c岷 s岷 膽瓢峄 b岷 h脿nh d脿i h岷 t峄 1 n膬m tr峄 l锚n.

鉃 Chi ph铆 lu么n c岷h tranh nh岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g, Thu岷璶 Ph谩t lu么n c峄 g岷痭g 膽瓢a ra b谩o gi谩 t峄憈 nh岷 膽峄 h峄 tr峄 kinh t岷 cho m峄峣 gia 膽矛nh.

D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶

D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶

鉃 Qu媒 kh谩ch h脿ng 膽ang g岷穚 v岷 膽峄 khi s峄 d峄g m谩y b啤m n瓢峄沜. B岷 c岷 t矛m 膽峄媋 ch峄 鈥渟峄璦 m谩y b啤m qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶 uy t铆n v脿 chuy锚n nghi峄噋鈥. H茫y g峄峣 cho Thu岷璶 Ph谩t 膽峄 膽瓢峄 h峄 tr峄 d峄媍h v峄 t峄憈 nh岷, v峄沬 chi ph铆 v么 c霉ng 瓢u 膽茫i. Li锚n h峄 qua s峄 膽i峄噉 tho岷 0835.497.318 膽峄 膽瓢峄 ph峄 v峄 nh茅!

Quy Tr矛nh Y锚u C岷 Th峄 Chuy锚n S峄璦 M谩y B啤m T岷 Nh脿 Qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶

 • Kh谩ch h脿ng g峄峣 膽i峄噉 膽岷縩 Thu岷璶 Ph谩t 膽峄 y锚u c岷 s峄 d峄g d峄媍h v峄 th峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶.
 • K峄 thu岷璽 vi锚n s峄璦 m谩y b啤m 膽岷縩 t岷璶 nh脿 膽峄 ki峄僲 tra t矛nh tr岷g m谩y mi峄卬 ph铆. 膼瓢a ra b谩o gi谩 ni锚m y岷縯 c峄 Thu岷璶 Ph谩t tr瓢峄沜 khi ti岷縩 h脿nh th峄眂 hi峄噉.
 • Hai b锚n th峄憂g nh岷 ch峄峮 ra ph瓢啤ng 谩n kh岷痗 ph峄, m峄ヽ ph铆 ni锚m y岷縯 sau 膽贸 b岷痶 膽岷 ti岷縩 h脿nh th峄眂 hi峄噉 s峄璦 ch峄痑 m谩y.
 • C么ng vi峄嘽 ho脿n t岷, kh谩ch h脿ng s岷 c霉ng th峄 s峄璦 m谩y b啤m ti岷縩 h脿nh ki峄僲 tra ch岷 l瓢峄g c么ng vi峄嘽.
 • B脿n giao s岷 ph岷﹎ 膽岷 chu岷﹏, xu岷 h贸a 膽啤n thanh to谩n, d谩n nh茫n b岷 h脿nh.
 • Ti岷縫 nh岷璶 c谩c 膽贸ng g贸p c农ng nh瓢 媒 ki岷縩 c峄 qu媒 kh谩ch h脿ng 膽峄慽 v峄沬 d峄媍h v峄 th峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶 c峄 Thu岷璶 Ph谩t.

B岷g B谩o Gi谩 D峄媍h V峄 Th峄 Chuy锚n S峄璦 M谩y B啤m T岷 Nh脿 Qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶聽

STT

H岷燦G M峄 S峄珹 CH峄瓵 C脭NG SU岷 (W) 膼茽N GI脕 (VND)
1 S峄璦 m谩y b啤m h煤t ch芒n kh么ng h峄弉g do k岷箃 c谩nh qu岷 100 鈥 550W

T峄 180.000

2

X峄 l媒 t矛nh tr岷g m谩y b啤m n瓢峄沜 ly t芒m b峄 k岷箃 c谩nh qu岷 350 鈥 750W T峄 250.000
3 S峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 b峄 l峄梚 phao 膽i峄噉 350 鈥 750W

T峄 150.000

4

S峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 b峄 膽峄﹖ 膽瓢峄漬g d芒y 膽i峄噉 n峄慽 phao 膽i峄噉 350 鈥 750W T峄 200.000 鈥 500.000
5 S峄璦 m谩y b啤m h煤t ch芒n kh么ng b峄 h峄弉g bi 100 鈥 150W

200 鈥 250W

350 鈥 550W

T峄 300.000

T峄 380.000

T峄 480.000

6

S峄璦 m谩y b啤m ly t芒m b峄 h峄弉g bi 350 鈥 750W

1000 鈥 1500W

T峄 320.000

T峄 450.000

7 X峄 l媒 hi峄噉 t瓢峄g m谩y b啤m h煤t ch芒n kh么ng b峄 ch岷 ch谩y 膽峄檔g c啤 100 鈥 150W

200 鈥 250W

300 鈥 450W

T峄 450.000 鈥 650.000

T峄 650.000 鈥 850.000

T峄 850.000 鈥 1.000.000

8

S峄璦 m谩y b啤m ly t芒m b峄 ch岷 ch谩y 膽峄檔g c啤 350 鈥 750W

1000000W

T峄 500.000 鈥 750.000

T峄 850.000 鈥 1.050.000

9 S峄璦 m谩y b啤m h煤t ch芒n kh么ng l峄梚 t峄 膽峄 100 鈥 150W

200 鈥 250W

300 鈥 350W

450 鈥 550W

T峄 250.000

T峄 300.000

T峄 350.000

T峄 450.000

10

S峄璦 m谩y b啤m ly t芒m l峄梚 t峄 膽峄 350 鈥 750W

1000000W

T峄 300.000

T峄 450.000

 

Rate this post

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

D峄媍h v峄 th峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 T芒n Ph煤 D峄媍h v峄 th峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 T芒n Ph煤 uy t铆n
D峄媍h v峄 th峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 T芒n Ph煤 - Chuy锚n nh岷璶 thi c么ng, s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 Uy tin - Gi谩 r岷 t岷 TPHCM
th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 tphcm D峄媍h v峄 th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 TPHCM cam k岷縯 gi谩 r岷
B岷 膽ang t矛m th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 nhanh nh岷. Thu岷璶 Ph谩t cung c岷 d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 TPHCM c贸 nhi峄乽 n膬m kinh nghi峄噈
D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n nh岷璶 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 G貌 V岷 D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n nh岷璶 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 G貌 V岷
D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n nh岷璶 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 G貌 V岷 - H峄 tr峄 nhanh ch贸ng - L脿m vi峄嘽 hi峄噓 qu岷 - Chi ph铆 si锚u ti岷縯 ki峄噈 t岷 TPHCM
Th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 B矛nh Th岷h Th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 B矛nh Th岷h uy t铆n
Th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 B矛nh Th岷h - D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 24/24, d峄媍h v峄 Uy t铆n, Gi谩 r岷, B岷 h脿nh d脿i h岷 t岷 TPHCM