D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n nh岷璶 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 G貌 V岷

C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t h芒n h岷h ph峄 v峄 Qu媒 kh谩ch h脿ng d峄媍h v峄 th峄 chuy锚n nh岷璶 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 G貌 V岷. Cam k岷縯 UY T脥N – CHUY脢N NGHI峄哖 – HI峄哢 QU岷 – GI脕 H峄 L脻. Thu岷璶 Ph谩t c贸 膽峄檌 ng农 th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 gi脿u kinh nghi峄噈 chuy锚n m么n. V峄沬 h峄 th峄憂g m谩y m贸c chuy锚n d峄g, trang thi岷縯 b峄 hi峄噉 膽岷 ti锚n ti岷縩 nh岷 hi峄噉 nay. C贸 th峄 t峄 tin gi煤p kh谩ch h脿ng gi岷 quy岷縯 d峄﹖ 膽i峄僲 m峄峣 s峄 c峄 cho d霉 l脿 m谩y b啤m hay v岷 膽峄 膽i峄噉 n瓢峄沜. V峄沬 kinh nghi峄噈 h啤n 15 n膬m l脿m vi峄嘽 trong l末nh v峄眂 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m. Do 膽贸, b岷 c贸 th峄 ho脿n to脿n an t芒m khi 膽岷穞 ni峄乵 tin n啤i ch煤ng t么i. 膼岷 b岷 Thu岷璶 Ph谩t s岷 kh么ng l脿m b岷 th岷 v峄峮g t峄 ch岷 l瓢峄g cho 膽岷縩 gi谩 c岷 d峄媍h v峄.

D峄媍h V峄 Th峄 Chuy锚n Nh岷璶 S峄璦 M谩y B啤m N瓢峄沜 T岷 Qu岷璶 G貌 V岷

V峄沬 膽峄檌 ng农 th峄 s峄璦 m谩y b啤m chuy锚n nghi峄噋, l脿m vi峄嘽 nhanh nh岷筺, nhi峄噒 t矛nh. 膼茫 t峄玭g x峄 l媒 h脿ng ngh矛n tr瓢峄漬g h峄 h瓢 h峄弉g m峄梚 n膬m. Thu岷璶 Ph谩t h芒n h岷h ph峄 v峄 Qu媒 kh谩ch h脿ng c谩c h岷g m峄 sau:

 • M谩y b啤m ch岷 kh么ng l锚n n瓢峄沜
 • M谩y b啤m b峄 ch谩y 膽峄檔g c啤聽
 • S峄璦 m谩y b啤m g茫y c谩nh qu岷
 • M谩y b啤m 膽ang ho岷 膽峄檔g t峄 nhi锚n b峄 nh岷 aptomat
 • M谩y b啤m n瓢峄沜 c贸 膽i峄噉 c岷 v脿o nh瓢ng m谩y kh么ng ch岷
 • S峄璦 t峄 m谩y b啤m, v貌ng bi
 • M谩y b啤m n瓢峄沜 kh么ng v脿o 膽i峄噉
 • S峄璦 m谩y b啤m l峄g ch芒n b啤m
 • M谩y b啤m n瓢峄沜 ch岷 li锚n t峄 m茫i kh么ng ng岷痶 do h峄弉g phao 膽i峄噉
 • M谩y b啤m t膬ng 谩p h峄弉g r啤le
 • S峄璦 m谩y b啤m g茫y c谩nh qu岷
 • S峄璦 m谩y b啤m ch岷 峄搉 k锚u r岷 to
 • S峄璦 m谩y b啤m b峄 r貌 膽i峄噉聽
 • S峄璦 m谩y b啤m b峄 m岷 谩p
 • Nh岷璶 l岷痯 phao c啤 phao 膽i峄噉
 • Nh岷璶 l岷痯 m谩y b啤m t膬ng 谩p, m谩y b啤m 膽岷﹜ cao

Cam K岷縯 C峄 D峄媍h V峄 Th峄 Chuy锚n S峄璦 M谩y B啤m N瓢峄沜 T岷 Qu岷璶 G貌 V岷

鉃 S岷祅 s脿ng ph峄 v峄 m峄峣 膽峄慽 t瓢峄g kh谩ch h脿ng c贸 y锚u c岷 24/7

鉃 Qu谩 tr矛nh ki峄僲 tra t瓢 v岷 c农ng nh瓢 b谩o gi谩 d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 ho脿n to脿n mi峄卬 ph铆

鉃 B谩o 膽煤ng nguy锚n nh芒n, b岷痶 膽煤ng b峄噉h h瓢 h峄弉g m谩y b啤m g岷穚 ph岷

鉃 Kh岷痗 ph峄 nhanh c谩c s峄 c峄 g芒y l峄梚 m峄檛 c谩ch tri峄噒 膽峄 nh岷

鉃 Linh ki峄噉 thay th岷 ch铆nh h茫ng, 膽岷 chu岷﹏ ch岷 l瓢峄g, b岷 h脿nh h岷璾 m茫i

D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n nh岷璶 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 G貌 V岷

D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n nh岷璶 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 G貌 V岷

鉃 S峄璦 ch峄痑 mi峄卬 ph铆 100% 膽峄慽 v峄沬 m谩y c貌n trong th峄漣 h岷 b岷 h脿nh m脿 g岷穚 膽煤ng h瓢 h峄弉g v峄玜 s峄璦 ch峄痑

鉃 T岷 膽芒y, Thu岷璶 Ph谩t lu么n tu芒n th峄 膽煤ng v峄沬 c谩c cam k岷縯 膽茫 n锚u. N岷縰 nh瓢 Qu媒 kh谩ch h脿ng c贸 b岷 k峄 ph岷 h峄搃 膽贸ng g贸p hay th岷痗 m岷痗 n脿o xin vui l貌ng g峄峣 膽岷縩 HOTLINE 0835.497.318. Thu岷璶 ph谩t r岷 hoan ngh锚nh nh峄痭g 媒 ki岷縩, g贸p 媒 mang t铆nh x芒y d峄眓g d峄媍h v峄 t峄 ph铆a kh谩ch h脿ng.

V矛 Sao B岷 N锚n G峄峣 Th峄 Chuy锚n Nh岷璶 S峄璦 M谩y B啤m N瓢峄沜 T岷 Qu岷璶 G貌 V岷?

_ H峄 tr峄, t瓢 v岷, kh岷 s谩t, b谩o gi谩 ho脿n to脿n mi峄卬 ph铆 cho c谩c kh谩ch h脿ng.

_ S峄 d峄g c谩c linh ph峄 ki峄噉, m谩y m贸c thay th岷, l岷痯 膽岷穞 ch铆nh h茫ng.

_ C贸 膽岷 膽峄 gi岷 t峄 b岷 h脿nh, b岷 v峄 quy峄乶 l峄, l峄 铆ch c峄 kh谩ch h脿ng.聽

_ 漂u 膽茫i 膽岷穋 bi峄噒 cho c谩c kh谩ch h脿ng s峄 d峄g nhi峄乽 d峄媍h v峄 chung.

_ C贸 m谩y b啤m d峄 ph貌ng h峄 tr峄 tr瓢峄漬g h峄 m谩y b啤m c峄 b岷 g岷穚 h瓢 h峄弉g qu谩 n岷穘g.

_ S峄 d峄g v岷璽 t瓢 t峄憈, lu么n 谩p d峄g c谩c ph瓢啤ng ph谩p thi c么ng chuy锚n nghi峄噋, hi峄噓 qu岷 cao.

_ Quy tr矛nh l脿m vi峄嘽 r玫 r脿ng, c贸 th峄 ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆 thi c么ng xu峄憂g t峄慽 膽a.

Quy Tr矛nh Y锚u C岷 Th峄 Chuy锚n Nh岷璶 S峄璦 M谩y B啤m N瓢峄沜 T岷 Qu岷璶 G貌 V岷

_ Kh谩ch h脿ng g峄峣 膽i峄噉 膽岷縩 HOTLINE 0835.497.318 膽峄 y锚u c岷 s峄 d峄g d峄媍h v峄 th峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 qu岷璶 G貌 V岷.

_ Nh芒n vi锚n CSKH h峄 tr峄 t瓢 v岷 mi峄卬 ph铆 100% c谩c s峄 c峄 m脿 kh谩ch h脿ng 膽ang g岷穚 ph岷. C农ng nh瓢 n岷痬 r玫 t矛nh tr岷g hi峄噉 t岷 c峄 m谩y.

_ 膼岷穞 l峄媍h h岷筺, 膽峄媋 膽i峄僲 c峄 th峄 c峄 th峄 膽岷縩 tr峄眂 ti岷縫 t岷 nh脿 qu媒 kh谩ch l脿m vi峄嘽.

_ T矛m hi峄僽 nguy锚n nh芒n g芒y ra s峄 c峄 h瓢 h峄弉g c峄 m谩y b啤m n瓢峄沜.

_ Nhanh ch贸ng s峄璦 ch峄痑, kh岷痗 ph峄 theo 膽煤ng quy tr矛nh, 膽煤ng k峄 thu岷璽. N岷縰 膽茫 nh岷璶 膽瓢峄 s峄 膽峄搉g 媒 t峄 kh谩ch.

_ Ki峄僲 tra, v峄 sinh m谩y m贸c c岷﹏ th岷璶, k峄 l瓢峄g tr瓢峄沜 khi b脿n giao s岷 ph岷﹎.

_ D谩n tem nh茫n b岷 h脿nh, b脿n giao s岷 ph岷﹎ 膽岷 ch岷 l瓢峄g v脿 h瓢峄沶g d岷玭 kh谩ch h脿ng h矛nh th峄ヽ thanh to谩n d峄媍h v峄.

B岷g Gi谩 D峄媍h V峄 Th峄 Chuy锚n S峄璦 M谩y B啤m N瓢峄沜 T岷 Qu岷璶 G貌 V岷

STT

H岷燦G M峄 THI C脭NG 膼茽N GI脕/VND GHI CH脷
1 S峄璦 m谩y b啤m t膬ng 谩p b峄 h峄弉g r啤 le 200.000 – 300.000

T霉y theo hi峄噓 m谩y b啤m

2

S峄璦 m谩y b啤m t膬ng 谩p b峄 h瓢 b矛nh 谩p 250.000
3 S峄璦 m谩y b啤m t膬ng 谩p b峄 h瓢 van 01 chi峄乽

200.000

4

S峄璦 m谩y b啤m h煤t ch芒n kh么ng b峄 h峄弉g ph峄泃 200.000 – 300.000 T霉y c么ng su岷 m谩y
5 S峄璦 m谩y b啤m ly t芒m b峄 h峄弉g ph峄泃 250.000 – 400.000

T霉y c么ng su岷 m谩y

6

S峄璦 m谩y b啤m h煤t ch芒n kh么ng b峄 ch谩y 膽峄檔g c啤 400.000 – 1.000.000 T霉y c么ng su岷 m谩y
7 S峄璦 m谩y b啤m ly t芒m b峄 ch谩y 膽峄檔g c啤 500.000 – 1.100.000

T霉y c么ng su岷 m谩y

8

S峄璦 m谩y b啤m h煤t ch芒n kh么ng b峄 h峄弉g t峄 膽峄 200.000 – 400.000 T霉y c么ng su岷 m谩y
9 S峄璦 m谩y b啤m ly t芒m b峄 h峄弉g t峄 膽峄 250.000 – 400.000

T霉y c么ng su岷 m谩y

10

S峄璦 m谩y b啤m b峄 t峄 n瓢峄沜 140.000
11 S峄璦 m谩y b啤m h煤t ch芒n kh么ng b峄 h峄弉g c谩nh b啤m 200.000 – 500.000

T霉y c么ng su岷 m谩y

12

S峄璦 m谩y b啤m ly t芒m b峄 h峄弉g c谩nh b啤m 300.000 – 500.000 T霉y c么ng su岷 m谩y
13 S峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 b峄 膽峄﹖ d芒y 膽i峄噉 ngu峄搉 l锚n phao 200.000 – 500.000 Gi谩 ch瓢a bao v岷璽 t瓢 v脿 ph峄 thu峄檆 v脿o 膽峄媋 h矛nh thi c么ng

 

Rate this post

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

D峄媍h v峄 th峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 T芒n Ph煤 D峄媍h v峄 th峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 T芒n Ph煤 uy t铆n
D峄媍h v峄 th峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 qu岷璶 T芒n Ph煤 - Chuy锚n nh岷璶 thi c么ng, s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 Uy tin - Gi谩 r岷 t岷 TPHCM
th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 tphcm D峄媍h v峄 th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 TPHCM cam k岷縯 gi谩 r岷
B岷 膽ang t矛m th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 nhanh nh岷. Thu岷璶 Ph谩t cung c岷 d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 TPHCM c贸 nhi峄乽 n膬m kinh nghi峄噈
D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶 D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶
D峄媍h v峄 th峄 chuy锚n s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶 CHUY脢N NGHI峄哖 - UY T脥N - GI脕 H峄 L脻. G峄峣 ngay 0835.497.318 膽峄 膽瓢峄 h峄 tr峄 nh茅!
Th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 B矛nh Th岷h Th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 B矛nh Th岷h uy t铆n
Th峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 qu岷璶 B矛nh Th岷h - D峄媍h v峄 s峄璦 m谩y b啤m n瓢峄沜 t岷 nh脿 24/24, d峄媍h v峄 Uy t铆n, Gi谩 r岷, B岷 h脿nh d脿i h岷 t岷 TPHCM