C谩ch ki峄僲 tra r貌 膽i峄噉 nh脿 & C谩ch x峄 l媒 kh岷痗 ph峄 nhanh nh岷

C谩ch ki峄僲 tra r貌 膽i峄噉 nh脿 an to脿n v脿 d峄 d脿ng. S峄 d峄g 膽i峄噉 n膬ng ng脿y nay 膽ang l脿 nhu c岷 thi岷縯 y岷縰. Kh么ng th峄 thi岷縰 trong cu峄檆 s峄憂g c农ng nh瓢 nh瓢 trong sinh ho岷 h岷眓g ng脿y. 膼i峄噉 n膬ng v脿 c谩c thi岷縯 b峄 膽i峄噉 hi峄噉 膽岷 膽瓢a con ng瓢峄漣 ti峄乶 g岷 膽岷縩 m峄檛 cu峄檆 s峄憂g ti峄噉 nghi, hi峄噉 膽岷. B岷 c贸 bi岷縯 kh么ng, tr锚n th峄眂 t岷 膽茫 x岷 ra r岷 nhi峄乽 c谩c tai n岷 th瓢啤ng t芒m. 岷h h瓢峄焠g nghi锚m tr峄峮g 膽岷縩 t脿i s岷 c农ng nh瓢 t铆nh m岷g c峄 con ng瓢峄漣. Do c谩c s峄 c峄 g芒y r貌 r峄 膽i峄噉 trong qu谩 tr矛nh t岷 膽i峄噉. V岷瓂 n锚n, t岷 c岷 ch煤ng ta s峄璦 膽i峄噉 n瓢峄沜 ph岷 ch煤 媒 n芒ng cao tinh th岷 c岷h gi谩c v脿 th岷璶 tr峄峮g tr瓢峄沜 m峄峣 d岷 hi峄噓. Cho d霉 l脿 nh峄 nh岷 nh岷眒 膽瓢a ra bi峄噉 ph谩p x峄 l媒, kh岷痗 ph峄 k峄媝 th峄漣.

Nguy锚n Nh芒n V脿 C谩ch Ki峄僲 Tra R貌 膼i峄噉 Nh脿 An To脿n Nh岷

1.Nguy锚n Nh芒n G芒y R貌 膼i峄噉 Nh脿

_ Tu峄昳 th峄 c峄 thi岷縯 b峄 膽i峄噉 s峄 d峄g ng脿y c脿ng cao th矛 nguy c啤 g芒y r貌 r峄 膽i峄噉 s岷 c脿ng l峄沶. B岷 c贸 th峄 th峄 h矛nh dung, n岷縰 m峄檛 c峄 m谩y ho岷 膽峄檔g li锚n t峄 nhi峄乽 n膬m s岷 c贸 hi峄噉 t瓢峄g hao m貌n, h峄弉g h贸c. Do 膽贸, c谩c thi岷縯 b峄 膽i峄噉 c农ng gi峄憂g nh瓢 v岷瓂, khi l脿m vi峄嘽 li锚n t峄 trong nhi峄乽 gi峄. Trong th峄漣 gian d脿i r岷 kh贸 c贸 th峄 tr谩nh 膽瓢峄 s峄 r岷 r峄卽, xu峄憂g c岷, c貌n b峄 oxy h贸a. T峄 膽贸, t峄沬 m峄檛 th峄漣 膽i峄僲 nh岷 膽峄媙h th矛 c谩c thi岷縯 b峄 膽i峄噉 n脿y s岷 xu岷 hi峄噉 d貌ng r貌 r峄.

_ B峄 tr铆 thi岷縯 b峄 膽i峄噉 qu谩 s谩t t瓢峄漬g, s谩t n啤i 膽峄 n瓢峄沜, kh么ng kh么 tho谩ng. Khi岷縩 cho thi岷縯 b峄 b峄 岷﹎ m峄慶, t峄 膽贸 d岷玭 膽岷縩 hi峄噉 t瓢峄g r貌 r峄. M峄檛 th峄漣 gian sau th矛 t矛nh tr岷g r貌 r峄 n脿y s岷 ng脿y m峄檛 n岷穘g h啤n. Khi c谩c d芒y 膽i峄噉 膽茫 xu峄憂g c岷 v脿 d岷 d岷 b峄 oxy h贸a.

_ Trong qu谩 tr矛nh s峄璦 ch峄痑, b峄 tr铆 thi岷縯 b峄, ng瓢峄漣 th峄 th谩o, l岷痯 c谩c b峄 ph岷璶 l岷 kh么ng 膽煤ng quy tr矛nh. L脿m cho k岷縯 c岷 b峄 thay 膽峄昳 v脿 g芒y ra r貌 rit 膽i峄噉.

C谩ch ki峄僲 tra r貌 膽i峄噉 nh脿

C谩ch ki峄僲 tra r貌 膽i峄噉 nh脿

_ Trong m峄檛 s峄 thi岷縯 b峄 膽茫 膽瓢峄 b峄 tr铆 b峄 ph岷璶 ch峄憂g r貌 r峄 膽i峄噉. Tuy nhi锚n, l岷 v矛 m峄檛 l媒 do n脿o 膽贸, ch煤ng 膽茫 b峄 h峄弉g/x岷 ra s峄 c峄 g芒y r貌 r峄 膽i峄噉 ra b锚n ngo脿i.

_ 膼么i khi do tay 瓢峄泃, khi ch岷 v脿o v峄 thi岷縯 b峄. Ho岷穋 do chu峄檛, c么n tr霉ng c岷痭 h峄 膽瓢峄漬g d芒y 膽i峄噉 n岷眒 trong thi岷縯 b峄 n脿y. C农ng c贸 th峄 g芒y ra t矛nh tr岷g r貌 r峄 膽i峄噉.

2.C谩ch Ki峄僲 Tra R貌 R峄 膼i峄噉 B岷眓g Ampe K矛m

B瓢峄沜 1:T岷痶 c岷 dao n啤i khu v峄眂 ngu峄搉 膽i峄噉 cung c岷. Lau ch霉i tay th岷璽 kh么 r谩o tr瓢峄沜 khi ti岷縩 h脿nh ng岷痶 ngu峄搉 膽i峄噉 nh岷眒 tr谩nh s峄 c峄 b峄 膽i峄噉 gi岷璽.

B瓢峄沜 2: R煤t t岷 c岷 m峄峣 thi岷縯 b峄 s峄 d峄g 膽i峄噉 ra kh峄廼 n啤i 峄 c岷痬 nh瓢 t峄 l岷h, m谩y gi岷穞, m谩y n贸ng l岷h, l貌 vi s贸ng鈥

B瓢峄沜 3: B岷痶 膽岷 kh峄焛 膽峄檔g m峄檛 chi岷縞 膽峄搉g h峄 d霉ng 膽峄 膽o 膽i峄噉 ampe k矛m. Ti岷縩 h脿nh, d霉ng mi峄噉g k矛m k岷筽 ch岷穞 xung quanh 膽岷 d芒y d岷玭. Vi峄嘽 n脿y gi煤p cho k岷縯 qu岷 膽瓢峄 ch铆nh x谩c. Ch煤 媒, n锚n gi峄 th岷璽 s岷h s岷, tr谩nh g芒y h瓢 h岷 cho ph岷 m岷穞 quai h脿m trong c峄 thi岷縯 b峄 膽o. L瓢u 媒, ch煤ng c岷 膽瓢峄 膽贸ng k铆n to脿n b峄 v脿 kh么ng 膽瓢峄 xu岷 hi峄噉 b岷 k峄 m峄檛 kho岷g tr峄憂g n脿o.

B瓢峄沜 4: 膼峄 ki峄僲 tra 膽瓢峄 d貌ng r貌 膽i峄噉 ti岷縫 膽岷. Ch煤ng ta h茫y ki峄僲 tra l岷 ph岷 m岷h c峄 m峄檛 pha s峄 d峄g k岷筽 pha v脿 trung t铆nh. B芒y gi峄, m谩y s岷 ph谩t hi峄噉 ra 膽瓢峄 m峄峣 d貌ng r貌 r峄 ti岷縫 膽岷. L瓢u 媒 th锚m, b岷 h茫y ki峄僲 tra 膽o岷 m岷h 3 pha 峄 xung quanh n啤i m岷h 3 pha. Nh瓢ng nh峄 ph岷 膽岷 b岷 r岷眓g d芒y trung t铆nh 膽茫 膽瓢峄 k岷筽 ch岷穞 v峄沬 d芒y d岷玭. B芒y gi峄 tr锚n m脿n h矛nh LCD c峄 m谩y 膽o ampe k矛m s岷 hi峄僴 th峄 ra 膽峄媙h m峄ヽ r貌 r峄 ti岷縫 膽岷.

3.Khi Ph谩t Hi峄噉 Ra S峄 C峄 D貌ng 膼i峄噉 B峄 R貌 R峄 Ch煤ng Ta N锚n:

  • Ng岷痶 k岷縯 n峄慽 to脿n b峄 ngu峄搉 膽i峄噉 t峄昻g, th谩o r峄漣 c谩c thi岷縯 b峄 g芒y r貌 膽i峄噉 ra n啤i h峄 th峄憂g ngu峄搉 膽i峄噉.
  • R煤t 峄 c岷痬 t岷 c岷 m峄峣 s岷 ph岷﹎ thi岷縯 b峄 s峄 d峄g 膽i峄噉 v脿 膽瓢a ch煤ng 膽岷縩 b岷璫 kh么 r谩o. N岷縰 r貌 r峄 膽i峄噉 ngay ph铆ch c岷痬, h茫y thay m峄沬 ch煤ng.
  • 膼i d茅p trong nh脿 膽峄 tr谩nh s峄 c峄 r貌 r峄 膽i峄噉 ti岷縫 膽岷 khi岷縩 ch煤ng ta b峄 gi岷璽.
  • Kh么ng 膽峄g tay v脿o c谩c thi岷縯 b峄 膽ang trong tr岷g th谩i r貌 r峄 膽i峄噉. Khi b岷痶 bu峄檆, tuy峄噒 膽峄慽 膽岷 b岷 ch芒n v脿 tay lu么n kh么 r谩o. 膼峄搉g th峄漣 s峄 d峄g c谩c d峄g c峄 b岷 h峄 s岷 gi煤p c谩ch 膽i峄噉 t峄憈 h啤n.

Xem b脿i vi岷縯 li锚n quan c谩ch ki峄僲 tra r貌 膽i峄噉 nh脿

Rate this post

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

S峄璦 ch峄痑 m谩y l峄峜 n瓢峄沜 S峄璦 ch峄痑 m谩y l峄峜 n瓢峄沜 t岷 nh脿 – M峄檛 s峄 l峄梚 th瓢峄漬g g岷穚
Chuy锚n nh岷璶 s峄璦 ch峄痑 m谩y l峄峜 n瓢峄沜 - thay th岷 linh ki峄噉 ch铆nh h茫ng Uy T铆n, Ch岷 L瓢峄g, Gi谩 H峄 L媒 t岷 TPHCM v脿 c谩c t峄塶h th脿nh ph铆a Nam!
C谩ch ki峄僲 tra ng岷痭 m岷h 膽i峄噉 C谩ch ki峄僲 tra ng岷痭 m岷h 膽i峄噉 – Nguy锚n nh芒n & c谩ch kh岷痗 ph峄
H瓢峄沶g d岷玭 c谩ch ki峄僲 tra ng岷痭 m岷h 膽i峄噉 膽煤ng k峄 thu岷璽, 膽岷 b岷 an to脿n trong qu谩 tr矛nh thi c么ng c煤ng nh瓢 trong qu谩 tr矛nh s峄 d峄g l芒u d脿i.
S峄璦 ch峄痑 膽i峄噉 gia 膽矛nh S峄璦 ch峄痑 膽i峄噉 gia 膽矛nh t岷 nh脿 cam k岷縯 gi谩 r岷 nh岷 hi峄噉 nay
Th峄 chuy锚n s峄璦 ch峄痑 膽i峄噉 gia 膽矛nh UY T脥N - CHUY脢N NGHI峄哖 - GI脕 C岷 PH岷 CH膫NG t岷 Tp. HCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai.. v脿 c谩c t峄塶h th脿nh l芒n c岷璶
Thi c么ng l岷痯 膽岷穞 s峄璦 ch峄痑 膽猫n trang tr铆 shop Thi c么ng l岷痯 膽岷穞 s峄璦 ch峄痑 膽猫n trang tr铆 shop, 膽猫n led & 膽猫n ch霉m
T岷 th峄 tr瓢峄漬g HCM, Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n nh岷璶 thi c么ng, l岷痯 膽岷穞 h峄 th峄憂g 膽猫n cho shop, c峄璦 h脿ng. Thi c么ng nhanh ch贸ng, cam k岷縯 ch岷 l瓢峄g