B谩o gi谩 r猫m c峄璦 cao c岷 膽岷筽

Nh峄痭g m岷玼 r猫m c峄璦 cao c岷 膽瓢峄 r岷 nhi峄乽 kh谩ch h脿ng l峄盿 ch峄峮. 膼啤n gi岷 v矛 m岷玼 m茫 膽岷筽, sang tr峄峮g v脿 chi ph铆 c农ng r岷 h峄 l媒. Kh谩m ph谩 ngay nh峄痭g th么ng tin xung quanh nh峄痭g m岷玼 r猫m c峄璦 t岷 b脿i vi岷縯 d瓢峄沬 膽芒y.

R猫m c峄璦 cao c岷 膽岷筽 – gi谩 r岷

Nhu c岷 s峄 d峄g r猫m c峄璦 ng脿y c脿ng cao. V峄玜 th峄 hi峄噉 膽瓢峄 phong c谩ch, th峄 hi峄噉 kh么ng gian sang tr峄峮g, v峄玜 th峄眂 hi峄噉 膽煤ng c么ng d峄g che ch岷痭 n岷痭g, 谩nh s谩ng.

C贸 nhi峄乽 lo岷 r猫m kh谩c nhau, ph霉 h峄 v峄沬 nh峄痭g nhu c岷 s峄 d峄g kh谩c nhau. 膼i峄僲 qua m峄檛 s峄 m岷玼 r猫m nh瓢 sau:

  • R猫m c峄璦 ch铆nh: K铆ch th瓢峄沜 v脿 m岷玼 m茫 c峄 r猫m c峄璦 ch铆nh s岷 c贸 nh峄痭g kh谩c bi峄噒 so v峄沬 nh峄痭g lo岷 kh谩c. 膼瓢峄 膽谩nh gi谩 r岷 cao v脿 ch煤 tr峄峮g v峄 thi岷縯 k岷.
  • R猫m c峄璦 s峄: C贸 hai lo岷 r猫m c峄璦 s峄, g峄搈 c贸 l脿 r猫m v岷 th么ng th瓢峄漬g v脿 r猫m k茅o. 膼峄慽 v峄沬 r猫m c峄璦 s峄 ch岷 li峄噓 v岷 th矛 c农ng kh谩 gi峄憂g so v峄沬 r猫m c峄璦 ch铆nh. 膼峄慽 v峄沬 lo岷 r猫m k茅o th矛 th瓢峄漬g 膽瓢峄 l脿m b岷眓g ch岷 li峄噓 kaki ho岷穋 v岷 t峄昻g h峄. V峄沬 h峄 th峄憂g d芒y k茅o, 膽瓢峄漬g k茅o 膽i峄乽 ch峄塶h 膽峄 l锚n xu峄憂g c峄 r猫m.
  • R猫m ph貌ng ng峄: M岷玼 r猫m n脿y c贸 s峄 d岷穋 bi峄噒 v峄 m脿u s岷痗. Th么ng th瓢峄漬g r猫m ph貌ng ng峄 th瓢峄漬g c贸 m脿u tr岷 ho岷穋 d峄媢 nh岷, gi煤p b岷 d峄 d脿ng 膽i v脿o gi岷 ng峄.

Tr锚n th峄 tr瓢峄漬g hi峄噉 t岷 c贸 r岷 nhi峄乽 m岷玼 r猫m c峄璦 cao c岷, 膽岷筽 v脿 chi ph铆 h峄 l媒. R猫m c峄璦 l脿 s峄 l峄盿 ch峄峮 h脿ng 膽岷 c峄 kh谩ch h脿ng hi峄噉 nay. V峄玜 hi峄噉 膽岷, sang tr峄峮g, ph霉 h峄 v峄沬 nhi峄乽 phong c谩ch, c谩 t铆nh c峄 gia ch峄.

B谩o gi谩 r猫m c峄璦 cao c岷 膽岷筽

B谩o gi谩 r猫m c峄璦 cao c岷

B谩o gi谩 chi ti岷縯 v峄 nh峄痭g c么ng tr矛nh thi c么ng l脿m r猫m c峄璦 s岷 ph峄 thu峄檆 v脿o k铆ch th瓢峄沜 r猫m, ch岷 li峄噓 v脿 m岷玼 m茫 r猫m m脿 b岷 l峄盿 ch峄峮. M峄梚 lo岷 s岷 c贸 chi ph铆 kh谩c nhau, do 膽贸 膽峄 b谩o gi谩 chi ti岷縯 v脿 ch铆nh x谩c th矛 c岷 kh岷 s谩t th峄眂 t岷.

Ch煤ng t么i xin 膽瓢a ra b谩o gi谩 cho m峄檛 s峄 d峄媍h v峄 c啤 b岷 nh瓢 sau:

R猫m c峄璦 xu岷 x峄 Trung Qu峄慶

T锚n s岷 ph岷﹎ 膼啤n v峄 t铆nh 膼啤n gi谩
聽膼峄檔g c啤 KC45:聽L峄眂 k茅o: 1.2Nm; T峄慶 膽峄: 20cm/s; C么ng su岷: 45W; H脿nh tr矛nh c啤-Si锚u kh峄廵; Kh么ng k茅o 膽瓢峄 khi m岷 膽i峄噉; k岷縯 n峄慽 smarthome Chi岷縞 2.600.000
C么ng t岷痗 thu s贸ng 膽i峄乽 khi峄僴 C谩i 900.000
膼i峄乽 khi峄僴 t峄 xa 1 k锚nh C谩i 360.000
B峄 ph峄 ki峄噉 Ke xoay, 膽岷 膽峄檔g c啤, 膽岷 ray, b峄 d岷玭 h瓢峄沶g B峄 400.000
Ray nh么m Ph谩t sinh theo m ngang m 360.000

R猫m c峄璦 膽峄檔g c啤 Somfy

T锚n s岷 ph岷﹎ 膼啤n v峄 t铆nh 膼啤n gi谩
聽膼峄檔g c啤 Somfy IRISMO 35e RTS :聽膼i峄噉 谩p: 90-250V, 50/60Hz; T峄慶 膽峄 15cm/s; 膼i峄噉 n膬ng ti锚u th峄 35w; 膼峄 峄搉 <50dB; H脿nh tr矛nh t峄 膽峄檔g; Thu s贸ng trong; K岷縯 n峄慽 smarthome RJ12 chi岷縞 11.000.000
膼i峄乽 khi峄僴 t峄 xa 1 k锚nh C谩i 1.600.000
B峄 ph峄 ki峄噉 Ke xoay, 膽岷 膽峄檔g c啤, 膽岷 ray, b峄 d岷玭 h瓢峄沶g B峄 700.000
Ray nh么m Ph谩t sinh theo m ngang m 500.000

R猫m c峄璦 膽峄檔g c啤 Forest Shuttle L (xu岷 x峄 H脿 Lan)

聽膼峄檔g c啤 Forest Shuttle L:聽膼i峄噉 谩p: 90-250V, 50/60Hz; T峄慶 膽峄 15cm/s; 膼i峄噉 n膬ng ti锚u th峄 35w; 膼峄 峄搉 <50dB; H脿nh tr矛nh t峄 膽峄檔g; Thu s贸ng trong; K岷縯 n峄慽 smarthome RJ12 chi岷縞 12.600.000
膼i峄乽 khi峄僴 t峄 xa 1 k锚nh C谩i 3.000.000
B峄 ph峄 ki峄噉 Ke xoay, 膽岷 膽峄檔g c啤, 膽岷 ray, b峄 d岷玭 h瓢峄沶g B峄 1.920.000
Ray nh么m Ph谩t sinh theo m ngang m 960.000

Tr锚n 膽芒y l脿 b谩o gi谩 c峄 m峄檛 s峄 m岷玼 r猫m c峄璦 ph峄 bi岷縩 nh岷 hi峄噉 nay. B岷 c贸 th峄 tham kh岷 b岷g gi谩 tr锚n ho岷穋 li锚n h峄 tr峄眂 ti岷縫 v峄沬 ch煤ng t么i 膽峄 膽瓢峄 h峄 tr峄.

Thu岷璶 Ph谩t – 膼啤n v峄 thi c么ng r猫m c峄璦 cao c岷

Thu岷璶 Ph谩t l脿 m峄檛 trong nh峄痭g c谩i t锚n 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng 膽谩nh gi谩 r岷 cao v峄 ch岷 l瓢峄g thi c么ng l脿m r猫m c峄璦. Ch煤ng t么i nh岷璶 thi c么ng, l岷痯 膽岷穞 r猫m c峄璦 ch铆nh, c峄璦 s峄, r猫m ph貌ng ng峄,…Thi c么ng theo y锚u c岷 c峄 kh谩ch h脿ng v峄沬 chi ph铆 th岷, ch岷 l瓢峄g cao.

Ngo脿i ra, Thu岷璶 Ph谩t c貌n h峄 tr峄 t瓢 v岷, thi岷縯 k岷 nh峄痭g m岷玼 r猫m ph霉 h峄 v峄沬 phong c谩ch c峄 gia ch峄. M峄峣 th么ng tin chi ti岷縯, qu媒 kh谩ch h脿ng vui l貌ng li锚n h峄 Hotline 08.3590.4625 膽峄 膽瓢峄 h峄 tr峄 t峄憈 nh岷 nh茅 !

Rate this post

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

B谩o gi谩 r猫m cu峄憂 膽岷筽 B谩o gi谩 r猫m cu峄憂 膽岷筽
Thu岷璶 Ph谩t g峄璱 t峄沬 kh谩ch h脿ng b岷g B谩o gi谩 r猫m cu峄憂 膽岷筽 v峄沬 m峄ヽ gi谩 c峄眂 k峄 h岷 d岷玭. Th么ng tin chi ti岷縯 kh谩ch h脿ng li锚n h峄 hotline 0835904625 膽峄 膽瓢峄 h峄 tr峄
L岷痯 膽岷穞 r猫m c峄璦 Th峄 chuy锚n nh岷璶 l岷痯 膽岷穞 r猫m c峄璦
Th峄 chuy锚n nh岷璶 l岷痯 膽岷穞 r猫m c峄璦, s峄璦 ch峄痑 r猫m c峄璦 t岷 nh脿 theo y锚u c岷 c峄 kh谩ch h脿ng, thi c么ng nhanh g峄峮 l岷, ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian v脿 chi ph铆 cho kh谩ch h脿ng
S峄璦 ch峄痑 r猫m c峄璦 S峄璦 ch峄痑 r猫m c峄璦 chuy锚n nghi峄噋
S峄璦 ch峄痑 r猫m c峄璦, thi c么ng l岷痯 膽岷穞 r猫m c峄璦 t岷 nh脿 theo y锚u c岷. Thi c么ng, s峄璦 ch峄痑 nhanh ch贸ng, ti岷縯 ki峄噈 cho kh谩ch h脿ng LH NGAY 08.3590.4625