S啤n l岷 tr瓢峄漬g h峄峜

S啤n l岷 tr瓢峄漬g h峄峜 膽峄 chu岷﹏ b峄 cho n膬m h峄峜 m峄沬 ho岷穋 khi t矛nh tr岷g s啤n t瓢峄漬g t岷 c谩c tr瓢峄漬g h峄峜 xu峄憂g c岷 l脿 膽i峄乽 h岷縯 s峄ヽ c岷 thi岷縯. Vi峄嘽 s啤n l岷 tr瓢峄漬g h峄峜 膽貌i h峄廼 nhi峄乽 v峄 nh芒n c么ng v脿 v岷璽 li峄噓. B峄焛 l岷 di峄噉 t铆ch tr瓢峄漬g h峄峜 kh谩 r峄檔g, nhi峄乽 l峄沺 h峄峜 kh谩c nhau. Do 膽贸 膽峄 s啤n l岷 to脿n b峄 t瓢峄漬g t岷 tr瓢峄漬g h峄峜 ch煤ng ta c岷 nh峄 t峄沬 d峄媍h v峄 s啤n t瓢峄漬g chuy锚n nghi峄噋.

Nh峄痭g tr瓢峄漬g h峄 c岷 s啤n l岷 tr瓢峄漬g h峄峜

V峄 kinh ph铆 s啤n l岷 to脿n b峄 tr瓢峄漬g c农ng l脿 m峄檛 v岷 膽峄 膽峄慽 v峄沬 ban gi谩m hi峄噓. B峄焛 di峄噉 t铆ch to脿n b峄 ng么i tr瓢峄漬g th瓢峄漬g kh谩 l峄沶. Vi峄嘽 s啤n s岷 t峄憂 nhi峄乽 c么ng s峄ヽ v脿 chi ph铆, do 膽贸 trong m峄檛 s峄 tr瓢峄漬g h峄 膽岷穋 bi峄噒 m峄沬 ti岷縩 h脿nh s啤n l岷 tr瓢峄漬g h峄峜.

Ch岷硁g h岷 v峄沬 tr瓢峄漬g h峄 l峄沺 s啤n t瓢峄漬g t岷 tr瓢峄漬g h峄峜 b峄 bong tr贸c, r锚u m峄慶. 膼i峄乽 n脿y l脿m 岷h h瓢峄焠g x岷 膽岷縩 m峄 quan ng么i tr瓢峄漬g. H啤n n峄痑 t矛nh tr岷g 岷﹎ m峄慶 c貌n 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 s峄ヽ kh峄廵 c峄 c谩c em h峄峜 sinh. Do 膽贸 trong tr瓢峄漬g h峄 n脿y vi峄嘽 s啤n l岷 tr瓢峄漬g l脿 h岷縯 s峄ヽ c岷 thi岷縯.

M峄檛 tr瓢峄漬g h峄 kh谩c n峄痑 c贸 th峄 nh芒n d峄媝 k峄 ni峄噈 c峄 tr瓢峄漬g, trong khi l峄沺 s啤n t瓢峄漬g c农ng 膽ang d岷 b峄 bong tr贸c th矛 vi峄嘽 s啤n l岷 tr瓢峄漬g h峄峜 l脿 h峄 l媒.

Xem th锚m d峄媍h v峄 s啤n nh脿 gi谩 r岷 t岷 膽芒y:

S啤n l岷 tr瓢峄漬g h峄峜

膼啤n v峄 thi c么ng s啤n l岷 tr瓢峄漬g h峄峜

膼峄 ng么i tr瓢峄漬g 膽瓢峄 kho谩c l锚n m矛nh chi岷縞 谩o m峄沬, 膽岷筽 th矛 ch煤ng ta c岷 t矛m ki岷縨 膽瓢峄 膽啤n v峄 thi c么ng s啤n t瓢峄漬g uy t铆n, ch岷 l瓢峄g. N贸i 膽岷縩 膽啤n v峄 thi c么ng s啤n t瓢峄漬g 膽岷筽, ch岷 l瓢峄g, uy t铆n v脿 gi谩 r岷 th矛 ph岷 nh岷痗 t峄沬 c么ng ty x芒y d峄眓g Thu岷璶 Ph谩t. C谩c d峄 谩n c峄 Thu岷璶 Ph谩t th峄眂 hi峄噉 lu么n 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng 膽谩nh gi谩 r岷 cao v峄 ch岷 l瓢峄g v脿 gi谩 th脿nh. L脿 膽啤n v峄 膽i 膽岷 trong l末nh v峄眂 s啤n t瓢峄漬g, s啤n nh脿 膽岷筽.

Thu岷璶 Ph谩t cam k岷縯:

  • Ch峄 s峄 d峄g h脿ng ch铆nh h茫ng, s啤n v脿 pha m脿u theo y锚u c岷 c峄 kh谩ch h脿ng.
  • Th峄漣 gian thi c么ng nhanh ch贸ng, 膽岷 b岷 ho脿n th脿nh 膽煤ng deadline.
  • B谩o gi谩 chi ti岷縯 cho to脿n d峄 谩n tr瓢峄沜 khi thi c么ng, h岷 ch岷 t峄慽 膽a c谩c chi ph铆 ph谩t sinh trong qu谩 tr矛nh thi c么ng.
  • 膼峄檌 ng农 k峄 s瓢, th峄 s啤n gi脿u kinh nghi峄噈, 膽瓢峄 膽脿o t岷 b脿i b岷.

B谩o gi谩 thi c么ng s啤n l岷 tr瓢峄漬g h峄峜

Thi c么ng s啤n l岷 tr瓢峄漬g h峄峜 th瓢峄漬g c贸 chi ph铆 kh谩 cao b峄焛 di峄噉 t铆ch s啤n nhi峄乽. 膼峄 c贸 th峄 b谩o gi谩 chi ti岷縯, c貌n ph峄 thu峄檆 r岷 nhi峄乽 y岷縰 t峄. Ch岷硁g h岷 nh瓢 th瓢啤ng hi峄噓 s啤n, di峄噉 t铆ch s啤n, th峄漣 gian thi c么ng,…膼峄 c贸 th峄 b谩o gi谩 ch铆nh x谩c nh岷, ch煤ng t么i c岷 kh岷 s谩t th峄眂 t岷 ng么i tr瓢峄漬g.

Ch煤ng t么i xin g峄璱 t峄沬 kh谩ch h脿ng b谩o gi谩 m峄檛 s峄 d貌ng s啤n th么ng d峄g hi峄噉 nay.

B谩o gi谩 thi c么ng s啤n t瓢峄漬g g峄搈 chi ph铆 s啤n v脿 c么ng nh芒n

STT

T锚n lo岷 s啤n

Quy c谩ch s啤n

膼啤n gi谩 膽/m2

Ghi ch煤

A

S茽N N峄業 TH岷

1

S啤n Dulux 5 in 1 S啤n 1 l贸t, 2 m脿u

50.000

2

S啤n Dulux lau ch霉i S啤n 1 l贸t, 2 m脿u

45.000

3

S啤n Dulux Inspire S啤n 1 l贸t, 2 m脿u

42.000

4

S啤n Maxilite trong nh脿 S啤n 1 l贸t, 2 m脿u

35.000

5

S啤n Maxilite kinh t岷 S啤n 1 l贸t, 2 m脿u

25.000

6

S啤n Maxilite si锚u b贸ng S啤n 1 l贸t, 2 m脿u

45.000

7

S啤n Mitsutex kinh t岷 S啤n 1 l贸t, 2 m脿u

45.000

8

S啤n Jotun Majetic S啤n 1 l贸t, 2 m脿u

48.000

9

S啤n Jotun Straxmatt S啤n 1 l贸t, 2 m脿u

35.000

10

S啤n Jotun Jotaplast S啤n 1 l贸t, 2 m脿u

30.000

11

S啤n Kova si锚u b贸ng S啤n 1 l贸t, 2 m脿u

50.000

12

S啤n Kova b贸ng S啤n 1 l贸t, 2 m脿u

45.0000

13

S啤n Kova m峄媙 S啤n 1 l贸t, 2 m脿u

40.000

B

S茽N NGO岷營 TH岷

1

S啤n Dulux Weathershield S啤n 1 l贸t, 2 m脿u

60.000

2

S啤n Dulux kh么ng b贸ng S啤n 1 l贸t, 2 m脿u

45.000

3

S啤n Maya kh么ng b贸ng S啤n 1 l贸t, 2 m脿u

40.000

4

S啤n Maya si锚u b贸ng S啤n 1 l贸t, 2 m脿u

55.000

5

S啤n ch峄憂g th岷 Dulux S啤n 2 l峄沺, TL 1:1

40.000

6

S啤n Jotun Jotashield S啤n 1 l贸t, 2 m脿u

60.000

7

S啤n m峄媙 Jotun S啤n 1 l贸t, 2 m脿u

50.000

8

S啤n Kova b贸ng ngo脿i tr峄漣 S啤n 1 l贸t, 2 m脿u

60.000

9

S啤n Kova m峄媙 ngo脿i tr峄漣 S啤n 1 l贸t, 2 m脿u

50.000

10

S啤n ch峄憂g th岷 Jotun S啤n 2 l峄沺, TL 1:1

35.000

11

S啤n ch峄憂g th岷 Kova S啤n 2 l峄沺, TL 1:2

35.000

B岷g b谩o gi谩 d峄媍h v峄 s啤n nh脿, s啤n t瓢峄漬g nh脿聽ch峄 bao g峄搈 nh芒n c么ng

STT Nh芒n c么ng s啤n nh脿 L瓢峄 s啤n 膼啤n gi谩 Ghi ch煤

1

S啤n m峄沬 trong nh脿 S啤n 1 l贸t 2 ph峄 10.000/m2 鈥 15.000/m2

2

S啤n m峄沬 ngo脿i tr峄漣 S啤n 1 l贸t 2 ph峄 15.000/m2 鈥 18.000/m2

3

S啤n l岷 trong nh脿 S啤n 1 l贸t 2 ph峄 10.000/m2 鈥 12.000/m2

4

S啤n l岷 ngo脿i tr峄漣 S啤n 1 l贸t 2 ph峄 13.000/m2 鈥 15.000/m2

5

B岷 t瓢峄漬g trong nh脿 S啤n 2 l峄沺 10.000/m2 鈥 15.000/m2

6

B岷 t瓢峄漬g ngo脿i nh脿 S啤n 2 l峄沺 15.000/m2 鈥 18.000/m2

膼峄 膽瓢峄 h峄 tr峄 t峄憈 nh岷 b岷 h茫y li锚n h峄 v峄沬 ch煤ng t么i theo Hotline 08.3590.4625. Ch煤ng t么i lu么n s岷祅 s脿ng 24/24, ph峄 v峄 v脿 膽谩p 峄﹏g m峄峣 nhu c岷 c峄 kh谩ch h脿ng nhanh nh岷 v峄沬 gi谩 th脿nh t峄憈 nh岷.

Th么ng Tin Li锚n H峄 Thi C么ng L脿m M谩i T么n:

Rate this post

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

B谩o gi谩 d峄媍h v峄 thi c么ng s啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h c峄檛 vu么ng & c峄檛 tr貌n
D峄媍h v峄 thi c么ng s啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h Cao C岷, Gi谩 R岷, Ch岷 L瓢峄g, Chuy锚n Nghi峄噋 t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, Bi锚n H貌a, V农ng T脿u, 膼峄搉g Nai..
B谩o gi谩 thi c么ng l脿m s啤n gi岷 膽谩 B谩o gi谩 thi c么ng l脿m s啤n gi岷 膽谩 c谩c lo岷 cam k岷縯 gi谩 r岷 nh岷
鉂垛湐锔 Mua s啤n gi岷 膽谩 峄 膽芒u? C贸 n锚n s啤n gi岷 膽谩? B谩o gi谩 thi c么ng l脿m s啤n gi岷 膽谩, gi岷 g峄, M岷玼 s啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h 膽岷筽 nh岷 hi峄噉 nay.
S啤n l岷 c膬n h峄 chung c瓢 T瓢 v岷 b谩o gi谩 d峄媍h v峄 s啤n l岷 c膬n h峄 chung c瓢, nh脿 chung c瓢 c峄
D峄媍h v峄 s啤n l岷 c膬n h峄 chung c瓢 t岷 HCM, Thu岷璶 Ph谩t nh岷璶 s啤n theo y锚u c岷 c峄 kh谩ch h脿ng. Cung c岷 膽a d岷g c谩c d貌ng s啤n tr锚n th峄 tr瓢峄漬g.
B谩o gi谩 s啤n t末nh 膽i峄噉 B谩o gi谩 s啤n t末nh 膽i峄噉 t岷 TPHCM cam k岷縯 gi谩 r岷 nh岷
D峄媍h v峄 thi c么ng s啤n t铆nh 膽i峄噉 - B谩o gi谩 s啤n t末nh 膽i峄噉 cao c岷 M峄欼 NH岷. Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n thi c么ng s啤n t末nh 膽i峄噉 tr峄峮 g贸i TPHCM!