Th峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 1 – Chuy锚n nh岷璶 s啤n nh脿 膽岷筽, gi谩 r岷

C么ng t谩c s啤n nh脿 膽贸ng vai tr貌 v么 c霉ng quan tr峄峮g, g贸p ph岷 t岷 n锚n t铆nh th岷﹎ m峄 tuy峄噒 膽峄慽 cho ng么i nh脿. Do 膽贸, cho d霉 nh脿 m峄沬 hay c农 b岷 c农ng n锚n ch煤 tr峄峮g 膽岷縩 ch岷 l瓢峄g c农ng nh瓢 m脿u s啤n sao cho ph霉 h峄. 膼峄 c贸 膽瓢峄 m峄檛 c么ng tr矛nh s啤n nh脿 ho脿n h岷, b岷 c岷 ch峄峮 ra 膽啤n v峄 th峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 1 chuy锚n nghi峄噋. 膼i峄乽 m脿 v么 s峄 kh谩ch h脿ng quan t芒m 膽贸 l脿 chi ph铆, ch岷 l瓢峄g, ch岷 膽峄 b岷 h脿nh.. Hi峄僽 膽瓢峄 膽i峄乽 膽贸 Thu岷璶 Ph谩t s岷 chia s岷 膽岷縩 Qu媒 kh谩ch h脿ng b岷g b谩o gi谩 s啤n nh脿 膽岷筽 tr峄峮 g贸i v脿 quy tr矛nh l脿m vi峄嘽 sau 膽芒y nh茅!

B岷 膽ang c贸 nhu c岷 s啤n nh脿 m峄沬 – s峄璦 l岷 nh脿 c农 tr峄峮 g贸i chuy锚n nghi峄噋. Vui l貌ng g峄峣 ngay 膽岷縩 hotline 0835.497.318 膽峄 膽瓢峄 k峄 thu岷璽 vi锚n chuy锚n nghi峄噋 t瓢 v岷 t岷璶 t矛nh. 膼峄搉g th峄漣, nh岷璶 b谩o gi谩 thi c么ng r玫 r脿ng, minh b岷h v脿 mi峄卬 ph铆 100%. Thu岷璶 Ph谩t nh岷璶 ph峄 v峄 24/7, t岷 c岷 c谩c ng脿y trong tu岷 t岷 TP. H峄 Ch铆 Minh, B矛nh D瓢啤ng, Bi锚n H貌a, V农ng T脿u, 膼峄搉g Nai v脿 c谩c t峄塶h ph铆a Nam鈥

Th峄 S啤n Nh脿 T岷 Qu岷璶 1 – D峄媍h V峄 S啤n Nh脿 膼岷筽 Tr峄峮 G贸i, Gi谩 R岷

V峄沬 kinh nghi峄噈 h啤n 10 n膬m ho岷 膽峄檔g trong l末nh v峄眂 thi c么ng s啤n s峄璦 nh脿 tr峄峮 g贸i chuy锚n nghi峄噋 t岷 TPHCM. S峄 h峄痷 膽峄檌 ng农 th峄 s啤n nh脿 gi脿u kinh nghi峄噈, t谩c phong l脿m vi峄嘽 chuy锚n nghi峄噋, t岷璶 t矛nh. C霉ng h峄 th峄憂g trang thi岷縯 b峄 hi峄噉 膽岷, chuy锚n d峄g, t芒n ti岷縩 nh岷. Thu岷璶 Ph谩t t峄 tin mang 膽岷縩 cho Qu媒 kh谩ch h脿ng c谩c d峄媍h v峄 s啤n s峄璦 nh脿 t峄憈 nh岷. T峄 chi ph铆 thi c么ng cho 膽岷縩 ch岷 l瓢峄g d峄媍h v峄, 膽岷 b岷 b岷 s岷 kh么ng bao gi峄 th岷 v峄峮g khi s峄 d峄g d峄媍h v峄 th峄 s啤n nh脿 t岷 c么ng ty Thu岷璶 Ph谩t.

 • Nh岷璶 thi c么ng s啤n s峄璦 l岷 nh脿 c岷 4
 • Nh岷璶 s啤n s峄璦 nh脿 bi峄噒 th峄, cao 峄慶 v脿 nh脿 ph峄
 • Nh岷璶 s啤n m岷穞 ti峄乶, chuy锚n s啤n ch峄憂g th岷 tr峄峮 g贸i
 • Nh岷璶 s啤n c峄璦 s岷痶, c峄昻g r脿o, lan can, nh岷璶 l脿m m峄沬 c峄璦 s岷痶, lan can
 • Cung c岷 膽峄檌 ng农 th峄 l脿m th岷h cao chuy锚n nghi峄噋 t岷 TPHCM
 • Nh岷璶 thi c么ng s啤n s峄璦 nh脿 tr峄峮 g贸i t岷 TPHCM
 • Cung c岷 膽峄檌 th峄 ch峄憂g th岷 chuy锚n nghi峄噋
 • Nh岷璶 thi c么ng thay l峄 m谩i t么n tr峄峮 g贸i gi谩 r岷
 • Nh岷璶 thi c么ng trang tr铆 v脿 thi岷縯 k岷 n峄檌 – ngo岷 th岷
 • Nh岷璶 th么ng t岷痗 b峄搉 c岷, lavabo, ch岷璾 r峄璦 ch茅n b谩t
 • Nh岷璶 ch峄憂g th岷 nh脿 v峄 sinh, toilet
 • Nh岷璶 膽贸ng tr岷 th岷h cao uy t铆n – chuy锚n nghi峄噋 t岷 TPHCM
 • 鈥︹

Cam K岷縯 Khi S峄 D峄g D峄媍h V峄 S啤n Nh脿 膼岷筽 T岷 Qu岷璶 1

_ Qu媒 kh谩ch h脿ng s岷 膽瓢峄 h峄 tr峄 t瓢 v岷 v峄 CH岷 LI峄哢 – V岷琓 T漂 s啤n t瓢峄漬g R脮 R脌NG.

_ K峄 thu岷璽 vi锚n chuy锚n nghi峄噋 lu么n S岷碞 S脌NG 膽岷縩 t岷璶 c么ng tr矛nh T漂 V岷 v脿 KI峄侻 TRA tri峄僴 khai c么ng t谩c thi c么ng.

_ 膼瓢a ra c谩c ph瓢啤ng 谩n thi c么ng s啤n nh脿 B峄N – 膼岷窹 – TI岷綯 KI峄哅, b谩o gi谩 MINH B岷燙H – R脮 R脌NG.

_ Thi c么ng s啤n nh脿 NHANH – 膼岷窹 – 膼岷 B岷 膼脷NG TI岷綨 膼峄, k峄 thu岷璽 vi锚n t瓢 v岷 T岷琋 T脤NH.

Th峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 1

Th峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 1

_ Ch岷 膽峄 B岷 H脌NH L脗U D脌I – UY T脥N – CHUY脢N NGHI峄哖

Quy Tr矛nh Y锚u C岷 D峄媍h V峄 Th峄 S啤n Nh脿 Chuy锚n Nghi峄噋 T岷 Qu岷璶 1

B瓢峄沜 1: Ti岷縫 nh岷璶 cu峄檆 g峄峣 y锚u c岷 c峄 Qu媒 kh谩ch h脿ng th么ng qua hotline 0835.497.318. T瓢 v岷 v脿 h峄廼 th膬m v峄 t矛nh tr岷g c么ng tr矛nh c农ng nh瓢 nhu c岷 m脿 kh谩ch h脿ng mong mu峄憂.

B瓢峄沜 2: K峄 thu岷璽 vi锚n s岷 膽岷縩 tr峄眂 ti岷縫 c么ng tr矛nh 膽峄 tri峄僴 khai kh岷 s谩t th峄眂 t岷. S岷痯 x岷縫 v岷璽 t瓢 v脿 nh芒n c么ng, b谩o gi谩 r玫 r脿ng 膽峄 Qu媒 kh谩ch h脿ng ti峄噉 theo d玫i.

B瓢峄沜 3: B岷痶 tay v脿o c么ng t谩c thi c么ng s啤n nh脿 tr峄峮 g贸i – 膼岷 b岷 膽煤ng ti岷縩 膽峄 h岷g m峄 – 膼煤ng y锚u c岷 k峄 thu岷璽.

B瓢峄沜 4: Ki峄僲 tra l岷 to脿n b峄 c么ng tr矛nh – Ho脿n thi峄噉 d岷穖 v谩 l岷 v峄 tr铆 b峄 tr岷 x瓢峄沜 trong qu谩 tr矛nh di chuy峄僴.

B瓢峄沜 5: V峄 sinh g峄峮 g脿ng, s岷h s岷 c么ng tr矛nh – Ti岷縩 h脿nh b脿n giao 膽煤ng trong h峄 膽峄搉g.

B瓢峄沜 6: Ti岷縩 h脿nh nghi峄噈 thu c么ng tr矛nh – Thanh to谩n chi ph铆 theo 膽煤ng quy tr矛nh t瓢 v岷.

B岷g B谩o Gi谩 D峄媍h V峄 Thi C么ng S啤n Nh脿 膼岷筽 T岷 Qu岷璶 1

STT

H岷g M峄 Thi C么ng 膼啤n Gi谩 V岷璽 T瓢 膼啤n Gi谩 Nh芒n C么ng
I

S啤n N瓢峄沜 + S啤n D岷

1

Tr茅t b峄檛 14.000vnd/m2 12.000vnd/m2
2 L膬n s啤n trong nh脿 18.000vnd/m2

12.000vnd/m2

3

L膬n s啤n ngo脿i tr峄漣 18.000vnd/m2 16.000vnd/m2
4 S啤n d岷 40.000vnd/m2

30.000vnd/m2

II

L谩t G岷h
1 膼峄 n峄乶 c农

20.000vnd/m2

2

C谩n v峄痑 tr瓢峄沜 khi l谩t g岷h 30.000 – 32.000vnd/m2 25.000 – 28.000vnd/m2
3 L谩t g岷h 95.000 – 120.000vnd/m2

50.000 – 60.000vnd/m2

4

峄恜 len t瓢峄漬g 9.5000 – 20.000vnd/m2 5.000vnd/m2
5 峄恜 g岷h v脿o t瓢峄漬g 95.000 – 120.000vnd/m2

40.000 – 60.000vnd/m2

III

X芒y T么
1 膼脿o m贸ng

75.000vnd/m3

2

膼峄 b锚 t么ng 1.200.000vnd/m3 125.000vnd/m3
3 N芒ng n峄乶 125.000 – 145.000vnd/m3

50.000 – 60.000vnd/m3

4

X芒y t瓢峄漬g g岷h 峄憂g 8×18 110.000 – 125.000vnd/m2 32.000 – 38.000vnd/m2
5 X芒y t瓢峄漬g g岷h 膽inh 8×18 110.000 – 125.000vnd/m3

32.000 – 38.000vnd/m3

6

T么 t瓢峄漬g 2 m岷穞 25.000vnd/m2 25.000 – 28.000vnd/m2
IV

膼贸ng Tr岷 Th岷h Cao

1

膼贸ng tr岷 th岷h cao ch矛m 95.000vnd/m2 35.000vnd/m2
2 膼贸ng tr岷 th岷h cao n峄昳 110.000vnd/m2

30.000 – 35.000vnd/m2

3

膼贸ng tr岷 nh峄盿 65.000vnd/m2

35.000vnd/m2

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

S啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h c峄檛 vu么ng & c峄檛 tr貌n
D峄媍h v峄 thi c么ng s啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h Cao C岷, Gi谩 R岷, Ch岷 L瓢峄g, Chuy锚n Nghi峄噋 t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, Bi锚n H貌a, V农ng T脿u, 膼峄搉g Nai..
B谩o gi谩 s啤n Dulux m峄沬 nh岷 B岷g b谩o gi谩 s啤n Dulux m峄沬 膽瓢峄 c岷璸 nh岷璽銆怗i岷 Gi谩 50%銆
Qu媒 kh谩ch 膽ang c岷 t矛m b岷g b谩o gi谩 s啤n Dulux m峄沬 nh岷. Cung c岷 cho b岷 gi谩 ch铆nh x谩c c峄 s啤n n峄檌 th岷, ngo岷 th岷, s啤n l贸t 膽瓢峄 c岷璸 nh岷璽.
B谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷 B谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷 matit, S啤n n瓢峄沜 theo m2 s脿n & t瓢峄漬g
B岷g B谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷 m峄沬 nh岷, ch铆nh x谩c nh岷. D峄媍h v峄 thi c么ng s啤n b岷 tr峄峮 g贸i t岷 TPHCM UY T脥N, CHUY脢N NGHI峄哖, GI脕 R岷
Th峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 G貌 V岷 Th峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 G貌 V岷 cam k岷縯 100% d峄媍h v峄 gi谩 r岷
Th峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 G貌 V岷 - C么ng ty s啤n nh脿 UY T脥N, CH岷 L漂峄G S峄 1 t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, Bi锚n H貌a, V农ng T脿u, 膼峄搉g Nai...