C峄璦 nh么m Xingfa – D峄媍h v峄 thi c么ng nh么m xingfa ch铆nh h茫ng Thu岷璶 Ph谩t

Tr锚n th峄 tr瓢峄漬g ti锚u d霉ng Vi峄噒 Nam hi峄噉 nay. C峄璦 nh么m Xingfa l脿 lo岷 c峄璦 膽瓢峄 ng瓢峄漣 ti锚u d霉ng 膽谩nh gi谩 cao v脿 瓢a chu峄檔g s峄 d峄g. 膼芒y l脿 m峄檛 d貌ng s岷 ph岷﹎ 膽a d岷g nhi峄乽 m岷玼 m茫 v脿 mang t铆nh th岷﹎ m峄 cao. Ngo脿i vi峄嘽 膽瓢峄 峄﹏g d峄g trong c谩c c么ng tr矛nh nh脿 峄. Th矛 s岷 ph岷﹎ n脿y c貌n 膽瓢峄 s峄 d峄g trong c谩c c么ng tr矛nh v膬n ph貌ng, nh脿 h脿ng, bi峄噒 th峄 cao c岷鈥 B岷 c岷 t矛m m峄檛 膽啤n v峄 chuy锚n cung c岷 v脿 thi c么ng l岷痯 膽岷穞 s岷 ph岷﹎ nh么m xingfa. C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t l脿 膽啤n v峄 ti锚n phong trong l末nh v峄眂 thi c么ng, l岷痯 膽岷穞 d貌ng s岷 ph岷﹎ nh么m xingfa. T岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai…v脿 c谩c t峄塶h l芒n c岷璶.

Th么ng tin c峄璦 nh么m Xingfa

_ L脿 thi岷縯 b峄 c峄璦 nh么m k铆nh, 膽瓢峄 ch岷 t岷 t峄 nh么m xingfa k岷縯 h峄 v峄沬 k铆nh c瓢峄漬g l峄眂. Ph岷 vi峄乶 c峄 c峄璦 k铆nh 膽瓢峄 bao b峄峜 v脿 b岷 v峄 b岷眓g khung nh么m. Khung nh么m ngo脿i ch峄ヽ n膬ng gi煤p 膽峄媙h h矛nh n贸 c貌n gi煤p ki岷縩 t岷 n茅t th岷﹎ m峄, trang tr铆 cho l峄沺 k铆nh t岷 th锚m 膽i峄僲 nh岷.聽

_ Tr锚n th峄 tr瓢峄漬g Vi峄噒 Nam xu岷 hi峄噉 tr脿n lan c谩c lo岷 nh么m kh谩c nhau. M脿 nh么m xingfa l岷 l脿 s岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 ng瓢峄漣 ti锚u d霉ng tin t瓢峄焠g v脿 膽瓢a v脿o s峄 d峄g nhi峄乽 nh岷.聽

_ S岷 ph岷﹎ n脿y c贸 gi谩 th脿nh kh谩 r岷 tuy nhi锚n ch岷 l瓢峄g th矛 cao tuy峄噒 膽峄慽 nh茅.

C谩c s岷 ph岷﹎ d峄媍h v峄 c峄 Thu岷璶 Ph谩t

_ D峄媍h v峄 l岷痯 膽岷穞 c峄璦 s峄 m峄 quay

_ D峄媍h v峄 l岷痯 膽岷穞 c峄璦 s峄 m峄 quay c啤 ch岷 l岷璽 v脿o trong

_ D峄媍h v峄 l岷痯 膽岷穞 c峄璦 s峄 m峄 h岷 ra ngo脿i

_ D峄媍h v峄 l岷痯 膽岷穞 c峄璦 膽i ch铆nh th么ng ph貌ng m峄 quay

_ D峄媍h v峄 l岷痯 膽岷穞 c峄璦 膽i ch铆nh m峄 tr瓢峄

_ D峄媍h v峄 l岷痯 膽岷穞 c峄璦 膽i ch铆nh m峄 quay

膼岷穋 膽i峄僲 d峄媍h v峄 Thu岷璶 Ph谩t

_ Cam k岷縯 100% s峄 d峄g, l岷痯 膽岷穞 c峄璦 nh么m ch铆nh h茫ng, ch岷 膽峄 b岷 h脿nh d脿i h岷 l锚n 膽岷縩 10 n膬m.

_ S峄 d峄g ph峄 ki峄噉 ch铆nh h茫ng, ch岷 膽峄 b岷 h脿nh ph峄 ki峄噉 t峄 1 – 3 n膬m

_ Gi谩 c岷 c岷h tranh, d峄媍h v峄 瓢u 膽茫i 膽峄慽 v峄沬 c谩c 膽啤n h脿ng l峄沶.

C峄璦 nh么m Xingfa - D峄媍h v峄 thi c么ng nh么m xingfa ch铆nh h茫ng Ti岷縩 Ph谩t

C峄璦 nh么m Xingfa – D峄媍h v峄 thi c么ng nh么m xingfa ch铆nh h茫ng Ti岷縩 Ph谩t

_ Nh芒n vi锚n k峄 thu岷璽 t瓢 v岷 t岷璶 t矛nh gi煤p kh谩ch h脿ng聽 l峄盿 ch峄峮 ph瓢啤ng 谩n t峄憈 nh岷 v脿 ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆 nh岷.

_ 膼峄檌 ng农 chuy锚n gia, k峄 s瓢, nh芒n vi锚n k峄 thu岷璽 膽瓢峄 膽脿o t岷 k峄 thu岷璽 nghi峄噋 v峄 cao. Nhi峄乽 n膬m l脿m vi峄嘽 trong l末nh v峄眂 c峄璦 nh么m, kinh nghi峄噈 d脿y d岷穘.

_ H峄 tr峄 t瓢 v岷 v脿 kh岷 s谩t mi峄卬 ph铆 24/7

Quy tr矛nh l岷痯 膽岷穞 t岷 Thu岷璶 Ph谩t

B瓢峄沜 1: Ti岷縫 nh岷璶 th么ng tin di峄噉 t铆ch t峄 kh谩ch h脿ng 膽峄 x谩c 膽峄媙h k铆ch th瓢峄沜 c峄 c峄璦. Ho岷穋 s岷 c贸 nh芒n vi锚n k峄 thu岷璽 膽岷縩 t岷璶 n啤i 膽峄 膽o 膽岷 v脿 l锚n s啤 膽峄.

B瓢峄沜 2: Ho脿n thi峄噉 s啤 膽峄 v脿 l锚n ph瓢啤ng 谩n thi c么ng. T瓢 v岷 cho Qu媒 kh谩ch h脿ng v峄 m岷玼 m茫, m脿u s岷痗 v脿 c谩c s岷 ph岷﹎ nh么m.

B瓢峄沜 3: L锚n s啤 膽峄 chu岷﹏ k峄 thu岷璽 v脿 m峄峣 th么ng s峄 k峄 thu岷璽.

B瓢峄沜 4: L锚n b岷g b谩o gi谩 g峄璱 Qu媒 kh谩ch h脿ng.

B瓢峄沜 5: Khi 膽茫 膽瓢峄 Qu媒 kh谩ch h脿ng 膽峄搉g 媒 l峄盿 ch峄峮 d峄媍h v峄. Th矛 nh芒n vi锚n s岷 ti岷縩 h脿nh so岷 th岷 h峄 膽峄搉g v脿 ti岷縩 h脿nh k媒 h峄 膽峄搉g.

B瓢峄沜 6: Chuy峄僴 s啤 膽峄 cho nh脿 m谩y 膽峄 th峄眂 hi峄噉 s岷 xu岷 s岷 ph岷﹎. Sau 膽贸 ti岷縩 h脿nh v岷璶 chuy峄僴 s岷 ph岷﹎ 膽岷縩 khu v峄眂 thi c么ng v脿 l岷痯 膽岷穞.

B瓢峄沜 7: S岷 ph岷﹎ s岷 膽瓢峄 v岷璶 chuy峄僴 膽岷縩 c么ng tr矛nh v脿 cho Qu媒 kh谩ch h脿ng ki峄僲 tra tr瓢峄沜 r峄搃 m峄沬 ti岷縩 h脿nh l岷痯 膽岷穞.

B瓢峄沜 8: Ti岷縩 h脿nh thi c么ng l岷痯 膽岷穞 & b脿n giao cho Qu媒 kh谩ch h脿ng nghi峄噈 thu v脿 膽瓢a v脿o s峄 d峄g

B瓢峄沜 9: Qu媒 kh谩ch h脿ng thanh to谩n v脿 k媒 nh岷璶 bi锚n b岷 thanh l媒 h峄 膽峄搉g.

T峄昻g k岷縯

B岷 膽ang c贸 nhu c岷 c岷 thi c么ng l岷痯 r谩p c谩c lo岷 c峄璦 nh么m, k铆nh. H茫y li锚n h峄 ngay cho C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t 膽峄 膽瓢峄 c谩c nh芒n vi锚n k峄 thu岷璽 t瓢 v岷 v脿 h峄 tr峄 thi c么ng nhanh ch贸ng nh茅.聽

Rate this post

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

B谩o gi谩 thi c么ng l脿m v谩ch nh么m k铆nh B谩o gi谩 thi c么ng l脿m v谩ch nh么m k铆nh
B岷 膽ang c岷 t矛m d峄媍h v峄 b谩o gi谩 thi c么ng l脿m v谩ch nh么m k铆nh, t峄 nh么m, c峄璦 nh么m t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai gi谩 r岷 nh岷 LH 08.3590.4625
L脿m t峄 b岷縫 nh么m k铆nh B谩o gi谩 l脿m t峄 b岷縫 nh么m k铆nh
L脿m t峄 b岷縫 nh么m k铆nh theo y锚u c岷, t瓢 v岷 h峄 tr峄 kh谩ch h脿ng 24/24. Th么ng tin chi ti岷縯 li锚n h峄 NGAY c么ng ty x芒y d峄眓g Thu岷璶 Ph谩t - Hotline 08.3590.4625
S峄璦 c峄璦 k铆nh Th峄 s峄璦 c峄璦 k铆nh chuy锚n nghi峄噋
D峄媍h v峄 th峄 s峄璦 c峄璦 k铆nh c瓢峄漬g l峄眂, th峄 l峄眂 t岷 nh脿 c谩c qu岷璶 tr锚n 膽峄媋 b脿n TpHCM. S峄璦 ch峄痑 c峄璦 nh么m ki岷縩g, c峄璦 th峄 l峄眂 b峄 x峄, b岷 l峄, kh贸a c峄璦 Nhanh ch贸ng.
C峄璦 nh峄盿 l玫i th茅p eurowindow gi谩 r岷 B谩o gi谩 thi c么ng l脿m c峄璦 nh峄盿 l玫i th茅p eurowindow
Xem b岷g b谩o gi谩 thi c么ng l脿m c峄璦 nh峄盿 l玫i th茅p eurowindow ch铆nh h茫ng m峄沬 nh岷. Nh岷璶 b谩o gi谩 c峄璦 nh峄盿 l玫i th茅p uPVC Eurowindow m峄沬 nh岷.