B谩o gi谩 l脿m t峄 b岷縫 nh么m k铆nh

D峄媍h v峄 l脿m t峄 b岷縫 theo y锚u c岷 c峄 c么ng ty x芒y d峄眓g Thu岷璶 Ph谩t. Chuy锚n nh岷璶 s峄璦 ch峄痑, l脿m m峄沬 t峄 b岷縫 theo y锚u c岷. Ch煤ng t么i lu么n s岷祅 s脿ng ph峄 v峄 qu媒 kh谩ch h脿ng m峄峣 l煤c m峄峣 n啤i. D峄媍h v峄 l脿m t峄 b岷縫 nh么m k铆nh theo y锚u c岷 gi谩 r岷. uy tin v脿 ch岷 l瓢峄g ch峄 c贸 t岷 Thu岷璶 Ph谩t.

C谩c m岷玼 t峄 b岷縫 nh么m k铆nh 膽岷筽 nh岷 2020

Tr瓢峄沜 ti锚n ch煤ng ta c岷 t矛m hi峄僽 v峄 c岷 t岷 chung c峄 nh峄痭g d貌ng t峄 b岷縫 nh么m k铆nh hi峄噉 nay. 膼a ph岷 t峄 膽瓢峄 c岷 t岷 t峄 3 nguy锚n v岷璽 li峄噓 ch铆nh l脿 nh么m, k铆nh v脿 t岷 h峄 kim nh么m. Do 膽贸 t峄 b岷縫 nh么m k铆nh c贸 膽峄 tu峄昳 th峄 r岷 cao. Ng脿y nay c贸 r岷 nhi峄乽 m岷玼 t峄 b岷縫 nh么m k铆nh 膽岷筽 v峄 m岷玼 m茫 v脿 thi岷縯 k岷 cho b岷 l峄盿 ch峄峮. C霉ng kh谩m ph谩 m峄檛 s峄 m岷玼 t峄 b岷縫 nh么m k铆nh Hot nh岷 hi峄噉 nay nh茅!

T峄 b岷縫 nh么m k铆nh v芒n g峄

D貌ng t峄 b岷縫 nh么m k铆nh v芒n g峄 膽瓢峄 r岷 nhi峄乽 kh谩ch h脿ng l峄盿 ch峄峮. C谩c 膽瓢峄漬g v芒n gi岷 g峄 膽瓢峄 th峄 hi峄噉 m峄檛 c谩ch tinh x岷, mang 膽岷縩 c岷 gi谩c ch芒n th岷璽 nh瓢 g峄 t峄 nhi锚n. S峄 k岷縯 h峄 gi峄痑 k铆nh trong c峄﹏g v脿 nh么m v芒n g峄 t岷 n锚n m峄檛 s岷 ph岷﹎ ho脿n h岷. M岷玼 t峄 b岷縫 v芒n g峄 ph霉 h峄 v峄沬 m峄峣 kh么ng gian. 膼岷穋 bi峄噒 l脿 nh峄痭g h峄 gia 膽矛nh y锚u th铆ch c谩c s岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 l脿m t峄 g峄, gi岷 g峄.

T峄 b岷縫 nh么m k铆nh m脿u tr岷痭g

M岷玼 t峄 b岷縫 nh么m k铆nh m脿u tr岷痭g 膽岷穋 bi峄噒 ph霉 h峄 v峄沬 nh峄痭g h峄 gia 膽矛nh tr岷, c贸 phong c谩ch hi峄噉 膽岷. M脿u tr岷痭g k岷縯 h峄 c霉ng ph岷 nh么m k铆nh t岷 n锚n m峄檛 kh么ng gian sang tr峄峮g, tao nh茫. V峄 ki峄僽 d谩ng c峄 t峄 b岷縫, Thu岷璶 Ph谩t c贸 th峄 thi岷縯 k岷 theo y锚u c岷 ri锚ng c峄 t峄玭g kh谩ch h脿ng. Ngo脿i ra ch煤ng t么i c贸 h峄 tr峄 t瓢 v岷 cho b岷 nh峄痭g m岷玼 m茫, ki峄僽 d谩ng ph霉 h峄 v峄沬 kh么ng gian nh脿 b岷.

D峄媍h v峄 thi岷縯 k岷, thi c么ng l岷痯 膽岷穞 t峄 b岷縫 theo y锚u c岷 c峄 Thu岷璶 Ph谩t nh岷璶 膽瓢峄 s峄 quan t芒m, 膽谩nh gi谩 r岷 cao t峄 kh谩ch h脿ng v峄 ch岷 l瓢峄g d峄媍h v峄 v脿 gi谩 c岷. 膼岷縩 v峄沬 Thu岷璶 Ph谩t, kh谩ch h脿ng s岷 膽瓢峄 tr岷 nghi峄噈 nh峄痭g gi谩 tr峄 v脿 d峄媍h v峄 t峄憈 nh岷.

L脿m t峄 b岷縫 nh么m k铆nh

B谩o gi谩 d峄媍h v峄 l脿m t峄 b岷縫 nh么m k铆nh t岷 Thu岷璶 Ph谩t

膼峄慽 v峄沬 qu谩 tr矛nh b谩o gi谩 chi ti岷縯 d峄媍h v峄 l脿m t峄 b岷縫 nh么m k铆nh theo y锚u c岷. Thu岷璶 Ph谩t c岷 ki峄僲 tra, kh岷 s谩t v脿 膽谩nh gi谩 t矛nh h矛nh th峄眂 t岷. T峄 膽贸 膽瓢a ra nh峄痭g ph瓢啤ng 谩n t峄慽 瓢u cho kh谩ch h脿ng l峄盿 ch峄峮 tr瓢峄沜 khi 膽瓢a ra b谩o gi谩 chi ti岷縯. 膼峄 kh谩ch h脿ng c贸 th峄 h矛nh dung v脿 tham kh岷 th锚m, ch煤ng t么i xin 膽瓢a ra m峄檛 s峄 b谩o gi谩 t峄 b岷縫 nh么m k铆nh nh瓢 sau:

STT

T峄 nh么m k铆nh

M么 t岷 s岷 ph岷﹎ t峄 nh么m k铆nh

膼啤n gi谩
(膽/m2)

1

T峄 b岷縫 nh么m k铆nh 鈥 Nh么m: S啤n t末nh 膽i峄噉, m脿u tr岷痭g s峄
鈥 K铆nh th瓢峄漬g 4.5mm
鈥 膼啤n gi谩 t铆nh theo m2 c谩c m岷穞
鈥 Chi ti岷縯 g峄搈 c贸: T峄 nh么m, ph岷 k铆nh, ph岷 h煤t m霉i c峄 h峄 th峄憂g b岷縫 膽un,…

320.000

2

T峄 b岷縫 nh么m k铆nh m脿u tr岷痭g s峄 鈥 Nh么m: S啤n t末nh 膽i峄噉, m脿u tr岷痭g s峄
鈥 K铆nh th瓢峄漬g 4.5mm
鈥 H岷璾 t峄: T岷 nh么m Composite
鈥 膼啤n gi谩 t铆nh 聽theo m2
鈥 Chi ti岷縯 g峄搈 c贸: T峄 nh么m, ph岷 k铆nh, ph岷 h煤t m霉i c峄 h峄 th峄憂g b岷縫 膽un,…

1.050.000

3

T峄 b岷縫 nh么m k铆nh m脿u v芒n g峄 鈥 Nh么m: S啤n t末nh 膽i峄噉, m脿u v芒n g峄
鈥 K铆nh th瓢峄漬g 4.5mm
鈥 H岷璾 t峄: T岷 nh么m Composite
鈥 膼啤n gi谩 t铆nh 聽theo m2
鈥 Chi ti岷縯 g峄搈 c贸: T峄 nh么m, ph岷 k铆nh, ph岷 h煤t m霉i c峄 h峄 th峄憂g b岷縫 膽un,…

1.150.000

Xem th锚m b岷g b谩o gi谩 l脿m v谩ch nh么m k铆nh

Tr锚n 膽芒y l脿 b谩o gi谩 s啤 b峄 cho c谩c d貌ng s岷 ph岷﹎ t峄 b岷縫 nh么m k铆nh t岷 Thu岷璶 Ph谩t. Trong qu谩 tr矛nh kh岷 s谩t v脿 thi c么ng c贸 th峄 ph谩t sinh th锚m c谩c chi ph铆 kh谩c do l岷痯 膽岷穞 theo y锚u c岷 c峄 kh谩ch h脿ng. Ngo脿i d峄媍h v峄 l脿m t峄 b岷縫 nh么m k铆nh theo y锚u c岷, Thu岷璶 Ph谩t c貌n cung c岷 c谩c d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑. N岷縰 b岷 c贸 nhu c岷 l脿m t峄 b岷縫 nh么m k铆nh, v脿 s峄璦 c峄璦 k铆nh th矛 h茫y li锚n h峄 ngay v峄沬 ch煤ng t么i theo Hotline 08.3590.4625 膽峄 膽瓢峄 t瓢 v岷 v脿 h峄 tr峄.

Th么ng Tin Li锚n H峄 S峄璦 M谩i T么n:

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

C峄璦 nh么m Xingfa - D峄媍h v峄 thi c么ng nh么m xingfa ch铆nh h茫ng Ti岷縩 Ph谩t C峄璦 nh么m Xingfa – D峄媍h v峄 thi c么ng nh么m xingfa ch铆nh h茫ng Thu岷璶 Ph谩t
B岷 c岷 m峄檛 膽啤n v峄 chuy锚n thi c么ng c峄璦 nh么m xingfa uy t铆n, ch岷 l瓢峄g t岷 tphcm. Cty Thu岷璶 Ph谩t ch铆nh l脿 l峄盿 ch峄峮 t峄憈 nh岷 trong l末nh v峄眂 n脿y
B谩o gi谩 thi c么ng l脿m v谩ch nh么m k铆nh B谩o gi谩 thi c么ng l脿m v谩ch nh么m k铆nh
B岷 膽ang c岷 t矛m d峄媍h v峄 b谩o gi谩 thi c么ng l脿m v谩ch nh么m k铆nh, t峄 nh么m, c峄璦 nh么m t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai gi谩 r岷 nh岷 LH 08.3590.4625
S峄璦 c峄璦 k铆nh Th峄 s峄璦 c峄璦 k铆nh chuy锚n nghi峄噋
D峄媍h v峄 th峄 s峄璦 c峄璦 k铆nh c瓢峄漬g l峄眂, th峄 l峄眂 t岷 nh脿 c谩c qu岷璶 tr锚n 膽峄媋 b脿n TpHCM. S峄璦 ch峄痑 c峄璦 nh么m ki岷縩g, c峄璦 th峄 l峄眂 b峄 x峄, b岷 l峄, kh贸a c峄璦 Nhanh ch贸ng.
C峄璦 nh峄盿 l玫i th茅p eurowindow gi谩 r岷 B谩o gi谩 thi c么ng l脿m c峄璦 nh峄盿 l玫i th茅p eurowindow
Xem b岷g b谩o gi谩 thi c么ng l脿m c峄璦 nh峄盿 l玫i th茅p eurowindow ch铆nh h茫ng m峄沬 nh岷. Nh岷璶 b谩o gi谩 c峄璦 nh峄盿 l玫i th茅p uPVC Eurowindow m峄沬 nh岷.