S峄璦 tr岷 th岷h cao gi谩 r岷

Thi c么ng s峄璦 tr岷 th岷h cao t岷 nh脿 theo y锚u c岷. S峄璦 ch峄痑 nh脿, t瓢峄漬g th岷h cao gi谩 r岷 t岷 H峄 Ch铆 Minh. Thi c么ng nhanh ch贸ng, ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian v脿 chi ph铆 cho kh谩ch h脿ng. Thu岷璶 Ph谩t t峄 h脿o l脿 膽啤n v峄 x芒y d峄眓g, s峄璦 ch峄痑 nh脿 t峄憈 nh岷 t岷 HCM.

D峄媍h v峄 s峄璦聽tr岷 th岷h cao

Thu岷璶 Ph谩t l脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽啤n v峄 h脿ng 膽岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g s峄璦 ch峄痑 nh脿 t岷 HCM. Ch煤ng t么i nh岷璶 thi c么ng, s峄璦 ch峄痑 theo y锚u c岷 c峄 kh谩ch h脿ng. Thi岷縯 k岷, thi c么ng t峄 nh峄痭g c么ng tr矛nh nh峄. 膼峄慽 v峄沬 d峄媍h v峄 s峄璦 tr岷 th岷h cao ch煤ng t么i cung c岷 d峄媍h v峄 tr峄峮 g贸i. S峄璦 ch峄痑 t峄 A 膽岷縩 Z, 膽谩p 峄﹏g m峄峣 y锚u c岷 c峄 kh谩ch h脿ng. Mang 膽岷縩 s峄 thu岷璶 ti峄噉, t峄慽 瓢u nh岷 cho kh谩ch h脿ng.

S峄璦 tr岷 th岷h cao

M峄檛 s峄 d峄媍h v峄 s峄璦 tr岷 th岷h cao c峄 Thu岷璶 Ph谩t

  • Th谩o d峄, ph谩 b峄 t瓢峄漬g th岷h cao, tr岷 th岷h cao theo y锚u c岷
  • Thi c么ng l岷痯 膽岷穞 tr岷 th岷h cao t岷 nh脿
  • Thi岷縯 k岷 c谩c d峄 谩n tr岷 th岷h cao, thi c么ng nhanh ch贸ng
  • Tu b峄, s峄璦 ch峄痑 nh脿, thi岷縯 k岷 tr岷, vach th岷h cao

Ngo脿i d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑, thi c么ng thi岷縯 k岷, ch煤ng t么i c貌n h峄 tr峄 t瓢 v岷 cho kh谩ch h脿ng. V峄沬 kinh nghi峄噈 nhi峄乽 n膬m tr锚n th峄 tr瓢峄漬g, Thu岷璶 Ph谩t s岷 t瓢 v岷 v脿 h峄 tr峄 b岷 nh峄痭g ph瓢啤ng 谩n s峄璦 ch峄痑, thi c么ng t峄憈 nh岷.

Nh峄痭g 瓢u 膽i峄僲 c峄 d峄媍h v峄ヂ燬峄璦 tr岷 th岷h cao t岷 Thu岷璶 Ph谩t

C谩c d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑, thi c么ng tr岷 th岷h cao c峄 Thu岷璶 Ph谩t lu么n 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng 膽谩nh gi谩 cao. Kh么ng ch峄 v峄 ch岷 l瓢峄g, 膽峄 b峄乶 c么ng tr矛nh m脿 t铆nh th岷﹎ m峄 c农ng r岷 cao. Thu岷璶 Ph谩t ch煤 tr峄峮g nhi峄乽 trong c谩c thi岷縯 k岷 c峄 m矛nh, mang 膽岷縩 nh峄痭g c膬n nh脿 膽岷筽 nh岷 ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng. C贸 th峄 k峄 膽岷縩 m峄檛 s峄 瓢u 膽i峄僲 c峄 Thu岷璶 Ph谩t nh瓢 sau:

  • 膼峄檌 ng农 k峄 thu岷璽, ki岷縩 tr煤c s瓢 l脿nh ngh峄, 膽瓢峄 膽脿o t岷 ki岷縩 th峄ヽ chuy锚n m么n b脿i b岷
  • Thi c么ng, s峄璦 ch峄痑 nhanh ch贸ng, ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian v脿 chi ph铆 cho kh谩ch h脿ng. Ch煤ng t么i lu么n ho脿n th脿nh v脿 b脿n giao d峄 谩n 膽煤ng th峄漣 gian cho kh谩ch h脿ng.
  • Cam k岷縯 m峄ヽ gi谩 s峄璦 ch峄痑 th岷 nh岷 th峄 tr瓢峄漬g. Ch煤ng t么i lu么n h瓢峄沶g t峄沬 gi谩 tr峄 v脿 l峄 铆ch c峄 kh谩ch h脿ng. M峄峣 ho岷 膽峄檔g 膽峄乽 mong mu峄憂 mang l岷 kh么ng gian s峄憂g 膽岷筽, ti峄噉 nghi.
  • 膼峄慽 v峄沬 c谩c tr瓢峄漬g h峄 c岷 s峄 d峄g s岷 ph岷﹎ ti锚u chu岷﹏ 膽峄 thi c么ng, l岷痯 膽岷穞. Thu岷璶 Ph谩t lu么n cam k岷縯 ch峄 s峄 d峄g h脿ng ch铆nh h茫ng, n贸i kh么ng v峄沬 h脿ng k茅m ch岷 l瓢峄g.
  • 膼峄慽 v峄沬 c谩c d峄 谩n thi岷縯 k岷 m峄沬 ho岷穋 s峄璦 ch峄痑. Thu岷璶 Ph谩t c贸 ch铆nh s谩ch b岷 h脿nh, th峄漣 gian l锚n t峄沬 5 n膬m

B谩o gi谩 d峄媍h v峄 s峄璦 tr岷 th岷h cao t岷 Thu岷璶 Ph谩t

膼峄 c贸 b谩o gi谩 chi ti岷縯 cho t峄玭g d峄 谩n, ch煤ng t么i c岷 kh岷 s谩t th峄眂 t岷. K峄 s瓢 c峄 Thu岷璶 Ph谩t s岷 kh岷 s谩t d峄 谩n c岷 s峄璦 ch峄痑, thi c么ng. T峄 膽贸 膽瓢a ra c谩c ph瓢啤ng 谩n s峄璦 ch峄痑, thay th岷 v脿 b谩o gi谩 cho kh谩ch h脿ng. Do 膽贸 膽峄 b谩o gi谩 cho聽d峄媍h v峄 s峄璦 tr岷 th岷h cao t岷 Thu岷璶 Ph谩t ch煤ng t么i c岷 kh岷 s谩t th峄眂 t岷.

Ch煤ng t么i xin 膽瓢a ra m峄檛 s峄 b谩o gi谩 s峄璦 tr岷 th岷h cao ph峄 bi岷縩 hi峄噉 nay, c峄 th峄 nh瓢 sau:

STT H岷燦G M峄 THI C脭NG 膼茽N GI脕

(VN膼)

膼VT GHI CH脷
TR岷 N峄擨
01 Tr岷 n峄慽 60 x 60 m脿u tr岷痭g聽Kh么ng聽in b么ng: Th岷h cao th瓢峄漬g 110.000 聽M2 Tr锚n 500 M2

Gi谩 ch瓢a VAT

02 Tr岷 n峄慽 60 x 60 m脿u tr岷痭g聽C贸聽in b么ng: Th岷h cao th瓢峄漬g 115.000 聽M2
03 Tr岷 n峄慽 60 x 60聽C贸聽in b么ng: Th岷h cao聽V末nh T瓢峄漬g 130.000 M2
TR岷 CH脤M GI岷琓 C岷
01 Tr岷 ch矛m gi岷璽 c岷: Th岷h cao th瓢峄漬g 120.000 M2 Tr锚n 500聽M2Gi谩 ch瓢a VAT
02 Tr岷 ch矛m gi岷璽 c岷: Th岷h cao聽V末nh T瓢峄漬g 140.000 M2
03 Tr岷 ch峄憂g 岷﹎ t岷聽cembo: 3,5 ly 130.000 M2
V脕CH TH岷燙H CAO 2 M岷禩
01 V谩ch th岷h cao th瓢峄漬g 200.000 M2 Tr锚n 500 M2

Gi谩 ch瓢a VAT

Th么ng tin chi ti岷縯, qu媒 kh谩ch h脿ng h茫y li锚n h峄 ngay v峄沬 ch煤ng t么i theo Hotline 08.3590.4625 膽峄 膽瓢峄 h峄 tr峄 t峄憈 nh岷. Thu岷璶 Ph谩t lu么n s岷祅 s脿ng ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng m峄峣 l煤c, m峄峣 n啤i.

Th么ng Tin Li锚n H峄 Thi C么ng S峄璦 Tr岷 Th岷h Cao:

Rate this post

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

T峄昻g h峄 c谩c lo岷 s啤n t峄憈 nh岷 hi峄噉 nay T峄昻g h峄 c谩c lo岷 s啤n t峄憈 nh岷 hi峄噉 nay
ch煤ng t么i xin t峄昻g h峄 c谩c lo岷 s啤n t峄憈 nh岷 hi峄噉 nay. T峄 膽芒y kh谩ch h脿ng s岷 c贸 c谩i nh矛n t峄昻g quan 膽峄 l峄盿 ch峄峮 d貌ng s啤n ph霉 h峄 v峄沬 nhu c岷
D峄媍h v峄 s啤n s峄璦 v膬n ph貌ng D峄媍h v峄 s啤n s峄璦 v膬n ph貌ng
D峄媍h v峄 s啤n s峄璦 v膬n ph貌ng, nh脿 峄 theo y锚u c岷 t岷 HCM. Ch煤ng t么i cam k岷縯 v峄 ch岷 l瓢峄g, thi c么ng nhanh ch贸ng, chi ph铆 h峄 l媒.
膼峄檌 thi c么ng s啤n b岷 膼峄檌 thi c么ng s啤n b岷
膼峄檌 thi c么ng s啤n b岷 Thu岷璶 Ph谩t - nh岷璶 thi c么ng, ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng t岷 HCM. Thi c么ng nhanh, ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆, ch铆nh s谩ch b岷 h脿nh h岷 d岷玭
Tr岷 th岷h cao v末nh t瓢峄漬g B谩o gi谩 thi c么ng l脿m tr岷 th岷h cao v末nh t瓢峄漬g
B谩o gi谩 l脿m tr岷 th岷h cao V末nh T瓢峄漬g gi谩 r岷 t岷 HCM, l脿m nhanh, l脿m theo y锚u c岷 kh谩ch h脿ng. Li锚n h峄 Hotline Thu岷璶 Ph谩t 0835904625.