B谩o gi谩 g岷h l谩t n峄乶 nh脿 ch铆nh x谩c nh岷 2021

C岷璸 nh岷璽 gi谩 c岷 c峄 v岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g chuy锚n v峄 c谩c lo岷 g岷h 峄憄 t瓢峄漬g. G岷h l谩t n峄乶 v脿 g岷h l谩t nh脿 t岷痬, g岷h 峄憄 l谩t s芒n v瓢峄漬鈥 V峄沬 r岷 nhi峄乽 lo岷 m岷玼 m茫, ki峄僽 d谩ng v脿 k铆ch th瓢峄沜 kh谩c nhau. Chi ti岷縯, c峄 th峄 膽岷 膽峄 c谩c h茫ng t峄 m峄ヽ gi谩 r岷 t峄沬 cao c岷. Ph峄 v峄 Qu媒 kh谩ch h脿ng 膽ang quan t芒m 膽岷縩 gi谩 g岷h 峄憄 t瓢峄漬g. Gi谩 g岷h 峄憄 l谩t n峄乶, gi谩 g岷h 峄憄 l谩t cho s芒n v瓢峄漬.. Thu岷璶 Ph谩t xin chia s岷 b岷g b谩o gi谩 g岷h l谩t n峄乶 nh脿 m峄沬 nh岷. 膼岷縩 qu媒 kh谩ch h脿ng hi峄噉 膽ang c贸 nhu c岷 c岷 tham kh岷. Thu岷璶 Ph谩t l脿 m峄檛 膽啤n v峄 chuy锚n thi c么ng v脿 cung c岷 t岷 c岷 c谩c lo岷 膽谩 ch岷 l瓢峄g cao. T岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai… v脿 c谩c t峄塶h l芒n c岷璶.聽

B岷g b谩o gi谩 g岷h l谩t n峄乶 nh脿 C么ng Ty Thu岷璶 Ph谩t

STT

T锚n S岷 Ph岷﹎

K铆ch Th瓢峄沜 (cm) 膼啤n Gi谩 (VND/m虏)
1

G岷h l谩t t瓢峄漬g 膼峄搉g T芒m

100 x 100

513.000

2

G岷h 峄憄 t瓢峄漬g 膼峄搉g T芒m

80 x 80

351.000

3

G岷h Granite 膼峄搉g T芒m

60 x 60聽

200.000

4

G岷h 膼峄搉g T芒m Ceramic

40 x 40

190.000

G岷h l谩t n峄乶 膼峄搉g T芒m

30 x 30

194.000

5

G岷h l谩t n峄乶 Viglacera

280.000

6

G岷h gi岷 g峄 Royal

30 x 60

158.000

30 x 90

189.000

45 x 90

220.000

7

G岷h 峄憄 l谩t b贸ng ki岷縩g Royal

45 x 90

198.000

8

G岷h 峄憄 l谩t Granite 膽谩 m峄 Royal

198.000

9

G岷h 峄憄 t瓢峄漬g gi谩 r岷

30 x 45

80.000

10 G岷h 峄憄 l谩t b贸ng ki岷縩g to脿n ph岷 Royal

45 x 90

180.000

11

膼谩 m峄 峄憄 l谩t cao c岷 Kis

30 x 90

230.000

12

G岷h 峄憄 l谩t Granite

30 x 60

168.000

13

G岷h 峄憄 t瓢峄漬g聽

30 x 60

125.000

C谩c lo岷 g岷h 峄憄 l谩t 膽瓢峄 s峄 d峄g ph峄 bi岷縩 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g ng脿y nay

G岷h 峄憄 t瓢峄漬g

_ L脿 m峄檛 trong nh峄痭g d貌ng g岷h 峄憄 l谩t 膽瓢峄 峄﹏g d峄g ph峄 bi岷縩 hi峄噉 nay. V脿 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽峄 峄憄 ri cho t瓢峄漬g ho岷穋 峄憄 t峄玭g m岷g t瓢峄漬g trong c么ng tr矛nh, nh脿 峄.

_ Theo 膽贸, r岷 nhi峄乽 d貌ng g岷h 膽峄 峄憄 t瓢峄漬g v脿 膽瓢峄 s岷 xu岷 ph霉 h峄 theo m峄梚 thi岷縯 k岷. Trong ng么i nh脿 nh瓢 l脿: G岷h th岷 nung, g岷h porcelain v脿 g岷h men 峄憄 t瓢峄漬g b岷縫. G岷h 膽峄 峄憄 ph貌ng t岷痬, g岷h 膽瓢峄 gi岷 膽谩 hoa c瓢啤ng v脿 nhi峄乽 lo岷 g岷h 膽谩 kh谩c鈥

G岷h l谩t n峄乶

B谩o gi谩 g岷h l谩t n峄乶 nh脿 ch铆nh x谩c nh岷 2021

B谩o gi谩 g岷h l谩t n峄乶 nh脿 ch铆nh x谩c nh岷 2021

C貌n 膽瓢峄 g峄峣 l脿 g岷h l谩t s脿n. 膼瓢峄 xem l脿 m峄檛 trong nh峄痭g d貌ng g岷h 峄憄 l谩t 膽瓢峄 nh脿 nh脿 ng瓢峄漣 瓢a chu峄檔g v脿 s峄 d峄g. Ng脿y nay tr锚n th峄 tr瓢峄漬g c贸 kh谩 nhi峄乽 d貌ng g岷h l谩t n峄乶 v峄沬 nhi峄乽 k铆ch th瓢峄沜. M脿u s岷痗 v脿 gi谩 th脿nh kh谩c nhau.

G岷h men

L脿 lo岷 g岷h 膽瓢峄 l脿m t峄 nh峄痭g th脿nh ph岷 ch铆nh c贸 s岷祅 trong m么i tr瓢峄漬g t峄 nhi锚n nh瓢. 膼岷 s茅t, 膽岷 th岷h cao, 膽岷 cao lanh v脿 m峄檛 s峄 c谩c nguy锚n li峄噓 k猫m theo kh谩c.

G岷h b贸ng ki岷縩g

_ L脿 lo岷 g岷h ch峄゛ th脿nh ph岷 ch铆nh l脿 b峄檛 膽谩 v脿 膽茫 qua kh芒u 茅p, s岷. Sau 膽贸 nung 峄 m峄ヽ nhi峄噒 膽峄 kh谩 cao, kho岷g 1200鈦癈.

_ C贸 膽峄 c峄﹏g c峄眂 k峄 cao v矛 v岷瓂 膽瓢峄 l峄盿 ch峄峮 膽峄 l谩t n峄乶 cho c谩c c么ng tr矛nh l峄沶.聽

G岷h b么ng

L脿 lo岷 g岷h 膽瓢峄 l脿m t峄 m峄檛 s峄 nguy锚n li峄噓 nh瓢 l脿: Xi m膬ng, b峄檛 膽谩, c谩t c霉ng m峄檛 s峄 lo岷 ph峄 gia kh谩c. Vi峄嘽 膽贸 khi岷縩 cho g岷h ch峄゛ 膽峄 c峄﹏g kh谩 cao v脿 铆t th岷 n瓢峄沜. Do 膽贸 膽瓢峄 kh谩 nhi峄乽 ng瓢峄漣 d芒n trong v霉ng n么ng th么n l峄盿 ch峄峮 v脿 s峄 d峄g.

G岷h Granite

L脿 lo岷 g岷h c贸 th脿nh ph岷 ch铆nh l脿 tr脿ng th岷h anh v峄沬 膽岷 s茅t c霉ng m峄檛 s峄 c谩c nguy锚n li峄噓 kh谩c. Do 膽贸, g岷h ch峄゛ kh岷 n膬ng ch峄媢 膽瓢峄 m峄ヽ 膽峄 谩p su岷 cao. Ch峄゛ 膽峄 c峄﹏g l峄沶, s谩ng b贸ng v脿 d峄 v峄 sinh.

G岷h gi岷 g峄

L脿 lo岷 g岷h c贸 nhi峄乽 m脿u s岷痗 v脿 膽瓢峄漬g v芒n 膽瓢峄 l脿m ra gi峄憂g y h峄噒 v峄沬 c谩c v芒n g峄 c贸 trong t峄 nhi锚n. V脿 c贸 kh岷 n膬ng ch峄媢 膽峄眓g s峄 va 膽岷璸 t峄憈, kh贸 b峄 tr岷 x瓢峄沜, th岷 n瓢峄沜 c峄眂 k峄 铆t. N锚n 膽瓢峄 kh谩 nhi峄乽 ng瓢峄漣 l峄盿 ch峄峮 v脿 s峄 d峄g.

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

峄恜 l谩t g岷h nh脿 v峄 sinh, nh脿 t岷痬 chuy锚n nghi峄噋 峄恜 l谩t g岷h nh脿 v峄 sinh, nh脿 t岷痬 chuy锚n nghi峄噋
H瓢峄沶g d岷玭 峄憄 l谩t g岷h nh脿 v峄 sinh, nh脿 t岷痬 膽岷 hi峄噓 qu岷 cao, 膽煤ng k峄 thu岷璽. Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n nh岷璶 thi c么ng ch峄璦 s峄痑 ph貌ng v峄 sinh, ph貌ng t岷痬.
L谩t g岷h s芒n v瓢峄漬
C么ng ty x芒y d峄眓g Thu岷璶 Ph谩t Chuy锚n nh岷璶 thi c么ng, l谩t g岷h s芒n v瓢峄漬 tr峄峮 g贸i. L谩t g岷h ngh峄 thu岷璽, thi岷縯 k岷, x芒y d峄眓g ti峄僽 c岷h tr峄峮 g贸i t岷 nh脿.
B谩o gi谩 nh芒n c么ng 峄憄 l谩t g岷h B谩o gi谩 nh芒n c么ng 峄憄 l谩t g岷h
B谩o gi谩 nh芒n c么ng 峄憄 l谩t g岷h theo d峄 谩n, y锚u c岷 c峄 kh谩ch h脿ng, thi c么ng nhanh ch贸ng, 膽岷 b岷 ch岷 l瓢峄g v脿 ti岷縩 膽峄. LH Hotline 0835904625