Th峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 G貌 V岷 cam k岷縯 100% d峄媍h v峄 gi谩 r岷

S啤n nh脿 l脿 m峄檛 vi峄嘽 l脿m v么 c霉ng quan tr峄峮g v脿 c岷 thi岷縯 gi煤p t岷 n锚n m峄檛 kh么ng gian 膽岷筽. Ch煤ng kh么ng ch峄 mang 膽岷縩 t铆nh th岷﹎ m末 cho ng么i nh脿 c峄 b岷 m脿 c貌n g贸p ph岷 l脿m n锚n m峄檛 v岷 膽岷筽 cho c岷h quan 膽么 th峄. V岷瓂 n锚n, hi峄噉 nay c贸 nhi峄乽 膽啤n v峄 thi c么ng s啤n nh脿 v峄沬 nhi峄乽 h矛nh th峄ヽ v脿 d峄媍h v峄 s啤n nh脿 膽a d岷g. 膼峄 c贸 th峄 膽谩p 峄﹏g m峄峣 y锚u c岷 s峄 d峄g c峄 kh谩ch h脿ng. Thu岷璶 Ph谩t l脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽啤n v峄 h脿ng 膽岷 chuy锚n cung c岷 c谩c d峄媍h v峄 th峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 G貌 V岷 鈥 s啤n b峄乶 膽岷筽 cho m峄峣 c么ng tr矛nh n岷眒 trong c谩c qu岷璶 huy峄噉 c峄 th脿nh ph峄.

Tham kh岷 b岷g gi谩 s啤n nh脿 t岷 c谩c qu岷璶 t岷 膽芒y:

Th峄 S啤n Nh脿 T岷 Qu岷璶 G貌 V岷 – 膼峄媋 Ch峄 S啤n Nh脿 Uy T铆n, Chuy锚n Nghi峄噋, Gi谩 C岷h Tranh S峄 1 T岷 TPHCM

 1. S啤n nh脿 chung c瓢
 2. S啤n c膬n h峄, v膬n ph貌ng
 3. S啤n nh脿 c岷 4
 4. S啤n nh脿 ph峄, nh脿 cao t岷g
 5. S啤n nh脿 bi峄噒 th峄
 6. S啤n nh脿 x瓢峄焠g, c么ng ty
 7. S啤n pu, s啤n epoxy, s啤n c峄璦 s岷痶, s啤n c峄璦 g峄
 8. S啤n ph貌ng nh脿 tr峄, nh脿 tr峄
 9. S啤n l岷 c峄璦 h脿ng, showroom, trung t芒m th瓢啤ng m岷, qu谩n caf茅, nh脿 h脿ng, qu谩n ba,..
 10. S啤n m岷穞 ti峄乶, s啤n t瓢峄漬g ngo脿i tr峄漣, s啤n trong nh脿
 11. S啤n ch峄憂g th岷 t瓢峄漬g ngo脿i, tr岷 nh脿, s啤n s芒n th瓢峄g
 12. S啤n ph貌ng kh谩ch, ph貌ng ng峄, ph貌ng b岷縫,鈥
 13. C岷 t岷 l岷 m脿u s啤n nh脿 c农
 14. T瓢 v岷 v脿 thi岷縯 k岷 m脿u s啤n phong th峄 h峄 m峄噉h tu峄昳

Quy Tr矛nh Y锚u C岷 T瓢 V岷 – H峄 Tr峄 S啤n Nh脿 T岷 Qu岷璶 G貌 V岷

B瓢峄沜 1: Ti岷縫 nh岷璶 th么ng tin

Qu媒 kh谩ch h脿ng g峄璱 y锚u c岷 d峄媍h v峄 ho岷穋 g峄峣 膽i峄噉 膽岷縩 cho Thu岷璶 Ph谩t. Chuy锚n vi锚n s岷 ti岷縫 nh岷璶 th么ng tin y锚u c岷 kh谩ch h脿ng v脿 t瓢 v岷 th么ng tin v峄 d峄媍h v峄 r峄搃 l锚n l峄媍h h岷筺, 膽峄媋 ch峄 膽峄 kh岷 s谩t, t瓢 v岷 tr峄眂 ti岷縫.

B瓢峄沜 2: Kh岷 s谩t, t瓢 v岷 b谩o gi谩

膼峄檌 th峄 s岷 t峄沬 nhanh khi 膽茫 x谩c nh岷璶 th么ng tin 膽峄媋 ch峄 kh岷 s谩t 膽峄 h峄 tr峄 nhu c岷 c峄 b岷. V脿 t瓢 v岷 chi ti岷縯 t峄玭g h岷g m峄 m脿 b岷 膽ang c岷 c岷 t岷 s峄璦 ch峄痑.

Ch煤ng t么i s岷 l岷璸 d峄 to谩n s啤n nh脿 chi ti岷縯 v脿 g峄璱 cho b岷 trong v貌ng 12h l脿m vi峄嘽.

B瓢峄沜 3: K媒 h峄 膽峄搉g

Hai b锚n th峄憂g nh岷 v峄 b岷g gi谩 s啤n s峄璦 nh脿 v脿 tham kh岷 chi ti岷縯 h峄 膽峄搉g thi c么ng.

Trong 膽贸, 膽岷 膽峄 chi ti岷縯 v脿 c谩c 膽i峄乽 kho岷, r玫 r脿ng t峄玭g h岷g m峄, th峄漣 gian thi c么ng. C貌n c贸 c谩c 膽i峄乽 kho岷 ph岷 n岷縰 nh瓢 gian d峄慽 v岷璽 li峄噓, ch岷璵 tr峄 ti岷縩 膽峄, t铆nh ch岷 b峄乶 v峄痭g v脿 th岷﹎ m峄 c峄 c么ng tr矛nh.

Th峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 G貌 V岷

Th峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 G貌 V岷

B瓢峄沜 4: Thi c么ng d峄媍h v峄 s啤n nh脿

Ch煤ng t么i c贸 膽峄檌 ng农 k峄 s瓢 v脿 ki岷縩 tr煤c s瓢 gi峄廼, 膽峄檌 ng农 th峄 s啤n nh脿 qu岷璶 G貌 V岷 l脿nh ngh峄. Lu么n 膽谩p 峄﹏g 膽瓢峄 t岷 c岷 c谩c v岷 膽峄, y锚u c岷 v峄 k峄 thu岷璽 thi c么ng, c么ng t谩c gi谩m s谩t c么ng tr矛nh.

B瓢峄沜 5: B岷 h脿nh c么ng tr矛nh.

Sau khi b脿n giao c么ng tr矛nh xong, Thu岷璶 Ph谩t s岷 ti岷縩 h脿nh b岷 h脿nh h岷g m峄. Th么ng qua ph瓢啤ng th峄ヽ s岷 li锚n l岷 ch膬m s贸c kh谩ch h脿ng 膽峄媙h k峄. Hay b岷 c贸 th峄 g峄峣 膽i峄噉 tr峄眂 ti岷縫 cho c么ng ty 膽峄 膽瓢峄 kh岷痗 ph峄 v脿 b岷 h脿nh.

Thu岷璶 Ph谩t – C么ng ty Cung C岷 Th峄 S啤n Nh脿 T岷 Qu岷璶 G貌 V岷 UY T脥N – GI脌U KINH NGHI峄哅

鉃 V峄沬 膽峄檌 ng农 th峄 s啤n c贸 tay ngh峄 kh茅o l茅o v脿 lu么n t岷璶 t矛nh trong c么ng vi峄嘽.

鉃 Thu岷璶 Ph谩t t峄 tin l脿 n啤i cung c岷 c谩c d峄媍h v峄 s啤n nh脿 膽岷筽 t岷 Tphcm t峄憈 nh岷 cho m峄峣 膽峄慽 t瓢峄g kh谩ch h脿ng.

鉃 Gi谩 c岷 h峄 l媒 l岷 c貌n c贸 nhi峄乽 瓢u 膽茫i d脿nh cho Qu媒 kh谩ch h脿ng m峄沬 k峄 c岷 c谩c kh谩ch h脿ng th芒n thi岷縯 c峄 Thu岷璶 Ph谩t.

鉃 H啤n n峄痑, nh芒n vi锚n t瓢 v岷 v脿 h瓢峄沶g d岷玭 th峄 t峄 cho b岷 c农ng v么 c霉ng chuy锚n nghi峄噋, gi峄廼 v脿 hi峄僽 r峄檔g.

鉃 Ngo脿i ra, th峄 t峄 h峄 s啤 膽峄 l脿m h峄 膽峄搉g v么 c霉ng 膽啤n gi岷.

鉃 H峄 th峄憂g thanh to谩n chi ph铆 c农ng 膽a d岷g theo nhu c岷.

鉃 H啤n n峄痑, 膽峄 gi煤p 膽岷 b岷 cho c么ng tr矛nh 膽瓢峄 tri峄僴 khai thu岷璶 l峄 kh么ng m峄檛 ch煤t sai l岷 n脿o.

鉃 Thu岷璶 Ph谩t c貌n c贸 膽峄檌 ng农 chuy锚n vi锚n k峄 thu岷璽 theo d玫i s谩t sao ti岷縩 膽峄 thi c么ng h岷眓g ng脿y.

鉃 膼岷 b岷 b脿n giao ho脿n thi峄噉 lu么n 膽煤ng th峄漣 gian trong h峄 膽峄搉g.

鉃 V脿 膽岷 b岷 m峄峣 quy峄乶 l峄, l峄 铆ch trong h峄 膽峄搉g c峄 kh谩ch h脿ng.

鉃 B锚n c岷h 膽贸, khi 膽瓢峄 l脿m vi峄嘽 h峄 t谩c v峄沬 qu媒 kh谩ch h脿ng. Thu岷璶 Ph谩t s岷 gi峄沬 thi峄噓 cho b岷 膽a d岷g b岷g m脿u 膽岷筽 v脿 膽瓢峄 瓢a chu峄檔g nh岷 hi峄噉 nay.

鉃 H瓢峄沶g d岷玭 cho b岷 c谩ch ch峄峮 m脿u s啤n sao cho ph霉 h峄 v岷璶 m峄噉h, phong th峄. H啤n h岷縯, ch煤ng t么i s岷 t瓢 v岷 c谩c gan m脿u s啤n ph霉 h峄 cho t峄玭g kh么ng gian c农ng nh瓢 m峄 膽铆ch s峄 d峄g c峄 gia 膽矛nh b岷.

B岷g Gi谩 S啤n Nh脿 Ngo岷 Th岷 Tr峄峮 G贸i T岷 Qu岷璶 G貌 V岷 膼茫 Bao G峄搈 V岷璽 T瓢 & Nh芒n C么ng

STT

Lo岷 S啤n 膼啤n Gi谩/VND/M2
1 Kova ch峄憂g th岷 cao c岷

38.000

2

Dulux weathershield ch峄憂g th岷 cao c岷 38.000
3 Jotun ngo岷 th岷

38.000

4

jotun Jotatough 43.000
5 Jotun jotashield cao c岷

58.000

6

S啤n maxilite 38.000
7 S啤n dulux weathershield cao c岷

53.000

8

S啤n dulux weathershield b贸ng cao c岷 58.000
9 Nippon Super Matex ngo脿i tr峄漣

43.000

10

Nippon All in 1 ngo脿i tr峄漣 cao c岷 58.000
11 Kova CT11A ch峄憂g th岷 xi m膬ng cao c岷

43.000

12

Kova ngo脿i tr峄漣 cao c岷 43.000
13 Joton ngo岷 th岷 cao c岷

38.000

14

ICI Super Maxilite ngo脿i tr峄漣 43.000
15 Jotun Jotatough ngo脿i tr峄漣 cao c岷

43.000

16

Jotun Jotashield ngo脿i tr峄漣 cao c岷 58.000
17 Dulux che ph峄 hi峄噓 qu岷 cao c岷

48.000

18

Dulux Weathershield cao c岷 53.000
19 Dulux Weathershield b贸ng cao c岷

58.000

20

ICI Dulux Weathershield ch峄憂g th岷 cao c岷

43.000

Rate this post

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

S啤n l岷 nh脿 c农 B岷g b谩o gi谩 d峄媍h v峄 s啤n l岷 nh脿 c农 tr峄峮 g贸i gi谩 r岷 t岷 TPHCM
H瓢峄沶g d岷玭 c谩ch s啤n l岷 nh脿 c农 膽煤ng k峄 thu岷璽, gi煤p ti岷縯 ki峄噈 t峄慽 瓢u chi ph铆. Ti岷縩 Ph谩t chuy锚n nh岷璶 s啤n s峄璦 nh脿 c农 chuy锚n nghi峄噋 t岷 TPHCM.
D峄媍h v峄 s啤n nh脿 膽岷筽 Th峄 s啤n nh脿 t瓢 v岷 b谩o gi谩 d峄媍h v峄 s啤n nh脿 gi谩 r岷 t岷 TPHCM
X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n d峄媍h v峄 s啤n nh脿 - Th峄 s啤n nh脿 t瓢 v岷 thi岷縯 k岷 s啤n nh脿 膽岷筽 - B岷g m脿u s啤n nh脿 m峄沬 nh岷 2020 - Th峄 thi c么ng s啤n 膽岷筽.
B谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷 B谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷 matit, S啤n n瓢峄沜 theo m2 s脿n & t瓢峄漬g
B岷g B谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷 m峄沬 nh岷, ch铆nh x谩c nh岷. D峄媍h v峄 thi c么ng s啤n b岷 tr峄峮 g贸i t岷 TPHCM UY T脥N, CHUY脢N NGHI峄哖, GI脕 R岷
B谩o gi谩 d峄媍h v峄 thi c么ng s啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h c峄檛 vu么ng & c峄檛 tr貌n
D峄媍h v峄 thi c么ng s啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h Cao C岷, Gi谩 R岷, Ch岷 L瓢峄g, Chuy锚n Nghi峄噋 t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, Bi锚n H貌a, V农ng T脿u, 膼峄搉g Nai..