B谩o gi谩 c峄璦 cu峄憂 austdoor

C峄璦 cu峄憂 l脿 c峄 t峄 kh么ng c貌n xa l岷 v峄沬 ch煤ng ta. Nh峄痭g gi谩 tr峄 v脿 ti峄噉 铆ch m脿 nh峄痭g chi岷縞 c峄 cu峄憂 mang l岷 l脿 r岷 l峄沶. M峄檛 trong nh峄痭g d貌ng c峄璦 cu峄憂 膽瓢峄 y锚u th铆ch nh岷 hi峄噉 nay l脿聽austdoor – th瓢啤ng hi峄噓 膽瓢峄 y锚u th铆ch nh岷 hi峄噉 nay. V岷瓂 c峄璦 cu峄憂聽austdoor c贸 g矛 膽岷穋 bi峄噒, chi ph铆 thi c么ng l岷痯 膽岷穞 nh瓢 th岷 n脿o? C霉ng ch煤ng t么i 膽i t矛m c芒u tr岷 l峄漣 峄 b脿i vi岷縯 d瓢峄沬 膽芒y.

Kh谩i ni峄噈 c峄璦 cu峄憂聽austdoor

L脿 m峄檛 d貌ng c峄璦 cu峄憂 hi峄噉 膽岷, c贸 t铆nh th岷﹎ m峄 v脿 膽峄 an to脿n cao. 膼瓢峄 s岷 xu岷 theo c么ng ngh峄 膼峄ヽ v峄沬 c谩c nan c峄璦 c贸 l峄 tho谩ng x岷縫 l岷 v峄沬 nhau. 膼芒y l脿 膽i峄僲 膽岷穋 bi峄噒 c峄 d貌ng c峄璦 n脿y. Gi煤p cho vi峄嘽 v峄 sinh c峄璦 d峄 d脿ng 膽峄搉g th峄漣 t岷 膽峄 th么ng tho谩ng cho c膬n nh脿.

C谩c d貌ng s岷 ph岷﹎ c峄璦 cu峄憂聽austdoor聽

  • C峄璦 cu峄憂 m岷穞 ti峄乶 nh脿 ph峄
  • C峄璦 cu峄憂 Garage
  • C峄璦 cu峄憂 trung t芒m th瓢啤ng m岷
  • C峄璦 cu峄憂 c么ng nghi峄噋

M峄梚 lo岷 s岷 c贸 nh峄痭g 瓢u 膽i峄僲 kh谩c nhau, ph霉 h峄 v峄沬 nhu c岷, m峄 膽铆ch s峄 d峄g. Do 膽贸 khi l峄盿 ch峄峮 d貌ng c峄璦 cu峄憂聽austdoor th矛 b岷 c岷 l瓢u 媒 膽岷縩 c谩c lo岷 nh瓢 k峄 tr锚n nh茅.

B谩o gi谩 c峄璦 cu峄憂 austdoor

Nh峄痭g 瓢u 膽i峄僲 c峄 c峄璦 cu峄憂聽austdoor

L脿 s岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 s岷 xu岷 theo c么ng ngh峄 hi锚n 膽岷 c峄 膼峄ヽ. Do 膽贸 v峄 ch岷 l瓢峄g hay t铆nh th岷﹎ m峄 lu么n 膽瓢峄 膽岷穞 l锚n h脿ng 膽岷, mang 膽岷縩 nh峄痭g s岷 ph岷﹎ b峄乶 膽岷筽, l脿m h脿i l貌ng m峄峣 kh谩ch h脿ng. 膼i峄僲 n峄昳 tr峄檌 c峄 d貌ng c峄璦 cu峄憂 th瓢啤ng hi峄噓聽austdoor l脿 s峄 th么ng tho谩ng, kh么ng g芒y ti岷縩g 膽峄檔g khi 膽贸ng m峄. 膼岷穋 bi峄噒 l脿 膽峄 b峄乶 c峄眂 cao, an to脿n v脿 thu岷璶 ti峄噉 trong qu谩 tr矛nh s峄 d峄g.

M峄檛 s峄 d貌ng c峄璦 cu峄憂 c峄聽austdoor c贸 kh岷 n膬ng xuy锚n s谩ng. Nh峄痭g 么 l岷 s谩ng 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 nh瓢 m峄檛 ngh峄 thu岷璽 s岷痯 膽岷穞 tr锚n c谩c nan c峄璦. V峄沬 ch岷 li峄噓聽Polycarbonate (PC) trong su峄憈, gi煤p 谩nh s谩ng t峄 nhi锚n tr脿n ng岷璸 kh么ng gian nh脿 b岷. Kh么ng g芒y ra t矛nh tr岷g nh脿 c峄璦 芒m u, b铆 b谩ch khi 膽贸ng c峄璦.

T铆nh th岷﹎ m峄 c峄眂 cao. M脿u s岷痗 c峄璦 cu峄憂聽austdoor r岷 nh茫 nh岷穘. Th峄 hi峄噉 膽瓢峄 t铆nh th岷﹎ m峄 cao, 膽啤n gi岷 m脿 r岷 sang tr峄峮g.

C谩c m岷玼 c峄璦 cu峄憂 c峄聽austdoor 膽ang 膽瓢峄 r岷 nhi峄乽 ng瓢峄漣 y锚u th铆ch, tin t瓢峄焠g l峄盿 ch峄峮. Theo 膽谩nh gi谩 c峄 c谩c chuy锚n gia trong l末nh v峄眂 th矛 膽芒y l脿 d貌ng c峄璦 膽谩ng 膽瓢峄 l瓢u t芒m nh岷 hi峄噉 nay.

B谩o gi谩 c峄璦 cu峄憂聽austdoor

C峄璦 cu峄憂 th瓢啤ng hi峄噓聽austdoor g峄搈 c贸 d貌ng c峄璦 t峄 膽峄檔g v脿 c峄璦 b谩n t峄 膽峄檔g. Ch煤ng t么i xin 膽瓢a ra b岷g gi谩 chi ti岷縯 cho hai d貌ng c峄璦 cu峄憂 nh瓢 sau:

STT M脭 T岷 S岷 PH岷∕ C峄珹 CU峄怤 M脙 H脌NG 膼茽N GI脕
(膽/m2)
C峄璦 cu峄憂 Austdoor (c峄璦 t峄 膽峄檔g v脿 b谩n t峄 膽峄檔g)
1 C峄璦 cu峄憂 t岷 li峄乶 AUSTDOOR Serie1, l脿m t峄 th茅p h峄 kim COLOBOND nh岷璸 kh岷﹗, d脿y 0.55mm, 5 m脿u l峄盿 ch峄峮 CB # 1,2,5,6,8 910.000
2 C峄璦 cu峄憂 t岷 li峄乶 AUSTDOOR Serie2, l脿m t峄 th茅p h峄 kim APEX nh岷璸 kh岷﹗, d脿y 0.53mm, 4 m脿u l峄盿 ch峄峮 AP # 1,2,5,6 810.000
3 C峄璦 cu峄憂 t岷 li峄乶 AUSTDOOR Serie3, l脿m t峄 th茅p h峄 kim li锚n doanh, d脿y 0.50mm, 2 m脿u l峄盿 ch峄峮 TM # 1,6 740.000
4 C峄璦 cu峄憂 t岷 li峄乶 AUSTDOOR Serie4, l脿m t峄 th茅p h峄 kim li锚n doanh, d脿y 0.48mm, 2 m脿u l峄盿 ch峄峮 EL# 2,4 640.000
5 C峄璦 cu峄憂 khe tho谩ng AUSTDOOR nan A50, l脿m t峄 nh么m h峄 kim ti锚u chu岷﹏ 6063, d脿y 1.3mm A50i#3 1.840.000
6 C峄璦 cu峄憂 khe tho谩ng AUSTDOOR nan A48, l脿m t峄 nh么m h峄 kim ti锚u chu岷﹏ 6063, d脿y 1.1mm A48i#5 1.560.000
7 C峄璦 cu峄憂 khe tho谩ng AUSTDOOR nan A49, l脿m t峄 nh么m h峄 kim ti锚u chu岷﹏ 6063, d脿y 0.9mm A49i#7 1.300.000
8 C峄璦 cu峄憂 AUSTDOOR th岷 h峄 m峄沬 C70 si锚u tho谩ng, si锚u 锚m, d脿y 1.2-2.3mm (膼瓢峄 c岷 m脿u) C70 2.300.000
9 C峄璦 cu峄憂 AUSTDOOR th岷 h峄 m峄沬 S50i si锚u 锚m, d脿y 1.2-1.3mm S50i#3 2.000.000
10 C峄璦 cu峄憂 AUSTDOOR th岷 h峄 m峄沬 S51i si锚u 锚m, d脿y 1.0-1.1mm S51i#5 1.850.000
11 C峄璦 cu峄憂 AUSTDOOR m岷玼 M70 d脿y 1.2 鈥 1.5mm M70 2.100.000
12 C峄璦 cu峄憂 AUSTDOOR m岷玼 M71 d脿y 1.1- 1.3mm M71 1.940.000

B谩o gi谩 tr锚n c峄 Thu岷璶 Ph谩t g峄璱 t峄沬 qu媒 kh谩ch h脿ng 膽茫 bao g峄搈 chi ph铆 thi c么ng l岷痯 膽岷穞. N岷縰 c貌n b岷 c峄 b膬n kho膬n th岷痗 m岷痗 g矛 c贸 th峄 li锚n h峄 tr峄眂 ti岷縫 v峄沬 ch煤ng t么i theo Hotline 08.3590.4625 膽峄 膽瓢峄 h峄 tr峄 gi岷 膽谩p nh茅!

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

Thi c么ng l脿m g谩c x茅p g谩c l峄璶g Thi c么ng l脿m g谩c x茅p g谩c l峄璶g – 膼啤n gi谩 thi c么ng tr峄峮 g贸i
D峄媍h v峄 Thi c么ng l脿m g谩c x茅p g谩c l峄璶g UY T脥N - CH岷 L漂峄G - GI脕 C岷燦H TRANH t岷 TPHCM. Vi峄嘽 thi c么ng l脿m g谩c x茅p 膽em l岷 nh峄痭g l峄 铆ch g矛?
L脿m c岷 thang s岷痶 L脿m c岷 thang s岷痶
Thu岷璶 Ph谩t nh岷璶 L脿m c岷 thang s岷痶 t岷 nh脿 trong khu v峄眂 HCM v脿 c谩c t铆nh th脿nh l芒n c岷璶. Thi c么ng nhanh ch贸ng, ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆
S峄璦 ch峄痑 c峄璦 cu峄憂 t岷 HCM S峄璦 ch峄痑 c峄璦 cu峄憂 t岷 HCM
S峄璦 ch峄痑 c峄璦 cu峄憂 t岷 HCM, s峄璦 ch峄痑 gi谩 r岷, thi c么ng nhanh ch贸ng, ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian, 膽岷 b岷 ch岷 l瓢峄g. LH Hotline 08.3590.4625
Thi c么ng l脿m c岷 thang xo岷痭 s岷痶, Inox Thi c么ng l脿m c岷 thang xo岷痭 s岷痶, Inox
Thi c么ng l脿m c岷 thang xo岷痭 s岷痶, Inox t岷 HCM, thi c么ng nhanh ch贸ng, gi谩 r岷, ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian, chi ph铆 cho kh谩ch h脿ng.