V峄 sinh m谩y gi岷穞 gi煤p mang l岷 l峄 铆ch g矛?

Trong nhi峄乽 gia 膽矛nh hi峄噉 膽岷 ng脿y nay, th矛 m谩y gi岷穞 l脿 thi岷縯 b峄 h岷 nh瓢 kh么ng th峄 thi岷縰. N贸 gi煤p ch煤ng ta ti岷縯 ki峄噈 r岷 nhi峄乽 th峄漣 gian v脿 c么ng s峄ヽ trong v岷 膽峄 gi岷穞 gi农. Cho c谩c ch峄 em 膽瓢峄 t岷璶 d峄g kho岷g tr峄憂g 膽贸 膽峄 gi煤p ch膬m lo gia 膽矛nh, ch膬m s贸c cho b岷 th芒n nhi峄乽 h啤n. Tuy nhi锚n, c谩c b岷 膽峄玭g qu锚n m谩y gi岷穞 c农ng ph岷 膽瓢峄 “y锚u th瓢啤ng” nh茅! C谩c b岷 c农ng c岷 ch煤 媒 膽岷縩 c谩ch l脿m s岷h cho m谩y gi岷穞 膽峄 qu岷 谩o c贸 th峄 膽瓢峄 gi岷穞 s岷h th岷璽 s峄. V岷瓂 b岷 h茫y c霉ng Thu岷璶 Ph谩t tham kh岷 ngay nh峄痭g c谩ch v峄 sinh m谩y gi岷穞 hi峄噓 qu岷 v脿 nhanh ch贸ng ngay sau 膽芒y nh茅!

L峄 铆ch khi b岷 v峄 sinh l脿m s岷h m谩y 膽峄媙h k峄

  • Gi煤p qu岷 谩o 膽瓢峄 s岷h s岷 h啤n
  • Tr谩nh hi峄噉 t瓢峄g g芒y ra m霉i 岷﹎ m峄慶
  • B岷 v峄 s峄ヽ kh峄廵 cho gia 膽矛nh b岷, c农ng nh瓢 ch铆nh b岷
  • K茅o d脿i tu峄昳 th峄, k茅o d脿i th啤i gian s峄 d峄g cho m谩y聽
  • K峄媝 th峄漣 ph谩t hi峄噉 ra nh峄痭g s峄 c峄 g芒y h瓢 h峄弉g
  • Gi煤p m谩y c贸 th峄 ho岷 膽峄檔g 膽瓢峄 hi峄噓 qu岷 h啤n

H瓢峄沶g d岷玭 v峄 sinh m谩y gi岷穞 hi峄噓 qu岷, nhanh ch贸ng t岷 nh脿

S峄 d峄g gi岷

_ 膼芒y l脿 m峄檛 ph瓢啤ng ph谩p kh谩 膽啤n gi岷 v脿 th么ng th瓢峄漬g 膽瓢峄 nhi峄乽 ch峄 em tin d霉ng v脿 m谩ch nh峄 nhau. 膼岷 ti锚n, ch煤ng ta cho x岷 n瓢峄沜 膽岷 峄 b锚n trong m谩y r峄搃 膽ong l岷 2 c峄慶 gi岷 膽峄 v脿o.

_ 膼峄 y锚n nh瓢 v岷瓂 trong kho岷g 1 gi峄 膽峄搉g h峄 v脿 sau 膽贸 ti岷縫 t峄 cho m谩y kh峄焛 膽峄檔g m峄檛 ch瓢啤ng tr矛nh gi岷穞 膽岷 膽峄 gi峄憂g nh瓢 b矛nh th瓢峄漬g.

V峄 sinh m谩y gi岷穞 gi煤p mang l岷 l峄 铆ch g矛?

V峄 sinh m谩y 膽峄媙h k峄 gi煤p mang l岷 l峄 铆ch g矛?

_ Chu k峄 k岷縯 th煤c, ch煤ng ta s峄 d峄g mi岷縩g b峄峵 bi峄僴 th岷 gi岷 v脿 lau ch霉i to脿n b峄 b峄 b岷﹏ b锚n trong l峄搉g m谩y l岷 m峄檛 l岷 n峄痑. Lau ch霉i xong ch煤ng ta thi岷縯 l岷璸 chu k峄 gi岷穞 m峄沬 gi煤p cho m谩y x岷 n瓢峄沜 th锚m 1 l岷 cu峄慽.

_ V岷瓂 l脿 xong, c谩ch l脿m n脿y r岷 膽啤n gi岷 m脿 l岷 c贸 kh岷 n膬ng gi煤p l脿m s岷h t峄慽 瓢u 膽岷!

S峄 d峄g b峄檛 t岷﹜

B瓢峄沜 1:

X岷 n瓢峄沜 s岷h b锚n trong c峄 l峄搉g m谩y gi岷穞 1 l岷 v脿 sau 膽贸 cho b峄檛 t岷﹜ v脿o.

B瓢峄沜 2:

_ Ti岷縩 h脿nh x岷 n瓢峄沜 cho 膽岷 trong khoang m谩y gi岷穞, sau 膽贸 s峄 d峄g c芒y ho岷穋 tay (ph岷 膽eo g膬ng tay su) v脿 khu岷 m岷h cho b峄檛 t岷﹜ 膽瓢峄 ho脿 膽峄乽 trong n瓢峄沜.

_ Ho岷穋 n岷縰 b岷 mu峄憂 c贸 th峄 nh岷 kh峄焛 膽峄檔g m谩y 1 l煤c v脿 sau 膽贸 b岷 t岷痶. Ti岷縫 theo 膽峄 nguy锚n n瓢峄沜 膽茫 ho脿 tan v峄沬 b峄檛 trong kho岷g t峄 3 gi峄 膽峄搉g h峄.

B瓢峄沜 3:

_ Kh峄焛 膽峄檔g ch瓢啤ng tr矛nh gi岷穞 s岷 膽岷 膽峄 nh瓢 b矛nh th瓢峄漬g nh岷眒 gi煤p m谩y gi岷穞 ho岷 膽峄檔g. V脿 gi煤p lo岷 b峄 c谩c c岷穘 b茫, b峄 b岷﹏ b谩m b锚n trong.

_ Xong, th岷 l脿 b岷 膽茫 th峄眂 hi峄噉 xong quy tr矛nh v峄 sinh kh谩 膽啤n gi岷, ph岷 kh么ng n脿o.

S峄 d峄g vi锚n t岷﹜

B瓢峄沜 1:

X岷 n瓢峄沜 cho 膽岷 l峄搉g gi岷穞 v脿 b峄 vi锚n t岷﹜ v脿o b锚n trong ti岷縫 t峄 kh峄焛 膽峄檔g m谩y gi岷穞 kho岷g t峄 3 鈥 5 ph煤t r峄搃 nh岷 d峄玭g. Ti岷縩 h脿nh ng芒m vi锚n t岷﹜ v脿o trong kho岷g 3 鈥 5 gi峄 膽峄搉g h峄.聽

B瓢峄沜 2:

Kh峄焛 膽峄檔g chu k峄 gi岷穞 gi农 nh瓢 b矛nh th瓢峄漬g cho m谩y. Th峄眂 hi峄噉 t峄 2 ch瓢啤ng tr矛nh gi岷穞 膽峄 gi煤p m谩y 膽瓢峄 l脿m s岷h s岷 nh岷 c贸 th峄.

B瓢峄沜 3:

D霉ng kh膬n 岷﹎ 膽峄 lau nh峄痭g b峄 ph岷璶 kh谩c b锚n ngo脿i c峄 m谩y gi岷穞, sau 膽贸 膽峄 cho m谩y kh么 t峄 nhi锚n.聽

L瓢u 媒

  • V峄 sinh m谩y gi岷穞 kho岷g t峄 1 th谩ng 1 l岷
  • Kh么ng s峄 d峄g c谩c lo岷 ch岷 t岷﹜ r峄璦 qu谩 m岷h v脿 nhi峄乽 l岷. V矛 c贸 th峄 s岷 khi岷縩 h峄弉g h贸c m峄檛 s峄 b峄 ph岷璶 峄 b锚n trong c峄 m谩y.聽
  • Sau khi v峄 sinh m谩y xong b岷 n锚n ch峄 kho岷g 1 ti岷縩g sau. V脿 kh峄焛 膽峄檔g m谩y v峄沬 m峄檛 chu k峄 gi岷穞 b矛nh th瓢峄漬g th锚m m峄檛 l岷 n峄痑. 膼i峄乽 n脿y s岷 gi煤p lo岷 b峄, t峄憂g h岷縯 c谩c ch岷 c岷穘 b茫 v脿 b峄 b岷﹏ v岷玭 c貌n b谩m l岷 trong l岷 v峄 sinh v峄玜 r峄搃.聽
  • N锚n m峄 n岷痯 m谩y gi岷穞 膽峄 cho hong kh么 t峄 nhi锚n, tr谩nh vi峄嘽 khi岷縩 b锚n trong 岷﹎ 瓢峄泃. Sau khi th峄眂 hi峄噉 v峄 sinh s岷 t岷 膽i峄乽 ki峄噉 gi煤p cho vi khu岷﹏ v脿 岷﹎ m峄慶 ph谩t tri峄僴.聽
Rate this post

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

S峄璦 ch峄痑 膽i峄乽 h貌a uy t铆n B谩o gi谩 s峄璦 ch峄痑 膽i峄乽 h貌a t岷 nh脿 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai
B岷 膽ang c岷 t矛m b岷g b谩o gi谩 s峄璦 ch峄痑 膽i峄乽 h貌a t岷 nh脿 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai gi谩 r岷. Chuy锚n cung c岷 th峄 s峄璦 膽i峄乽 h貌a uy t铆n nh岷.
D峄媍h v峄 th谩o l岷痯 m谩y l岷h nhanh ch贸ng - gi谩 r岷 D峄媍h v峄 th谩o l岷痯 m谩y l岷h nhanh ch贸ng – gi谩 r岷
Gi峄沬 thi峄噓 c谩c d峄媍h v峄 th谩o l岷痯 m谩y l岷h t岷 nh脿 khu v峄眂 TPHCM. X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n nh岷璶 thi c么ng th谩o l岷痯 v脿 di d峄漣 m谩y l岷h.
S峄璦 m谩y l岷h b峄 ch岷 n瓢峄沜 膽啤n gi岷 - hi峄噓 qu岷 S峄璦 m谩y l岷h b峄 ch岷 n瓢峄沜 膽啤n gi岷 – hi峄噓 qu岷
H瓢峄沶g d岷玭 c谩ch s峄璦 m谩y l岷h b峄 ch岷 n瓢峄沜 膽啤n gi岷 - hi峄噓 qu岷. X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n nh岷璶 l岷痯 膽岷穞, s峄璦 ch峄痑 c谩c d貌ng m谩y l岷h.
S峄璦 ch峄痑 t峄 l岷h S峄璦 ch峄痑 t峄 l岷h
S峄璦 ch峄痑 t峄 l岷h, s峄璦 ch峄痑 theo y锚u c岷, thi c么ng nhanh ch贸ng, gi谩 r岷 nh岷 2019 t岷 th峄 tr瓢峄漬g HCM v脿 c谩c t矛nh th脿nh ph铆a Nam