Th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 12 Uy t铆n, Ch岷 l瓢峄g, Gi谩 ti岷縯 ki峄噈

B岷 膽ang b膬n kho膬n, g岷穚 kh贸 kh膬n trong vi峄嘽 t矛m ki岷縨 膽啤n v峄 chuy锚n th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 12. T矛nh tr岷g c岷 c峄憂g b峄 t岷痗 ngh岷絥 膽茫 g芒y ra kh么ng 铆t 膽au 膽岷 cho c谩c h峄 gia 膽矛nh, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 h峄 kinh doanh. V岷瓂 l脿m sao 膽峄 kh岷痗 ph峄 tri峄噒 膽峄 t矛nh trang n脿y. B岷 ph岷 t矛m 膽煤ng 膽啤n v峄 thi c么ng uy t铆n, chuy锚n nghi峄噋 v峄沬 gi谩 ph岷 ch膬ng. H峄 l脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 d脿y d岷穘 kinh nghi峄噈, c贸 h峄 th峄憂g m谩y m贸c chuy锚n d峄g. Gi煤p qu谩 tr矛nh thi c么ng v峄玜 膽岷 b岷 膽岷 hi峄噓 qu岷 cao, v峄玜 gi煤p ti岷縯 ki峄噈 t峄慽 瓢u chi ph铆. Ch铆nh v矛 c贸 th峄 膽谩p 峄﹏g 膽瓢峄 m峄峣 y锚u c岷 k峄 tr锚n, n锚n Thu岷璶 Ph谩t 膽瓢峄 r岷 nhi峄乽 kh谩ch h脿ng tin t瓢峄焠g v脿 峄g h峄 trong su峄憈 h啤n 15 n膬m qua.

B岷g gi谩 d峄媍h v峄 th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 12 c峄 Thu岷璶 Ph谩t

STT

D峄奀H V峄 TH脭NG T岷瓹 膼茽N GI脕/VND
1 Th么ng c岷 c峄憂g ngh岷箃 th峄 c么ng b岷眓g tay

350.000 – 450.000

2

Th么ng 膽瓢峄漬g c峄憂g tho谩t n瓢峄沜 m瓢a, th么ng 膽瓢峄漬g n瓢峄沜 s岷h b岷眓g tay 350.000 – 450.000
3 Th么ng t岷痗 s脿n v峄 sinh, b峄搉 r峄璦 m岷穞

450.000

4

S峄 d峄g m谩y h啤i 350.000
5 S峄 d峄g m谩y l貌 xo d芒y nh峄

250.000

6

S峄 d峄g m谩y l貌 xo d芒y to 350.000
7 D霉ng h贸a ch岷 nh瓢 l脿 c谩c lo岷 b峄檛 v脿 n瓢峄沜 th么ng c峄憂g

Li锚n h峄

8

S峄 d峄g xe th峄昳 谩p su岷 cao 2.000.0000
9 N岷 v茅t h峄 ga

1.100.000/H峄

10

N岷 v茅t b霉n 膽瓢峄漬g c峄憂g B谩o gi谩 theo th峄眂 t岷
11 Th么ng ngh岷箃 lavabo

150.000 – 350.000

12

Th么ng ngh岷箃 ch岷璾 r峄璦 ch茅n b谩t 150.000 – 350.000
13 Th么ng ngh岷箃 h峄 th峄憂g tho谩t s脿n nh脿 v峄 sinh

250.000 – 450.000

14

Th么ng ngh岷箃 b峄搉 c岷

200.000 – 450.000

Tham kh岷 th锚m b岷g gi谩:

Ch煤 媒: B岷g gi谩 tr锚n ch峄 膽峄 tham kh岷, b岷 mu峄憂 bi岷縯 gi谩 ch铆nh x谩c vui l貌ng li锚n h峄 0835.904.625 膽峄 膽瓢峄 t瓢 v岷 v脿 b谩o gi谩 ch铆nh x谩c nh岷

D峄媍h V峄 Th么ng C峄憂g Ngh岷箃 Qu岷璶 12 – Cam K岷縯 X峄 L媒 S岷h S岷 100%

 • R煤t h岷 c岷 t岷 qu岷璶 12, x峄 l媒 c谩c ch岷 th岷 c么ng nghi峄噋, c谩c ch岷 th岷 d岷 m峄 谩p d峄g c么ng ngh峄 ti锚n ti岷縩
 • Th么ng t岷痗 b峄搉 c岷, th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃 s峄 d峄g m谩y m贸c chuy锚n d峄g, ti锚n ti岷縩, kh么ng 膽岷璸 ph谩 n峄乶.
 • Th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃 uy t铆n, gi谩 r岷 t岷 c谩c khu chung c瓢, nh脿 t岷璸 th峄, h峄 gia 膽矛nh,鈥.
 • 膼脿o 膽瓢峄漬g 峄憂g c峄憂g, n岷 v茅t h峄 ga, ch峄憂g th岷 t瓢峄漬g nh脿. Kh峄 h么i nh脿 v峄 sinh t岷 qu岷璶 12 c农ng nh瓢 c谩c qu岷璶 huy峄噉 t岷 khu v峄眂 TP. H峄 Ch铆 Minh
 • Th么ng t岷痗 b峄 ph峄憈, th么ng t岷痗 WC, ch岷璾 r峄璦,鈥.b岷眓g thi岷縯 b峄 m谩y m贸c hi峄噉 膽岷
 • Nh岷璶 l岷痯 膽岷穞, s峄璦 ch峄痑, thi c么ng n芒ng c岷 c么ng tr矛nh ph峄 nh瓢: nh岷璶 n芒ng h岷, 膽脿o h峄 ga v脿 l贸t g岷h,鈥..Th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 12

L峄 脥ch Khi S峄 D峄g D峄媍h V峄 Th么ng C峄憂g Ngh岷箃 T岷 Thu岷璶 Ph谩t

Nh峄痭g l峄 铆ch khi s峄 d峄g d峄媍h v峄 th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃 c峄 Th膬ng Long Thu岷璶 Ph谩t:

鉃 C么ng ty Thu岷璶 Ph谩t c贸 膽峄檌 ng农 th峄 th么ng t岷痗 d脿y d岷穘 kinh nghi峄噈, c贸 tr谩ch nhi峄噈 cao trong c么ng vi峄嘽. C霉ng s峄 h峄 tr峄 c峄 h峄 th峄憂g m谩y m贸c hi峄噉 膽岷, chuy锚n d峄g. Gi煤p 膽岷 b岷 qu谩 tr矛nh th么ng t岷痗 c峄憂g 膽瓢峄 di峄卬 ra m峄檛 c谩ch nhanh ch贸ng v脿 tri峄噒 膽峄 nh岷.

鉃 Ngay khi Qu媒 kh谩ch h脿ng c贸 nhu c岷 c岷 th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃. Thu岷璶 Ph谩t s岷 c贸 m岷穞 k峄媝 th峄漣 膽峄 gi煤p c谩c b岷 x峄 l媒 v岷 膽峄. B峄焛 ch煤ng t么i hi峄僽 r岷眓g, t矛nh tr岷g ngh岷箃 c岷 c峄憂g g芒y ra r岷 nhi峄乽 kh贸 kh膬n v脿 phi峄乶 to谩i cho m峄峣 ng瓢峄漣.

鉃 Cam k岷縯 thi c么ng th么ng t岷痗 c峄憂g g峄峮 g脿ng, s岷h s岷 v脿 kh么ng g芒y b峄慶 m霉i h么i th峄慽 ho岷穋 b峄 v瓢啤ng v茫i c谩c ch岷 th岷 ra b锚n ngo脿i.

鉃 Gi谩 c岷 d峄媍h v峄 th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃 c峄 Thu岷璶 Ph谩t lu么n c岷h tranh nh岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g TPHCM. C谩c b岷 s岷 膽瓢峄 Thu岷璶 Ph谩t b谩o gi谩 chi ti岷縯 c谩c h岷g m峄 tr瓢峄沜 khi s峄 d峄g d峄媍h v峄.

鉃 Thu岷璶 Ph谩t l脿 膽啤n v峄 duy nh岷 c贸 m峄檛 ch岷 膽峄 b岷 h脿nh d脿i h岷 d脿nh ri锚ng cho d峄媍h v峄 th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃.

V矛 Sao B岷 N锚n L峄盿 Ch峄峮 D峄媍h V峄 Th么ng C峄憂g Ngh岷箃 Qu岷璶 12 T岷 Thu岷璶 Ph谩t?

鉃 S峄 d峄g m谩y m贸c hi峄噉 膽岷

T岷 Thu岷璶 Ph谩t v膬n h贸a – k峄 n膬ng 膽茫 h矛nh th脿nh n锚n 膽岷 膽峄ヽ ngh峄 nghi峄噋. C峄 t岷 c岷 c谩c k峄 s瓢, th峄 th么ng t岷痗 膽峄乽 膽瓢峄 h峄峜 v脿 t岷璸 hu岷 chuy锚n m么n b脿i b岷. V峄 v膬n h贸a khi 峄﹏g x峄 v膬n minh l峄媍h s峄 v脿 k峄 n膬ng chuy锚n m么n cao.

鉃 膼脿o t岷 nh芒n s峄 b脿i b岷

Ch煤ng t么i l脿 m峄檛 膽峄檌 ng农 chuy锚n gia gi脿u kinh nghi峄噈 trong l末nh v峄眂 th么ng t岷痗. S峄 d峄g th脿nh th岷 c谩c m谩y m贸c hi峄噉 膽岷, h峄 tr峄 nhanh nh峄痭g v岷 膽峄 khi qu媒 kh谩ch c岷 g岷..

鉃 Gi岷 quy岷縯 nhanh v脿 hi峄噓 qu岷 – H峄 tr峄 24/24, t峄 th峄 2 膽岷縩 ch峄 nh岷璽

T岷 Thu岷璶 Ph谩t, Qu媒 kh谩ch h脿ng s岷 膽瓢峄 h峄 tr峄 24/24 (k峄 c岷 c谩c ng脿y ngh峄 l峄 v脿 Ch峄 Nh岷璽). B峄焛 v矛 Thu岷璶 Ph谩t hi峄僽 r岷眓g kh谩ch h脿ng lu么n c岷 ch煤ng t么i h峄 tr峄 l煤c kh贸 kh膬n.

鉃 L岷痭g nghe v脿 h峄峜 h峄廼

T岷 c岷 膽峄檌 ng农 th峄 th么ng t岷痗 t岷 Thu岷璶 ph谩t lu么n 膽瓢峄 h峄峜 t岷璸 c谩c k峄 n膬ng l岷痭g nghe 媒 ki岷縩 膽贸ng g贸p c峄 kh谩ch h脿ng. 膼瓢峄 h峄峜 h峄廼 膽峄 gi岷 quy岷縯 s峄 c峄 m峄檛 c谩ch t峄憈 nh岷. Nh峄 膽贸, 膽茫 t岷 膽瓢峄 m峄檛 t矛nh c岷 r岷 l峄沶 t峄 Qu媒 kh谩ch h脿ng tr锚n 膽峄媋 b脿n Qu岷璶 12 v脿 c岷 c谩c t峄塶h th脿nh l芒n c岷璶.

Cam K岷縯 D峄媍h V峄 Th么ng C峄憂g Ngh岷箃 T岷 Thu岷璶 Ph谩t

 • Ch膬m s贸c kh谩ch h脿ng t岷璶 t矛nh, nhanh ch贸ng, chu 膽谩o.
 • 膼峄檌 ng农 th峄 th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃 lu么n 膽瓢峄 膽脿o t岷 b脿i b岷 chuy锚n m么n. C贸 nhi峄乽 n膬m kinh nghi峄噈 thi c么ng, l脿m vi峄嘽 th峄眂 t岷.
 • Trang b峄 xe b峄搉 膽a d岷g ph芒n kh峄慽, m谩y m贸c thi岷縯 b峄 chuy锚n d峄g. D峄g c峄 th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃 hi峄噉 膽岷, 谩p d峄g c谩c c么ng ngh峄 ti锚n ti岷縩 nh岷 hi峄噉 nay.
 • Chi ph铆 th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃 c峄眂 k峄 ph岷 ch膬ng. Cam k岷縯 chi thu ti峄乶 膽煤ng v峄沬 m峄ヽ b谩o gi谩 ban 膽岷, 膽岷 b岷 kh么ng ph谩t sinh.
 • 漂u 膽茫i cho c谩c kh谩ch h脿ng s峄 d峄g d峄媍h v峄 kh谩c v脿o nh峄痭g l岷 ti岷縫 theo.
5/5 - (2 b矛nh ch峄峮)

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

Th么ng c峄憂g ngh岷箃 t岷 Th脿nh Ph峄 Th峄 膼峄ヽ Th么ng c峄憂g ngh岷箃 t岷 Th脿nh Ph峄 Th峄 膼峄ヽ gi谩 c岷 c岷h tranh nh岷
Th么ng c峄憂g ngh岷箃 t岷 Th脿nh Ph峄 Th峄 膼峄ヽ - D峄媍h v峄 th么ng t岷痗 b峄搉 c岷, b峄 ph峄憈, h煤t h岷 c岷 UY T脥N, CH岷 L漂峄G, GI脕 R岷 t岷 TPHCM
Th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 9 B谩o gi谩 d峄媍h v峄 th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 9 cam k岷縯 100% gi谩 r岷
D峄媍h v峄 th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 9 - 膼岷 b岷 x峄 l媒 d峄﹖ 膽i峄僲 m峄峣 s峄 c峄 g芒y t岷痗 ngh岷絥 NHANH CH脫NG - CHUY脢N NGHI峄哖 - HI峄哢 QU岷 - GI脕 SI脢U R岷
Th么ng t岷痗 b峄 ph峄憈 B谩o gi谩 th么ng t岷痗 b峄 ph峄憈 t岷 TPHCM cam k岷縯 d峄媍h v峄 gi谩 r岷 nh岷
c么ng ty Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n nh岷璶 th么ng t岷痗 b峄 ph峄憈, th么ng c峄憂g ngh岷箃, th么ng t岷痗 b峄搉 c岷, lavabo, ch岷璾 r峄璦 ch茅n b谩t t岷 nh脿 nhanh ch贸ng
Th么ng t岷痗 b峄搉 c岷 B谩o gi谩 d峄媍h v峄 th么ng t岷痗 b峄搉 c岷 t岷 nh脿 TPHCM gi谩 r岷 nh岷
B谩o gi谩 d峄媍h v峄 th峄 th么ng t岷痗 b峄搉 c岷 t岷 TPHCM chuy锚n th么ng t岷痗, s峄璦 ch峄痑 b峄搉 c岷 t岷 nh脿. Thi c么ng nhanh ch贸ng, ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆