B谩o gi谩 d峄媍h v峄 th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 9 cam k岷縯 100% gi谩 r岷

B岷 膽ang g岷穚 kh贸 kh膬n trong vi峄嘽 t矛m ki岷縨 膽啤n v峄 th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 9 Uy t铆n – Gi谩 ph岷 ch膬ng. Hi峄噉 nay, t岷 khu v峄眂 qu岷璶 9 n贸i ri锚ng v脿 to脿n TPHCM n贸i chung. C贸 r岷 nhi峄乽 膽啤n v峄 th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃, tuy nhi锚n 膽峄 t矛m ra 膽瓢峄 膽啤n v峄 uy t铆n v峄沬 gi谩 h峄 l媒 th矛 kh么ng d峄 d脿ng. Nh瓢ng b岷 kh么ng c岷 lo l岷痭g, b峄焛 v矛 膽茫 c贸 d峄媍h v峄 th么ng c峄憂g ngh岷箃 t岷 Thu岷璶 Ph谩t. V峄沬 膽峄檌 ng农 th峄 th么ng t岷痗 l脿nh ngh峄, gi脿u kinh nghi峄噈 chuy锚n m么n. C霉ng h峄 th峄憂g m谩y m贸c chuy锚n d峄g, trang thi岷縯 b峄 hi峄噉 膽岷 ti锚n ti岷縩. Lu么n 谩p d峄g c谩c ph瓢啤ng 谩n thi c么ng m峄沬 nh岷 hi峄噉 nay, hi峄噓 qu岷 nh岷. Thu岷璶 ph谩t t峄 tin c贸 th峄 gi煤p b岷 kh岷痗 ph峄 tri峄噒 膽峄 m峄峣 s峄 c峄 g芒y t岷痗 ngh岷絥 nhanh ch贸ng.

B岷g gi谩 d峄媍h v峄 th么ng t岷痗 c峄憂g t岷 qu岷璶 9

STT D峄奀H V峄 TH脭NG T岷瓹 膼茽N GI脕/VND
1 Th么ng c岷 c峄憂g ngh岷箃 th峄 c么ng b岷眓g tay 350.000 – 450.000
2 Th么ng 膽瓢峄漬g c峄憂g tho谩t n瓢峄沜 m瓢a, th么ng 膽瓢峄漬g n瓢峄沜 s岷h b岷眓g tay 350.000 – 450.000
3 Th么ng t岷痗 s脿n v峄 sinh, b峄搉 r峄璦 m岷穞 450.000
4 S峄 d峄g m谩y h啤i 350.000
5 S峄 d峄g m谩y l貌 xo d芒y nh峄 250.000
6 S峄 d峄g m谩y l貌 xo d芒y to 350.000
7 D霉ng h贸a ch岷 nh瓢 l脿 c谩c lo岷 b峄檛 v脿 n瓢峄沜 th么ng c峄憂g Li锚n h峄
8 S峄 d峄g xe th峄昳 谩p su岷 cao 2.000.0000
9 N岷 v茅t h峄 ga 1.100.000/H峄
10 N岷 v茅t b霉n 膽瓢峄漬g c峄憂g B谩o gi谩 theo th峄眂 t岷
11 Th么ng ngh岷箃 lavabo 150.000 – 350.000
12 Th么ng ngh岷箃 ch岷璾 r峄璦 ch茅n b谩t 150.000 – 350.000
13 Th么ng ngh岷箃 h峄 th峄憂g tho谩t s脿n nh脿 v峄 sinh 250.000 – 450.000
14 Th么ng ngh岷箃 b峄搉 c岷 200.000 – 450.000

Tham kh岷 th锚m b岷g gi谩:

Ch煤 媒:聽B岷g gi谩 tr锚n ch峄 膽峄 tham kh岷, b岷 mu峄憂 bi岷縯 gi谩 ch铆nh x谩c vui l貌ng li锚n h峄嚶0835904625 膽峄 膽瓢峄 t瓢 v岷 v脿 b谩o gi谩 ch铆nh x谩c nh岷

Th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 9

V矛 Sao B岷 N锚n S峄 D峄g D峄媍h V峄 Th么ng C峄憂g Ngh岷箃 Qu岷璶 9? Th么ng C峄憂g Ngh岷箃 膼峄媙h K峄 Mang L岷 Nh峄痭g L峄 脥ch G矛 Cho Ng瓢峄漣 D霉ng?

Ch煤ng ta c贸 th峄 nh岷璶 th岷 r玫 t矛nh tr岷g ngh岷箃 膽瓢峄漬g 峄憂g c峄憂g s岷 g芒y 岷h h瓢峄焠g l峄沶 nh瓢 th岷 n脿o 膽岷縩 sinh ho岷 c峄 gia 膽矛nh m矛nh. Vi峄嘽 ki峄僲 tra, th么ng c峄憂g ngh岷箃 膽峄媙h k峄 gi煤p cho ch煤ng ta ph岷 n脿o gi岷 quy岷縯 hi峄噓 qu岷 t矛nh tr岷g t岷痗 ngh岷絥 c岷 c峄憂g m脿 gia 膽矛nh 膽ang g岷穚 ph岷. Song, vi峄嘽 n脿y c貌n gi煤p b岷 v峄 膽瓢峄漬g 峄憂g c峄憂g nh脿 m矛nh 膽瓢峄 ho岷 膽峄檔g t峄憈 h啤n v脿 hi峄噓 qu岷 h啤n.

T膬ng tu峄昳 th峄 h峄 th峄憂g c峄憂g: Khi 膽瓢峄漬g c峄憂g b峄 t岷痗 ngh岷箃, th矛 l瓢峄g n瓢峄沜 khi b岷 x岷 xu峄憂g ch煤ng s岷 t岷 谩p l峄眂 tr峄眂 ti岷縫 l锚n 膽瓢峄漬g 峄憂g. L芒u d岷 s岷 g芒y c谩c h岷璾 qu岷 kh谩 nghi锚m tr峄峮g nh瓢 n峄﹖, b峄 膽瓢峄漬g 峄憂g tho谩t n瓢峄沜. Qua 膽贸, c贸 th峄 th岷 vi峄嘽 th么ng c峄憂g ngh岷箃 膽峄媙h k峄 gi煤p gia t膬ng tu峄昳 th峄 cho 膽瓢峄漬g 峄憂g m峄檛 c谩ch 膽谩ng k峄.

X峄 l媒 m霉i h么i: Khi c谩c ch岷 th岷 n岷眒 k岷箃 trong c峄憂g, l芒u d岷 s岷 th峄慽 r峄痑, b峄慶 m霉i h么i th峄慽 kh贸 ch峄媢. 膼岷穋 bi峄噒 m霉i h么i ph谩t t谩n n峄搉g n岷穋 khi b岷 th峄眂 hi峄噉 x岷 n瓢峄沜. Khi b岷 th峄眂 hi峄噉 th么ng t岷痗 膽峄媙h k峄 th矛 to脿n b峄 c谩c lo岷 ch岷 th岷 n脿y s岷 ph芒n h峄, tr么i tu峄檛 xu峄憂g d瓢峄沬. T矛nh tr岷g b峄慶 m霉i h么i s岷 kh么ng c貌n sinh s么i 膽瓢峄 n峄痑.

Tr谩nh t矛nh tr岷g ngh岷箃 膽瓢峄漬g c峄憂g: 膼芒y l脿 v岷 膽峄 g芒y ra nhi峄乽 岷h h瓢峄焠g nh岷 cho s峄ヽ kh峄廵 c峄 con ng瓢峄漣. B岷 s岷 kh么ng th峄 b岷 x岷 n瓢峄沜 膽瓢峄. N岷縰 g岷穚 tr瓢峄漬g h峄 n岷穘g th矛 ch岷 th岷 s岷 b峄 tr脿o ng瓢峄 khi x岷 n瓢峄沜. N岷縰 g岷穚 ph岷 v岷 膽峄 n脿y b岷 c岷 ti岷縩 h脿nh th峄眂 hi峄噉 th么ng ngh岷箃 k峄媝 th峄漣 膽峄 tr谩nh g岷穚 ph岷 c谩c h岷璾 h峄峚 v峄 sau.

C谩ch Gi煤p H岷 Ch岷 T矛nh Tr岷g T岷痗 Ngh岷絥 Cho 膼瓢峄漬g 峄恘g D岷玭 N瓢峄沜 Sau Khi V峄玜 Th么ng T岷痗. 膼瓢峄 Th峄 Chuy锚n Th么ng C峄憂g Ngh岷箃 T岷 Thu岷璶 Ph谩t Chia S岷

_ Sau khi t矛nh tr岷g t岷痗 ngh岷箃 c峄憂g 膽茫 膽瓢峄 Thu岷璶 Ph谩t x峄 l媒 m峄檛 c谩ch tri峄噒 膽峄. L煤c n脿y, b岷 c岷 ch煤 媒 膽岷縩 m峄檛 s峄 膽i峄乽 d瓢峄沬 膽芒y 膽峄 h岷 ch岷 t矛nh tr岷g b峄 t岷痗 ngh岷絥 c峄憂g:

鉃 Trang b峄 d峄g c峄 l峄峜 r谩c ho岷穋 l瓢峄沬 ch岷痭 r谩c cho v峄 tr铆 mi峄噉g c峄 膽瓢峄漬g 峄憂g d岷玭 n瓢峄沜 c霉ng v峄沬 b峄搉 r峄璦. M峄 膽铆ch ch铆nh c峄 vi峄嘽 l脿m n脿y l脿 膽峄 gi煤p ng膬n ch岷穘 r谩c th岷 kh么ng chui xu峄憂g c峄憂g.

鉃 Kh么ng x岷 c谩c ch岷 th岷 r岷痭 xu峄憂g 膽瓢峄漬g 峄憂g d岷玭 n瓢峄沜. Nh岷 l脿 t贸c r峄慽, d岷 膬n v脿 th峄ヽ 膬n th峄玜, ch煤ng s岷 g芒y t岷痗 ngh岷絥 cho 膽瓢峄漬g 峄憂g d岷玭 n瓢峄沜.

鉃 Ch煤 媒 ki峄僲 tra th瓢峄漬g xuy锚n v脿 v峄 sinh c谩c 膽峄 d霉ng l峄峜 r谩c, mi峄噉g 峄憂g d岷玭 n瓢峄沜. Vi峄嘽 n脿y gi煤p k峄媝 th峄漣 lo岷 b峄 to脿n b峄 r谩c th岷 c貌n t峄搉 膽峄峮g.

_ Tr锚n 膽芒y l脿 m峄檛 s峄 膽i峄乽 chia s岷 v么 c霉ng b峄 铆ch c峄 Thu岷璶 Ph谩t v峄 hi峄噉 t瓢峄g t岷痗 ngh岷箃 膽瓢峄漬g 峄憂g d岷玭 n瓢峄沜. Hy v峄峮g v峄沬 nh峄痭g th么ng tin n脿y s岷 c贸 铆ch cho c谩c b岷 trong c么ng t谩c ph貌ng ch峄憂g t岷痗 c峄憂g.

聽_ N岷縰 膽瓢峄漬g 峄憂g c峄憂g trong gia 膽矛nh b岷 膽ang g岷穚 ph岷 c谩c t矛nh tr岷g t瓢啤ng t峄. Th矛 h茫y g峄峣 ngay 膽岷縩 d峄媍h v峄 th么ng t岷痗 ngh岷箃 qu岷璶 9 Thu岷璶 Ph谩t 膽峄 膽瓢峄 t瓢 v岷. H峄 tr峄 gi岷 quy岷縯 th么ng t岷痗 ngay t岷 nh脿 m峄檛 c谩ch d峄﹖ 膽i峄僲, hi峄噓 qu岷 nh岷.

Quy Tr矛nh Y锚u C岷 d峄媍h V峄 Th么ng T岷痗 C峄憂g Ngh岷箃聽

B瓢峄沜 1: Ti岷縫 nh岷璶 th么ng tin y锚u c岷 s峄 d峄g d峄媍h v峄 th么ng t岷痗 c峄 Qu媒 kh谩ch h脿ng qua Hotline 0835.497.318 ho岷穋 tr锚n website c峄 c么ng ty.

B瓢峄沜 2: Thu岷璶 Ph谩t s岷 c峄 th峄 chuy锚n th么ng t岷痗 膽岷縩 nh脿 c峄 Qu媒 kh谩ch h脿ng 膽峄 kh岷 s谩t nhanh t矛nh h矛nh ngh岷箃 c峄 c峄憂g. Nhanh ch贸ng 膽瓢a ra ph瓢啤ng 谩n gi岷 quy岷縯 sao cho ph霉 h峄.

B瓢峄沜 3: Cung c岷 b岷g b谩o gi谩 h岷g m峄 th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃, 膽峄搉g th峄漣 gi岷 膽谩p t岷 c岷 m峄峣 th么ng tin li锚n quan.

B瓢峄沜 4: Ti岷縩 h脿nh th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃 tu芒n theo nh峄痭g ph瓢啤ng 谩n kh岷痗 ph峄 膽茫 膽瓢峄 膽峄 ra ban 膽岷. L脿m vi峄嘽 nhanh ch贸ng – g峄峮 g脿ng – s岷h s岷.

B瓢峄沜 5: Qu媒 kh谩ch h脿ng ki峄僲 tra t矛nh h矛nh h岷g m峄 膽茫 thi c么ng v脿 sau 膽贸 ti岷縩 h脿nh nghi峄噈 thu c么ng tr矛nh.

B瓢峄沜 6: Th峄 th么ng t岷痗 s岷 h瓢峄沶g d岷玭 cho b岷 c谩ch gi煤p h岷 ch岷 v岷 膽峄 g芒y t岷痗 ngh岷箃. Sau 膽贸, vi岷縯 phi岷縰 b岷 h脿nh.

B瓢峄沜 7: Cu峄慽 c霉ng Qu媒 kh谩ch h脿ng s岷 thanh to谩n d峄媍h v峄 膽煤ng theo trong k媒 k岷縯 tr锚n h峄 膽峄搉g

5/5 - (3 b矛nh ch峄峮)

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

Th么ng c峄憂g ngh岷箃 t岷 Th脿nh Ph峄 Th峄 膼峄ヽ Th么ng c峄憂g ngh岷箃 t岷 Th脿nh Ph峄 Th峄 膼峄ヽ gi谩 c岷 c岷h tranh nh岷
Th么ng c峄憂g ngh岷箃 t岷 Th脿nh Ph峄 Th峄 膼峄ヽ - D峄媍h v峄 th么ng t岷痗 b峄搉 c岷, b峄 ph峄憈, h煤t h岷 c岷 UY T脥N, CH岷 L漂峄G, GI脕 R岷 t岷 TPHCM
Th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 12 Th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 12 Uy t铆n, Ch岷 l瓢峄g, Gi谩 ti岷縯 ki峄噈
Chuy锚n nh岷璶 th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 12 - D峄媍h v峄 th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃 - th么ng t岷痗 b峄搉 c岷 UY T脥N, CHUY脢N NGHI峄哖, GI脕 R岷 S峄 1 t岷 TpHCM
Th么ng t岷痗 b峄 ph峄憈 B谩o gi谩 th么ng t岷痗 b峄 ph峄憈 t岷 TPHCM cam k岷縯 d峄媍h v峄 gi谩 r岷 nh岷
c么ng ty Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n nh岷璶 th么ng t岷痗 b峄 ph峄憈, th么ng c峄憂g ngh岷箃, th么ng t岷痗 b峄搉 c岷, lavabo, ch岷璾 r峄璦 ch茅n b谩t t岷 nh脿 nhanh ch贸ng
Th么ng t岷痗 b峄搉 c岷 B谩o gi谩 d峄媍h v峄 th么ng t岷痗 b峄搉 c岷 t岷 nh脿 TPHCM gi谩 r岷 nh岷
B谩o gi谩 d峄媍h v峄 th峄 th么ng t岷痗 b峄搉 c岷 t岷 TPHCM chuy锚n th么ng t岷痗, s峄璦 ch峄痑 b峄搉 c岷 t岷 nh脿. Thi c么ng nhanh ch贸ng, ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆