Th么ng c峄憂g ngh岷箃 t岷 Th脿nh Ph峄 Th峄 膼峄ヽ gi谩 c岷 c岷h tranh nh岷

D峄媍h v峄 th么ng c峄憂g ngh岷箃 t岷 Th脿nh Ph峄 Th峄 膼峄ヽ UY T脥N – CHUY脢N NGHI峄哖 – HI峄哢 QU岷 – GI脕 R岷. Th岷 hi峄僽 膽瓢峄 t芒m l媒 kh谩ch h脿ng khi l峄盿 ch峄峮 膽啤n v峄 th么ng t岷痗, d峄媍h v峄 ph岷 ch岷 l瓢峄g v峄沬 chi ph铆 ph岷 ch膬ng. Thu岷璶 Ph谩t 膽茫 kh么ng ng峄玭g n峄 l峄眂 v峄沬 mong mu峄憂 mang 膽岷縩 cho Qu媒 kh谩ch h脿ng nh峄痭g d峄媍h v峄 t峄憈 nh岷, r岷 nh岷. Kh么ng ch峄 ri锚ng khu v峄眂 TP. Th峄 膼峄ヽ, Thu岷璶 Ph谩t c貌n ph峄 v峄 Qu媒 kh谩ch h脿ng t岷 TP. H峄 Ch铆 Minh, B矛nh D瓢啤ng, Bi锚n H貌a, V农ng T脿u, 膼峄搉g Nai v脿 c谩c t峄塶h ph铆a Nam.聽

膼峄檌 ng农 th峄 th么ng t岷痗, k峄 thu岷璽 vi锚n t岷 Thu岷璶 Ph谩t l脿m vi峄嘽 24/7, k峄 c岷 c谩c ng脿y l峄 t岷縯. Ch峄 膽峄 c贸 th峄 ph峄 v峄 Qu媒 kh谩ch h脿ng m峄檛 c谩ch t峄憈 nh岷, k峄媝 th峄漣 nh岷. Ch峄 c岷 b岷 y锚u c岷, cho d霉 l脿 峄 b岷 c峄 膽芒u, b岷 c峄 khi n脿o. Ch煤ng t么i c农ng s岷 nhanh ch贸ng c贸 m岷穞 k峄媝 th峄漣 h峄 tr峄.

B岷g Gi谩 Th么ng T岷痗 C峄憂g Th脿nh Ph峄 Th峄 膼峄ヽ c峄 Thu岷璶 Ph谩t

STT

D峄奀H V峄 TH脭NG T岷瓹 膼茽N GI脕/VND GHI CH脷
1 Th么ng ngh岷箃 c峄憂g lavabo 360.000 – 410.000

B岷 H脌NH 2 th谩ng

2

Th么ng ngh岷箃 ch岷璾 r峄璦 ch茅n, ch岷璾 r峄璦 b谩t 410.000 – 510.000 B岷 H脌NH 2 th谩ng

3

Th么ng ngh岷箃 b峄搉 c岷 560.000 – 610.000 B岷 H脌NH 2 th谩ng

4

Th么ng ngh岷箃 膽瓢峄漬g n瓢峄沜 s岷h聽 510.000 – 710.000 B岷 H脌NH 2 th谩ng
5 Th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃 b岷眓g m谩y n茅n kh铆 100.000 – 250.000

B岷 H脌NH 2 th谩ng

6

M谩y l貌 xo d芒y to 200.000 膽峄搉g/m茅t d芒y B岷 H脌NH 2 th谩ng
7 M谩y l貌 xo d芒y nh峄 100.000 膽峄搉g/m茅t d芒y

B岷 H脌NH 2 th谩ng

Tham kh岷 th锚m b岷g gi谩:

Ch煤 媒: B岷g gi谩 tr锚n ch峄 膽峄 tham kh岷, b岷 mu峄憂 bi岷縯 gi谩 ch铆nh x谩c vui l貌ng li锚n h峄 0835.904.625 膽峄 膽瓢峄 t瓢 v岷 v脿 b谩o gi谩 ch铆nh x谩c nh岷

Th么ng c峄憂g ngh岷箃 t岷 Th脿nh Ph峄 Th峄 膼峄ヽ

膼峄媋 Ch峄 Th么ng T岷痗 C峄憂g Ngh岷箃 UY T脥N – GI脕 R岷 – Th么ng C峄憂g Ngh岷箃 T岷 Th脿nh Ph峄 Th峄 膼峄ヽ

_ Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n cung c岷 c谩c d峄媍h v峄 th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃 t岷 Th峄 膼峄ヽ. Th么ng t岷痗 h峄 th峄憂g 膽瓢峄漬g c峄憂g tho谩t n瓢峄沜 th岷 sinh ho岷, 膽瓢峄漬g n瓢峄沜 th岷 c么ng nghi峄噋. Nh岷璶 th么ng t岷痗 c峄憂g tho谩t n瓢峄沜 m瓢a, x峄 l媒 t岷痗 c峄憂g do d岷 m峄, r谩c th岷鈥

_ Th么ng t岷痗 b峄搉 c岷 t岷 Th峄 膼峄ヽ, th么ng t岷痗 ngh岷箃 nh脿 v峄 sinh. Th么ng t岷痗 c谩c lo岷 b峄搉 r峄璦, b峄 ti峄僽. Nh岷璶 th么ng 膽瓢峄漬g n瓢峄沜 s岷h, 膽瓢峄漬g 峄憂g n瓢峄沜 th岷.

_ H煤t h岷 c岷 t岷 Th峄 膼峄ヽ, h煤t n瓢峄沜 th岷 d岷 m峄, h峄 th峄憂g n瓢峄沜 th岷 sinh ho岷 v脿 b霉n vi sinh. H煤t b霉n th岷, nh岷璶 h煤t b峄 n瓢峄沜 trong c谩c c么ng tr矛nh thi c么ng t岷痗 do b峄 m瓢a ng岷璸 n瓢峄沜鈥

_ D峄媍h v峄 n岷 v茅t c岷 c峄憂g, n岷 v茅t h峄 ga t岷 Th峄 膼峄ヽ. N岷 v茅t 膽瓢峄漬g n瓢峄沜, ao h峄撯 nh岷璶 di d峄漣 b霉n 膽岷 膽i x峄 l媒.

_ Ch峄憂g h么i nh脿 v峄 sinh, l脿m vi峄嘽 nhanh ch贸ng, kh峄 m霉i tri峄噒 膽峄. B岷 h脿nh c谩c d峄媍h v峄 th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃 d脿i h岷.

_ X芒y d峄眓g h岷 c岷 t峄 ho岷, s峄璦 ch峄痑, c岷 t岷 h峄 ga, nh脿 v峄 sinh, nh岷璶 l贸t g岷h n峄乶 nh脿. Thay th岷 m峄峣 trang thi岷縯 b峄 nh脿 v峄 sinh, WC. Gi谩 tr峄峮 g贸i, chi ph铆 t铆nh theo ng脿y c么ng nh岷璽.

_ Ngo脿i d峄媍h v峄 th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃 t岷 Th峄 膼峄ヽ, c么ng ty Thu岷璶 Ph谩t hi峄噉 nay 膽茫 ho脿n t岷 to脿n di峄噉 h峄 th峄憂g chi nh谩nh t岷 c谩c qu岷璶 huy峄噉 tr锚n 膽峄媋 b脿n TP. H峄 Ch铆 Minh, B矛nh D瓢啤ng, Bi锚n H貌a, V农ng T脿u, 膼峄搉g Nai v脿 c谩c t峄塶h ph铆a Nam. Qu媒 kh谩ch h脿ng c贸 th峄 y锚u c岷 d峄媍h v峄 c峄 Thu岷璶 Ph谩t ngay l岷璸 t峄ヽ cho d霉 b岷 峄 膽芒u b岷 c峄 膽芒u.

L峄 脥ch Khi 膼岷縩 V峄沬 D峄媍h V峄 Th么ng C峄憂g Ngh岷箃 T岷 Thu岷璶 Ph谩t

  • 膼峄檌 ng农 th峄 th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃 t岷 Th峄 膼峄ヽ t峄玭g tr岷 qua l峄沺 膽脿o t岷 chuy锚n m么n nghi峄噋 v峄 b脿i b岷. Phong th谩i l脿m vi峄嘽 chuy锚n nghi峄噋, thao t谩c th峄眂 hi峄噉 v么 c霉ng nhanh nh岷筺
  • C么ng ty l脿m vi峄嘽 24/7 s岷祅 s脿ng c贸 m岷穞 t岷璶 n啤i ch峄 trong v貌ng 15 ph煤t y锚u c岷, kh么ng ch岷璵 tr峄
  • Chi ph铆 th么ng t岷痗 t岷 Thu岷璶 Ph谩t 膽岷 b岷 s岷 kh么ng l脿m Qu媒 kh谩ch h脿ng ph岷 th岷 v峄峮g. V矛 d峄媍h v峄 ch岷 l瓢峄g s岷 lu么n 膽i k猫m v峄沬 gi谩 ph岷 ch膬ng
  • Th么ng t岷痗 nhanh ch贸ng, s岷h s岷, kh么ng r瓢峄漨 r脿 v脿 kh么ng k茅o d脿i th峄漣 gian
  • Kh谩ch h脿ng c贸 quy峄乶 膽瓢峄 quan s谩t tr峄眂 ti岷縫 qu谩 tr矛nh th么ng t岷痗. N岷縰 kh么ng 瓢ng 媒 c贸 th峄 y锚u c岷 th峄 ti岷縫 t峄 th么ng t岷痗
  • B谩o gi谩 th么ng c峄憂g ngh岷箃 v脿 c谩c d峄媍h v峄 kh谩c ch铆nh x谩c, h峄 l媒
  • Xu岷 tr矛nh 膽岷 膽峄 h贸a 膽啤n, ch峄﹏g t峄, d峄媍h v峄 lu么n c贸 k猫m theo gi岷 b岷 h脿nh d脿i h岷
  • Nhi峄噒 t矛nh gi岷 膽谩p m峄峣 th岷痗 m岷痗 m峄梚 khi Qu媒 kh谩ch h脿ng 膽岷穞 c芒u h峄廼

Quy Tr矛nh Th么ng C峄憂g Ngh岷箃 T岷 Th峄 膼峄ヽ

B瓢峄沜 1: H峄 tr峄 t瓢 v岷

B岷 ch峄 c岷 li锚n h峄 膽岷縩 HOTLINE: 0835.497.318 v脿 膽瓢a ra c谩c y锚u c岷 c霉ng v峄沬 nh峄痭g th岷痗 m岷痗 c峄 m矛nh v峄 h岷g m峄 th么ng c峄憂g ngh岷箃 Th峄 膼峄ヽ. Thu岷璶 Ph谩t lu么n s岷祅 l貌ng cung c岷 m峄峣 th么ng tin v脿 gi岷 膽谩p c谩c th岷痗 m岷痗 cho qu媒 kh谩ch h脿ng nhi峄噒 t矛nh v脿 chi ti岷縯 h岷縯 m峄ヽ c贸 th峄.

B瓢峄沜 2: Kh岷 s谩t v脿 b谩o gi谩

N岷縰 Qu媒 kh谩ch 膽茫 膽峄搉g 媒 s峄 d峄g d峄媍h v峄, Thu岷璶 Ph谩t s岷 c峄 th峄 th么ng t岷痗 膽岷縩 t岷璶 n啤i ch峄 trong v貌ng 15 ph煤t. Sau 膽贸, k峄 thu岷璽 vi锚n s岷 nhanh ch贸ng kh岷 s谩t xem t矛nh tr岷g ngh岷箃 c峄憂g c峄 nh脿 b岷. Nhanh ch贸ng 膽瓢a ra bi峄噉 ph谩p gi岷 quy岷縯 sao cho hi峄噓 qu岷 nh岷. 膼峄搉g th峄漣, Thu岷璶 Ph谩t c农ng s岷 b谩o gi谩 d峄媍h v峄 c峄 th峄 cho b岷.

B瓢峄沜 3: Ti岷縩 h脿nh th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃聽

Th峄 th么ng t岷痗 s岷 l岷璸 t峄ヽ b岷痶 tay v脿o l脿m vi峄嘽 th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃 khi Qu媒 kh谩ch h脿ng 膽茫 ch岷 nh岷璶 b谩o gi谩. Th峄 thi c么ng 膽岷 b岷 nghi锚m t煤c, lu么n ch煤 tr峄峮g c谩c y岷縰 t峄 an to脿n v脿 v峄 sinh s岷h s岷. Sau khi 膽茫 ho脿n t岷 nhi峄噈 v峄 th峄 s岷 v峄 sinh l岷 khu v峄眂 v峄玜 l脿m vi峄嘽 c峄 m矛nh th岷璽 k峄 l瓢峄g.

B瓢峄沜 4: B脿n giao v脿 thanh to谩n

Thu岷璶 Ph谩t s岷 b脿n giao cho Qu媒 kh谩ch h脿ng ki峄僲 tra to脿n di峄噉. Sau 膽贸, thanh to谩n d峄媍h v峄. Thu岷璶 Ph谩t s岷 g峄璱 膽岷 膽峄 h贸a 膽啤n, ch峄﹏g t峄 v脿 phi岷縰 b岷 h脿nh d峄媍h v峄 sau khi b岷 膽茫 thanh to谩n xong. N岷縰 c贸 b岷 k峄 v岷 膽峄 x岷 ra c贸 li锚n quan 膽岷縩 ngh岷箃 c峄憂g th矛 b岷 h茫y li锚n h峄 cho Thu岷璶 Ph谩t 膽峄 x峄 l媒 trong th峄漣 h岷 膽瓢峄 b岷 h脿nh b岷 nh茅!

5/5 - (2 b矛nh ch峄峮)

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

Th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 12 Th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 12 Uy t铆n, Ch岷 l瓢峄g, Gi谩 ti岷縯 ki峄噈
Chuy锚n nh岷璶 th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 12 - D峄媍h v峄 th么ng t岷痗 c峄憂g ngh岷箃 - th么ng t岷痗 b峄搉 c岷 UY T脥N, CHUY脢N NGHI峄哖, GI脕 R岷 S峄 1 t岷 TpHCM
Th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 9 B谩o gi谩 d峄媍h v峄 th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 9 cam k岷縯 100% gi谩 r岷
D峄媍h v峄 th么ng c峄憂g ngh岷箃 qu岷璶 9 - 膼岷 b岷 x峄 l媒 d峄﹖ 膽i峄僲 m峄峣 s峄 c峄 g芒y t岷痗 ngh岷絥 NHANH CH脫NG - CHUY脢N NGHI峄哖 - HI峄哢 QU岷 - GI脕 SI脢U R岷
Th么ng t岷痗 b峄 ph峄憈 B谩o gi谩 th么ng t岷痗 b峄 ph峄憈 t岷 TPHCM cam k岷縯 d峄媍h v峄 gi谩 r岷 nh岷
c么ng ty Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n nh岷璶 th么ng t岷痗 b峄 ph峄憈, th么ng c峄憂g ngh岷箃, th么ng t岷痗 b峄搉 c岷, lavabo, ch岷璾 r峄璦 ch茅n b谩t t岷 nh脿 nhanh ch贸ng
Th么ng t岷痗 b峄搉 c岷 B谩o gi谩 d峄媍h v峄 th么ng t岷痗 b峄搉 c岷 t岷 nh脿 TPHCM gi谩 r岷 nh岷
B谩o gi谩 d峄媍h v峄 th峄 th么ng t岷痗 b峄搉 c岷 t岷 TPHCM chuy锚n th么ng t岷痗, s峄璦 ch峄痑 b峄搉 c岷 t岷 nh脿. Thi c么ng nhanh ch贸ng, ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆